Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
Izvolite, kolega Arsiću.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, potrebno je da imamo jedan ovakav zakon. Slušao sam svoje kolege iz bivšeg režima, pa evo da obavestim građane Srbije, kolege narodne poslanike da mi do 2013. godine nismo imali centralni registar za izdate hartije od vrednosti na državnom nivou, tako da se nije ni znalo koliko država Srbija duguje po raznim osnovama.

To su predstavnici bivšeg režima koristili ovde da bi pričali kako ova vlast porezima otima od građana, otimali su oni, a mi moramo da vraćamo njihove dugove. Još jedan jako zanimljiv podatak kaže da su oni izmirili obaveze prema Londonskom i Pariskom klubu, da su vratili staru deviznu štednju, pa evo da ih obavestim da opet ne govore istinu, da još dve milijarde evra ili dolara mora da se vrati Londonskom i Pariskom klubu, a i dan danas se naplaćuju obveznice od stare devizne štednje. Razlika između nas i njih je ta što mi ne uzimamo nove kredite da vraćamo Londonskom i Pariskom klubu, isplaćujemo staru deviznu štednju, već to radimo iz prihoda budžeta Republike Srbije.

Kolege iz bivšeg režima mogu da barataju i da pokušaju da prevare građane Srbije raznim iznosima u nominalnim i procentnim brojevima, ali ono što je najvažnije, rezultat postoji, on se vidi, vidi se naš rezultat, vidi se njihov rezultat. Na osnovu njihovog rezultata do 2012. godine, tvrdim vam danas 2018. godine, Srbija ne bi postojala da su oni ostali na vlasti.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar finansija dr Siniša Mali.

Siniša Mali

Dame i gospodo, uvaženi poslanici, upravo sam primetio da Dragan Đilas ima malo više slobodnog vremena, očigledno je da manipulišem nekim podacima, verovatno nije pratio ono o čemu sam govorio juče, pa ću samo zbog njega ponoviti još jedanput.
Stanje javnog duga Republike Srbije na jučerašnji dan iznosi 23.221.357.460 dinara. Mi smo juče vratili milijardu i 30 miliona dolara i na taj način smo smanjili učešće našeg javnog duga u BDP sa 56,1 na 54,1% sa tendencijom daljeg smanjenja, i to je politika koju vodimo, politika stabilizacije naših javnih finansija.
Ono što je posebno važno, dug koji smo juče vratili nismo vratili kroz refinansiranje, kroz uzimanje novih kredita, nego smo vratili iz ušteda u budžetu koje smo napravili tokom ove godine i to je velika vest za građane Srbije, pokazuje kako se odgovorno ponašamo prema svakom dinaru, a za Dragana Đilasa još jedanput – prestanite da manipulišete sa podacima koji su važni za građane Srbije. Ovo je podatak od juče i molim vas da taj podatak koristite u onome što radite. Hvala puno.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ana Karadžić.
Izvolite.
...
Pokret socijalista

Ana Karadžić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman, jer želim da istaknem važnost što Vlada Republike Srbije toliku pažnju posvećuje savremenim tehnologijama, digitalizaciji, elektronskom poslovanju.

Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja u mnogome oslikava upravo tu komunikaciju, razmenu podataka, razmenu dokumentacije između različitih organa uprave i upravo na taj način se podstiče da administracija bude isključivo servis građana. To pokazuje da smo moderna zemlja, na putu da ostvarimo potpunu digitalizaciju i potpunu transparentnost, da se zna šta radi Vlada Republike Srbije, da se zna kako se troši budžet i na taj način se značajno poboljšava reputacija koju imamo.

Samo ću kratko izaći iz teme i reći da upravo ta reputacija, i to na koji način se ophodimo prema našoj zemlji, omogućava da određene zemlje povuku priznanje Kosova i od srca čestitam na tome.

Mi se kao levičari zalažemo za to da zakoni budu socijalnih mera, kao što je trenutno budžet i zbog toga ćemo za budžet glasati, jer će se u mnogome poboljšati položaj i standard građana.

Srbija je na putu da nezaposlenost smanji ispod 10%, na putu je da nemamo ni jednog jedinog čoveka koji čeka na listi čekanja za domove za stare, za vrtiće, za zdravstvene ustanove. Od 1. januara sledeće godine minimalna zarada će biti preko 27.000. To nama iz Pokreta socijalista veoma znači, jer u kom god se resoru nalazili zalažemo se za socijalne mere i uvek ćemo biti tu za građane i za sve kojima je pomoć potrebna. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Karadžić.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jevtić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.

Aleksandra Jevtić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, u jučerašnjem izlaganju sam napomenula da je budžet opštine Vrnjačka Banja za 2019. godinu razvojnog karaktera, upravo kao i budžet Republike Srbije. Sama činjenica da je u poslednjih nekoliko godina izgrađen veliki broj hotela u Vrnjačkoj Banji, stvorena je dobra investiciona baza za ulaganje, pre svega, uređenjem javnih površina, komunalne infrastrukture i velikim brojem turističkih atrakcija. Veliku ulogu u tome ima i odluka da se gradi moravski koridor i da se u toku 2019. godine očekuje otvaranje aerodroma „Lađevci“.

Naravno, na svemu tome moram da se zahvalim prvenstveno gospodinu Aleksandru Vučiću i naravno resornim ministarstvima. Očekujem, kao i do sada, naravno, podršku Vlade i resornih ministarstava da podržimo ovako velike projekte.

S obzirom da je strategija Vrnjačke Banje upravo razvoj tog sportskog turizma, moram još jednom da ponovim zahtev od juče koji sam tako nespretno formulisala. Zamolila bih vas, gospodine ministre finansija, da nam pomognete da privedemo kraju trenažni centar za vodene sportove. Odradili smo prvu fazu gde je montiran bazen. Međutim, da nam pomognete da se pokrije taj bazen i, naravno, pusti u rad.

Na kraju, u ime opštinskog rukovodstva, zahvalila bih se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na podršci za izgradnju fudbalskog terena i nadam se i dalje da ćemo imati tako dobru saradnju i napredovati, kao i Republika Srbija. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Duško Tarbuk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, uvaženi građani Republike Srbije, Predlogom zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja tj. njegovim usvajanjem obezbediće se jedinstvena baza podataka o obveznicima doprinosa socijalnog osiguranja, osiguranicima i osiguranim licima čiji se podaci unose i čuvaju, dnevno se elektronski ažuriraju. Donošenjem zakona trebalo bi da se u javnom sektoru eliminišu svi neophodni rashodi. Takođe se radi na nadogradnji elektronske uprave iz razloga da se smanji papirologija. Kako bi se omogućilo brže i efikasnije ostvarivanje prava i ispoštovali zahtevi u pogledu elektronske razmene podataka državnih organa, odnosno razvoja elektronske uprave, neophodno je bilo obezbediti zakonski osnov za povezivanje svih drugih u registru i u evidenciji u Republici Srbiji.

S obzirom da je centralni registar pre svega elektronski vođena baza podataka i elektronski servis koji se zasniva na IT tehnologijama. Jedan od ciljeva predloženog zakona je smanjivanje troškova u administraciji. Ja mislim da je ovaj zakon odličan za sve radne ljude u zemlji Srbiji. Mislim da je dobro što ga donosimo i molim sve moje poštovane i uvažene kolege poslanike da u danu za glasanje podrže ovaj zakon. Naravno, ako budu imali snage i vremena i moj amandman. Zahvaljujem.