Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, da se vratimo na amandman. Hvala.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala i vama.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne bih rekla da ima veze sa Predlogom zakona.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Srđan Nogo.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo poslanik Tomislav LJubenović.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo poslanik Josip Broz.
Da li želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo poslanik Dragan Vesović.
Izvolite.
...
Dveri

Dragan Vesović

Poslanička grupa Dveri
Hvala gospođo predsedavajuća.

Gospodine ministre, opet amandman koji je sličan i onom koji sam na prethodni član podneo, koji neku jezičko-tehničku korekturu sačinjava. Dobro, vi ste to smatrali da je ispravno, rekli ste da to može tamo da se radi.

Inače, ja sam juče ceo dan slušao najrazličitije stvari i cenjena gospođa predsednica je postavljala pitanje kako je moguće da se niko nije ogradio od besmislenih tvitova? Evo, predsednice, ja se ograđujem od besmislenog tvita i sve ono što je nesuvislo ja kao član SPD nikada neću podržati.

To sam inače uradio na izjavu kolege Srđana Noga, međutim, znate, nije korektno ako se sa ove strane neko ogradi, a sa strane vlasti niko ne reaguje na izjavu kolege poslanika da poslanike opozicije pojede mrak.

Čuli smo da smo oligofreni, sada treba da nas jede mrak. Evo, ja pitam gospodina ministra, da li se on ograđuje od izjave svog partijskog kolege da smo mi albanski opozicionari, Albanci bi to rešili tako da bi nas pojeo mrak. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Uvaženi poslaniče, molim o amandmanu na jednak način kako sam zamolila i prethodnog govornika.
Na član 2. amandman je podnela poslanik Vesna Nikolić Vukajlović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vesna Nikolić-Vukajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Za građane Srbije treba da, građani Srbije morali bi da znaju jednu činjenicu koja je vrlo bitna, a to je da u budžetu Republike Srbije uvek ima dovoljno novca za sve potrebe i za mnogo bolji standard, ali problem je u tome što strana prihoda i strana rashoda odrađena u ime Vlade Republike Srbije i donesena ovde u vidu budžeta kao zakona, nije urađena niti pravilno, niti pravično, niti profesionalno, a na kraju krajeva, nikako u cilju poboljšanja standarda građana.

Evo o čemu se radi. Strana prihoda je odrađena tako da sve što je moguće i nemoguće našli ste način da oporezujete kada je u pitanju domaćinstvo i kada je u pitanju pojedinac. Znači, fiskalna pravila ste odredili tačno, odredili ste tačno proceduru, utvrđivanje naplate poreza, kao i kontrolu naplate tih poreza.

Međutim, kada je u pitanju rashodna strana, strana trošenja, znači ne postoje jasna i ne postoje gotovo nikakva fiskalna pravila koja tačno određuju proceduru, a naročito ne kontrolu trošenja tih sredstava.

Nema kazni za političare, nema kazni za ministre. Napravili ste dobra jasla za svako ministarstvo za narednu godinu. Napravili ste odlične načine na koje ćete istakati, slavine gdećete tačno istakati novac građana koji ste na ovako, po striktnim procedurama, sakupili, a da pri tome nikada ne odgovarate za to i da pri tome nikada niste niti doneli završni račun ovde na usvajanje, niti ste bilo kome položili račune.

Morate položiti račune za trošenje ovakvog novca, novca građana Republike Srbije, koji pune ovakav budžet. Znači, morate doneti to u parlament. Morate doneti predlog završnog računa kako ste potrošili novac za prethodnu godinu. Vama to ni na pamet ne pada.

Vama na pamet nije palo ni to, gospodine ministre, koji stalno gledate negde sebi u bradu, ne znam zbog čega, valjda ste tu koleginicu videli, jer vam je valjda i državni sekretar, pa bi trebalo malo ipak da pokažete osnovno neko razumevanje za sve ovo što vam govore narodni poslanici SRS.

Nemojte misliti da vi nećete biti sledeća meta Vojislava Šešelja, kao što je sada Rasim LJajić, upravo zbog načina na koji radi i onako kako se ponaša kao ministar. Bićete sledeći, sigurni budite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo poslanik Zoran Despotović.
Reč ima Zoran Despotović.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, pored obimnog dnevnog reda i velikog broja predloga zakona, pred nama je trebalo da bude prva i jedina tačka dnevnog reda – budžet, a ne set predloga zakona, pa tek onda budžet pod tačkom 4. Na ovakav način se potcenjuju pre svega građani Srbije, kao i mi, njihovi predstavnici.

U zadnjih 15 godina zaredom nije usvojen Zakon o završnom računu republičkog budžeta. Od kada su krenuli petooktobarci put te nesrećne EU, i taj isti put nastavili su danas SNS.

Pravdate se lažnim izjavama i nekim nazovi činjenicama da je standard EU da se ne usvaja završni račun. Pitam vas – kako mislite da glasate za novi budžet, a već 15 godina građanima Republike Srbije se ne podnosi izveštaj gde se trošio njihov novac?

Poreski obveznici su vam ustupili svoja finansijska sredstva da na jedan častan i pošten način upravljate i raspolažete njima, a ujedno i da podnosite izveštaj kako nama narodnim poslanicima, tako i građanima Republike Srbije.

Zašto se ćuti o javnom dugu? Recimo, stanje duga na dan 31.10.2017. godine iznosio je 23.550.953.473 evra, a deset meseci kasnije, na 31.10.2018. godine 24.614.097.864 evra. Javni dug je skočio, a vi niste nas poslanike, a ni građane obavestili na šta se taj novac troši, na šta se trošio novac od zajma u poslednjih 15 godina, u šta se taj novac investirao i da li se ta investicija isplatila, da li su ta sredstva, ukoliko je deo išao za pomoć nekim državnim kompanijama, doneo željene rezultate, pa su one sada rentabilne.

Svi mi, nažalost, ostajemo uskraćeni za taj odgovor, jer nije usvojen Zakon o završnom računu. Ovde se svesno krši Ustav i zakon Republike Srbije.

Gospodo iz vladajuće većine, vama se ne može verovati, jer već šest godina nastavljate sa politikom koju ste nasledili od DS, pa čak i njihov nakaradni Poslovnik koristite. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Dinić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Danijela Stojadinović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Danijela Stojadinović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, presednice.

Podnela sam amandman na član 2. stav 1. tačka 12) na Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, u kome je bila namera da se predloženim amandmanom omogući potvrda o prijemu jedinstvene prijave i da se ona izda u pisanom i elektronskom obliku.

Dakle, on glasi – potvrda o prijemu jedinstvene prijave jeste propisani obrazac, u pisanom i elektronskom obliku, sa podacima sadržanim u jedinstvenoj prijavi, koja se izdaje podnosiocu jedinstvene prijave kao dokaz da je ista primljena u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Nesumnjivo je da je potreba za efikasnijom kontrolom naplate doprinosa za socijalno osiguranje, kao i smanjenje troškova administracije razlog za donošenje ovog zakona. Nije samo izbalansiran budžet dovoljan za efikasno funkcionisanje. Treba urediti pojedine oblasti, što je i jedan od ciljeva donošenja ovog zakona.

Pred nama stoji još uređivanje u mnogim oblastima i stubovima ove države, kao u oblasti zdravstva, u oblasti prosvete, ali kao što nam je potrebno unutrašnje uređenje, tako nam je potrebna i jedna kontinuirana i dobra spoljna politika, koja se danas sprovodi zahvaljujući ministru Ivici Dačiću. Zahvaljujem.