Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem.

Uvaženi ministre sa saradnicima, predloženim amandmanom se pokušava doprineti i jasnoći teksta predloženog zakona, a samim tim i što boljoj njegovoj praktičnoj primeni.

Konkretno, radi se o pojmu uverenja kao javne isprave i taj pravni pojam nesporno da ne treba posebno definisati, osim u onom delu u kojem jedan termin ne stoji, odnosno nije sadržan u Predlogu zakona, a to je da se radi o javnoj ispravi, odnosno da uverenje jeste isprava o registrovanim evidentiranim podacima iz jedinstvene baze Centralnog registra u pisanom i elektronskom obliku.

Imajući u vidu da tekst zakona nije predvideo i sadržao ovaj, da ga nazovem, pojam elektronskog oblika uverenja, smatrali smo da bi trebalo da bude sadržan u predloženom tekstu zakona i na taj način da zakon zaista ima svoj puni smisao i preciznost.

Naravno je da je komplementarnim zakonima sa ovim predlogom zakona definisano da postoji elektronsko pismo i elektronski potpis, nije sporno, ali bi možda moglo da bude sporno u praktičnoj primeni kada govorimo o uverenju, da uverenje zaista može biti sadržano u elektronskom obliku i da može biti u pravnom saobraćaju u elektronskom obliku.

Zato smatram da ćete imati razumevanja za ovaj amandman i da ćete u tom smislu prihvatanjem amandmana omogućiti da doprinesemo da ovaj zakon u praktičnoj primeni bude što efikasniji. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandra Belačić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kada govorimo o Centralnom registru obveznika socijalnog osiguranja, dobro je da ujedno razmotrimo opšte stanje na tržištu rada u Srbiji.

Upoznali ste nas sa najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prema kojem znači da je stopa nezaposlenosti trenutno ne istorijskom minimumu, te da iznosi svega 11,3%. Nama iz SRS je drago zbog činjenica da je stopa nezaposlenosti smanjena, kao što nam je, takođe, drago zbog podatka da je u poslednjih godinu dana otvoreno 47.000 novih radnih mesta. Međutim, veoma je važno da građani znaju da se stopa nezaposlenosti ne smanjuje samo zbog otvaranja novih radnih mesta, već u jednakoj meri, ako ne i više, zbog iseljavanja građana Srbije u inostranstvo.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, od 2007. do 2014. godine Srbiju je privremenom ili trajno napustilo 300.000 radno sposobnih građana. Takođe, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u poslednje četiri godine godišnje se iseli između 30.000 i 60.000 ljudi, što znači da je Srbiju u poslednjoj deceniji napustilo pola milion građana. U pitanju su uglavnom mladi i visokoobrazovani ljudi koji ili uopšte ne mogu da nađu posao ili dobijaju posao na određeno, najčešće na period od tri meseca ili šest meseci, a potom bivaju ucenjeni da se učlane u vladajuću stranku kako bi dobili ugovor za stalno, a i onima koji su zaposleni privremeno i onima koji su zaposleni za stalno plate su male pa male i mnogi građani od njih ne mogu da prežive, te se odlučuju da napuste našu zemlju.

Srbija je po broju migracija građana u inostranstvo među svetskim liderima. Ispred nas se nalazi samo BiH, Venecuela, Haiti i Gvineja Bisao. Rekli ste da vam je cilj jednocifrena stopa nezaposlenosti i mi verujemo da ćete to postići. Sve i da ne otvorite nijedno novo radno mesto, stopa nezaposlenosti će se smanjiti samim tim što će veliki broj naših građana i dalje nastaviti da odlazi u inostranstvo.

Tek kada ujedno sa smanjenjem stope nezaposlenosti uspete da zaustavite masovno iseljavanje naših građana ili čak da ih podstaknete da se vrate u Srbiju, moći će se reći da vodite uspešnu ekonomsku politiku.

Takođe sam želela da postavim pitanje da li se u tih 47.000 novootvorenih radnih mesta računaju i ona radna mesta koja zapravo nisu otvorena, ali pojedini poslanici vladajuće većine fantaziraju o njima? Imali smo prilike u oktobru mesecu da čujemo od potpredsednika Narodne skupštine Vladimira Marinkovića, inače člana stranke Rasima LJajića, da je u Kuršumliji otvoreno … (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Potrošili ste vreme grupe.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo ministri sa saradnicima, podneo sam amandman na član 2. ovog zakona. Stranka kojoj pripadam ima velike primedbe na predlog ovog zakona i zato nećemo glasati za njega.

Rođen sam na KiM, gde sam živeo sve dok nisam bio prinuđen da napustim svoje rodno ognjište u Kosovskom Pomoravlju. Iz iskustva znam sa kakvim problemima se suočavaju naši sunarodnici koji žive na teritoriji KiM kada je u pitanju ovaj zakon.

Opet moram da naglasim da se ovo ne odnosi samo naše sunarodnike, već i na sve žitelje Kosova i Metohije koji Republiku Srbiju doživljavaju kao matičnu državu. Kosovo i Metohija nije samo sastavni deo Republike Srbije, već Kosovo i Metohija predstavlja duhovni centar celokupnog srpskog naroda.

Država Srbija bi trebala da se ugleda na neke druge države i da vidi kako one vode računa o svojim građanima, odnosno o svojim sunarodnicima. Na primer, Republika Bugarska i te kako vodi računa o svom narodu koji živi u drugim državama, svima njima je omogućena besplatna zdravstvena zaštita u Bugarskoj i ne samo to, svi oni imaju prioritet u pružanju zdravstvenih usluga i to bez ikakvog čekanja, pa makar u pitanju bili najskuplji i najkomplikovaniji pregledi. Mi ništa nismo učinili da našim lojalnim građanima sa Kosova i Metohije olakšamo stvari koje predstavljaju predmet ovog zakona. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč?
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik LJubinko Rakonjac.
Na član 2. amandman je podnela narodna poslanica Ivana Nikolić.
Da li želi reč?
...
Srpska napredna stranka

Ivana Nikolić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsednice.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na drugi član Predloga zakona o obaveznom socijalnom osiguranju kako bi se dodatno definisao pomenuti član i gde posebno želim da ukažem na aspekt smanjenja siromaštva.

Generalno, šta je važno? Važno je da se svi pokazatelji koji govore i ocene od strane relevantnih institucija o stanju u Srbiji su pozitivni i da je Srbija na dobrom putu. Rastući trend u privredi i pozitivni rezultati beleže se u svakoj oblasti društveno odgovornog života, a to građani osećaju i kroz povećanje plata i kroz povećanje penzija i kroz povećanje minimalne cene rada.

Jučerašnja informacija u vezi sa vraćanjem duga Republike Srbije o iznosu skoro od 900 miliona evra, i to isključivo ostvarenom uštedom u budžetu, je pokazatelj kako se prethodni režim ponašao prema novcu građana Srbije, a kako današnje rukovodstvo koje sprovodi program SNS deluje, gde je, za početak, prvi u programu stranke svakako očuvanje mira i stabilnosti i ovi poslovi koji se obavljaju jesu isključivo u interesu poboljšanja kvaliteta života građana.

Domaćinsko i odgovorno ponašanje, sprovođenje politike u interesu građana, pažljivo upravljanje novcem primer je i u opštini Ub, opštine iz koje dolazim, a za razliku od rukovodilaca u lokalnoj samoupravi i susednog okruga koji sistemski uništavaju iste. U opštini Ub može da se vidi i uči kako se odgovorno vodi politika.

Za Ub 2019. godina će biti revolucionarna po pitanju realizacije projekta, iz godine u godinu obeležiće se veći broj izrađenih kilometara puteva, obnove škola i imaćemo sledeće godine izgradnju novog vrtića, izgradnja akva parka, izgradnja zatvorenog bazena u sklopu škole, proširenje školskih objekata, izgradnja nove zelene pijace i sve veći broj privrednih aktivnosti. Pre samo šest i po godina, kada je aktuelni predsednik došao na to mesto, zatekao je takvo stanje u budžetu da je jednostavno bilo teško platiti jedan račun, a danas imamo sve izmirene obaveze, nikad stabilnije finansije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč?
Kolega Miletiću, izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Uvaženi ministre finansija dr Mali, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam podneo amandman na član 2. u kojem uvek napominjem i govorim o razvoju nedovoljno razvijenih područja, o područjima iz kojeg ja dolazim Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han i još veliki broj takvih opština na jugoistoku Srbije su područja koja su do 2000. godine imali veći broj fabrika, ali posle 2000. godine te fabrike su gašene, ljudi ostali bez posla i bili na ulicama. Sada polako, ali sigurno, ljudi dobiju svoja radna mesta, imaju svoje, što se kaže, socijalno i zdravstveno osiguranje, obavezno, odrađeno, i vidi se pomak ka boljem životu za sve te ljude.

U budžetu za ovu 2019. godinu stvarno se vidi velika šansa i do sad je u tim područjima urađeno dosta, urađeno je puno, upošljen je veliki broj ljudi. Po prvi put u budžetu 2018. i 2019. godine daje se mladim bračnim parovima, nezaposlenim porodiljama finansijska pomoć, i to će biti veliki podstrek za razvoj takvih područja.

Uvek sam govorio da se pomaže poljoprivreda, žene na selu. Sada to i u ovom budžetu i u ovom sledećem budžetu već ima i izdvajaju se dosta velika sredstva za te namene, jer bez ulaganja u naše žene koje žive na selu, da imaju finansijsku mogućnost za stvaranje bračne zajednice, za mlade ljude na selu koji imaju mogućnost da kroz razvoj poljoprivrede mogu tamo da žive. To je podstrek da tamo ljudi nastave da žive.

Budžet za 2019. godinu je budžet razvojni, socijalni i stvarno budžet kojem trebamo dati podršku. Ja ću kao poslanik USS, ali izabran sa liste SNS dati podršku budžetu i svim zakonima koji se nalaze na dnevnom redu, jer mislim da je ovo neophodno i 2019. godina biće preokret za razvoj jugoistoka Srbije i za razvoj celokupne Srbije. Hvala još jednom.