Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Branimir Rančić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branimir Rančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre, gospodine Mali, poštovani gosti iz ministarstva, poštovana gospodo narodni poslanici, razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi organizovanja efikasnog oblika za obavljanje poslova i uspostavljanje i vođenje centralne baze podataka u kojoj će biti objedinjene različite baze koje se vode za istu grupu korisnika, u oblasti socijalnog osiguranja.

Da podsetim, ciljevi zakona su obezbeđivanje efikasnije kontrole naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, smanjenje troškova administracije i efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja.

U članu 2. su definisani pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu i njihovo značenje. Tako na primer, jedinstvena baza podataka jeste elektronski vođena baza podataka o obveznicima doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, osiguranicima i osiguranim licima u koju se podaci unose i čuvaju u skladu sa zakonom. Na osnovu tih podataka možemo planirati prihode i primanja za sastavljanje finansijskog plana RFZO za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 7,7% budžeta.

Što se tiče tendera za KC Niš koji je pomenut u prethodnim diskusijama, mogu reći sledeće, objavljen je tender za izgradnju heliodroma KC Niš, u vrednosti od 5,5 miliona dinara i to će biti prvi klinički centar u Srbiji koji ima svoj heliodrom, izuzev VMA. Paralelno sa heliodrom biće izgrađen i veliki parking koji spaja novu zgradu sa starom zgradom KC Niš, kao i pasarela koja će povezivati dve kompatibilne klinike, ginekološku i dečiju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, podnela sam amandman na član 2. Predloga zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i on se odnosi na unapređenje položaja posebno osetljivih, odnosno posebno ranjivih društvenih grupa.

Kakve veze ima poboljšanje položaja posebno osetljivih i ranjivih grupa sa ovim Predlogom zakona? Ima i te kako. Povećan broj zaposlenih lica, povećan broj doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za obaveznu zdravstvenu zaštitu znači i povećan priliv u budžetu Republike Srbije, a upravo iz budžeta Republike Srbije izdvajaju se sredstva za finansiranje i za poboljšanje životnog standarda upravo onih najugroženijih kategorija. To znači da je budžetom omogućena stabilnosti i sigurnost finansiranja svih onih ugroženih stanovnika koji koriste pravo na novčanu socijalnu pomoć, pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć, pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, pravo na porodični smeštaj, ali to takođe znači da ćemo imati više dnevnih boravaka za decu sa smetnjama u razvoju, više klubova penzionera, više servisa za socijalnu zaštitu koji su i te kako značajni za ove najranjivije grupe korisnika.

Takođe, moram da istaknem da su plate povećane od 7% do12%, a da će plate u socijalnoj zaštiti biti povećane od januara meseca za 9%. Ono što želim da pohvalim Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, to je da su oni u periodu od 2013. godine do 2018. godine i te kako intenzivno radili na suzbijanju sive ekonomije zajedno sa inspektoratom.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Vukojičić.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Kostić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice Kostić.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, narodni poslanici, u skladu sa unapređenjem digitalizacije kao jednog od pokretača ekonomskog razvoja naše zemlje, ne mogu danas, a da ne napomenem da je otvaranje Kancelarije državnog centra, koja je pod tehničkim i bezbednosnim standardima jedna od najsavremenijih u regionu, gde je smeštena ključna informaciona komunikaciona infrastruktura Republike Srbije. U Državnom centru, inače, sastavnog dela Telekomovog centra, instalirana je i kompletna oprema za centralni sistem elektronskih matičnih knjiga ICER, informaciono-bezbednosno državnih organa.

Centralizacija državne infrastrukture pomoći će u racionalizaciji budžeta, kako po pitanju korišćenja postojećeg državnog hardvera i softvera, tako i po pitanju budućih investicija. Ovo će doprineti bržem i kvalitetnijem razvoju novih uslova kako za građane Srbije, tako i za našu nacionalnu privredu. Uvođenje e-plaćanja, odnosno namirivanje administrativnih taksi platnim karticama, jedan od ključnih koraka u digitalnoj transformaciji. Preko portala e-uprava, sada se po prvi put mogu izvršiti sve elektronske usluge prema državnim organima, što do sada nije bio slučaj. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marko Parezanović.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Parezanoviću.
...
Srpska napredna stranka

Marko Parezanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja pre svega, ima za cilj stvaranje jedinstvene baze podataka koja treba da umreži različite baze podataka, kao i stvaranje uslova za efektivnu razmenu podataka između PIO fonda, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Poreske uprave.

Najveći benefit ovog zakona jeste, pre svega efikasnije praćenje i kontrola naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. U prethodne četiri godine u državi Srbiji zaposleno je negde oko 370 hiljada građana, a nezaposlenost je smanjena sa 26%, na negde 11,4% što je istorijski minimum kada je nezaposlenost u pitanju. Svi ti ljudi do 2012. godine ostali su bez posla, ostali su na ulici, bez plate, bez mogućnosti da obezbede egzistenciju za svoje porodice. Da država Srbija nije sprovela ove ekonomske reforme i obezbedila dovoljan broj radnih mesta, ni ovaj zakon ne bi imao tako veliki značaja, jer svi ti ljudi ne bi imali šta da provere u ovom Centralnom registru, jer ne samo da ne bi dobijali doprinose za obavezno socijalno osiguranje, već ne bi dobijali ni platu.

Dakle, ovaj zakon je važan zbog prevazilaženja brojnih problema u praksi, brojnih problema koji prate sistem naplate doprinosa, obzirom da kontrola naplate u prethodnom periodu nije bila efikasna, i zaista mislim da ne postoji nijedan jedini razlog da se u danu za glasanje ovaj zakon ne podrži. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
Da li neko želi reč?
Kolega Vujadinoviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Pa, u važnost dobrog zdravstvenog sistema smo se nažalost mogli uveriti svi juče ovde, pre svega posmatrajući delovanje i rad pojedinaca.

Međutim, istini za volju, nama je najvažnije zdravlje građana Republike Srbije i svaki rad i napor na tom polju i na poboljšanju tog sistema neophodno je ceniti. Doduše, to nije lak posao. Posle višedecenijskog zanemarivanja i zapostavljanja svih poslova u toj oblasti, to je težak posao, ali se pomaci posle nekoliko godina već ozbiljno vide.

Mogu vam svedočiti o tome, na primer, grad Subotica. U periodu od 2016. godine na naporima gradonačelnika, pokrajinskih vlasti, Vlade Srbije, predsednika imamo ozbiljne pomake kada je u pitanju revitalizacija zdravstvenog sistema. Već odmah po početku mandata sadašnjeg gradonačelnika i njegovog tima imali smo ulaganja od 10 miliona u objekat Opšte bolnice, kada je u pitanju prostor za vantelesnu oplodnju. Nakon toga, znaju Subotičani dobro, zamenjen je krov na Domu zdravlja i to na njegovom najvažnijem delu Službi za zaštitu zdravlja majke i deteta. U saradnji sa nemačkom Vladom, u Kumičićevoj ulici urađen je novi blok Doma zdravlja.

Ono što je došlo nakon toga, što je najvažnije nama na severu Srbije, 26 miliona dinara u saradnji sa pokrajinskim vlastima, uloženo je u izgradnju projektno-tehničke dokumentacije kada je u pitanju rekonstrukcija Opšte bolnice u Subotici. Hvala Bogu, na to je usledio dobar odgovor Vlade. Zaključkom Vlade je doneta odluka da se uđe u revitalizaciju Opšte bolnice u Subotici, o tome sam već govorio, prostor od 35 hiljada kvadrata i ulaganje od 20 miliona evra.

Upravo je ovo odgovor na sve one uvrede koje trpimo svakodnevno, počevši od predsednika Vlade, pokrajinskih vlasti, gradonačelnika Subotice, a siguran sam da će građani znati… (Isključen mikrofon)