Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Saviću.
Amandman kojim se posle člana 25. dodaje član 25a podneo je narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na glavu IX i odeljak 1. iznad člana 62. amandman je podneo Odbor za zdravlje i porodicu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu. Izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Prihvata se. Saglasni smo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Amandman se prihvata od strane predlagača.
Na odeljak iznad člana 63. amandman je podneo Odbor za zdravlje i porodicu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu. Izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Saglasan sam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.
Na naziv iznad odeljka 3. iznad člana 70. amandman je podneo Odbor za zdravlje i porodicu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu. Izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Saglasan sam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.
Na naziv odeljka 5. i naziv iznad člana 73. amandman je podneo Odbor za zdravlje i porodicu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu. Izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Saglasan sam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.
Na naziv odeljka 6. iznad člana 74. amandman je podneo Odbor za zdravlje i porodicu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu. Izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Saglasan sam.