Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala ministre Lončar.
Reč ima narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
...
Srpska radikalna stranka

Vesna Nikolić-Vukajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
To je onaj problem što ja kažem i što mi iz Srpske radikalne stranke stalno govorimo, da vi samo prepisujete, da se dovoljno ne vodi računa o analizi zakona i da se dovoljno ne vodi računa o primenljivosti zakona u realnom životu.

Znači, moramo to mnogo praktičnije da privedemo nameni. Ovo i dalje ostaje sporno. Znači, ništa niste odgovorili, niste objasnili, meni nije kao diplomiranom pravniku jasno, a ja vas molim da to negde sagledate da li je ovo u redu ili nije, pa ćete javnosti da se obratite. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice.
Na član 269. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe, na pretres u pojedinostima.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Nemanja Šarović, Miljan Damjanović, Nikola Savić, Tomislav Ljubenović, Milorad Mirčić, Ružica Nikolić, Aleksandar Šešelj, Nataša Jovanović, Dubravko Bojić, Vjerica Radeta, Sreto Perić, dr Darko Laketić, kao i Odbor za zdravlje i porodicu.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za zdravlje i porodicu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Odbor za zdravlje i porodicu jednim amandmanom predložio je izmene u članu 4. i 16. nazivu Glave 12 i članu 83. i 84.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Moramo da upitamo predstavnika predlagača da se izjasni o ovom amandmanu, tako da molim ministra, odnosno predstavnika predlagača da se izjasni o ovom amandmanu Odbora za zdravlje i porodicu, koji je predložio izmene u članu 4. i 16. nazivu Glave 12 i članu 83. i 84.
Izvolite, ministre.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Saglasni smo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre Lončar.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite, kolega Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 4. reguliše predmete od opšte upotrebe i mi smo amandmanski intervenisali. On ima šest tačaka gde je onako uopšteno opisano šta sve spada u predmete od opšte upotrebe. Pod tačkom 2) stoje igračke, mi smo predložili da se tu doda još i: „a predmeti namenjeni za decu i odojčad“.

Ministarstvo, odnosno Vlada nije prihvatila ovaj amandman, obrazlažući da je to prihvaćeno Direktivom o bezbednosti igračaka iz 2009. godine, Direktivom EU. Evo, ponovo pitanje zbog čega se mi uvek oslanjamo na ono što nam preporučuje EU, ako mi nemamo od toga korist?

Još jedna stvar, gospodine ministre. Vi ste možda upoznali bivše radikale, oni liče malo na nas, ali nismo isti. Ne bih ja vaš integritet doveo nikada u pitanje. Obezbeđen je aparat i jednom je kertridž obezbeđen, koji košta 75.000 dinara, a zamislite kad dete ima operaciju u prvom danu svog života, a sad ide u predškolce. Tu je velika i ogromna želja roditelja da nešto pokušaju da učine. I oni, kao roditelji, ogromnu zahvalnost upućuju Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj. Kažu da su pokazali ogromnu brigu, struku i sve i to je ono što sam pre nekoliko dana rekao, kada je u pitanju kvalitet naših lekara, možemo da se ponosimo i takmičimo sa celim svetom. Tu smo mi, ne na onom 18. mestu, mnogo smo mi ispred tog 18. mesta, ali kao ljudi treba nešto još da uradimo i to je, znači, situacija je takva, obećao je neko da će se menjati pravilnik o medicinsko-tehničkim sredstvima i pomagalima iz ovog republičkog fonda, pa prilikom promena. E, tada se vidi neka mogućnost da se tim ljudima izađe u susret.

Vezano za ova dva zakona: Zakona o zaštiti i Zakona o socijalnom osiguranju, nisam precizno pobrojao imao oko 20, možda i više čak pravilnika. Mnogo je te materije za koju bi vi trebali da budete zaduženi, a jeste za donošenja, jeste za imenovanja nekih organa u ovim zdravstvenim ustanovama od javnog interesa. Okrenite samo to, to treba preneti, to mi predlažemo iz principijelnih i praktičnih razloga, to treba preneti nešto na ministarstvo, nešto na Vladu, a ministar da se više bavi ovim suštinskim pitanjima. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Periću.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Reč ima Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Čudno obrazloženje zašto se amandman ne prihvata, a član 4. na koji smo intervenisali amandmanom, govori o tome koji su predmeti opšte upotrebe, odnosno grupe tih predmeta, između ostalog, to su i kozmetički proizvodi. Mi smo predložili da se kaže da je to i ambalaža za pakovanje ovih proizvoda, i sad Ministarstvo kaže da ne mogu to prihvatiti iz razloga što je naziv ove grupe predmeta opšte upotrebe usaglašen sa nekim relevantnim propisom EU, na šta se mi ježimo čim nam preporučuje EU, opasno je po život, verujte, ali dodajete dalje. Ambalaža za sve grupe predmeta opšte upotrebe je predmet uređenja podzakonskog akta, koji uređuje oblast materijala i predmeta u kontaktu sa hranom, uključujući i proizvode namenjene odojčadi i deci mlađoj od tri godine za olakšavanje hranjena i sisanja, umirivanja, spavanja i ambalaža.

Dakle, ovaj deo se odnosi na amandman kolege Srete Perića, o kojem je on malo pre govorio, ali dobro, može to da bude i tehnička greška ali dobro. Suština je da je trebalo prihvatiti ovaj amandman i da, svakako, ambalaža kozmetičkih proizvoda treba da bude u kategoriji predmeta opšte upotrebe i da to bude regulisano zakonom.

Podzakonski akti treba da postoje i to nije sporno, ali podzakonski akti nemaju širu upotrebu. Znate, podzakonski akt je konkretno za neku grupu ljudi koja radi na primeni ovog zakona, a zakon je nešto što je, da kažem, više dostupno svakom

zainteresovanom građaninu, lakše će doći do toga da vidi šta neki zakon propisuje, na koji način propisuje, dok za podzakonske akte to baš i nije tako.

Inače, mi mislimo da i ovom zakonu treba posvetiti, odnosnu materiji koju obuhvata ovaj zakon treba posvetiti dužnu pažnju, pogotovo kada su u pitanju kozmetički proizvodi i kada su u pitanju igračke, kada su u pitanju, dečija igrališta, kada su u pitanju dečije igraonice, znate da se tamo sve i svašta stavlja za igračke, onaj ko organizuje dečije rođendane u igračnicama ili onaj ko organizuje igranje dece na dečijim igralištima gleda samo da prođe što jeftinije, ne vodi računa o kvalitetu, ne vodu računa o zdravlju dece, što je najvažnije, mi malo, malo pročitamo u medijima da je neka od igračaka ili njena ambalaža da nisu baš zdravi, da su kancerogeni, ovakvi, onakvi, naravno, ne verujemo u sve ono što pročitamo u medijima, ali vama kao ljudima od struke i nadležnim za ovo, na kraju krajeva, preporučujemo samo više kontrole i više obazrivosti. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov glave V amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo zakona.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Nikola Savić.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Samo kratko.

Ovo je skoro tri godine ovog saziva i poslanici SRS podneli su veliki broj amandmana i ovo je prvi put da je na jedan zakon usvojila ovoliki broj amandmana, što govori o tome da mi svoj posao obavljamo na jedan način koji svakako odgovara jednom parlamentarizmu.

Kamo sreće da su i prethodne vlasti, pa i ova vlast u nekim drugim situacijama ovako postupali. Sada ne bi imali situaciju da se žalimo na bivši režim, jer mi smo i ranije podnosili mnoge amandmane koji su trebali biti usvojeni, ali se kasnije ispostavilo da smo bili u pravu, pa su morali da menjaju zakon iz nekog razloga samo da ne bi izašli u susret nama koji smo opozicioni poslanici. Hvala.