Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik dr Darko Laketić.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, izmena i dopuna ovog zakona o supstancama koje se koriste u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci je još jedan od zakona koji se donosi po nalogu, odnosno po preporuci Evropske unije, zbog usklađivanja sa propisima EU. Tamo se navode razlozi, više tih razloga zbog kojih se to radi.

Srpska radikalna stranka vas više puta upozorava da ne morate donositi zakone samo zbog toga što to traži Evropska unija, jer, jednostavno, sve ono što dolazi iz Evropske unije ne mora da znači da je i dobro i da je primenjivo na naše uslove.

Ali, kada bi to zanemarili, kada bi to ostavili po strani, i da je zakon najbolji, zakon je mrtvo slovo na papiru bez sveobuhvatne državne strategije za borbu protiv ovog zla, protiv ovog teškog oblika bolesti. Tu neću da svalim krivicu na ovo ministarstvo, čak naprotiv, mislim da vaše ministarstvo radi sve ono što je u njegovoj moći i delokrugu da bi se smanjile te bolesti zavisnosti, ali jedno drugo ministarstvo mislim da ne radi svoj posao, a to je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Naime, to ministarstvo treba mnogo više da preuzme odgovornosti, da hapsi u korenu, da saseca sve ove pojave, da hapsi rasturače droga itd. Jer, znamo kako se počinje - na početku trava a na kraju strava.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Saviću.
Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na određivanje Dana za glasanje.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 3. april 2019. godine sa početkom…
(Aleksandar Martinović: Javio se ministar za reč.)
Želite da se javite?
(Zlatibor Lončar: Da.)
Izvolite, ministre. Izvinjavam se, nisam video da ste se prijavili.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Poštovani poslanici i građani Srbije, prvenstveno vama poslanicima želim da se zahvalim na ovoj raspravi koju smo par dana vodili ovde. Mislim da je dosta toga moglo da se čuje i mislim da su građani Srbije mogli da vide da ljudi koji se nalaze u Skupštini da su to ljudi koji vode računa o njima i koji žele iskreno da se urade neke stvari koje će biti bolje i za njih i za sistem.
Nisu oni koji ne učestvuju u ovoj raspravi, nisu oni koji im žele dobro i koji se bore za njih. Ovo je bilo pravo i idealno mesto gde je moglo da se čuje i gde je trebalo da se čuje sve ono što treba da se čuje, jer su građani Srbije birali vas da prenesete njihova zapažanja, njihove probleme, njihove ideje, njihovo sve ono čime su oni mislili da može da se poboljšanja.
Mislim da su ovog puta građani Srbije imali priliku da sve to vide, da sve to čuju i nadam se da iz toga izvuku adekvatan zaključak. Mi moramo, svi zajedno, da radimo na ovome, da kada je u pitanju zdravstvo da se ne prave nikakve razlike, jer jedino je to način da dobijemo rezultat.
Ako ljudi vide da se mi ovde ne svađamo i da se ne delimo po tim stvarima, onda nećemo imati ni napade na medicinsko osoblje, manje ćemo imati neljubaznih medicinskih sestara i svega, jer onda niko neće imati da drži stranu ni onima koji napadaju medicinsko osoblje, a ni onima koji su neljubazni iz medicinskog osoblja. Kad budu videli naše jedinstvo, onda će i oni morati da se ponašaju.
Zapamtite, to je osnov da budemo više zadovoljni. Nikad nećemo biti zadovoljni, ne postoji nigde, posebno u Srbiji, da neko je zadovoljan sa svim stvarima, ali da budemo više zadovoljni nego što smo danas. Imajte to uvek na umu i pričajte sa ljudima. To je jedini način da dođemo do rezultata.
Još jednom, hvala svima i nadam se da će ovi rezultati dati efekta.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vama, ministre.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem sredu, 3. april 2019. godine sa početkom u 10,00 časova kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini, osim o tački 5. o kojoj je Narodna skupština ranije odlučivala.
Hvala vam i vidimo se sutra na glasanju.