Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Da bi vama ostalo više vremena za suštinu, ima jedan slučaj gde se radi o jednoj retkoj bolesti, a vi ste rekli da to na godišnjem nivou košta oko 500 hiljada evra i to je u proseku verovatno tako. Imam pre sobom jedan odgovor od Fonda za zdravstveno osiguranje, gde ketridž koji je potreban, radi se o detetu koje je možda šampion u svetu, a u Srbiji…
(Zlatibor Lončar: To je rešeno.)
Nije rešeno, gospodine ministre, danas je to dete na kontroli. Nije još rešeno. Svakih sedam dana mora da dolazi na kontrolu, zato što sad lekovi koje propisuje ne mogu da se daju na duži vremenski period, ranije je to bilo tako.
Hvala vam što vi pokušavate…(Isključen mikrofon)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vam, sada ćemo dati ministru reč.
(Sreto Perić: Govorili su da će biti rešeno, još uvek nije rešeno.)
Ministre, da li želite reč?
Izvolite, ministar dr Zlatibor Lončar.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Ja se izvinjavam, ako pričamo o detetu kome je potreban ketridž da se uzme, lično sam organizovao da se tom detetu uzme ketridž i da bude. Evo, sada ću proveriti, u roku od pet minuta o čemu se radi.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala ministre.

Na član 116. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Izvolite kolega Ljubenoviću.

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smatramo da je potrebno da se prilikom usvajanja Predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti neke stvari jasno definišu, pa smo mi iz SRS podneli ovaj amandman na član 116.

Član 116. se odnosi na direktora zdravstvene ustanove, tačnije na postupak sprovođenja javnog konkursa za izbor direktora. Mi smo predložili da se u ovom članu izmeni stav 22, tako da glasi – direktor zdravstvene ustanove imenuje se na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Mišljenje poslaničke grupe SRS je da se ovakvim amandmanskim rešenjem precizira da direktor zdravstvene ustanove može da bude više puta imenovan. Predlagač nam u obrazloženju navodi da je ovo zakonsko rešenje uvedeno da ne bi vremenski bio ograničen mandat direktora koji se pokazuje kao izuzetan rukovodilac i menadžer.

Svakako da dobre rukovodioce zdravstvenih ustanova treba stimulisati da ostanu na tim mestima, treba ih zadržati da ne odu u inostranstvo što je poslednjih nekoliko godina postala masovna pojava kod naših zdravstvenih radnika, čime je država Srbija na ogromnom gubitku.

Istovremeno, važno je istaći i da direktori zdravstvenih ustanova koji ne obavljaju svoj posao u skladu sa zakonom, koji osramote svoju struku, treba da budu razrešeni i da u buduće ne mogu da obavljaju funkciju direktora.

Prihvatanjem ovog amandmana poslaničke grupe SRS bila bi napravljena razlika između te dve kategorije direktora, i onima koji dobro rade svoj posao omogućeno imenovanje više puta na mesto direktora zdravstvene ustanove. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala puno kolega Ljubenoviću.
Na član 127. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Izvolite profesore.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala gospodine Marinkoviću.

Ja ću u okviru mog amandmana ovde da kandidujem jednu temu koja je više tema za ovu od mnogih priča koje su se mogle čuti.

Naime, dobro je što su zakoni, predlozi zakona iz oblasti zdravstva danas na dnevnom redu i što se poklapaju sa dvadesetogodišnjicom zločinačkog bombardovanja naše zemlje. Prilika da se još jednom ukaže na katastrofalne posledice ovog bombardovanja po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Kako sam član skupštinske Komisije za istragu ovih posledica sa posebnim osvrtom koje je ovo bombardovanje imalo, odnosno ovi projektili sa osiromašenim uranijumom, da vas podsetim projektili sa osiromašenim uranijumom koriste se za uništavanje protivoklopnih borbenih sredstava, znači tenkova. Pri udaru ovog projektila u metu, razvija se temperatura od preko 3.000 stepeni i oslobađaju se nano čestice koje odlaze u vazduh i koje su štetne i mogu biti smrtonosne za sve one koji ih udišu. Isto tako i druge čestice koje odlaze u zemlju i koje su opasne preko lanca ishrane, znači zemlja, trava, životinja, čovek.

Na našu zemlju, da vas podsetim, zlikovci su ispalili preko 30.000 ovih projektila. Kako poštujem stav Komisije da ne izlazim sa podacima do kojih smo došli, samo ću vas podsetiti da smo obilaskom terena koji je najviše bio izložen dejstvu ovih projektila, a to je Vranje, Pljačkovica, Dobro Selce, Borovac, Žbevac i u razgovoru sa preživelima i obolelima, da su priče potresne, a slike veoma uznemirujuće. Da li imam još vremena?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Završite rečenicu, profesore, nema problema.
Hvala, profesore Bojiću.
Na član 132. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 141. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Stojanoviću.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 141. Predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ovim mojim amandmanom sam tražio da se u najosetljivijim stvarima razdvoji ovlašćenje ministra od ovlašćenja ministarstva.

Ovaj amandman odnosi se na Etički odbor Srbije. Zakon predviđa da Etički odbor Srbije imenuje i razrešava Vlada Srbije, što je po nama u redu. Međutim, u SRS se ne slažemo da to imenovanje i razrešenje ide na predlog ministra, već na predlog nadležnog ministarstva. Neprimereno je da se ministru daju ovolika ovlašćenja o ovoj veoma osetljivoj oblasti. Sa druge strane, zakonom se ne preciziraju neophodnost i uslovi, ko i na koji način može biti predložen i imenovan za člana Etičkog odbora.

Kao što se u Predlogu zakona kaže – članovi ovog odbora biraju se iz redova stručnjaka koji imaju značajne rezultate u radu, kao i doprinos u oblasti zdravstvene zaštite i profesionalne etike zdravstvenih radnika i humanističkih nauka. Ovo je sve u redu, ali nijedan pojedinac, pa makar on bio ministar, ne može sam odlučivati o ovako osetljivim stvarima. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala puno, kolega Stojanoviću.
Na član 151. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite.