Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, član 151. Predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti odnosi se na položaj zdravstvenih saradnika u okviru sistema zdravstvene zaštite i propisuje koje stručne kvalifikacije i koje specijalizacije zdravstveni saradnici moraju da imaju da bi obavljali određene poslove.

Međutim, ono što nije precizno određeno i mi smo našim amandmanom pokušali da preciziramo jeste položaj zdravstvenih saradnika u okviru sistema zdravstvene zaštite, jer je njihov položaj u odnosu na ostale zaposlene u sistemu zdravstvene zaštite neravnopravan.

Vi ste u obrazloženju kao razlog za neprihvatanje istakli suprotno, međutim, za nas je ovakvo obrazloženje potpuno neprihvatljivo jer je u praksi slučaj totalno drugačiji i zdravstveni saradnici definitivno imaju neravnopravan status. Čest je slučaj da posao koji treba da obavlja zdravstveni saradnik obavlja medicinski radnik, koji nema stručne kvalifikacije za to. Konkretno govorim o poslovima koje bi trebalo da obavlja defektolog-surdolog često obavlja medicinska sestra tehničar, i to se konkretno odnosi na dijagnostički deo. S obzirom da taj medicinski radnik završi kompletno ispitivanje, polako se dolazi do gašenja formacijskih mesta za određene defektologe.

Zato smatramo da je ovaj amandman trebalo da prihvatite i da posvetite više pažnje zdravstvenim saradnicima, pogotovo u pogledu zapošljavanja njihovog i treba da imate uvek na umu da tamo gde prestaje medicina počinje defektologija. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Nikolić.
Na član 168. amandman je podneo narodni poslanik dr Darko Laketić.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 181. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 206. amandman je podneo narodni poslanik dr Darko Laketić.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 219. amandman je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 221. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Grujić.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 223. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Grujić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 223. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Jovanović.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 265. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Izvolite, koleginice Vukajlović.
...
Srpska radikalna stranka

Vesna Nikolić-Vukajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ako u članu 264. piše da zdravstvene ustanove treba da usklade svoje opšte akte i organizaciju rada sa odredbama ovog zakona u roku od 12 meseci, onda bi logično bilo da član 265. isto tako poštuje taj rok i da je nepotrebno čekati dve godine za utvrđivanje potrebnog broja farmaceutskih inspektora za postupanje po ovom zakonu, iz jednog prosto formalnog i praktičnog razloga – ubrzati zapošljavanje mladih stručnjaka koji su na evidenciji za zapošljavanje, a uslova ima. Znači, ono što sam malopre rekla da je ovaj zakon dosta spor, znači dosta ste vremena ostavili za njegovo sprovođenje, ali nepotrebnog vremena, nauštrb građana i stručnjaka.

Ono što sam htela da pitam ministra jeste sledeće. Molim vas da se odgovori, ovo iskazivanje zahvalnosti od strane pacijenta određenom lekaru. To iskazivanje zahvalnosti ste predvideli u visini od jedne prosečne plate. Šta to znači, u kojim uslovima, da li ste deo odgovornosti za male plate, za niske zarade lekara preneli na pacijente? Ja vas molim da odgovorite. Možda ja negde grešim, ali molim vas da vi ovo odgovorite, jer javnost mora da zna o čemu se radi.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Ministre, izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Ako nije problem, samo dajte, koji član, o čemu se radi, pošto mi nemamo to. Donesite slobodno, da ne gubimo vreme.
...
Srpska radikalna stranka

Vesna Nikolić-Vukajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Strana 106, sukobi interesa, stavovi 5. i 6.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Vukajlović.
Ministre, da li želite odmah da odgovorite?
Koji član, koleginice, ponovite ponovo?
...
Srpska radikalna stranka

Vesna Nikolić-Vukajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Strana 106, član 2, 3. i 4, pa je negde: „Izuzetno od stava 5. ovog člana, iskazivanje zahvalnosti u vidu poklona manje vrednosti, odnosno reklamnog materijala i uzoraka koje nije izraženo u novcu ili hartijama od vrednosti i čija pojedinačna vrednost ne prelazi 5%, a ukupna vrednost ne prelazi iznos jedne prosečne mesečne plate, bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, ne smatra se korupcijom, sukobom interesa, odnosno privatnim interesom u skladu sa zakonom“. Molim vas da to objasnite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice.
Izvolite, ministre.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Samo da vi znate i da znate svi, bili smo u obavezi da preuzmemo, to je nešto što je preuzeto iz Zakona o borbi protiv korupcije, ništa drugo. To je samo u originalu prenet iz Zakona o borbi protiv korupcije. Samo se o tome radi, ni o čemu drugom. Hvala vam.