Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 64. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč?
Na član 65. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre, podneo sam amandman na član 65. gde sam dodao da u domovima zdravlja postoji specijalnost interne medicine baš zbog toga što smo svedoci da u malim opštinama iz kakve ja dolazim, ima velikih teritorija, ima veći broj starih ljudi čija je potreba takva da u svakom trenutku im moramo obezbediti adekvatnu zaštitu. Svedoci smo da ima velikog broja naših ljudi u tim malim opštinama koje nemaju doktore interne medicine i da je ekspanzija kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa itd.

Kroz ovaj amandman sam tražio i bilo bi dobro da svaki dom zdravlja ima lekara interne medicine i da taj čovek bude prisutan svakog dana, jer je veliki problem kod nas u malim opštinama koje imaju veliku teritoriju, veliki broj ljudi umre, jer nemaju mogućnost da odu da se leče. Bilo bi drugačije da je u domu zdravlja doktor interne medicine i da tom čoveku da adekvatnu preventivu odnosno zaštitu ili lečenje ili da ga pošalje gde treba.

Mislim da je neophodno da imamo u svakom domu zdravlja i u malim opštinama doktora interne medicine zato što je to stvarnost koja se događa kod nas, Velika ekspanzija kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i svega ostalog, a svedoci smo da neki domovi zdravlja nemaj specijalistu interne medicine. E, zbog toga. Hvala još jednom.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Miletiću.
Na član 70. amandman je podneo narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 75. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Branimir Rančić.
Da li neko želi reč? (Da)
Koleginica Vesna Ivković. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Vesna Ivković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, član 75. govori o tome šta dom zdravlja najmanje treba da obezbeđuje. Moja sugestija je bila za onaj stav 6. da treba da se doda „zdravstvena zaštita zaposlenih“ i u raspravi u načelu ja sam zaista dosta toga rekla koji je značaj medicine rada.

Ono što bih htela da pitam gospodina ministra. S obzirom, da piše isto u istom članu zakona, da može da se obavlja i medicina rada, da li to znači da lekari specijalisti medicine rada mogu biti ugovoreni sa RFZO, a da obavljaju samo posao specijaliste medicine rada, a ne i posao izabranog lekara? Jer, do sada je bila praksa da specijalisti medicine rada moraju da se izjasne da obavljaju posao izabranog lekara da bi bili ugovoreni sa fondom. Zahvaljujem.

Reč ima ministar Lončar. Izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
To je još pre 20 godina regulisano. Lekari medicine rada, oni iz toga što rade, oni se finansiraju bukvalno na tržištu i oni uvek zarade to što urade. To je suština priče. Oni sve te svoje stvari koje rade naplaćuju. Tako da je to suština.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima koleginica Ivković. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Vesna Ivković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem.

Ministre, ja znam da naplaćuju i da je to ogroman novac, tzv. sopstveni prihod domova zdravlja, jasno mi je to. Ali, do sada je bilo, ne oduvek, mislim da je od 2005. godine, da Medicina rada nije mogla biti ugovorena sa Republičkim fondom. Ispravite me, ali ja mislim da je tu negde posle 2000. godine prestala da bude ugovorena. Ranije su mogli da rade posao samo specijaliste medicine rada verujte mi. Znači, samo su radili posao specijaliste medicine rada i bili su ugovoreni sa fondom, kasnije su prešli u izabrane lekare. Posao i izabranog lekara i specijaliste medicine rada nemoguće je u jednom radnom vremenu od osam sati uraditi. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, ministar Lončar. Izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
To što vi pričate, to je onaj momenat kada su oni imali pravo izbora da izaberu da li hoće da idu na fond, da li hoće da idu za izabranog lekara ili hoće da ostanu. To je bila njihova slobodna volja, šta izaberu tako su i dobili. To je to.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 75. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč?

Izvolite kolega Šešelj.