Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.04.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 27. stav 1.

Dozvolite mi gospodine Arsiću samo da pitam gospodina Sinišu Malog, pošto vi očigledno to preskačete, kada narodni poslanici Narodne skupštine Republike Srbije mogu očekivati predlog dnevnog reda u kojem će biti Predlog završnog računa budžeta Republike Srbije za 2017. godinu, jer nam je istekao zakonski rok, jer imamo ustavnu obavezu da o tome raspravljamo, pa da vidimo kako ste trošili pare? Niste vi Vujovića, baš vas briga. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali. Izvolite.

Siniša Mali

| Ministar finansija
Uvaženi poslanici, nije pitanje do ministra Vujovića, završni računi, ako se ne varam, u Skupštini nisu bili od 2003. godine. Dakle, nisu usvajani od 2003. godine ako se ne varam, ispravite me.
Pogledaćemo, i na kraju krajeva, videćemo se ovde, pa ćemo da vidimo. Što se mene tiče, što pre to bolje. Mi nemamo šta da krijemo, samo da vidimo u kom su stanju ti računi iz 2003. godine pa negde do 2012, 2013. godine. Ja mislim, ako već usvajamo sve, da ih usvojimo onda sve, da pred parlament pokažemo i iznesemo sve završne račune od 2003. godine, jer mora da je bio problem neki 2004, 2005, 2006, 2007. i 2008. godine, nešto se desilo, pa nije bilo u parlamentu. Da vidimo, i onda da sve lepo stavimo pred poslanike Narodne skupštine, pa neka pogledaju i vide rezultate koji su ostvareni u poslednjih pet godine i onih koji su ostvareni deset godina pre toga. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Zahvaljujem, ministre.
Pravo na repliku ima koleginica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ministre, sigurna sam da vi razumete o čemu mi govorimo i nemojte da se pravite da ne razumete. Dakle, šta je bilo do 2007. godine? Spremni smo mi da razgovaramo, ali ako postoji neka sumnja, malo je kasno da Skupština o tome razgovara. Onda je to za javnog tužioca, pa onda da vidimo koga će iz te bivše vlasti pozvati javni tužilac, ko će možda biti krivično odgovoran. Znate, vi ste abolirali mnoge koji su učestvovali u tim prethodnim vlastima, tako da nemojte to na taj način. Mi vam govorimo o ustavnoj obavezi, vrlo precizno sam pitala po Ustavu Republike Srbije. Član 105. Ustava Republike Srbije nas obavezuje da raspravljamo o Predlogu završnog budžeta. Ne možemo, ako nam ga ne dostavite kao predlog.

Vrlo precizno i jasno je pitanje – kada ćete nam predlog dostaviti, kada ćemo raspravljati i usvojiti ili ne usvojiti završni račun? A to što je bilo, kada budemo govorili o ovom poslednjem, pričaćemo. Vi kažete – verovatno se nešto dešavalo do 2007. godine. Budite ljubazni, recite nam šta se dešavalo poslednjih sedam godina? Šta se dešavalo 2012. godine? Evo, recimo, svašta se dešavalo do 2007. godine, i treba da idu u zatvor i treba da im se u krivičnom postupku oduzme imovina koju su stekli krivičnim delom, sve. Ali, vi nemate odgovor na pitanje šta se desilo prošle godine, a kamoli šta se desilo od 2012. godine. Dajte o tome da razgovaramo. Ali, za početak ispunite ustavnu obavezu. Vi je do sada niste imali. Ovo je prvi put da vi kao ministar imate tu obavezu. Zato vam krajnje dobronamerno i savetujemo da ni vi ne ulazite u ono što su ulazili ministri pre vas.

Vi nam dajte predlog završnog računa u ime Vlade, odnosno Vlada, a vi u ime Vlade, pa da raspravljamo o tome. Vi jeste ministar i političar, to je svaki ministar, ali nemojte da politikantski pričate sa nama. Mi smo političari, ali ozbiljni. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku ima ministar gospodin Siniša Mali. Izvolite.

Siniša Mali

| Ministar finansija
Uvaženi poslanici, hvala puno.
Poštujem vašu politiku i vaše iskustvo. Dakle, još jedanput najpreciznije u ovom trenutku što mogu da kažem je da ćemo u što kraćem vremenskom periodu gledati da pred Narodnu skupštinu izađemo sa svim završnim računima od kada ih nije bilo pa do 2017. godine, s obzirom da je to ono što ima završeno. Hvala puno.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, koleginica Tomić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Pošto je pomenut Odbor, da bi tačno definisali ko podnosi izveštaj o realizaciji budžeta, to je Vlada Republike Srbije, a ne ministar finansija, nadležni Odbor raspravlja to. Da bi bili krajnje iskreni, dokumentacija o tome šta se dešavalo od 2003. do 2007. godine ne možete da nađete ni u Državnoj revizorskoj instituciji, nego u različitim institucijama koje treba određena revizorska kuća da obradi i da kaže šta se dešavalo do 2007. godine.

Mi od 2007. godine do sada imamo evidenciju upravo zbog toga što Državna revizorska institucija uradi svoje mišljenje na osnovu izveštaja o realizaciji budžeta i to je ono što je dobro, zato što neko stručan uradi kompletno izveštavanje i jednostavno prezentuje to narodnim poslanicima. Očito postoji i dobra volja da se utvrdi šta je to bilo do 2007. godine od strane ministra i Ministarstva finansija i da jednostavno se jednim objedinjenim predlogom dođe ovde u Skupštinu Srbije, napravimo jednu javnu raspravu o tome šta se dešavalo do 2007. godine, šta se dešavalo od 2007. do 2012. godine, jer od 2012. godine mnoge finansijske međunarodne institucije su bili svedoci onoga šta smo zatekli 2012. godine i šta se dešavalo do sada i na koji način je došlo do fiskalne konsolidacije i ekonomskih reformi i zbog toga danas možemo da kažemo da imamo uspešne javne finansije.

Prema tome, mislim da se svi slažemo kao narodni poslanici ovde da do toga treba da dođe, ali da taj predlog treba da bude sveobuhvatan i da prati kontinuitet, jer oni koji su trebali da poštuju Ustav od 2003. do 2007. godine to nisu govorili, oni koji su deo koji se odnosi na javni dug prekoračili 45% jednostavno su se zaduživali i nisu poštovali Ustav. Prema tome, treba tačno da se izađe sa imenima ko nije poštovao Ustav i u kojoj granici. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodi poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.