Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.04.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Zahvaljujem.

Zaista ne znam što se u kontekstu moje diskusije po Poslovniku, ukazuje na finansijsko poslovanje Dveri. Ja niti sam bio član Dveri, niti sam član Dveri, niti sam bilo kakvu funkciju vršio, niti sam kao član poslaničke grupe te, kao nestranački poslanik koristio makar jedan dinar za bilo kakve potrebe u prethodnom trogodišnjem periodu.

Drugo, kada se govori o suficitu i o javnom dugu itd. voleo bih da mi jednom neko, evo ministar neka kaže, da li je smanjen javni dug u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu? Opšti, ukupan.

Da li je smanjen javni dug po stanovniku ili je povećan u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu?

Treće, kada smo počeli raspravu za ovu Četvrtu sednicu, mi smo u načelu imali raspravu sa obrazloženjem da je ekonomski uspeh izuzetan i da ove obaveze koje se preuzimaju ovim zakonom o konverziji kredita u švajcarcima, praktično mogu da se pokriju iz suficita budžeta. Sada imamo drugi predlog, da država treba da se zaduži u obveznicama, da bi izmirila te obaveze.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Marijan Rističević, povreda Poslovnika.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, član 106. i 107. Poslovnika.

Lepo je to što se određeni poslanici odriču poslaničkih grupa i političkih partija na čijoj su listi su izabrani. Koliko znamo, gospodin Ševarlić je izabran na listi Dveri i DSS, na izbornoj kvoti Dveri. Dakle, da li ste član ili niste, ukoliko ste poslanik jedne izborne liste, za mene je to malo više nego biti član.

Sledeće, vrlo je lepo i ja pozdravljam što se bivši poslanici Dveri, odriču finansijskih malverzacija koja je ta politička stranka počinila i verovatno da je tvorac tih malverzacija bio Boško Obradović, u narodu poznat kao Boško Ljotić levoručica.

Dakle, radi se o tome da treba reći i to da je ta politička stranka dobijala novac po broju poslanika. Dakle, politička stranka Dveri je dobijala novac i za gospodina Ševarlića i to je iznos na godišnjem nivou oko 40 miliona. U onome što sam ja istraživao i prijavu koju sam ja potpisao, radi se o pranju para o sumi od preko 30 miliona dinara, gde je ta politička stranka umesto novac da uloži u kampanju i u političku stranku, je to uložila u preduzetničke radnje i istoga dana taj keš je podignut, 30 miliona dinara na desetak preduzetničkih radnji, većinom iz Borče, i taj novac je vraćen u džep Boška Obradovića.

Da li su poslanici znali ili ne, da novac koji su dobili, političkoj stranci Dveri, po broju poslanika je zloupotrebljen? Verovatno jesu, jer sam ih upozorio u zadnjih godinu dana nekoliko puta, i za pohvalu je što se u ovom trenutku odriču tih finansijskih malverzacija. Ne tražim da se glasa. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Rističeviću.
Smatram da nisam povredio Poslovnik, a za te vaše apele znamo, više puta ste ih iznosili, tako da zna se ko bi trebao da reaguje.
Reč ima dr Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala još jednom.

Gospodine Ševarliću, ja sam mislio da je to bilo potpuno jasno, ja sam pomenuo vas kao bivšeg pripadnika poslaničke grupe Dveri, u tom kontekstu, nisam ja rekao ni da jeste ni da niste vi imali od toga neke finansijske koristi, ja u to ne ulazim.

Ja vam samo kažem, ta poslanička grupa Dveri, koja se raspala jutros, činili su je, koliko se ja sećam, članovi političke organizacije koja se zove Dveri, je li tako, ove političke organizacije čije je doskorašnji član predsedništva Radojičić, javno ustvrdio da je ogrezla u kriminalu, tako kaže čovek, kriminal u našim redovima. Koja je potkradala, ne samo sopstvenu kasu i obezbeđivala da se određeni, uzak krug ljudi, verovatno neposredno okruženje Boška Obradovića, nenormalno bogati, nego je potkradala, što je najstrašnije, u celoj priči budžet, državu je potkradala.

Dakle, to tvrdi Zoran Radojičić, čovek koji je bio do juče vaš kolega iz poslaničke grupe, vi ste tu grupu napustili pre izvesnog vremena, on čini mi se ovog jutra i ta poslanička grupa više ne postoji. Ja sam na tu činjenicu ukazivao, vi ste govorili o tome šta su primeri dobre prakse i uspešnih finansija. Pa, ja sam rekao da to što se dešava u Dverima, očigledno nisu dobri primeri.

Nešto mnogo važnije, pitali ste za javni dug. Dakle, sajt Uprave za javni dug, ja rekoh malopre, ko ima da me čuje, evo sada vam čitam sa njega, 50,09% apsolutni iznos. Pitali ste da li se promenio prošle godine? Decembar mesec, 31 dan, 2018. godina 23 milijarde 015. Godinu dana pre toga 23 milijarde 222. Jel manje za 200 miliona? Jeste. Hoćete opet u procentima? Preko 4% manje. Pa, kako god pogledate manje. Šta je onda sporno? Šta onda nije uredu? Šta onda sprečava da, još jednom, uradite ono što sam rekao malo pre, budete korektni i kažete, za ovo svaka čast, kapa dole, odlično je, ali ajmo dalje. Mi ćemo na to da reagujemo uvek sa - tako je, u pravu ste i idemo dalje, i biće još bolje, nemojte imati nikakve sumnje. To je bilo važno da čujete i vi građani, koji ovo gledaju.

Što se tiče, ovim završavam gospodine predsedavajući, besplatne edukacija. Hvala na pomoći, ja uvek visoko cenim dobru volju, od koga god da dolazi. S tim što ja ne volim da bilo šta bude besplatno, ja volim da se na pomoći zahvalim. Dakle, znak zahvalnosti sa moje strane, ovako izgleda naslovna strana izveštaja koji ste primili, svako od vas ponaosob, na poslaničke grupe. Tu se nalazi broj pod kojim je zaveden materijal, pa još jedna, da kažem ljubaznost, ovog puta sa moje strane, možete čak smatrati besplatno. Ovo je pomoć da locirate gde se nalazi materijal i preporuka, proverite da vam ko slučajno ne krade poštu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Dragan Jovanović.
(Milorad Mirčić: Poslovnik.)
Po Poslovniku, izvolite kolega Mirčiću.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Molim vas, gospodine predsedavajući, da obratite pažnju šta govore pojedini govornici.

Gospodin Orlić već drugi put iznosi nešto što nije utemeljeno u Poslovniku koji reguliše rad ove Skupštine. Gospodine Orliću, dobili smo mi taj izveštaj i on je zakačen za sajt stranu, ali ovde u članu 177. precizno, decidno se kaže da taj izveštaj ne vredi ništa, pežorativno, dok god o njemu ne bude rasprave u ovom domu u Skupštini, dok o njemu ne raspravlja nadležni odbor.

To što ste vi naveli, to može da služi samo kao informacija. Da li je tačna ili nije, treba da utvrdi Skupština, odnosno nadležni odbor, pa tek onda Skupština. Onda se govori o tom izveštaju za koji se kaže da je izveštaj komisije, odnosno agencije. Da bi bio validan, da bi bio u skladu sa zakonom, poštujemo član 177. Nemojte sa takvom ironijom, najbolje namere su radikala da pomognemo u radu, legalnom radu ovog parlamenta, a ne da vi uzvraćate da nešto jeste besplatno ili nije i kako vi reagujete na besplatno. Govorite istinu, istina je u članu 177. gospodine Orliću.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Smatram da nisam povredio ni jedan, odnosno taj član 177. kolega Mirčiću.
Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni? Ne.
Po Poslovniku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Da, dakle rekao sam vam član gospodine predsedavajući, biće potpuno kratko i u potpunosti u znaku dobre volje.

Dakle, ja sam pominjao zahvalnost, ja sam pominjao nešto besplatno zato što mi je nešto tako bilo ponuđeno sa vaše strane. Sećate se one rečenice – evo malo besplatne edukacije itd? Na tome sam se ja zahvalio i na tome sam se ja odužio time što sam nešto besplatno ponudio zauzvrat, u vidu, kako ste rekli gospodine Mirčiću, informacije.

Smatram da vi ništa niste pogrešili što ste rekli da je ovo za vas informacija. Nema tu ništa sporno, ali mi je drago što ste potvrdili da ste sa ovim sadržajem upoznati i o tome mi govorimo ovog jutra. Nije naš spor dublji od tog pitanja jeste upoznati ili niste. Ministar je rekao da jeste, ja sam razumeo da vi negodujete i tvrdite da niste. Možda sam ja u tome pogrešio, ali drago mi je što ste upoznati i još više od toga drago mi je što sada znam da vam niko ne krade poštu, to me čini spokojnim.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.