Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 14.05.2019.

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Gojkoviću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 od ukupno prisutnih 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Tatjana Macura, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o referendumu narodnoj inicijativi, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, Ljupka Mihajlovska i Nenad Božić, 17. avgusta 2018. godine.
Da li narodni poslanik Tatjana Macura želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodnih poslanika koliko je i prisutno.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Tatjana Macura, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, Ljupka Mihajlovska i Nenad Božić, 25. septembra 2018. godine.
Da li narodni poslanik Tatjana Macura želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika od ukupno prisutnih 144.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Vladimir Đurić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije na ime umanjenje penzija po osnovu Zakona o privremenom načinu utvrđivanju isplate penzija, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Aleksandar Stevanović, Ljupka Mihajlovska i Nenad Božić, 21. septembra 2018. godine.
Da li narodni poslanik Vladimir Đurić želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika od ukupno prisutnih 144.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Aleksandar Stevanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakona, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. oktobra 2018. godine.
Da li narodni poslanik Aleksandar Stevanović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika koliko je i prisutno.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Aleksandar Stevanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmeni zakona o javnom redu i miru, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. oktobra 2018. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika koliko je i prisutno u sali.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za poslovanje kablovskih operatera, emitovanje prekograničnih kanala, emitovanje domaćih reklama u sadržajima prekograničnih kanala i ostalih nepravilnosti vezanih za elektronske medije i kablovske operatere, koje kontrolišu Dragan Đilas, Dragan Šolak i Dejvid Petreus.
Da li narodni poslanik Marijan Rističević želi reč? Da.
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, da bi bolje razumeli temu, zamislite da sada nas trojica, gospodin Matić, gospodin Atlagić i ja registrujemo fiktivno televiziju u Srbiji, fiktivno, dakle da ne postoji i da postoji samo na papiru.

Sada zamislite sledeću situaciju da u Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji i drugim evropskim zemljama emitujemo program. Nazovemo sebe prekograničnom televizijom, nađemo prijatelja koji kontroliše kablovskog operatera, uđemo u program Francuske, Holandije, Nemačke, emitujemo program iz Francuske, Nemačke i tako dalje i to nazovemo prekograničnim televizijama. Dok njihove televizije plaćaju naknadu za emitovanje, mi je tamo ne plaćamo. Mi smo tobož preko granična televizija i ako ne emitujemo program iz Srbije već iz Francuske, Nemačke i Holandije i pri tome emitujemo program kojom se ruši vlast, pa i poredak u Francuskoj, Nemačkoj i Holandiji, godinama, danima. Naša televizija i dalje fiktivno registrovana u Srbiji, vodi se kao preko granična, emitujem program iz Francuske, Nemačke i Holandije iz studija i pri tome emituje domaće reklame i time dodatno ugrožava njihove domaće televizijske kanale. I sve vreme, recimo protiv Makrona emituje program.

Pitam vas, da li bi to bilo izvodljivo? I, koliko bi vremena prošlo a da Francuska vlada, francuski organi, holandski, nemački ne preduzmu korake da se tako lažne preko granične televizije ne emituju preko kablovskih operatera nego da se naloži kablovskom operateru da se takvi programi isključe a nas bi sigurno sankcionisali, uzeli nam novac koji smo tamo zaradili i verovatno bi dopali dugogodišnju robiju.

Sigurno da mi to ne bi mogli da radimo tamo, ali lažni preko granični kanali se emituju na SBB, to je vlasništvo Šolaka, Đilasa i Dejvida Petreusa. Dejvid Petreus je vlasnik "Junajted grupe", "Junajted grupa" je vlasnik "Junajted medije", a "Junajted medija" je vlasnik N1 televizije, vlasnik više kablovskih lažnih preko graničnih kanala koje ovde ne plaćaju naknadu za emitovanje, a pri tome emituju i program i reklame i dodatno ugrožavaju domaće medije. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem se.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - devet, protiv - niko, uzdržanih - nema, nije glasalo 137 narodnih poslanika od ukupno prisutnih 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezanih sa bivšim gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom i ne namenskim trošenjem sredstava koji je podneo Narodnoj skupštini 27. marta 2018. godine.
Da li narodni poslanik Marijan Rističević želi reč? Da.
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, Dragan Đilas veliki izvoznik našeg novca, novca građana Republike Srbije, to uspeva, a već sam rekao kako Čolak, čestiti poreski obveznik Švajcarske. Pazite, rezidente Švajcarske, poreski rezident Švajcarske, navodno plaća poreze u Švajcarskoj. Zbog čega on plaća tamo poreze? Na vilu na Ženevskom jezeru.

Ali, kako su Dragan Đilas, Šolak zaradili novac pokušao sam da opišem malo pre u mom obraćanju. Ali, zato Šolak, Đilas ne plaćaju porez u zemlji da ostvaruju biznis. Oni mitiraju prekogranične kanale.

To su piratski i lažni prekogranični kanali koji kroz kablovskog operatera SBB vlasništvo Šolaka, verovatno i Đilasa plaćaju prekograničnim televizijama za emitovanje iako to domaćim kanalima ne rade. Tako ispumpavaju novac od pretplatnika iz Republike Srbije i mesečno pretplata u SBB na 54% tržišta je negde oko 15 miliona evra, puta 12 meseci, sav taj novac od 150 do 180 miliona evra ispumpaju preko lažnih prekograničnih kanala, plaćajući im emitovanje koje ne plaćaju regularnim domaćim medijima čiji program koriste 80% slučajeva.

Taj novac ide prema Švajcarskoj, taj novac dele Šolak, Đilas i Dejvid Petreuf. Tako je. I zato N1 televizija SK-1, SK-2, SK-3, 13 sport klubova, 20 i nešto lažnih prekograničnih kanala posluje i REM ništa ne preduzima da se takvi kanali po zakonu i međunarodnim konvencijama isključe.

Na takav način ispumpavanjem para, Šolak, Đilas i Dejvid Petreuf zarađuju ogromne sume novca i trenutno se taj kapital meri sa negde oko dve milijarde.

I zato Šolak, ne plaća porez ovde, zato tvrdi da je poreski rezident u Švajcarskoj, i ako njegov biznis iz koga ispumpava novac odavde za Švajcarsku, treba da se oporezuje ovde, da mu se naloži, da registruje prekogranične kanale u Srbiji, plaćaju naknadu za emitovanje i da ne mogu na takav način da ispumpavaju novac.

Dragan Đilas je vlasnik i utiče na sve medije u Srbiji, zato što kontrolišu kablovske kanale, kontrolišu novac i na takav način, poput kad je sa Miškovićem bio u „Presu“, na takav način bitno utiče na političke prilike i zato vam je danas N1 televizija protiv zakonito na Prvom kanalu umesto RTS, državnog programa.

Zato ređaju kanale. Đilasov kanal je na jedinici, pre toga je N1 televizija, znači, ne registrovani mediji koji ne plaćaju porez, na crno emituju reklame, ugrožavaju domaće medije. Oni koriste tržište u Srbiji, pretplatnike, ispumpavaju pare.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme, hvala.
Narodni poslaniče, stavljam vaš predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 17, protiv – nema, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije, radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za proglašenje lažne države Kosovo, uticaja koji je na to imalo mišljenje Međunarodnog suda pravde, te povodom toga odgovornosti bivšeg ministra inostranih poslova Vuka Jeremića.
Izvolite, imate reč.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, sigurno se pitate već duže vreme, zašto je Vuk Jeremić, koga ja zovem kao Vuk potomak, a šta beše ono – šta se bijeli u gori zelenoj? Da li je to čador Murata Age Pozderca?

Dakle, zašto je Vuk Jeremić dobio pare od Katarske ambasade? Kada pogledate ko je ambasador Srbije u Kataru, biće vam sve jasno. Ambasador, gospodine Martinoviću, Srbije u Kataru je Jasminko Pozderac.

Dakle, Jasminko Pozderac, a Vuk potomak je potomak Murata Age Pozderca slavnog i onda znate zašto su muslimanska braća finansirala i dodeljivala novac Vuku Jeremiću.

Pretpostavljam da kanali vode preko Jasminka do svog rođaka, a sve to je na štetu Republike Srbije, a u korist lažne države KiM.

Dakle, sam Tači je izjavio da kosovska nezavisnost počiva na mišljenju Međunarodnog suda pravde koji je tražio Vuk Jeremić.

Vuk Jeremić je to dogovorio sa američkim ambasadorom i sa američkom ambasadom krajem 2007. godine, gde su se dogovorili da amerikanci utiču na kosovske albance, da ne proglašavaju lažne države KiM, pre nego što se održi drugi krug predsedničkih izbora i pre nego što Boris Tadić bude izabran za predsednika, što se i desilo.

Boris Tadić je izabran za predsednika, položio zakletvu 14. februara, a nezavisnost Kosova, lažne države, albanci su proglasili 17. febrara.

Da bi se odužio, Vuk Jeremić je tražio mišljenje od Međunarodnog suda pravde, od grupe zemalja koje su priznale lažnu državu Kosovo i na takav način legitimizovao lažnu državu i održao neki tajni dogovor i tajna obećanja.

Zato tražim da se anketni odbor pozabavi pitanjima i da se ispita ovaj akt, a ja ću ga nazvati – veleizdaje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne Skupštine Republike Srbije, radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za nenamensko trošenje sredstava dodeljenih za predizbornu kampanju.
Izvolite, imate reč.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, reč je o Bošku Obradoviću, koga mi nazivamo zbog ideologije Boško Ljotić i o ispumpavanju para iz republičkog budžeta koje su dobijene za kampanju.

Desna ruka Dragana Đilasa, koji jedinu stranku koju je osnovao, zvala se stranka Dveri, dakle ovu svoju stranku slobode i pravde, koja kopira onu stranku muslimanske braće, koja su u Egiptu priznala KiM, valjda slušajući Vuka Jeremića, sa njim je i Boško Ljotić, a ja ga zovem i Boško levoručica.

Ovo je šema na koji način je Boško Obradović u političkoj stranci Dveri, novac dobijen za izbornu kampanju, koji je kao neutrošen trebao biti vraćen u republički budžet, ispumpan i vraćen u njegove džepove, fiktivnim poslovima sa preduzetničkim radnjama čiji su vlasnici bili njegovi kandidati sa njegove izborne liste, pa u Borči ima recimo Verica Cvijanović, Željka Cvijanović i da ne nabrajam sve redom, pa Crepaja, pa Ub i tako dalje, sva lica koja su otvarala preduzetničke radnje su bila na listi i to su članovi političke stranke Dveri.

Boško Obradović je njima ispumpavao novac, milionske iznose i kada je ispumpao 30 miliona dinara, sutradan su sve preduzetničke radnje novac podigle u kešu i vratile Bošku Obradoviću.

S tim u vezi je podneto više krivičnih prijava i ja želim da se ovaj posao ispita, da se osnuje anketni odbor, da se pozabavimo ovim pitanjima i da ovaj Boško Ljotić koji glumi neku čestitost, da ispitamo na koji način je ispumpao 30 miliona dinara, sa kojima, postoji osnovana sumnja iznad „Pinka“ na 100 metara, kupio stan na Dedinju. S tim u vezi, želim da podstaknem tužilaštvo i gospođu Zagorku Dolovac da bez obzira što ona to može tumačiti kao politički pritisak, da se konačno ovo stavi na dnevni red, da se procesuira, jer Boško Obradović posle ovoga ide sve u teža krivična dela i traži da se nasilno sruši legalno izabrana vlast. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne Skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za posete Narodnoj Skupštini Republike Srbije određenih ekstremističkih organizacija i pojedinaca.
Izvolite, imate reč.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, vama je poznato da je Boško Obradović ovde ugostio unuka slavnog Pernara „Slavnog“, koji je u Skupštini Kraljevine Jugoslavije, pitao koliko košta srpska krv. Dakle, radi se nastavljaču, odnosno unuku tog Pernara.

Takođe vam je poznato da se Boško Obradović druži sa bugarskom organizacijom „Ataka“, da se druži sa neonacističkom organizacijom u Nemačkoj i da sa svojim ekstremizmom, sa svojim nasilnim pokušajima obaranje vlasti SUP-a, da mu RTS sa motornim testerama itd, je po meni prevršio svaku meru. U ovom trenutku on blokira raskrsnice, ovih dana on blokira raskrsnice u Beogradu, najavljuje blokadu raznih institucija i puteva.

Dakle, mislim da treba formirati anketni odbor i ispitati to njegovo druženje sa ekstremnim organizacijama koje traže delove Republike Srbije. Takođe, mislim da treba ispitati njegovo sadejstvo sa Radničkog fronta iz Zagreba, koja aktivno učestvuje demonstracijama u Beogradu sa našom strankom nekog Murata Čengića iz Tuzle i da treba ispitati i druge, Nebojšu Medovića, koji zajedno sa njim pokušavaju da obore legalno izabranu vlast u Republici Srbiji i zato tražim da se osnuje ovaj anketni odbor. Hvala.