Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 14.05.2019.

OBRAĆANJA

...
Stranka pravde i pomirenja

Muamer Zukorlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Dame i gospodo narodni poslanici, temeljna tema današnje rasprave jesu zapravo krivični zakoni, tačnije, pooštravanje sankcija za najteža krivična dela, od onih prema deci i najslabijima pa sve do krivičnih dela ratnih zločina i genocida.

Još u davna vremena u svetim knjigama je zapisano – ko ubije nevinu osobu, kao da je celi svet pobio. Civilizovanost jednog društva se meri po tome kako i na koji način se obračuna sa nasiljem i sa nasilnicima ili kako i u kojoj meri nasilje stavi pod kontrolu. Kazne, odnosno sankcije su zapravo jedan od načina suzbijanja krivičnih dela, posebno teških krivičnih dela i zasigurno da one imaju efekte.

Kada su u pitanju najteža krivična dela, za najteže krivično delo zapravo treba biti i najteža kazna. U tom pogledu treba i razumeti i podržati ovo pooštrenje, uključujući i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Istina, kazne same po sebi nigde pa ni kod nas ne verujem da će dati pune rezultate, odnosno se obračunati sa nasilnicima i počiniocima teških krivičnih dela. Zato je od izuzetne važnosti nasilje i teška krivična dela staviti na agendu društva i države na svim mogućim nivoima.

U tom pogledu, od izuzetne važnosti je zapravo celokupni ambijent u kome društvo živi i kako se sa pozicije važnih faktora, medija, određenih elita tretira nasilje i tretiraju počinioci teških krivičnih dela. Ma kakve teške i oštre kazne imali za takve počinioce, ukoliko budemo i dalje imali na pojedinim medijima predstavljanje izvesnih kriminalaca, ubica, zločinaca kao heroja i važnih ličnosti u društvu, bojim se da nam nikakve reforme krivičnih zakona neće dati poželjne rezultate.

U tom pogledu, mislim da je veoma opasno i štetno za ovu državu i društvo takođe negiranje dokazanih ratnih zločina i negiranje ratnog zločina genocida. To je sigurno teško i može imati istorijske posledice, ali isto tako to je odgojno izuzetno štetno. Kada imate permanentno ponavljanje takvih stavova, pogotovo sa pozicija elita, posebno političkih, za mladi naraštaj, za mlade ljude, to ima izuzetno negativan prizvuk i veoma loše odgojne posledice.

Danas imamo pred nama i zakon za sprečavanje korupcije koji je, eto slučajem, u paketu sa krivičnim zakonima, a mi znamo da zapravo korupcija uglavnom ima za cilj ili sticanje materijalne dobiti ili nekih privilegija ili izbegavanje odgovornosti, a vrlo često i izbegavanje kazni. U tom smislu, za prave efekte i krivičnih zakona i ovih reformi koje danas činimo ovde od izuzetne važnosti će biti implementacija na terenu, a to znači kroz sprečavanje korupcije, posebno u pravosudnim organima i kod ostalih organa zaduženih za pravosuđe, odnosno sankcije. Tek tada, u tom jednom tako širokom frontu možemo imati prave rezultate. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Uvažena predsednice Skupštine, uvažena ministarka, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša i to je najlepši grad u Srbiji. Inače sam izabran sa liste Srpska napredna stranka, a predstavljam u Skupštini Ujedinjenu seljačku stranku. Ja ću, kao i do sada, kao narodni poslanik, da kažem određene stvari koje su bitne, konkretno za područje i region iz kojeg ja dolazim.

Inače, ja ću kao narodni poslanik i predstavnik Ujedinjene seljačke stranke podržati set svih ovih zakona, zato što mi ljudi koji živimo na selu živimo od sela, živimo u malim sredinama i uvek smo bili protiv toga da se neko iživljava nad decom, da radi neke loše stvari nad decom, a ne daj bože da detetu oduzme život. Kod nas, u mom kraju, u mom selu, takvim ljudima jeste blaga kazna da bude ispod 10 godina, a i doživotni zatvor. Za te ljude je najbolje da bude smrtna kazna, zato što ti ljudi ne zaslužuju da žive, zato što rade nešto što je najgore.

Prema tome, ja ću podržati ove predloge zakona jer mislim da to daje mogućnost da pojedinci razmisle šta će da rade. Ovde ima određenih sankcija koje su sada veće nego pre, za one koji se bave proizvodnjom droge i svih ostalih stvari koje su veoma loše za naše ljude, za našu decu, naše mlade, u svim područjima Srbije i normalno da tu moramo staviti veće sankcije i veće kazne.

Ujedno, ja ću vas još jednom, ministarka, podržati za sve ove predloge zakona, s tim što ima jedna dobra stvar za one ljude koji učine neko krivično delo, namire se sa tužilaštvom i tu sada postoji mogućnost gde će oni to kroz finansijsku podršku dati određene stvari, određeni novac, a vi sada kao Ministarstvo pravde imate mogućnost da preko projekata i preko konkursa koje ste vi kao Ministarstvo pravde raspisali obezbedite određena sredstva za područja kao što je opština Svrljig, kao što je opština Bela Palanka, kao što je Gadžin Han, kao što su opštine na jugoistoku Srbije, jer tim sredstvima možemo da uredimo i naše vrtiće, i naše domove zdravlja i naše mesne zajednice.

Još jednom, uvažena ministarka, ja ću podržati set svih ovih zakona, jer mislim da su potrebni, a vas bih pozvao da kao nadležna ministarka za pravdu date svoj autoritet, da se dobiju sredstva za te male opštine koje su konkurisale po konkursu Ministarstva pravde i pozvao bih vas da dođete u Svrljig da obiđete najlepšu opštinu u Srbiji, zato što i jesmo najlepši. Hvala još jednom.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima poslanica Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, bilo je prilično teško pripremati se za današnju sednicu, zato što smo imali svega 72 sata da se bavimo ovim zaista ozbiljnim temama, i u jednom delom ozbiljnim predlozima zakona.

Imamo ovaj Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, koji zaista nema suštinski takoreći nijednu izmenu, ali smo ovo morali da raspravljamo, zato što je to deo tog Poglavlja 23 i uvek kad se nešto radi po nalogu Evropske unije, to obavezno mora biti loše i čućete kroz amandmane šta mislimo o tom zakonu.

Što se tiče ovog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, kažete da se ovaj zakon usklađuje sa Krivičnim zakonikom iz 2016. godine i da mora da se radi po hitnom postupku, zbog sprečavanja nastanka štetnih posledica za državne organe. Sada nam samo treba odgovor da li su se te štetne posledice dešavale za ove prethodne tri godine? Zašto sada odjedanput mora po hitnom postupku?

Zakon o sprečavanju korupcije nema nikakvih, takođe, suštinskih izmena, osim naziva. I dalje će korupcija cvetati, i dalje će se Agencija baviti tim da li su javni funkcioneri kasnili pet ili sedam dana u prijavljivanju svoje imovine, a suštinska borba protiv korupcije uopšte ne postoji. Niste ni predvideli ono što vam govorimo godinama - zloupotreba javnih funkcija, javnih resursa itd. i u okviru političkih kampanja, predizbornih i zloupotrebe od strane političkih stranaka, zloupotrebe birača, itd. Dakle, niste se bavili na pravi način ovom temom i to svakako nije dobro.

Ali, šta je ovde interesantno? Mi danas govorimo o Zakonu o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, ali mi danas imamo, evo, Zakon o sprečavanju korupcije koji predviđa jedno novo krivično delo. A što će vam ovo, što ga niste stavili u ovaj Krivični zakonik? Dakle, ovo je nešto što je ne samo u ovom slučaju, ovo sam samo kao primer navela, a kad budem o ovom zakonu sad malo više govorila, čućete i više detalja.

Zakon o izmenama Zakonika o krivičnom postupku. Zapazili smo dve interesantne stvari ovde. Prvo je da ste predvideli da lica osuđena na 40 godina odnosno na doživotnu robiju da u njihovo ime članovi porodice, bez njihovog posebnog ovlašćenja, ne mogu podnositi žalbe. To ne bi smelo tako da ostane. Zaista, to je grubo kršenje i diskriminacija tih ljudi, bez obzira kakvo krivično delo su učinili. Članovima njihove porodice i braniocima ovo pravo ne bi smelo biti ugroženo.

Takođe ste predvideli da ne može biti saradnik neko ko je osuđen na 40 godina ili doživotnu robiju. To bi, s jedne strane, moglo biti prihvatljivo, ali, sa druge strane, ako znamo da imamo puno nerešenih krivičnih dela ubistava ili pokušaja ubistava iz perioda oko 2000. godine i ranije, konkretan slučaj, recimo, Milorada Ulemeka, gde bi bilo jako interesantno i jako važno da se rasvetle određene činjenice, da on dobije taj status, da bi mogao da iznese istinu, jer opšte je poznato da on nije osuđen, zapravo da osuđen jeste ali da je Nata Mesarović svojevremeno rekla jednu istinu pred televizijskim auditorijumom kad je rekla - dobili smo presudu.

Najinteresantniji u javnosti je Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Mnogo se medijski ovo koristilo, pa, takoreći i zloupotrebljavalo, ali ono što je suština, jeste da ste vi ovaj zakon nekako, ove izmene zapravo stihijski predlagali, da tu opet nije bilo nekog sistemskog rada, jer vi deseti, ja mislim, ili jedanaesti put menjate Zakonik o krivičnom postupku koji je donet 2005. godine. Od kada ste vi ministar, ovo je mislim šesta izmena, to govori o tome, ili gospodin Selaković, ali to je vaša vlast, ali to govori o tome da ovo nije dobar osnovni zakon i da konačno treba da se donese jedan kodifikovani krivični zakonik. Vrlo je jednostavno, imate nezaposlene mlade pravnike, neka mi svako ministarstvo angažuje po jednog, taman da završi pripravnički staž, da dobije zadatak, da vidi u okviru svakog ministarstva svaki zakon, koja su to krivična dela, jer ako ih nema sto mimo Krivičnog zakonika, onda nema nijedno.

To je trebalo na taj način da se uradi, a ne pod pritiskom medijskim, javnosti, društvenih mreža, nevladinih organizacija i tako dalje, da opet donosimo neke zakone sa imenom. To nije dobro. Imali smo Aleksin zakon, Marijin zakon, sada Tijanin zakon. Znate, sada treba da očekujemo da li će se, ne daj bože, pojaviti neko još monstruozniji ko će, ne daj bože, izvršiti neko krivično delo nad nekim detetom ili nemoćnim bolesnim, starim licem i tako dalje, pa da tim imenom opet nazivamo neki zakon. Mora to da se radi sistemski, da svako unapred zna ako bude spreman da izvrši neko krivično delo da je to već zaprećeno u Krivičnom zakoniku.

Kada je u pitanju uvođenje doživotne kazne, pogotovo tamo gde je izvršeno krivično delo nad decom, naravno, niko normalan ne bi pomislio da takvi ljudi ne zaslužuju najgore moguće kazne koje mogu da se izreknu ali, to na neki način sputava da se govori o predlogu zakona na jedan ozbiljan, stručan i ozbiljan politički način.

Nije dobro što ste predvideli za neka krivična dela neće biti dozvoljen uslovni otpust, odnosno mogućnost uslovnog otpusta, da li će ga biti to se ne zna, jer vi ste, zapravo, predvideli tih 27 godina koje se za dva, tri meseca razlikuju od one dve trećine, kada je u pitanju kazna zatvora od 40 godina. Ali, ne možete vi ostaviti čoveka bez te neke mogućnosti, bez te nade da će, možda, ipak doživeti tu uslovnu slobodu, ako ne zbog njega, možda je on nije zaslužio zbog dela koje je učinio, ali on će biti tamo u nekom zatvoru i reći će – ja nikad odavde neću izaći i hvataće prvu priliku da ubije zatvorskog stražara, jer njega baš briga, on je tu, pa je tu. Dakle, mora čovek da ima neki tračak nade da će možda nešto jednom i da se desi pozitivno u njegovom životu.

Pričali ste ovde u uvodnom vašem izlaganju o promeni kazne kada je u pitanju droga i šta ste vi u ovom članu 246.a) predvideli? Ko drži veću količinu droge kazniće se kaznom od tri do 10 godina, ali postoji mogućnost ublažavanja ispod zakonskog minimuma. Znači, može da ima 10 tona droge i nekog potkupljenog sudiju i da dobije ispod zakonskog minimuma. Ovo nije dobro rešenje, kao što povećanje zakonskog minimuma kazne paušalno nije dobro.

Nije problem ni u sadašnjim propisima, ni u sadašnjem Krivičnom zakoniku, kada je u pitanju ta najniža kazna, problem je u velikom rasponu kazni. Veliki raspon kazni za gotovo identično krivično delo podrazumeva ono što se dešava u javnosti, sprega advokata i sudija, sprega sa tužilaštvima, itd. i onda postoji neko ko će za isto delo dobiti taj minimum, a onaj drugi će dobiti maksimalnu kaznu, a razlika je recimo od tri do 15 godina za isto krivično delo. Na taj način je trebalo sagledavati ovaj problem.

Takođe, ovo što ste predvideli da je posebno krivično delo napad na advokata. Podsećam vas, gospođo Kuburović, recimo da je 2017. godine u Kruševcu pregažen čistač ulice. Zašto on nije, ili neko, ne daj Bože, kome to može da se desi, nije deo ovog zakona? Zašto samo advokati? Zašto bilo ko ko radi svoj posao nije predviđen ovim zakonom?

Dakle, mi mislimo da država osim toga što treba da vodi računa o životu i zdravlju svakog pojedinca mora, prevashodno, da vodi računa o državnim interesima, o nacionalnim interesima, o integritetu, teritorijalnom integritetu i suverenitetu državu, a danas nema bitnije stvari u državi Srbije od toga da se spreči ova lažna teza da se u Srebrenici desio genocid. Zato smo svi mi poslanici SRS podneli amandman, svejedno je čiji ćete usvojiti. Usvojite jedan od naših amandmana i da se predvidi najstrožija kazna. Mi smo predvideli, ponudili doživotnu robiju za svakog ko javno kaže da se u Srebrenici desio genocid i to je način, ako prihvatite naše amandmane, to je način da zaštite sopstveni narod i sopstvenu državu od ljage koja bi mu mogla biti naneta trajno. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Biljana Pantić Pilja. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Biljana Pantić Pilja

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsedavajuća, poštovana gospođo Kuburović, pred nama je danas set vrlo važnih pravosudnih zakona. Moje kolege su dosta toga već rekle, ja ću se osvrnuti samo na dva predloga zakona. To je jedan Zakon o sprečavanju korupcije i drugi je Predlog krivičnog zakonika.

Što se tiče Predloga zakona o sprečavanju korupcije, jasno je da se sa ovim predlogom zakona želi postići efikasnija borba u sprečavanju i suzbijanju korupcije. Ovaj predlog zakona je još jedan dokaz da je ova Vlada, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posvećen borbi protiv kriminala i korupcije, koja je cvetala do 2012. godine.

Očekivala sam da će predstavnici bivšeg režima doći danas na sednicu da nam govore malo o primerima korupcije u kojima imaju vrlo dobro iskustvo, pa se setimo poštenjačine Đilasa koji je uveo „Bus plus“, koji je rekonstruisao Bulevar kralja Aleksandra, gradio most na Adi i time je praznio džepove građana Srbije, ali je punio svoje džepove i račune svojih privatnih kompanija. Ili, da govorimo o Radoslavu Milojičiću Keni, koji dok je bio na čelu opštine Smederevska Palanka je toliko bio ogrezao u korupciju da je devastirao opštinu. Koliko je samo goriva natankao na račun opštine i piva popio na teret građana Srbije. Možemo da govorimo i o aferi Šutanovac pašnjak, Živković „Sartid“, čuvene Pajkićeve afere „Kamenice 2“, „Tesla banke“, „Razvojne banke“. Svi su oni izašli punijih džepova, štetili građane Srbije.

Od delovanja svih ovih političara i ostalih stranačkih drugara ovih političara ovde se bila korupcija do 2012. godine ustalila kao nešto prirodno i zato se svi oni bore protiv Aleksandra Vučića, koji je najavio bespoštednu borbu protiv korupcije i kriminala. Ne bore se oni ni za građane Srbije, ni da Srbiji bude bolje, nego za svoje džepove.

Ovaj predlog zakona garantuje put u toleranciju prema korupciji, što je jedan od glavnih ciljeva koji je postavila ova Vlada i za ovaj predlog zakona ću glasati u Danu za glasanje.

Što se tiče Predloga izmena Krivičnog zakonika, problem je prvo bio što niste doneli ove izmene ranije, sad je problem što ste izašli sa ovim izmenama. Nikako izgleda ne možete nikome da ugodite.

Ja se slažem sa dosta onoga što su kolege danas rekle, jasno je da je dosadašnji zakon imao blagu kaznenu politiku koja, očigledno, nije imala svrhu kažnjavala i da je ovaj zakon represivniji, pooštrava se kaznena politika i uvode se nova krivična dela.

Setimo se jedne stvari, a to je da je svrha kažnjavanja pravednost i srazmernost između činjenog dela i kazne. Šta je pravedna kazna za osobu koja je ubila Tijanu, koja je silovala i ubila Anđelinu, koja je silovala i pretukla Katarinu, za osobu koja je ubila Dušicu, pa je, potom, mrtvu silovala, koja je kazna za osobu koja je ubila Tamaru ili malu Mariju Jovanović? Namerno ne govorim imena osoba koja su počinila ovakva monstruozna krivična dela, nego govorim o imenima nedužne dece.

Pričamo o nadi koju treba da ima počinilac ovakvog krivičnog dela. Ne treba da ima nikakvu nadu, jer zbog ove dece treba da se donese ovakav zakon i neka o tome misli deo stručne javnosti koji se protivi. Onaj ko naudi nemoćnom i fizički slabijem ne sme da se dočepa slobode.

Sad svi spominjemo razne konvencije ljudska prava, a niko ne govori o ljudskim pravima ove dece. Šta je sa SAD koje se vode kao kolevka ljudskih prava koje imaju ljudsku kaznu? Sad je problem što za najteža krivična dela ne postoji uslovni otpust. Spomenule su već kolege primer Velike Britanije, jedna velika zemlja Velika Britanija nema mogućnost uslovnog otpusta za dela koja je propisana kazna doživotnog zatvora. Zašto mi u Srbiji moramo biti veći Evropejci i veći poštovaoci ljudskih prava?

Priča se o humanosti. Kojoj humanosti? Onoj koju učinilac krivičnog dela nije imao prema žrtvi, nego su na svirep i bezobziran način počinili krivična dela?

Nekada smo imali princip oko za oko, zub za zub, pa smo imali smrtnu kaznu i sada smo civilizacijski malo odmakli od toga, tako da predložena propisana kazna doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta smatram da treba da bude kazna koja će moguće počinioce krivičnih dela da zaustavi da ne čine ovakva krivična dela.

Skoro 159 hiljada građana je podnelo narodnu peticiju da se donese ovakav predlog zakona i smatram da treba da poslušamo građane i izglasamo ovaj predlog. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Narodni poslanik Jelena Vujić Obradović ima reč. Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Jelena Vujić-Obradović

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Predsedavajuća, poštovani građani Srbije, uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, „Tijanin zakon“ - ovo je naš dug prema Tijani i svoj deci i porodicama dece koje su žrtve najtežih krivičnih dela, monstruozni zločini.

„Tijanin zakon“ je u stvari potreba društva, potreba Republike Srbije da zaštiti svu decu od napasnika, od ubica i od silovatelja.

Kao narodna poslanica i sve moje kolege poslanici svakako da smo predstavnici svih građana Srbije, ali nijednog trenutka ne mogu da vidim opravdanje da se za najteže počinioce krivičnih dela ne uvede doživotna kazna zatvora.

Poslanici Jedinstvene Srbije Dragna Markovića Palme podržaće sve predložene zakonske predloge. Podržaćemo, dakle, izmene i dopune Krivičnog zakonika, izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku, kao i izmene i dopune Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, kao i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, takođe i predloge koje je podneo Visoki savet sudstva. Dakle, radi se o kadrovskim rešenjima, o izboru predsednika sudova i sudija koje se po prvi put biraju na sudijsku funkciju, svakako uvažavajući struku. Mi smo na Odboru za pravosuđe razmatrali ove predloge, tako da će poslanička grupa JS podržati i sve predloge Visokog saveta sudstva.

„Tijanin zakon“ ili izmene i dopune predloga Zakonika o krivičnom postupku, najstroža kaznena politika za one koji su počinili krivična dela, odnosno doživotni zatvor za ubice dece bez mogućnosti uslovnog otpusta. Postavlja se često pitanje i već danima u medijima postavlja se pitanje da li je uvođenje doživotnog zatvora humano. Ljudski nije, ali ako uzmemo u obzir visinu krivičnog dela i težinu krivičnog dela koje je počinilac izvršio, smatram da ne postoji nikakvo opravdanje za decu koja su stradala ovakvim krivičnim delom, kao i za njihove porodice i da ne postoji, da kažem, dovoljno visoka kazna koja bi mogla da im nadoknadi žrtvu ili dete.

Jedinstvena Srbija Dragana Markovića Palme podržaće „Tijanin zakon“. Svakako da ćemo glasati i za sve izmene Zakonika, jer veliki broj dece i mladih u poslednje vreme nestane.

Jedinstvena Srbija bori se za stabilnu i bezbednu porodicu i za bezbednost dece, tako da ovim putem želim da kao predstavnik građana apelujem i na sve građane Srbije da moramo kao društvo da podignemo moralne vrednosti, pre svega, i da počiniocima krivičnih dela ne ostavimo ni minimum opravdanja za učinjeno krivično delo.

Takođe, postavlja se pitanje kada je u pitanju sudska praksa zašto su se do sada, da kažem, donosile različite krivične sankcije? Sudstvo se u jednom složilo, a to je da je postojala blaga kaznena politika. Ne bih dalje polemisala o, da kažem, predstavnicima različitih nevladinih organizacija ili predstavnika građana koji su se protivili donošenju ovih izmena i ovih članova izmena koje se odnose na „Tijanin zakon“, jer smatramo da takvo opravdanje nema i da su za četiri godine apsolutno mogli da prisustvuju svim radnim grupama i telima i da daju svoje mišljenje, a ne sada da se usprotive, jer svakako neko je morao biti inicijator. To je Fondacija „Tijana Jurić“. Otac Tijane Jurić je roditelj žrtve upravo jednog takvog učinjenog krivičnog dela i njegov predlog, inicijativu podržalo je 158 hiljada građana, što je pet puta više nego što je potrebno da bi se ovaj predlog našao u proceduri u Narodnoj skupštini.

Međutim, postavlja se drugo pitanje, a to je da li institucije koje se odnose na mentalno zdravlje ljudi mogu i unapred da prepoznaju i spreče počinioce krivičnih dela. Smatra da je kao poslanik, kao pravnik da je to jedan jako veliki problem, jer dugo se čeka i ako se nekad prepoznaje u ponašanju i karakteristikama, čak i u nekim prijavama da neko izvrši krivično delo da bi bio ili sankcionisan ili smešten u određenu ustanovu za lečenje, tako da smatram da je to pogubno kod izvršenja krivičnih dela.

Kada je u pitanju uslovni otpust za učinioce najtežih krivičnih dela, tu apsolutno smatram da posle toliko godina, da uzmemo u obzir i 20 – 30 godina, počinilac takvog krivičnog dela prosto ne može da se socijalizuje i da se vrati u normalne tokove društva i pitanje je kada je jednom učinio takvo krivično delo, tačno je da je on izdržavanjem kazne na neki način tu svoju kaznu i odslužio, ali pitanje je da li bi takva osoba ponovo počinila krivično delo i zato smatram da za najteža krivična dela treba uvesti doživotnu kaznu.

Na dnevnom redu imamo takođe i izmene Predloga zakona o sprečavanju korupcije, kao i izmene i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela. Smatram da je o ovome ovlašćeni predlagač Odbora za pravosuđe i naš kolega iz poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Petar Petrović obrazložio da ćemo sve ove predloge zakona podržati. Mi smo to na Odboru za pravosuđe i razmatrali, tako da smatram apsolutno opravdanim.

Bilo je takođe i polemika kolega zašto u kontinuitetu donosimo ove zakone. Prosto, godinama se stajalo u statusu kvo.

Uvažena ministarka, apsolutno imate podršku poslaničke grupe Jedinstvena Srbija, jer smatram da nešto što je godinama zanemarivano ili, recimo, ukidano, dodavano, vi ste osmelili u te reforme pravosuđa. Svidelo se to nekom ili ne, ali zaista sve što radite, radite u korist građana Srbije, u korist naše dece. Sada ste i najavili da će se pred skupštinskom procedurom naći izmene i dopune Zakona o izvršiteljima kada su u pitanju dugovi za komunalne usluge, da to nije dovoljna visina da bi se nekom oduzela nepokretna imovina ili krov nad glavom, tako da svaka čast. Očekujemo i taj zakon da će ući u skupštinsku proceduru.

Apsolutno imate podršku za sve ove zakone poslaničke grupe Jedinstvena Srbija, koja će u danu za glasanje podržati sve ove zakone. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vera Paunović. Izvolite.