Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.05.2019.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/114-19

5. dan rada

20.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 17:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Despotoviću.
Na naziv iznad člana i član 35. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Amandman kojim se posle člana 35. dodaju novi članovi 35a, 35b i 35v podnela je narodni poslanik Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 36. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Rističeviću.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, u petak sam govorio o korupciji koja se odvija po opštinama i tu sam opštinu Inđiju istakao od 2006, 2007. godine pa do 2016. kao jednu od najkorumpiranijih, odnosno tamo gde je predsednik opštine bio veoma koruptivan.

Neki su mislili da ne govorim istinu kada sam govorio da je kao Sulejman Veličanstveni, odnosno bio uspešniji od njega, da je leteo u Beč i u centru kao Užička republika, njegov profil je Užička republika na „Tviteru“, Užička republika se revanširala tom nemačkom delu, tako što je upala u Beč i zauzela pozamašnu kvadraturu od 160 kvadratnih metara u centru Beča. To nije uspela nijedna Titova partizanska jedinica, ali je Goran Ješić uspeo. Znači, posle zauzimanja stanova na našoj teritoriji uspeo je da kao Užička republika, tako mu se zove profil, uđe u Austriju i zauzme pozamašnu kvadraturu u Beču.

Mnogo su sa nevericom to slušali, ali evo ga ovde dokument iz Republičkog javnog tužilaštva koji potvrđuje da se proces odnosi na stan u Beču, da je podnet optužni predlog Osnovnom sudu u Staroj Pazovi, protiv Gorana Ješića za navedeno krivično delo koje se zove neprijavljivanje imovine ili davanja lažnih podataka.

Dakle, ne samo da je zauzeo stan u Beču, već je mislio da kao Sulejman Veličanstveni, kada on to zauzme van Srbije, pošto nije funkcioner u Austriji mislio da nema pravo ni obavezu da to prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije. Zbog čega se vodi postupak? A postupak se vodi, gle čuda, niko ne pita odakle stan vredan 500.000 evra predsedniku opštine u Beču, niko ne pita kako je do njega došao, već se vodi postupak samo zato što ga nije prijavio. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Rističeviću.

Amandman koji se posle člana 38. dodaju nazivi iznad člana i nivo član 38a, podnela je narodni poslanik Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Izvolite, kolega Ljubenoviću.

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala predsedavajući.

Smatramo da je potrebno da se prilikom usvajanja predloga zakona o sprečavanju korupcije neke odredbe jasno definišu, pa smo u ime SRS podneli ovaj amandman na član 41.

Član 41. odnosi se na definisanje pojma sukoba i interesa, inače, korupcija je bolest koja razara društvo, a konkretno u Srbiji je u mnogo višem nivou što ne bi smelo da bude kada je u pitanju vlast koja za sebe želi da kaže da je odgovorna, morala bi mnogo više pažnje da posveti istinskoj borbi protiv korupcije.

Pred nama se sada nalazi zakon, čijim usvajanjem će biti zamenjen Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, međutim, suštinsko poboljšanje se ne vidi u tekstu ovog zakona, i ovde je najviše pažnje posvećeno o osnivanju nove agencije, koja će se za sada zvati Agencija za sprečavanje korupcije.

U obrazloženju za donošenje ovog zakona je navedeno da je za sprovođenje ovog zakona potrebno obezbediti sredstva u iznosu od milion dinara samo za objavljivanje oglasa o javnom konkursu za izbor organa agencije. Navedeno je još i to da će biti i zaposleno 17 novih državnih službenika i da je potrebno za njihove plate u 2020. godini obezbediti 25,6 miliona dinara, za izgradnju aplikativnog softvera potrebno je 3,1 milion dinara i još 240.000 za njegovo godišnje održavanje. Za sredstva za rad novozaposlenih planirano je 3,3 miliona dinara i još skoro milion za sprovođenje obuku, za buduće lobiste.

Još jednom se navodi da je potrebno izdvojiti sredstva za objavljivanje oglasa o javnom konkursu za izbor organa agencije u 2020. godini, ali se ovog puta radi o iznosu od 200.000 dinara.

Navedeni su i iznosi potrebni u 2021. godini, ulaganje novca iz budžeta Republike Srbije u borbu protiv korupcije u sprečavanje korupcije ne bi treba žaliti kada bi bili rezultati. Situacija je koju sada imamo nije dobra, pa samo možemo da iznesemo činjenice da je ovo jedna u nizu agencija koja skoro, pa apsolutno ničemu ne služe. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Ljubenoviću.
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Izvolite, kolega Rističeviću.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, već kada smo kod stanova nezbrinutih funkcionera bivše vlasti, žutih krpelja, ja ću malo da pričam o osobi koja se zove Dragan Šutanovac, koga sam ja nazvao Dragan „zgrabinovac“. To je onaj kome su najbolji krojač na svetu Tadži iz Turske ako se ne varam, je šio specijalno odelo. Dakle, dolazio je specijalno za njega da mu uzima meru. Tadži je uzeo meru Šutanovcu i „zgrabinovcu“, i šio mu najskuplja odela na svetu. Tako smo imali odelo skuplje od ministra. Znači, na Šutanovac mestu ja to nikako ne bih uradio, na takav način postaješ jeftiniji od odela.

Ali, da se ne bi desilo da je jeftiniji od odela on se naoružao skupocenim satovima koji su vredeli po nekoliko desetina hiljada evra. Radi se o čoveku koji je primio naknadu za livenje uspešne srpske tenkove prelio je u američki čelik. Znači, čovek koji je bio gotovo mađioničar, alhemičar, koji je uspeo srpske tenkove i neke druge delove topove i neke druge delove naoružanja da pretopi u američki čelik. Čim su to uradili zatvorili su livnicu. A da ne pričamo o aferi „Ju-Es stil“ kako, na koji način je privatizovana, počela za vreme „Sablje“ i tako dalje.

Znači, taj Dragan Šutanovac je mnogo voleo novac i na računu mu je pronađeno 300 hiljada evra. Agencija za borbu protiv korupcije podnela je neku prijavu, a sud ga oslobodio kao Šutanovac je ovlastio nekog drugog da mu prijavi pentahaus od 200, 300, 400, 500 kvadrata, čini mi se da je bilo 500 kvadrata na Vračaru, pa on grešan nije znao da ovaj nije prijavio, da je to uknjižio u katastar, pa tako prijave nije došlo, pa nije kriv što je stekao i način na koji je stekao.

Pitam i ministarku pravde, pitam sve vas, pitam građane Republike Srbije, kako je neko sa platom od 1000 evra stekao stan koji se meri novcem od milion evra? Kako je to uspeo neki ministar, alhemičar, čuveni livac koji je srpske tenkove pretvorio u američki čelik. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Na član 49. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Rističeviću.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ponovo moram da ukažem na neku vrstu korupcije, jer korupcija je strašna stvar. Nema, ne postoje države bez demokratije. Još uvek postoje države bez demokratije zato što verovatno nisu pristale da demokratija bude uvozni imperijalni proizvod. Znači, postoje neke afričke zemlje koje nemaju naftu, pa nisu zanimljive, za uspostavljanje imperijalne demokratije, pa postoje države bez demokratije, ali nema demokratije bez države. Država je pretpostavka za demokratiju. Ako nemate državu onda nemate demokratiju kao Kurdi, Tibetanci i tako dalje, postoje narodi bez države ali korupcija je gadna stvar. Korupcija jede državu, jede institucije i zato je bila država bez države, privid države posle promena 2012. godine i 2013. godine, jer su nosioci koruptivnih aktivnosti svojim aktivnostima koruptivnim pojeli državu.

Dakle, korupcija je ono što najgore urušava državu i institucije i što je najgore takva vlast korumpirana je veoma opasna, kao u Crnoj Gori, ona ne dopušta nikakve reforme i promene, jer je previše profitirala iz korupcije da bi dopustila da se demokratija razvija.

Dragan Đilas je najviše profitirao iz korupcije, Dragan Đilas i Vuk Jeremić i oni ne dopuštaju da se u parlamentu odvija neki demokratski proces, da svojim političkim neistomišljenicima kažem ovo što im govorim i kad su tu i kad nisu tu jer u tom sukobu mišljenja dođemo do neke političke istine gde je bolje ubeđivati nego progoniti. Mi se opredeljujemo za ubeđivanje, a oni su nas progonili i da iz tog ubeđivanja se utvrdi politička istina, a ona se utvrđuje glasanjem. Većina utvrdi šta je politička istina i to je način donošenja odluke u demokratiji. Korupcija suzbija demokratiju. Dragan Đilas i Vuk Jeremić i ovaj bojkot kobajagi bojkot, je najbolji dokaz za to. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Rističeviću.
Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đuršić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 51. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Izvolite, kolega Mirčiću.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi srpski radikali sa nestrpljenjem očekujemo da konačno počne da borba protiv korupcije. Naravno, to je opšte poznato, to je jedno od najvećih opasnosti za svako društvo, pa i za naše društvo. Ne može ona, svesni smo mi, ne može ona potpuno da se uništi, da se ukine, ali može se svesti na neke podnošljive mere, i mi ovde prisustvujemo, iz saziva u saziv, da ne kažem iz donošenja izmena i dopuna zakona, tzv. „lovu na veštice“. Mi se ovde bavimo sa donošenjem novih odredbi zakona u borbi protiv korupcije, a ni jedan, do sada funkcioner, koji je bio na visokim funkcijama nije procesuiran zbog korupcije i kriminala.

Evo, vam primer.

Svi znamo, da su oni koji su došli petooktobarskom revolucijom, ogrezli o korupciji i kriminalu. Evo, vam čak i imena: Božidar Đelić, Miroljub Labus, Vlahović i redom, Mlađan Dinkić, da ga ne zaboravimo, što bi rekli i naravno Džej. Šta se dešava? Prošle su godine. Svi znamo da je Božidar Đelić, dolazeći iz Francuske, spavao kod tetke na kauču, a sada je čovek koji ima lični kapital u visini od 10 miliona evra.

Drago je nama što je SNS počela da čisti svoje redove, pa je privela ili uhapsila predsednika opštine Požega, koji je, sumnja se proneverio u visini, zajedno sa svojim saradnicima do 10.000 odnosno otprilike oko 11.000 evra. Šta je sa Božidarom Đelićem koji ima 10 miliona evra?

Šta je sa Miroljubom Labusom koji je opljačkao sve što voz može da povuče? Što bi narod rekao samo nije mesec ukrao, zato što mesec ne može da se veže da voz povuče. I šta se dešava? Mi se faktički vrtimo u krug. Pričamo, obećavamo, borićemo se protiv korupcije, sprečićemo kriminal, a oni koji su korumpirani, oni koji su ogrezli u kriminalu, oni su na slobodi. Još uzimaju sebi za pravo da nam drže lekciju.

Na Kopaoniku, verovali ili ne, predavanje iz ekonomije, drži, organizuje Vlahović, koji rame uz rame sa Božidarom Đelićem, može da se tretira kao jedan od najvećih kriminalaca u istoriji vlasti Srbije. I čemu to? Dokle ćemo tako? Hvataćemo, što je u svakom slučaju poželjno one koji su prisvojili protivzakonito, protivpravno, 10, 15, hiljada evra, a pustićemo ove milionere da šetaju slobodno. Van pameti je to.