Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.05.2019.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/114-19

5. dan rada

20.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 17:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, samo privedite kraju kolega Jojiću.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ako mi dozvolite, da li ima korupcije u pravosuđu? Izvinjavam se, predsedavajući, da li ima korupcije u pravosuđu? Evo, samo ako mi dozvolite, imam zvanične izveštaje. Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je 8. aprila 2014. godine podnelo protiv advokata Predraga Basarića iz Pančeva 21 krivičnu prijavu. Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je takođe 8. aprila podnelo izveštaj i utvrdilo da je protiv navedenog advokata takođe podneta 21 krivična prijava, ali da su sve bile zastarele pre nego što su bile podnete, da bi u drugom izveštaju na postavljeno drugo pitanje rekao tužilac – nijedna nije bila zastarela pre nego što je podneta. Drugo, predsednik Osnovnog suda u Pančevu potvrđuje da je 19 krivičnih prijava podneto protiv Predraga Basarića, advokata iz Pančeva.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Molim vas, samo završite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Molim vas, ako mi dozvolite, ovo su zvanični podaci, ne bih želeo da improvizujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Završite, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dakle, Stanka Simonović, predsednik suda, takođe piše u izveštaju da je podneto pet krivičnih prijava, ali imenuje sudije koje su te predmete vodili. E, sada se postavlja pitanje – kako je moguće, ovo je za Ginis, od 1945. godine do danas ja nisam našao u literaturi da je protiv jednog advokata u jednom sudu bilo pokrenuto 37 krivičnih postupaka, a da nijedan nije procesuiran? Ko je tu u pravu? Gde su organi? Jel ima korupcije u pravosuđu?
(Predsedavajući: Hvala.)
Ima korupcije i nemojte u svakom slučaju. Ovo što je gospodin Martinović ukazao, imajte u vidu da ne može sudija Majić da upućuje političke poruke, a sudija je Apelacionog suda. Taj sudija bi želeo da bude nezavisan, da zastupa i „žute“ i da ne nabrajam koje druge, ali u svakom slučaju da ne odgovara ukoliko ne donosi nezakonite presude.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Jojiću.
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Rističeviću.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, postoji više oblika korupcije. Mi uglavnom govorimo o onoj crnoj, kada se za novac učini neka usluga. To je onaj novac koji ja zovem lični porez, kada javni službenik ili javni funkcioner za nešto iz svoje oblasti dodatno uzme lično novac i tako utvrdi još jednom neku svoju ličnu poresku osnovu.

Samo da vas podsetim, dvostruko oporezivanje je zabranjeno, ma o kakvim funkcionerima se radilo, pa makar se radilo i o Đilasu. Postoji ona bela korupcija, to je usluga za uslugu. Ja vas pitam – zašto mislite da oni nisu prisutni ovde, ovi nesrećnici, koji rade uglavnom protiv svoje države od koje primaju platu? Možda su one apanaže spolja slađe, deblje itd, ali u suštini Narodna skupština plaća čak nekima od njih stan, recimo Bošku Obradoviću na Dedinju, a danas nijednog od njih nema.

Da li je korupcija kada obećate narodnom poslaniku da će dobiti uslugu za uslugu, da on bojkotuje rad Narodne skupštine da bi ga Đilas u budućnosti stavio na listu Saveza za Srbiju? Da li je korupcija kada na takav način na berzi poslanika, ili ne znam kako to da nazovem, odjednom preko noći kupite dve poslaničke grupe? Kada Vuk Jeremić da li za novac ili za obećanu uslugu da će poslanici ponovo biti na listi, da li je Vuk Jeremić tako kupio poslaničku grupu? Verovatno da jeste. Verovatno da se radi o toj beloj korupciji koja je takođe kažnjiva. Da li je Dragan Đilas kada ja kupio Mariniku Tepić i ostatak poslaniče grupe takođe izvršio nedelo, delo, ili nazovite to kako hoćete, bele korupcije?

U tih pet poslanika našla se i Ana Stevanović, ćerka funkcionerke ili da je nazovem službenicom u Agenciji za borbu protiv korupcije. To je uradio prethodno i Saša Radulović. Znači, najbezbednije je da u Agenciji za borbu protiv korupcije ili za sprečavanje korupcije imate nekog svog službenika, pa izvršite protivusluga i onda Anu Stevanović angažujete da bude jedan od potpredsednika svoje partije i u budućnosti stavite na izbornu listu i tako nemate nikakav problem sa Agencijom za borbu i za sprečavanje korupcije.

Dakle, postoji više vrsta korupcije i gde god zavirim nađem Vuka Jeremića i Dragana Đilasa. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Rističeviću.
Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Izvolite, kolega.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine Marinkoviću.

Gospođo Kuburović, dame i gospodo narodni poslanici, na Predlog zakona o sprečavanju korupcije SRS je podnela amandman na član 34, tako što smo tražili brisanje ovog člana, sa obrazloženjem da ne postoji ustavni osnov za saradnju Agencije sa međunarodnim institucijama i organizacijama.

Vi ste u ovom članu naveli da Agencija u saradnji sa nadležnim državnim organima prati i u slučaju potrebe učestvuje u koordinaciji međunarodne saradnje u sprečavanju korupcije koju vode državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.

Dame i gospodo, od rada Agencije zavisi opšta klima u društvu, a posebno na temu korupcije. Pristup ovog problematici nije niti može biti prevashodno institucionalni, iz prostog razloga što je korupcija hidra sa više glava, brzo se prilagođava, a lako regeneriše. Korupcija nije samo domaći produkt, ona ima i svoje međunarodne oblike, a naročito lokalne, ona niče tamo gde se i ne sadi. Bitno je da se ne gubi iz vida da kod ovakvih oblika društvene patologije nije dovoljno samo organizaciono i institucionalno opremanje jer je veći problem još uvek u svesti, u načinu razmišljanja, u bezbednosnoj kulturi, u moralu, u potrebi ljudi u vlasti i onih koji su im bliski.

Trebalo bi da se otkloni privatni interes u vršenju javnih ovlašćenja, kao i da se sprečava gomilanje javnih funkcija koje su međusobno u sukobu interesa. Nažalost, u Srbiji toga ima na svim nivoima vlasti, od lokalnih do republičkih, u svim državnim institucijama. Zato ovu praksu moramo svesti na minimum, odnosno iskoreniti je u svakoj sferi društva ako je to moguće. Hvala.