Dvanaesto vanredno zasedanje , 04.07.2019.

7. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se predsedavajući.

Imajući u vidu da je amandman podnet na tačku 8. stav 1. člana 18. predloženog zakona, smatram da se takvim amandmanom ne doprinosi da se ovaj zakon poboljša po kvalitetu, osim onog osnovnog cilja da se zakon povuče iz procedure, što svakako predlagač neće prihvatiti i mi to što on neće prihvatiti zdušno podržavamo.

Ono što je bitno istaći, bitno je istaći da je video i audio snimanje jedna vrsta bezbednosne mere, a za takvu meru nije potrebna posebna vrsta ovlašćenja. Za takvu meru ovlašćenje daje sam zakon.

Dakle, zakonodavac je propisao takvu meru i samim propisivanjem takve mere dao ovlašćenje komunalnoj policiji, odnosno sada miliciji da može ovu bezbednosnu meru primeniti. Ona nije predviđena samo ovim zakonom, ona je predviđena i drugim komplementarnim zakonima.

Audio i video snimanje je zastupljeno, maltene, u nekom širem obuhvatu isključivo radi identifikacije određenih štetnih delovanja. Ceo grad Beograd je pokriven kamerama. Veliki gradovi u Srbiji takođe. Za tako nešto nije potrebna nikakva posebna vrsta ovlašćenja. Radi se o nečemu što podrazumeva jedan jedini cilj, a to je da se što efikasnije, što lakše, što brže identifikuje određena vrsta protivpravnosti, nedela, štetnog delovanja, ponašanja koje je suprotno zakonu, kako bi se što pre identifikovao učinilac i izvršilo procesuiranje.

Dakle, za ovu meru neko ovlašćenje zaista nikakvog smisla nema ukoliko ga je zakonodavac kao takvo propisao. Možemo da govorimo o zloupotrebi tog ovlašćenja, da se ova mera koristi u svrhe koje su suprotne zakonu, ali kontrolu rada nad poslovima komunalne milicije, naravno, vrši onaj ko je za to nadležan, u ovom zakonu je to jasno definisano, i u skladu sa tim, naravno, i očekivati je da svako ko zloupotrebi bilo kakav svoj položaj ili uradi bilo šta što je suprotno zakonu, za to u svakom slučaju treba da odgovara. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Od vremena ovlašćenog predstavnika.

Želela sam samo po ovom amandmanu da pitam da li vi poslanici iz vlasti, vladajuće većine znate nešto što mi poslanici SRS ne znamo? Da li vi imate dogovor sa ministrom da mi ovde samo, eto, provedemo neko vreme da ispričamo nešto, a da vi znate da se ništa neće promeniti?

Kako može neko da zna da ministar nakon rasprave o pojedinostima neće prihvatiti sugestiju i argumente jedne poslaničke grupe i povući predlog zakona? Kako neko može da zna da poslanici neće biti ubeđeni, poslanici vlasti, da neće biti ubeđeni našim argumentima da glasaju za neke naše amandmane i da se promeni ovaj predlog zakona? Kako je moguće da nama neko u lice kaže da mi ovde samo džabe trošimo vreme da pričamo, ali poslanik zna da se to ništa neće promeniti, ministar je ovde došao sa predlogom, vi znate da ćete za predlog glasati?

Da li je moguće da vi toliko otvoreno pravite farsu od Narodne skupštine? Ljudi moji, da li vi znate šta piše u Ustavu šta je Narodna skupština? Nemojte da se igrate sa državom, suzdržite se, bar odglumite neku parlamentarnu demokratiju.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Što se tiče upravo iznetih pitanja upućenih predstavnicima parlamentarne većine, da li mi znamo nešto što ne znaju narodni poslanici koji pripadaju poslaničkoj grupi SRS. Nije uopšte o tome reč, ja sam siguran da oni jako dobro znaju, ako se izađe u susret njihovom predlogu da mi ne usvojimo ovaj zakon, da bi onda trebalo da nastavimo da funkcionišemo sa postojećim zakonom koji se bavi komunalnom policijom, je li tako, to bi onda bilo posledica izlaženja u susret njihovom predlogu.

Sada, koliko to ima ili nema veze sa ovim što mi slušamo danas, odnosno konkretno predlogom da se eliminiše ovlašćenje koje se tiče tačke 7, je li tako, to je sada tema ovog amandmana, ali bilo je i pitanje tačke 8.

Sedam se odnosi na snimanje, ovlašćenje za snimanje, a osam na upotrebu sredstava prinude. U postojećem Zakonu o komunalnoj policiji, u članu 16. dakle među onim ovlašćenjima koja su već predviđena i odavno na snazi, član 16 – ovlašćenje, pa onda pod rednim brojem sedam – video nadzor, znači već postoji. Znači, nije ustanovljeno sada ovim predlogom o kom mi pričamo, nego onim zakonom koji je, kako ste objašnjavali, za potrebe Dragana Đilasa sa kojim ste tada sarađivali lepo, verovatno i danas sarađujete lepo, ali sarađujete svakako, već ugrađen u zakon.

Onda, tačka 8, dakle u postojećem Zakonu o komunalnoj policiji, upotreba sredstava prinude i onda se navodi kojih sve.

Dakle, nije ni to ustanovljeno ovim predlogom zakona o kom mi pričamo danas, pa sad neko treba da spasava građane Srbije time što će te predloge da eliminiše, ne, to sve već postoji, i to ne da postoji, nego je ustanovljeno od strane političkih partnera na lokalnom nivou, doduše, ali i dan-danas političkih partnera SRS.

Inače, ja se slažem, ljudi koji dominiraju Narodnom skupštinom, što je malopre i dodatno istaknuto, podvučeno, između ostalog, verovatno dominiraju i brojem zasluženih opomena ovih dana. Sve je to u redu. Dakle, svako ima pravo da se istakne na način koji smatra da je za njega najbolji i politički najkorisniji. Ali, ako ćemo da pričamo o tome šta ko razume, ovo su stvari koje, siguran sam, razumeju svi narodni poslanici.

Dakle, zalažete se za postojeći zakon. Nije problem. Samo kažite onda građanima Srbije šta to tačno znači. To onda tačno znači da se zalažete za ove stvari koje kritikujete, ova ovlašćenja za koja govorite da nisu dobra i ne treba da postoje. Kakve to veze ima sa političkom saradnjom sa Draganom Đilasom? Da li je tu reč o nekom deljenju ovih evropskih vrednosti i standarda? Ja to ne znam. Znam da je gospodin Mirčić meni lično potvrdio ovih dana da se SRS i dalje zalaže za punopravno članstvo Srbije u EU, to mi je čovek rekao. Da li je Dragan Đilas i dalje na liniji evropskih integracija? Nisam siguran, s obzirom s kim je danas na najvišem nivou u političkoj zajednici, u savezu. To su sve sami teški antievropljani i protivnici EU. Ti ljudi menjaju mišljenje svaki dan, tako da teško je sad uhvatiti bilo za glavu, bilo za rep.

Ali, evo jednog konkretnog predloga kako može da se doprinese, pošto mi pričamo da nam je svima stalo do toga da građanima bude bolje, da se ne pravi šteta u državi, da se ne upropašćavaju lokalne zajednice. Konkretan predlog u tom smeru bio bi da, recimo, SRS prestane da podržava štetočinski režim Bastaća na Starom gradu i da time direktno doprinese da se zaustavi devastacija te gradske opštine i onih ustanova kojima, nažalost, i dan-danas rukovodi taj čovek, između ostalog, i ovaj sportski centar o kom je danas govorio naš kolega poslanik Aleksandar Marković. Da se prestane sa rasturanjem, arčenjem para, stotinama miliona dinara bukvalno, dakle, da se ta šteta zaustavi, pre svega, a onda da krenemo na pametan način da je saniramo i da učinimo da može da se spase takav kompleks, poput onog rešenja o kome je danas govorio kolega Marković, a koje se tiče sličnog problema koji su napravili isti ljudi, dakle, bivši režim i „žuto preduzeće“, ali na opštini Vračar. Tu smo uspeli da pronađemo model kako može da se zaustavi urušavanje i devastacija i da se sada krene u nekom dobrom pozitivnom smeru.

Isto to možemo da uradimo i na primeru Sportskog centra „Muškatirović“, odnosno „25. maj“, kako ga građani češće zovu. Videli ste sigurno kako to izgleda kada ljudi nemaju bukvalno nijedan jedini logičan razuman razlog da iznesu kao objašnjenje zašto se na taj način napravio dug, zašto se na taj način nedomaćinski postupa. Jedino što su mogli da ponude kao bilo kakvo obrazloženje, to je jedno, moram da kažem, nezrelo ponašanje koje ste videli vi i cela Srbija juče. Nađu nekog momka koji treba da pozove mediju da dođu, pozove ih da mu učine, da dođu i da naprave vest, prilog da naprave o novoj sezoni kupanja na bazenu i ljudi mu učine, izađu mu u susret, kažu – dobro, evo doći ćemo da napravimo prilog o jednom lepom sadržaju koji vi organizujete. I šta on uradi? Ponaša se normalno do momenta kada se uključi kamera. Kada se uključi kamera, ne priča o sezoni kupanja, ne priča o bazenu i deci koja treba da dolaze tamo, nego pokušava da na najsiroviji mogući način, onako potpuno neobrađeno, plasira prljavu političku propagandu usmerenu protiv grada Beograda, protiv ljudi koji se staraju o životu i radu u gradu Beogradu, a za račun tog Bastaća i tog opskurnog sastava koji je devastirao sportski centar, i to uradi jednom, dva puta, ne znam na koliko je to televizija uradio juče. Potpuno besmisleno, potpuno nezrelo.

Čemu to služi? Da li time postaje veliki junak u očima sopstvenim ili u očima svog okruženja? Ne znam, ja to zaista ne razumem. Ali, da na taj način dovedeš u neprijatnu situaciju novinara koji ti je izašao u susret, učinio ti je, došao da napravi prilog o nekom lepom sadržaju, a lagao si ga da je to razlog zašto treba da dođe i šta ti hoćeš da mu saopštiš, to je stvarno ispod svakog nivoa. Ali, to vam je, pogledajte, jedini odgovor, bilo kakav odgovor na jedno logično pitanje, jedno pitanje koje će postaviti svako – zašto je 200 miliona dinara štete napravljeno u roku od, koliko, dve godine samo? Jeste počeli sa dugom? Koliki je taj dug bio? Par desetina miliona dinara, koje ste opet napravili vi sami. I danas se hvalite svojim poslovnim rezultatom koji glasi – tri puta ste uvećali taj dug. To je uništavanje. To je sve, samo ne dobro. To je poslednje što treba i Starom gradu i bilo kojoj opštini, ako hoćete, i u Beogradu i bilo gde u Srbiji. To se tako ne radi.

Da bi se to zaustavilo, jasan je način, jedini pravi način, da se ta štetočinska vlast skloni. Pokazali su šta umeju, koliko umeju, odnosno ne umeju. Samo su trošili, samo su bacali pare koje nisu njihove, nego su pare građana koji su ih dali na poverenje, dali na staranje i verovali da će sa njima biti učinjeno nešto dobro. A ovi su uspeli sve da unište, bukvalno da spale njihov novac. Još je malo, još bi da se baškare po direktorskim funkcijama, foteljama, po raznim kabinetima u Gradskoj opštini Stari grad. Njima samo treba reći – hvala vam lepo, pokazali ste šta i kako umete, jer jedino što nam nudite danas je klinačko ponašanje u jutarnjim programima, napadanje na bilo kakvo gradilište da vidite da se podiže u centru grada, lomatanje ograda, skidanje znakova, maltretiranje poštenih ljudi koji rade tamo kao građevinci. Jel to jedino što umete da ponudite? Treba im onda reći – hvala, to nama ne treba. Ako neko želi, zaista želi, iskreno želi, a nije to fraza samo, da zaštiti interes građana u nekoj beogradskoj opštini, u gradu Beogradu, ali i u bilo kom gradu, bilo kojoj opštini u ovoj zemlji, jedino što može da kaže a da ima smisla, to je – ne, mi sa vama takvima nećemo da sarađujemo. To je, recimo, moj korektan i otvoren predlog SRS. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku reč ima narodni poslanik Aleksandra Belačić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandra Belačić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, povređen je član 108. Poslovnika Narodne skupštine, konkretno stav 1. koji glasi – o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine. S obzirom da ste vi trenutno u ulozi potpredsednika Narodne skupštine koji predsedava sednici, dužni ste da se starate o redu ovde u sali.

Mi smo jutros imali priliku da vidimo punu salu poslanika, utvrdili ste kvorum, poslanici su se nakon toga razišli i sada trenutno u sali imamo ravno 40 pripadnika vladajuće koalicije. Mi ne ulazimo u to gde su vaši poslanici otišli, lepo je vreme, možda se šetaju, možda neko voli da gleda ove jutarnje mečeve na Vimbldonu, ali mislim da bi bilo u redu da izvadite iz sistema kartice svih vaših kolega koji su odsutno, jer na ovaj način samo pokazujete da nema nikakve razlike između vas i onih koji uopšte ne dolaze mesecima.

Svaki dan smo ovde prinuđeni da slušamo priče o tome kako su se poslanici tzv. opozicije ovde isključili iz rada Narodne skupštine, ali kako se nisu odrekli svojih plata, privilegija i skupštinskog restorana, pa bi bilo dobro da čujemo u čemu je razlika između njih koji uopšte ne dolaze i vaših kolega koje dođu, prijave se u sistem, a zatim napuste salu. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim službu Narodne skupštine da uzme kartice narodnih poslanika koji nisu prisutni u sali.
Samo koleginica Radeta da mi kaže, zbog obračunavanja vremena, po kom osnovu se javlja. Replika. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Stanje u Narodnoj skupštini zapravo je odraz vladajuće većine, to je uvek bilo i uvek će biti. To što poslanici vlasti pričaju sa praznim klupama i obraćaju se praznim klupama je takođe odraz odnosa vlasti prema opoziciji, ili ko zna čega, kakvih halucinacija itd.

Naravno, ne pada nam na pamet da odgovaramo na neke prazne priče koje se ovde ponavljaju danima, iz sata u sat, iz dana u dan, to više niko živi ne sluša. Razumemo mi, i to sam vam i juče rekla i za to sam dobila opomenu, i neka sam, razumemo mi vašu paniku, čujemo, cela Srbija čuje šta Vučić priča, šta obećava, čime preti, šta piše Vlada Đukanović u svojim kolumnama, sve je nama to jasno, ali probajte malo da pokažete da ste iznad toga.

Sad zamislite vi nivoa demokratije u Narodnoj skupštini kad se poslanik vlasti hvali opomenama koje su izrečene poslanicima opozicije. Verujte, to nije naša, nego vaša sramota. Gledajte vi slobodno, evo, koliko nas ovde ima, samo izričite opomene i hvalite se onim čega bi se svako kome je stalno do parlamentarne demokratije stideo.

Ako vi mislite da ćete opomenama i novčanim kaznama ućutkati poslanike SRS, znate da je to nemoguće. Gospodine Arsiću, nemojte da se smeškate, vi dobro znate da od kada su uvedene novčane kazne za narodne poslanike, da Zoran Krasić i ja nismo nikada primili celu platu i nikada nam nije bio problem da platimo kaznu zato što je Gordani Čomić palo napamet da nas kazni. Kažnjavala je i vas…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme, koleginice Radeta.
Dok se ne potroši vreme poslaničke grupe prekidaću na dva minuta, posle ćemo da vreme prilagodimo diskusiji.
(Vjerica Radeta: Ne brate, nego Poslovniku.)
Dobro, u redu. Slažem se.
Koleginice Radeta nemojte da neko iznese podatke kako to zaista izgleda. Kažem vam …
(Vjerica Radeta: Vidi Arsiću, evo neka vidi narod podatke, sve u sekudni.)
Sve u sekundi, sve vreme koje ste prekoračili pa vam niko ništa nije zbog toga rekao itd.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
(Vjerica Radeta: Po kom osnovu?)