Dvanaesto vanredno zasedanje , 04.07.2019.

7. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Da je Alimpić pričao o krađi na Vračaru ili na Starom Gradu, ne bih rekao. Zaista, ne bih rekao, tim pre što je Alimpić, ako se ne varam, u jednom trenutku, a ne varam se, bio pomoćnik predsednika opštine Vračar, Branimira Kuzmanovića. To je u vreme dok je DS uništava opštinu Vračar, inače se to dešavalo decenijama.

Znate šta, o Alimpiću, su se pesme, svojevremeno pevale o načinu na koji je vodi Skupštinu grada, naravno u potpuno negativnom kontekstu, za vreme dok je lepo dirigentsku palicu imao Dragan Đilas. Međutim, ono što mene zanima i što zanima građane Srbije, zašto ste uporno u koaliciji sa njima, sa tim istim Alimpićem, sa tim istim Đilasom i sa tim istim Bastaćem? Kada kažem sa Đilasom, ne mislim na otvorenu koaliciju, ali vašim učešćem u vlasti na opštini Stari Grad, vi ste nažalost, i nažalost građana Srbije, u koaliciji sa Draganom Đilasom.

Zašto to kažem? Zato što je Marko Bastać, predsednik opštine Stari Grad, kome ste vi pomogli da postane predsednik opštine Stari Grad, član predsedništva Đilasove stranke. Ne znam tačno kako se zove ta stranka, valjda Stranka slobode i pravde, ili tako nešto. Možete da zamislite da se čovek drzne da nazove svoju stranku slobodom i pravdom. Pazite, ako se Đilas zalaže za slobodu i pravdu, ja onda ne znam šta da kažem.

Ali, zašto vi podržavate tog Đilasa na taj način? Zašto vi podržavate Bastaća? Šta će vam to u krajnjem slučaju? To su pitanja na koja treba da odgovorite. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Amandman o kojem se ovde govori, apsolutno bi morao biti prihvaćen, jer zaista je nedopustivo da upotrebu sile, odnosno prinude može da vrši bilo ko osim policije u mirnodopskom vremenu i vojske u ratnom vremenu.

Ovo sada što sam rekla zapravo sam se podsetila da isto ovako rekao Aleksandar Martinović pre 2009. godine, kada je donošen Zakon o komunalnoj policiji. Zaista je neverovatno da vi nećete da prihvatite da sredstva prinude i sve ovo što ste… hapšenje, jer ovo jeste hapšenje, privođenje, ne može drugačije da se kaže, da ne može da radi u državi niko osim državnih organa. Ne mogu lokalne samouprave da se bave ovim poslom koji ste vi ovde predvideli.

S obzirom da se Ustav Republike Srbije nije menjao od tog perioda, odnosno u periodu kada se govorilo o komunalnoj policiji, nije se menjao Ustav i isti je ustavni osnov mogao biti i tada i sada. Sad se pitamo, vi koji ste tada govorili da nema ustavnog osnova, da Ustav ne dozvoljava formiranje komunalne policije, danas komunalne milicije, šta se to promenilo ljudi u vašim glavama?

Ako tada nešto nije bilo u skladu sa Ustavom po vašem mišljenju, kako onda možete sada da tvrdite da to jeste u skladu sa Ustavom? Zaista, ajde još jedanput preispitajte i svoje stavove i preispitajte ono što mi tvrdimo i prihvatite da se ovaj zakon povuče iz procedure i dogovorite sa MUP, napravite grupu koju ćete zvati komunalna policija, ako hoćete.

(Predsedavajući: Privodite kraju. )

Privodim kraju. Ne bih da repliciram konkretno na ono što se ovde čulo, jer je to, rekoh priča koja se ponavlja, ali samo bih podsetila da ste vi, gospodo naprednjaci u Tutinu u koaliciji sa Ugljaninom i u Novom Pazaru, čisto da se zna.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Pravo na repliku. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Nije opšte pitanje šta se dešava sa razmišljanjima nas, kako ste rekli - neku godinu unazad ili danas, nego sa vašim razmišljanjem sada dok ovde govorite.

Još jednom, protiv ste toga da se usvoji novi zakon. To znači, vi ste za to da se zadrži postojeći. Da li ova ovlašćenja koja vam smetaju postoje u postojećem zakonu? Postoje. Što se onda zalažete da ostanu? Dakle, nikakvog to smisla nema.

Ako ćemo da o ovome govorimo iole ozbiljnije, pogledajte i kažite pošteno pošto je bilo reči i na temu - koji to ljudi i kakvi to ljudi dobijaju ovo ovlašćenje? Pogledajte i kažite pošteno da li su sada značajno, ozbiljno pooštreni oni kriterijumi koji se odnose na to koji to ljudi i kakvi to ljudi, sa kojim preduslovima mogu da budu u komunalnoj miliciji nakon što usvojimo ovaj zakon, a danas Komunalnoj policiji?

To imate u članu 35. pobrojano redom. Ako vam nije jasno šta je tu novo i drugačije u odnosu na postojeći zakon, 34-ta stranica obrazloženja, pa je u drugom pasusu lepo navedeno da se sada uvodi prethodna bezbednosna provera, koje nije bilo, da se uvode posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa, najmanje jednom u tri godine provera praktične osposobljenosti, da će to da se primenjuje kako na one ljude koji su već angažovani u komunalnoj policiji, tako i na one koji će biti angažovani po prvi put u komunalnoj miliciji i druge stvari, sve vam je navedeno tu.

Što se tiče ovih stenograma koje ste, gospođo Jovanović pomenuli, molim vas dajte ih na sto i pročitajte nam, šta je tačno Alimpić govorio te godine. Nama bi bilo dragoceno i nama i građanima Srbije da čujemo, ako je Alimpić tada priznavao da su krali na opštini Vračar, on i „žuto preduzeće“.

O tome je govorio gospodin Marković, ako ste, kažete čuli iste reči, dajte, važno je da Srbija to čuje. Neka Srbija čuje i šta je Alimpić govorio o krađama u Starom gradu koje su primenjivali i onda, a izgleda primenjuju i danas, samo ovog puta uz vašu pomoć, u ovoj ili onoj meri.

Samo da znate sa tim Alimpićem vi sarađujete i danas. Kako? Pa, onog momenta kada je započet tekući saziv Skupštine grada Beograda i izborna lista Dragana Đilasa, na prvoj sednici kada je davala predloge za svoje predstavnike u komisijama, jel znate koga je predložila? Pa toga Alimpića, između ostalog. Pa, eno svaki put kada dođu do Skupštine grada Beograda, taj Alimpić ih prati i ne znam kome nosi tašnu i koga tamo instruiše? Da li ste sa njim u saradnji, kao sa Bastaćem članom Đilasovog predsedništva na Starom gradu i da li učestvujete u tim njihovim nepočinstvima i danas? Evo, to je dobro pitanje da nam objasnite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović. Pravo na repliku. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nebitan je više taj Alimpić, bitnije mi je sada, došao je Martinović, da se pozovem sada, on je autoritet za vas, gospodine Orliću i uči vas dobro, vi ste njegov đak i napredujete malo. Da se pozovem na njegov govor iz 2009. godine, pa zašto da ne i drugih, evo Arsić. Arsiću da citiram i vas, hoćete? Pa, kao Marko da kažem - završen citat.

Dakle, lepo je to rekao kolega Martinović - isti Ustav bio je i sada, isti je i danas. Potpuno isti član, skoro prvi zakona. Šta je Komunalna policija, šta su joj ovlašćenja, i lepo čovek rekao da je to jedan organ koji se formira, koji treba da bude samo na nivou najviše državne vlasti, a da jedinice lokalne samouprave, kako je onda on to rekao, izvinite Martinoviću malo vas parafraziram, ali mogu da čitam sve.

(Vjerica Radeta: Izvinite, ali bili ste u pravu tada.)

Evo ovako kaže: - Dovoljno je samo da pogledate početak ovog zakona koji ustanovljava Komunalnu policiju, koji govori čime treba da se bavi Komunalna policija, da obavlja posao u pitanjima komunalnih delatnosti i zaštite životne sredine, ljudi i dobara, to sve ima. I, sad ovde da obezbeđuje zaštitu, obezbeđuje ne smetano obavljanje. Svi znamo da se podjednako pojavljuju i u opštinama i u gradovima i u gradu Beogradu.

Zašto bi građani koji žive u gradu Beogradu trebalo da imaju zaštitu komunalne policije, a ljudi koji žive, recimo u opštinama ne bi trebali da imaju zaštitu. Problemi se javljaju kako u opštinama, tako i u gradovima, tako da je nemoguće da pravite takvu diskriminaciju i, naravno prinudu i represiju jednoj državi, lepo kaže Martinović – „Mogu da koriste samo državni organi, i pre svega, policija“.

Tako da, zaista, svaki argument danas da odbranite. To što ste promenili pojedini član zakona…

(Vjerica Radeta: Da može komunalna vojska…)

Da, kaže lepo, može komunalno onda vojska, komunalno tužilaštvo, komunalno onaj, ovaj… To bi nas dovelo u to nabrajanje. Nemate ni jedan argument za ovo danas. Lepo priznajte, Branko Ružić je tad podržao taj zakon, bio je u vlasti, evo i sad je ministar, dočekao je čovek posle deset godina, kakav je to problem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Jovanović.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović, po amandmanu. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, narodni poslanici, evo, gospođa Nataša Jovanović me je citirala, ja mislim da je to iz 2009. godine, govor.

(Nataša Sp. Jovanović: Jeste.)

Nemam ja tu šta mnogo da menjam mišljenje. Dakle, te 2009. godine, Komunalna policija, kako se tada zvala, bila je privilegija samo grada Beograda i jedinica lokalne samouprave koje su imale status grada. Ovim zakonom o komunalnoj miliciji, pravo da formiraju komunalnu miliciju imaju sve opštine na teritoriji Republike Srbije i time se ispravlja greška koja je tada napravljena, tako da nema u tom smislu nikakvih razlika u mom shvatanju komunalne policije, odnosno komunalne milicije 2009. godine i danas.

Ono na šta sam hteo da vam skrenem pažnju, pošto je gospođa Radeta juče o tome govorila da je zakon neustavan, skrenuo bih vam pažnju na član 178. Ustava Republike Srbije, koji kaže: „Republika Srbija može Zakonom poveriti autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave pojedina pitanja iz svoje nadležnosti“.

U ovom slučaju se radi o tome da zakonom o komunalnoj miliciji Republika Srbija, upravo putem zakona koji će ova Narodna skupština da izglasa, poverava jedinicama lokalne samouprave određena prava i obaveze iz oblasti koju bismo najšire mogli da definišemo – održavanje javnog reda i mira. Tako da je zakon apsolutno u skladu sa Ustavom, kao što se inače dešava da se zakonom jedinicama lokalne samouprave poveravaju poslovi koji su, inače u nadležnosti države, ali mogu lakše, brže i efikasnije da se obave na nivou lokalne samouprave.

Ako bismo tako posmatrali stvari, kao što vi posmatrate, onda recimo opštine ne bi nikada mogle da dođu u situaciju da njihovi organi donose rešenje upravnom postupku, zato što je donošenje rešenja upravnom postupku jedno od prava koje ima isključivo državna vlast, međutim mi znamo vrlo dobro da u mnogim pravnim oblastima opšti upravni postupak vode upravo organi opština, odnosno gradova.

Dalje, inspekcijski nadzor je takođe jedan ekskluzivni posao državne uprave. On se, takođe putem zakona poverava jedinicama lokalne samouprave u najrazličitijim oblastima društvenog života, kao što su zaštita životne sredine, sanitarna inspekcija, određeni elementi tržišne inspekcije, zdravstvena inspekcija, prosvetna inspekcija, i tako dalje.

Dakle, ovaj zakon je samo jedan u nizu zakona koji postoje u pravnom sistemu Republike Srbije, a kojima Republika Srbija deo svojih nadležnosti i deo svojih ovlašćenja poverava jedinicama lokalne samouprave.

Sada je napravljen jedan dobar iskorak u odnosu na 2009. godinu, zato što je 2009. godine komunalna policija, kao što sam rekao i na početku svog izlaganja, bila na neki način privilegija isključivo pre svega grada Beograda i jedinica lokalne samouprave koje su imale po Zakonu o teritorijalnom uređenju Republike Srbije status grada. Sada se ovo pravo da imaju komunalnu miliciju proširuje na sve jedinice lokalne samouprave. Dakle, svaka opština može da formira svoju službu komunalne milicije i da na taj način bude jedan od servisa građana u rešavanju njihovih problema, koji, kažem, u najširem smislu mogu da se podvedu pod pojam održavanja i zaštite javnog reda i mira.

Mislim da je ovo važno iz još jednog razloga. Ono što se obično kolokvijalno zove redovna policija, dakle policija koja je u sastavu MUP, mislim da se ovim zakonom jednim delom rasterećuje onih poslova koje objektivno mogu vrlo kvalitetno urade i komunalni milicioneri, tako da će redovna policija imati sada više mogućnosti da se bavi onim što je njen primarni zadatak, a to je da u potpunosti štiti javni red i mir, da otkriva učinioce krivičnih i prekršajnih dela i da priprema dokaze za tužilaštvo u odgovarajućim sudskim postupcima. To je, inače, zadatak policije svuda u svetu, pa tako i u Republici Srbiji.

Ono što smo mogli da čujemo u dosadašnjoj raspravi to su pomalo nategnuti, ako mi tako dozvolite da kažem, primeri mogućih zloupotreba od strane komunalnih milicionera, pa smo onda išli u neke zaista krajnje banalne situacije kako komunalni milicioneri mogu da se ponašaju na određenim mestima, u određenim situacijama i prema određenim građanima. Ne kažem da ne mogu i ne kažem da ne postoji mogućnost zloupotrebe, ali, znate, mogućnost zloupotrebe postoji i kada su u pitanju državni organi. Nemate apsolutnu garanciju ni kad su u pitanju državni organi, Ministarstvo unutrašnjih poslova, bilo koje drugo ministarstvo, Vlada, sudovi, javna tužilaštva, itd, da neće doći u određenim situacijama do zloupotreba.

Ako bismo tako posmatrali stvari, onda možemo da kažemo da nam u stvari nikakvi organi vlasti ne trebaju, jer su moguće zloupotrebe. Pa, moguće je i da sud zloupotrebi zakon, moguće je i da policija redovna zloupotrebi zakon, moguće je da Javno tužilaštvo zloupotrebi zakon, moguće da Uprava carina zloupotrebi zakon, moguće je čitav niz državnih organa zloupotrebi zakon i onda kažemo postoji mogućnost zloupotrebe, nama ti organi ne trebaju. Otprilike na to se svode argumenti ovih kolega koji misle da nam komunalna milicija ne treba zato što postoji mogućnost zloupotrebe.

Imate jedno pravilo još iz rimskog prava. Zloupotreba ne ukida upotrebu. Dakle, to što neko pravo ili neko ovlašćenje može da se zloupotrebi, to ne znači da to pravo ne treba da postoji. Dakle, može komunalni milicioner da zloupotrebi svoja ovlašćenja, ali zakon isto tako propisuje i sankcije za one koji zloupotrebe ovlašćenja koja im daje Zakon o komunalnoj miliciji.

Mi nismo sada u situaciji da komunalni milicioneri mogu da rade šta im je volja, mogu da, kako vi kažete, hapse građane, da ih batinaju, da upotrebljavaju neka druga sredstva prinude u onim situacijama kada to inače nije dozvoljeno, a da to rade nekažnjeno. Zakon to ne dozvoljava. Dakle, zakon vrlo jasno propisuje u kojim situacijama komunalni milicioneri mogu eventualno da sprovode određene radnje prinude i u slučaju da ih zloupotrebe oni će za to biti sankcionisani, kao što i redovni policajac može da zloupotrebi pravo na upotrebu gumene palice ili na upotrebu vatrenog oružja, ali on će za to biti sankcionisan. Ista vam je situacija i sa komunalnim milicionerima.

Da u Republici Srbiji generalno postoji potreba za službom koja se zove komunalna milicija, mislim da apsolutno postoji i mislim da smo svi toga svesni. Svaka naša lokalna samouprava u većoj ili manjoj meri boluje od nečega što se zove komunalni nered. Za to smo dobrim delom odgovorni i mi građani. Nije kriva samo država i nije kriva samo opština ili samo grad. Mi smo ti koji zatrpavamo, na primer, to su ove poplave pokazale. Mi smo ti koji bacamo otpad u kanale. Mi smo ti koji pravimo divlje deponije. Nisu to došli neki Nemci i Šveđani ili Turci, pa nam napravili divlje deponije po Srbiji. To smo uradili mi koji živimo u Srbiji, da budemo potpuno otvoreni, zato što jedan deo naših građana, a tu ponekad ubrajam i samog sebe, ne bežim od te vrste odgovornosti, jednostavno nemamo dovoljno razvijenu kulturu življenja u zajednici i bacamo stvari tamo gde im nije mesto ili radimo nešto drugo što je suprotno komunalnom redu i o tome zaista treba da se brine komunalna milicija. I te kako nam je ona potrebna.

Krenite po celoj Srbiji, od severa do juga, i videćete koliko ima divljih deponija, koliko ima po opštinama, po gradovima nekih stvari koje ne mogu da se vide bilo gde u svetu, ni na zapadu, ni na istoku. Jednostavno, čini mi se da mi kao nacija još uvek nismo u toj situaciji da možemo sami, bez pomoći države i bez pomoći lokalne samouprave, da se staramo o komunalnom redu. Još uvek nam treba neka vrsta društvene emancipacije da nam se ne bi dešavale stvari koje su se dešavale, recimo, 2014. godine ili koje su se dešavale pre nekoliko dana, recimo, na opštini Palilula. U 2014. godini ste imali situaciju da su pojedini kanali u Vojvodini prouzrokovali ogromne štete zato što smo mi koji živimo na tim prostorima u te kanale, umesto da smo ih čistili, da smo ih održavali, a ti kanali su napravljeni još u vreme Austrougarske, bacali mrtve svinje, frižidere, stari nameštaj itd. Padale su jake kiše i kanali, jednostavno, nisu mogli da prime toliku količinu vode zato što su bili zatrpani stvarima kojima tu nije mesto i dešavale su se poplave u mestima u kojima inače poplava teorijski ne može da se desi, a desila se upravo zbog komunalnog nereda. Takvih primera je bilo sad i u opštini Palilula. Država pokušava da pomogne, opština pokušava da pomogne, ali u nekim situacijama i mi građani moramo da pokažemo daleko veći stepen odgovornosti. Ako mi to ne pokažemo, onda je tu komunalna milicija koja treba da nam na neki način pomogne.

Ja komunalnu miliciju ne bih doživljavao onako kao što je vi doživljavate, isključivo kao organ represije. Ja mislim da je uloga prinude u radu komunalne milicije potpuno sekundarna. Ono što je ovde mnogo važnije to je da će komunalna milicija da pomogne lokalnim samoupravama i pre svega građanima da njihove opštine, odnosno njihovi gradovi budu čisti, budu lepši, budu uređeniji i da više nemamo onih problema koje smo imali u proteklim godinama.

Ovo je jedan dobar javni servis, koji će biti na korist građanima Srbije. Nadam se da neće biti u tolikoj meri zloupotreba o kojima ste govorili, a i ako bude, zakon vrlo jasno propisuje sankcije za one koji te propise budu kršili.

Mislim da je generalno zakon u skladu sa Ustavom. Zakon je dobar. Zakon je jedan propis koji će pomoći svim lokalnim samoupravama u Srbiji da ima više komunalnog reda. Mislim da se tu neki veliki problemi ne mogu očekivati.

Na kraju krajeva, praksa će pokazati, kao i kod svakog zakona, da li smo mi bili u pravu ili vi koji ovaj zakon kritikujete, ali da nam generalno treba služba koja će i te kako da vodi računa o komunalnom redu i šire o javnom redu i miru i da bude na neki način asistirajući organ redovnoj policiji, mislim da nam je to apsolutno potrebno.

Građani će biti bezbedniji, lokalne samouprave će imati više komunalnog reda i neće nam se dešavati neki životni problemi koji su nam se dešavali proteklih godina a koji su, kako što vidite, prouzrokovali ogromnu štetu.

Na kraju krajeva, kada pogledate sav taj naš nemar, svo to naše nepridržavanje propisa, kome dolazi na naplatu? Opet državi. Kome se obraćaju građani koji su pretrpeli poplave zato što su sami zatrpali kanale pored svojih kuća? Pa, državi. Država će da pomogne i nije to sporno, država treba da pomogne, ali da nam se takve stvari ne bi dešavale ja mislim da je zakon o komunalnoj policiji, odnosno miliciji, jedan od zakona, ne kažem da je on svemoguć i da će da reši sve probleme, ali svakako je jedan od zakona koji će nam pomoći da više nemamo onih problema koje smo imali širom Srbije, pogotovo u uslovima ovih ekstremnih klimatskih promena koje, kao što vidite, negativno utiču i na prirodu i na celokupan živi svet.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
(Aleksandra Belačić: Poslovnik.)
Po Poslovniku?
(Vjerica Radeta: Imam i ja pravo na repliku.)
Nemate, koleginice Radeta.
(Vjerica Radeta: Pomenuo me je imenom i prezimenom, šta ti je?)
Ne, nije.
(Aleksandar Martinović: Pomenuo sam je.)
(Vjerica Radeta: Dobro, po amandmanu.)
Prvo po Poslovniku koleginica Belačić. Izvolite.