Dvadeset peta posebna sednica , 11.07.2019.

2. dan rada

OBRAĆANJA

Zoran Pašalić

Hvala, najlepše.
Jedna mala digresija, mislili ste predsednice na Zaštitnika građana, ja ću doći sutra, to apsolutno nije sporno, kao što ne smatram da sam, daleko od toga, želeo uopšte da utičem na rad Skupštine. Zamolio sam, dobio sam saglasnost, inače, ne bih ništa sigurno samoinicijativno uradio i menjao rad Skupštine, odnosno termine u radu Skupštine. Ako se smatra da je moja greška, ja se zaista izvinjavam, sigurno da bez saglasnosti ne bih to uradio. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Maja Gojković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi Zaštitniče, ja ne znam kako je u regulatornom telu kod vas i ko koga obaveštava i ko traži od koga saglasnost za određene postupke. Kod nas je to sve definisano Poslovnikom. I ako predsednik ovde pred građanima Srbije, pred poslanicima tvrdi da sa mnom niste imali nikakvu komunikaciju, ni pismenu, ni usmenu, verujte mi da je tako, jer, za svaku moju izgovorenu rečenicu postoji sud građana i oni glasaju, ili ne glasaju, u sledećem mandatu za mene, ili za političku stranku kojoj pripadam i koju predstavljam ovde. Kod vas je izgleda nešto drugačije. Niste dobili saglasnost predsednika parlamenta da dođete onda kada vi možete da dođete, po vašem nahođenju, i to je jedina istina. Od koga ste dobili, meni je potpuno u ovom trenutku svejedno.

Mi ćemo danas raditi onako kako je predviđeno, do 18,00 časova. Ne želim da poslanike ovde zadržavam u vremenu u kojem bi nekom drugom odgovaralo. Mi dobijamo vrlo važne, značajne kritike kada nešto radimo mimo pravila ove Skupštine. Sa tom praksom smo prekinuli. Uvažili smo svaku preporuku koja je došla, ne samo od Evropske komisije, nego i sa drugih strana, ali onda od parlamenta želimo da napravimo instituciju, kuću koju svi poštuju, svakim svojim gestom.

Mi nećemo da budemo nešto za potkusurivanje, kad ko ima vremena, da malo svrati, pa da ispunimo neku formu, hoćemo suštinski da diskutujemo o vašem izveštaju. Više puta ste u javnosti govorili da niste imali priliku da razgovaramo o izveštaju. Ukazala se prilika, i ne možete vi parlament da stavite kao obavezu od pola jedan, a da drugo nešto i da drugi neki sastanci dobiju prioritet u odnosu na parlament i na predstavnike građana. Ne želim to da prihvatim, ni zbog sebe kao predstavnika građana i uopšte zbog svih ovih poslanika ovde koji predstavljaju građane Srbije, različite političke opcije, bez obzira da li čine stranke koje podržavaju Vladu Republike Srbije ili to čine poslanici koji predstavljaju građane koji glasaju za njih, a trenutno su u opoziciji.

Zbog čitavog parlamenta, insistiram na tome da nam se izvinite. Ne znam koji je to sastanak dobio prioritet u odnosu na parlament Srbije? Koji je to sastanak tako bitan da vi odlažete sednicu parlamenta Republike Srbije i da vam bilo ko izlazi u susret zbog toga, a nedeljama dobijamo opomene zašto ne radimo, pa zašto ne radimo, zašto ne raspravljamo o vašem izveštaju? Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Gojković.
Povreda Poslovnika, Marijan Rističević.
Izvolite, kolega Rističeviću.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, povreda člana 107, dostojanstvo Narodne skupštine.

Ne radi se samo o Zaštitniku građana. Mi imamo nezavisna regulatorna tela i organe. Ovaj nezavisni organ Zaštitnik, ja imam osećaj da oni misle da imaju ucenjivački kapital. Dakle, taj ucenjivački kapital svakoga dana sve više raste, kao i ovaj deo opozicije. Svi se nešto žale, svi kao, nešto im Skupština najvažniji organ u zemlji, ne odgovara, nešto im nije razmatrala, nešto im Skupština nije po volji. Nije im po volji organ koji ih je imenovao, nije im po volji organ koji ih je izabrao. Ako nam ne dopustite to i to, mi ćemo se žaliti svetoj Evropskoj komisiji. I, ovaj slučaj sa Zaštitnikom pokazuje da nezavisni organi i tela misle da su božanski nezavisni. Ne, oni nisu nezavisni od Narodne skupštine. Narodna skupština ih je birala.

Možda bih ja voleo da se izveštaj Odbora za poljoprivredu raspravlja u plenumu, o izveštaju Ministarstva poljoprivrede pa da i ja mogu o poljoprivredi da kažem šta hoću i da imam svoju sednicu. Međutim, o takvoj vrsti izveštaja se ne razmatra. Ovde, koliko ja vidim imamo pravo prečeg upravljanja Narodnom skupštinom. Nama predsednik Republike nije kasnio, jedan minut nije kasnio. Došao je pet minuta ranije. Kad je bio predsednik Vlade, dolazio je tačno, odgovarao na pitanja narodnih poslanika. Ne radi se samo o Zaštitniku, već i o Povereniku, zavereniku i ostalim nezavisnim regulatornim telima i organima, koji misle da su božanski nezavisni od Skupštine i mi to ne smemo dopustiti. Ne tražim da se o tome glasa. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Rističeviću.
Sada predstavnik predlagača mr. Zoran Pašalić, Zaštitnik građana može da se obrati, eventualno odgovori na komentare diskusije. Izvolite.

Zoran Pašalić

Hvala za komentare. Zaista želim da se izvinim Narodnoj skupštini Republike Srbije, iako i za, ne kašnjenje, nego određivanja drugog termina, stoji moje ozbiljno pitanje i ozbiljna je bila molba da li bi to ikako bilo izvodljivo osim u situaciji ako nije izvodljivo, ja bih se svakako povinovao terminu od 10,00 sati. Zaista smatram da u ovoj situaciji se ovo može rešiti samo tako što se ja zaista izvinjavam svima vama, predsednici Narodne skupštine Republike Srbije posebno. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Pašaliću.
Da li narodni poslanik Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu želi reč? (Ne)
Da li izvestilac nadležnog odbora želi reč? (Ne)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?
Da li se neko javlja za reč?
Vjerica Radeta se javila za reč, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nisam se prijavila zato što smo očekivali da će Zaštitnik građana da kaže nešto o svom izveštaju, ali u svakom slučaju mi izveštaj imamo ispred sebe, i bez tog nekog uvodnog izlaganja spremni smo da govorimo o njemu.

Stav SRS kada su u pitanju regulatorna tela je opštepoznat i mi ne verujemo u nezavisnost tih organa i uvereni smo da drugi državni organi treba da rade svoja posao, bez ovih pomoćnih organa, ali kada je u pitanju Zaštitnik građana, moramo da poštujemo Ustav, jer je to jedina tzv. nezavisna institucija koja je predviđena Ustavom Republike Srbije i zato na taj način i gledamo na ovaj državni organ. Ali, upravo zato što je Zaštitnik građana predviđen Ustavom Republike Srbije, obavezuje ga više nego druge da vodi računa o interesima države Srbije i o Ustavu Republike Srbije.

U ovom izveštaju smo imali priliku da vidimo, onako prilično detaljno napisano, i čime se Zaštitnik građana bavio i šta je urađeno do sada, šta se planira itd. Ima tu nekih stvari dobro što su rađene, ali ima mnogo važnijih stvari za državu o kojima se, po mišljenju SRS, Zaštitnik građana nije bavio ili bar nije bavio u dovoljnoj meri i mi zapravo o tome želimo da govorimo.

Zašto sam uopšte počela ovo sa tim našim neverovanjem u nezavisnost tih organa? Možda je jedan od najboljih primera upravo prethodni Zaštitnik građana, koji je zapravo bio političar, koji još je bio i Zaštitnik građana, već je bio u kampanji za predsedničke izbore. Vi, gospodine Pašaliću, za sada, bar u javnosti, niste pokazali takve aspiracije i čuvajte se da tako ostane i do kraja. Ako želite i ako budete želeli da se bavite politikom, onda lepo podnesite ostavku, pa čekajte da neko vreme prođe, pa uđite u politiku. Dakle, nemamo tu vrstu primedbi.

Ovde ste već na početku u uvom uvodnom delu Izveštaja rekli da je naredni korak vaš usvajanje, odnosno predlaganje, pretpostavljam, jer usvajanje je u Narodnoj skupštini, izmena i dopuna Zakona o Zaštitniku građana. Zaista, ako ta funkcija mora da postoji, a mora, zato što je propisana Ustavom, zaista treba da se menja zakon i da ono što vi radite mora da ima da neko ko ne poštuje to mora da snosi i određene posledice, jer ovako se sve svodi, vi ili radili ili ne radili, ništa se ne dešava nekome ko ne poštuje neki nalog Zaštitnika građana, a to nije dobro, onda ste vi tu samo formalni i onda vaše postojanje ne znači ništa.

Ono što se nama ne dopada je to što ste rekli da ste inicirali formiranje mreže ombudsmana Balkana, radi boljeg povezivanja institucija ombudsmana u državama regiona. Mi srpski radikali želimo da skrenemo pažnju i javnosti i svim državnim organima, i to radimo redovno, da se svi okanete te floskule Zapadnog Balkana, država regiona itd, mi smo država Srbija, jedna od država u Evropi. Ovo je nešto što se nameće, taj Zapadni Balkan, države regiona, to je nešto što se nameće sa Zapada, da bi polako ušlo, evo, i u vaš izveštaj kao državnog organa, i to rade i ministri, jednostavno da to uđe, da kažem, i u uši naroda, a suština je da se zapravo pokuša formirati ta neka grupa država, otprilike to je SFRJ, ali još gore od toga je što su te države planirane da postanu članovi NATO i onda kad se spoje jednom u taj neki formalno Zapadni Balkan ili države regiona, kako vi kažete, onda to ide ka tom putu i mi zato ne želimo da se uopšte koristi taj termin. Vi kao Zaštitnik možete da sarađujete sa zaštitnikom ove ili one države, ali izbegavajte ovo, nemojte da radite nešto što će biti štetno.

Kad smo već kod, kako vi rekoste, formiranja te mreže ombudsmana Balkana, nismo videli da li ste i šta ste preduzeli kada su u pitanju ljudska prava Srba u sadašnjoj Hrvatskoj i još čini mi se najteži položaj Srba u Crnoj Gori. Tu očekujemo da vi kao neko čiju je funkciju Ustav predvideo, a skupštinska većina vas birala, očekujemo vaše određene aktivnosti, ako treba usmerene nekim vašim predlogom i ka Vladi i ka predsedniku države i ka ombudsmanima u ovim državama. U svakom slučaju, svaki državni organ mora da se bavi i tim.

Vi ste ovde još pomenuli da pritužbe građana, ovo je kraj vašeg uvodnog dela, u najvećem broju govore o povredi prava u oblasti rada Poreske uprave, nezakonitog rada izvršitelja i neefikasnoj sudskoj upravi. Mi se zalažemo da Zaštitnik građana dobije ovlašćenja da može da štiti građane od svakog nivoa vlasti, od predsednika Republike do mesne zajednice, ili obrnuto. Dakle, morate imati takve ingerencije i očekujemo u tim vašim izmenama Predloga zakona, da će tako nešto i biti predviđeno, jer bez toga, opet ponavljam, ne treba nam Zaštitnik građana koji će reda radi sedeti u kabinetu, imati neke ljude, primati platu, a od koga građani nemaju nikakve koristi. Ovo nema veze sa onim ko je Zaštitnik građana, nego generalno sa funkcijom.

Ne znam da li vi znate, recimo, kažete da imate najviše primedbi, između ostalog, na nezakonit rad izvršitelja. Srpska radikalna stranka od maja vodi akciju i prikupljamo potpise za peticiju o ukidanju javnih izvršitelja. Namera nam je da za jesenje redovno zasedanje predložimo Narodnoj skupštini predlog novog zakona o izvršenju i obezbeđenju, gde neće biti moguće da javni izvršitelji uopšte rade ovaj posao, a pogotovo ne na ovaj način. Bilo bi logično, kad ste već imali ove primedbe, da ste se kao Zaštitnik građana na tu temu izjasnili, da ste održali konferenciju, da ste rekli da smo i mi očigledno ponukani tim što je veliki broj građana nezadovoljan, da i vi dobijate takve primedbe i da vi kao Zaštitnik podržavate jednu takvu akciju. To što smo mi trenutno stranka u opoziciji vama ne smeta da reagujete u interesu građana, a pogotovo što i sami kažete da taj problem imate.

Isto tako, reakcija na Zaštitnika građana na notare. Da li vi mislite, kao Zaštitnik građana, da je normalno da su sve overe potpisa uzete iz ingerencija sudova i lokalnih samouprava i da su prebačene nekim notarima kojih prvo nema u svakoj opštini, pa onda opština koja nema notara može potpise da overava i u opštini i u sudu, a ona koja ima, građani moraju da overavaju sve tamo za neuporedivo veću količinu novca nego što je to kod notara. Da li vi mislite da je normalno da potpise pred svake izbore treba da overavaju notari ili to može da se vrati u ingerenciju lokalnih samouprava, odnosno sudova?

Sve su to stvari koje interesuju svakog građanina i vi ne morate čekati da vam se svaki građanin pojedinačno obrati, da bi ste vi izašli sa stavom Zaštitnika građana.

Niste reagovali, mi smo ovde raspravljali, evo pre desetak dana možda i manje, o komunalnoj miliciji i tu smo očekivali vašu reakciju. Znate, ovo što je predviđeno Zakonom o komunalnoj miliciji, da vam sada ne prepričavam zakon, valjda ste pratili, nešto što je apsolutno neprihvatljivo, da može neki komunalnim milicioner, bez uniforme, da privodi čoveka, da mu stavlja lisice, da ga bije, da ga legitimiše. Dakle, i tu smo očekivali vašu reakciju, vaš stav.

Isto je bilo i kada su uvedeni upravnici zgrada, govorim vam o nekim institucijama sa kojima, već građani imaju ogromnih problema, sigurno to dolazi kod vas. Mi, kada pričamo, kada se donosi zakon, skupštinska većina, naravno ne prihvata naše stavove, zato što imaju oni drugačiji pristup, drugačiji koncept i zato i predlažu se takvi zakoni, i logično je da skupštinska većina glasa za njih. Ali, vi niste zaštitnik skupštinske većine, niste ni opozicije, vi ste zaštitnik građana, ali u nekim tako bitnim stvarima, gde se potpuno za 180 stepeni, menjaju neki odnosi u društvu kada je u pitanju vršenje nekih usluga, vi tu morate da se pojavite.

Pitanje javnih nabavki je nešto o čemu smo raspravljali i pre neki dan, kada je ovde bio, ne znam predstavnici raznih komisija, nije ni važno, ako mi srpski radikali već mesecima pričamo o tome da postoji problem sa javnim nabavkama, da se ne poštuje zakon, da se veliki poslovi zaključuju bez javnih nabavki. Mi uvek za primer uzimamo američku firmu „Behtel“ i tih 300 miliona evra za koje mi tvrdimo da su uzete iz budžeta, preko Skota i Zorane Mihajlović, vi niste sudija, vi ne možete to da ispitujete, kao sudija, ali kao Zaštitnika građana, jer pare u budžetu su pare svih građana, i moje i vaše i onih koji nisu ovde, vi morate i o tome da razmišljate.

Danas je 11. jul, danas je dan kada se u Potočarima, u Srebrenici, obeležava dan kada se tamo desio ratni zločin. Mi smo danas nažalost ovde imali strašnu bruku i sramotu, da je poslanik, koji navodno bojkotuje, pa se vratio u Skupštinu, rekao kome se to sviđa, kome se ne sviđa, to je genocid. To je strašno, vi naravno ne možete isterati poslanika iz parlamenta, ne možemo ni mi, ali verujemo da neko ko tako misli i ko to sme da kaže, da ga građani nikada više neće ni pozdraviti u komšiluku, ne znam kako će od sramote danas da se vrati kući, kako će proći pored nekoga koga sretne u komšiluku. To je zaista nešto što je nezabeleženo, naravno nema veze sa vama, ali sa vama ima veze nešto drugo.

Da li ste vi primetili, čuli, videli, pročitali, da je grupa onih karakondžula, koje sebe nazivaju „žene u crnom“, razvila transparent da traže od države Srbije da prizna da je u Srebrenici bio genocid? Na takve stvari moraju da reaguju svi državni organi, od predsednika države, do vas kao Zaštitnika građana, svi, jer sve više se čuju ti glasovi koji dolaze sa zapada, pojavljuje se neki novi uslov, mora Srbija da prizna da je u Srebrenici bio genocid, pa da mi za sva vremena ostanemo genocidan narod, da bismo jel te išli u EU. Morate da se precizno vi izjasnite o takvim stvarima.

Naravno, mi srpski radikali znamo, dokazano je, utvrđeno je i verujemo da većina narodnih poslanika, pa valjda svi koji danas ovde sede su u uverenju da se u Srebrenici nije desio genocid. To što se desila ta sramota sa tim poslanikom, kako se zove on uopšte, Vladimir Đurić, ne znam ni kako se zove, ali prosto hoću da kažem da mu znaju ljudi u komšiluku da ga pljune svako ko ga sretne.

Da li vi znate i da li ste, a nemoguće da ne znate, zašto niste reagovali već evo, svake godine od kada ste vi na tom mestu, da jedna grupa tih nevladinih organizacija tzv. nevladinih organizacije i te kako pripadaju nekim vladama ali ne Vladi Srbije, da organizuju neki festival „Mirdita“, da nam se Šiptari smeju u lice u Beogradu. Niko ne reaguje, idu tamo neke budale da to gledaju, idu tamo neki izdajnici sopstvenog naroda i sopstvene države da im aplaudiraju, a mi želimo da imamo Zaštitnika građana koji će da kaže na konferenciji, ljudi ovo ne može da se dešava u državi Srbiji, kakva „Mirdita“ u Srbiji kada na Kosovo i Metohiju ne može da uđe nijedan ministar Republike Srbije. Evo, juče, prekjuče kad je zabranjeno i lekarima sa VMA i Vulinu da uđu na Kosovo i Metohiju, a mi dozvolili da se drži festival „Mirdita“ šiptarskih nekih probisveta koji dočekuju probisveti u Beogradu.

Da li vi znate i da li vi sve kolege znate, da je Kolarac, čuveni Kolarac, rukovodstvo te, jer Kolarac je institucija, da su dozvolili da opet neki probisveti, hohštapleri večeras drže tamo neku predstavu gde će promovisati genocid u Srebrenici. Dakle, ovo je prosto neverovatno šta se dešava ovoj državi i ovom narodu i da niko ne reaguje. Ne znam da li je to u nadležnosti grada Beograda, ko tamo postavlja rukovodstvo, to rukovodstvo kompletno sutra mora biti smenjeno. Sutra moraju biti svi smenjeni, oni koji su dozvolili da se promoviše navodni genocid u Srebrenici u Kolarcu. Tamo će ići večeras neko da to gleda i da tome aplaudira, valjda kao ovaj poslanik što je danas rekao, kome se dopalo to se i desilo.

Evo, slučajno se potrefilo da o vašem izveštaju raspravljamo baš danas, ali ovo bi bila naša tema i ove sve teme o kojima govorim i da je to bilo nekog drugog dana. Zaista se nada da ćete bar posle ove moje rasprave i ostalih kolega iz SRS, pa verovatno i kolega ostalih koji će danas o ovome govoriti, da čujemo šta Zaštitnik građana misli o tome. Sutra se Zalazju, u jednom mestu u opštini Srebrenica održava pomen srpskim žrtvama, srpskim žrtvama koje su pobile horde Nasera Orića. Da li to u Srbiji neko zna? Naravno, delegacija SRS će biti tamo. Nataša Jovanović i Sreto Perić, a tamo će ih sačekati naši ljudi u Republici Srpskoj. Pazite, vi morate da radite ne samo za ovaj momenat, kao i mi koji smo u politici, mi moramo da radimo i za istoriju. Mi moramo da ostavimo iza sebe nešto čime će se generacije posle nas ponositi, a ne da svojim činjenjem ili ne činjenjem doprinesemo da ostane ljaga na sprskom narodu za neka vremena kad nas ne bude bilo. Ne smemo tako da se ponašamo i ne smemo to da radimo.

Vi ste ovde u ovom svom izveštaju važno je, pomenuli da ste konstatovali da u Srbiji nisu dozvoljeni istopolni brakovi. Pa, nisu i ne treba da budu. Vi se bavite nečim što zaista ne bi trebalo da se bavite, bar ne na ovaj način. Nemamo mi ništa protiv gej populacije, nemamo ništa protiv ljudi takvog opredeljenja, neka ih neka žive svoj život kako god im odgovara ali da ih Zaštitnik građana kuka što u Srbiji nisu dozvoljeni gej brakovi, to je nedopustivo. Nema ih u Ustavu i ne možete da pričate o njima. Možete da pričate ako mislite da je nekome lično ugroženo neko pravo, nekom iz te populacije, mi ćemo vas podržati da mu zaštitite lično pravo, ali ovo svakako ne.

Govorite i o osobama sa invaliditetom, o nacionalnim manjinama, o licima lišenim slobode. Nisam sigurna, ne znam zaista da nacionalne manjine u Srbiji imaju nekih problema. Mi srpski radikali se zalažemo da imaju apsolutno sva moguća prava na najvišim evropskim i svetskim standardima, ali ne verujemo da bilo ko ima problema kao nacionalna manjina u Srbiji i ne treba da ima.

Kada su u pitanju lica lišena slobode, evo završavam vidim da sam vreme potrošila, samo još jednu rečenicu. Moram da vam kažem da postoje problemi i kada su u pitanju lica lišena slobode.

Vi znate da postoje neka lica kojima su izrečene nezakonito kazne od 40 godina jer su kažnjeni za dela koja nisu postojala kao krivična dela u vreme kada su ta dela navodno izvršena i da recimo Zvezdan Jovanović i Legija su već godinama potpuno izolovani i staklima onim neprobojnim odvojeni. Čak ne mogu da pomiluju ni dete, ne mogu da se pozdrave ni sa ženom, ni sa članom porodice. To traje godinama, to je valjda prepisano iz gvatanama.

To je između ostalog vaš posao da se bavite i o takvim stvarima. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, vama koleginice Radeta.

Sada reč ima Ana Karadžić. Izvolite.