Petnaesto vanredno zasedanje , 25.07.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Petnaesto vanredno zasedanje

03 Broj 06-2/190-19

4. dan rada

25.07.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Despotoviću.

Zoran Despotović

Hvala, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju predložili smo da se član 38. briše sa obrazloženjem da se zakonu zamenjuje mesna nadležnost.

Srpska radikalna stranka je prva uvidela haos u ovoj oblasti i odmah intervenisala kroz javne nastupe, štampanje specijalca „Velike Srbije“, tribinama, peticijama građana Srbije, kao i ovom skupštinskom govornicom.

Da bi skrenuli pažnju Vladi Republike Srbije i resornom ministarstvu, kao i skupštinskoj većini, svedoci smo da su javni izvršitelji zloupotrebili svoj monopolistički položaj, kao i velika ovlašćenja, do toga da mimo svih normi upadaju ljudima u kuće, stanove, vikendice, bez ikakve najave i dolaze u svako doba dana, pa čak i onda kada dužnik nije prisutan.

Pitam vas – da li je trebalo tri godine, odnosno sedam godina da se uvidi ovaj nehumani odnos prema svojim građanima? Pa ste u obrazloženju ovog Predloga zakona priznali potrebu da se u ovom delu značajno interveniše i promeni, što su izvršitelji, njihovi zamenici, pomoćnici, kao i druga lica zaposlena kod izvršitelja u potpunosti izuzmu i da ne mogu biti kupci u postupku izvršenja, bez obzira da li postupaju u konkretnom predmetu ili ne.

Smatram da ste zakasnili u Predlogu ovog zakona, jer za tri godine mnogi građani su ostali bez krova nad glavom i bez mogućnosti da bilo šta učine da bi sačuvali ili povratili svoju imovinu.

Na kraju, želim da skrenem pažnju, pored svega što su do sada rekli srpski radikali o ovom Predlogu zakona, da posle izlaganja predsednika Skupštine, gospođe Maje Gojković, koja se takođe kritički osvrnula na ovaj Predlog zakona, više je nego dovoljan da se povuče iz procedure i donese novi zakon o ukidanju sudskih izvršitelja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 43. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Rističeviću.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, izvršitelji su nepopularni, posebno na ovoj sednici, a sudovi su svetinja. Ja ću, ponovo opisati slučaj iz Inđije, kada je zemljište Opšte zemljoradničke zadruge „Srem“ prodato, 180 hektara za otprilike 500.000 evra, iako je vrednost tog građevinskog zemljišta bila oko 20 miliona evra.

Preko noći je učinjeno izvršenje. Zaključak koji je tada trebao da visi na oglasnoj tabli je bio samo proboden ekserom, odmah je onaj koji je trebao to da kupi to skinuo da neko drugi ne bi video. Namontirana je javna prodaja. Sud je sačekao da se položi depozit, pošto je donet u kešu, a to nije bilo zakonito. Onda je sud sačekao nekoliko sati da se to deponuje u „Razvojnu banku Vojvodine“, koja je bila oficijalna banka drpokratske strane. Sve su to radili sudovi.

Ovde se uglavnom drvlje i kamenje baca na izvršioce, koji svakako nisu besprekorni, a pri tome se o alternativi govori o sudovima.

Ono što sam se ja raspitao lošije govori o sudovima, nego o izvršiocima. Izvršioci izvršavaju naloge sudova. Kakvi su oni, ja sam vam upravo objasnio, da u jednoj maloj sredini, gde direktor jedne opšte Zemljoradničke zadruge Srem pripada tada jednoj od vladajućih partija, u fingiranom poslu sa predsednikom odbora svoje stranke reši da proda 180 hektara građevinskog zemljišta za 400.000 evra i sud pomogne u tome bez ikakvih sankcija i kazni.

Zato kažem, po građane nisu opasni toliko ni izvršitelji, nisu opasni ni zakoni, nego sudije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 43. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, nikada nisam nešto posebno cenio one ljude koji se olako zadužuju, koji jedan dug zamenjuju drugim, koji ovaj život shvataju po sistemu - lako ćemo.

Međutim, uvođenje sudskih izvršitelja je najgori način, znači, država je našla najgori način da se takvoj pojavi stane na put. Ima mnogo drugih, pa čak i efikasnijih načina i zašto ne pogledati u zakonodavstva drugih država. Evo, recimo, Ruska Duma je donela Zakon o ličnom bankrotstvu, znači, bankrot lični, gde se tamo tačno propisuje kako i na koji način se vrši taj bankrot, gde se čoveku ne može uzeti stan u kojem živi, ne može mu se uzeti automobil, ne može mu se uzeti laptop i mobilni telefon. Sve drugo je predmet plenidbe, uzimanja itd. To bolje znaju pravnici.

Dakle, ne možete vi naplatiti dug od nekoga ako mu uzmete sve mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju da taj dug, eventualno, izmiri. Znači, ne možete nekom poseći krila i onda od njega tražiti da leti.

Izvršitelji. To je jedna organizacija koja je tako umrežena, gde bukvalno običan čovek niti to može da shvati, pa čak i predstavnici države i pravosudnog sistema, Ministarstva pravde ne mogu da im doskoče i da vide čime se sve oni bave. Imamo situacije da, recimo, se vrši otkup duga. Recimo, jedan izvršitelj je pokušao kod jednog dužnika da odradi nešto, nije uspeo, drugi izvršitelj koji smatra da će moći to, da ima možda jače instrumente ili jače argumente, da uradi otkupljuje od njega dug. Imamo slučajeve gde je praktično taj jedan dužnik stigao tek do četvrtog izvršitelja koji je uspeo da naplati, bolje reći, da utera dug.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 43. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Stojanoviću.

Filip Stojanović

Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 43. koji se odnosi na stav 1. tačka 7) novog člana 87. postojećeg Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Ovim mojim amandmanom sam tražio da se gore navedeno briše.

Stav SRS je da se sprovođenje izvršenja preko javnih izvršitelja mora pod hitno ukinuti. Naravno, nismo mi protiv izvršenja kao pojave koja mora da postoji u svakoj državi i u svakom društvu. To moraju da budu državni organi, jer će u tom slučaju zloupotrebe biti najmanje.

Prihvatanjem ovog mog amandmana štite se državni i nacionalni interesi. Svakoj državi na prvom mestu moraju da budu državni i nacionalni interesi i država Srbija u tom smislu ne treba da bude nikakav izuzetak. Nadam se da ova vlast neće dozvoliti da ljudi i dalje ispaštaju zbog bahatosti, gramzivosti pojedinaca.

Po završetku NATO agresije morao sam da napustim svoje rodno Gnjilane i lično sam na svojoj koži osetio kako to izgleda preko noći ostati bez svoje imovine. Zato vas molim da dobro razmotrite sve amandmane koje je podnela SRS. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 43. amandman je podneo narodni poslanik Petar Petrović.

Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 46. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč?

Kolega Šešelj, izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine Arsiću.

Mi još uvek nismo čuli konkretni argument za postojanje institucije javnog izvršitelja. Dakle, to da su sudovi nesposobni i zatrpani i da smo mi tu sad uradili dobru stvar, tj. da su Skupština i Vlada uradile dobru stvar, da su rasteretile sudove, pokazuje na neki način nemogućnost snalaženja i Vlade SNS i Vlade DS sa tim problemom, jer najlakše je kad problem postoji. Umesto da se reši, da samo kažemo to ne može da se reši, evo imamo neko privatno lice da to radi, tako možemo da postupamo vezano za svaku delatnost, a ovde je skandal još veći, budući da se jedna od nadležnosti države, dakle, sud, sudstvo i deo vlasti, jedne od tri grane vlasti, dakle, nadležnost suda, nadležnost Republike Srbije se ustupila privatnom licu. To je ono što je ovde loše u ovom rešenju.

Iz svega toga, da li ćemo mi promeniti ovaj član, ili onaj član, ukoliko se suština ne promeni, problem se neće rešiti. Dakle, problem da jedna osoba uzima ekstra profit koji je mogao da bude državni, državni prihod u razumnim okvirima, a ne da se nenormalno bogati samo iz jednog potraživanja. To sada radi privatnik, a mi se tešimo što je taj privatnik nekog zaposlio i daje mu platu i uplaćuje porez, a država se odrekla nečega što je mogao da bude čisti prihod za budžet i osim toga odrekla se i svojih nadležnosti.