Petnaesto vanredno zasedanje , 26.07.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

Filip Stojanović

Zahvaljujem, gospođo Gojković.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 1. Zakona koji se odnosi na izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Svojim amandmanom sam tražio da se posle reči „invalide“ dodaju reči „kao i za zaposlene u državnoj upravi“.

Poznat vam je stav SRS da mi principijelno nemamo ništa protiv da se stvari u ovoj oblasti urade na način kako to najviše odgovara našim građanima. Međutim, mi smatramo da su se mnoge stvari ovim zakonom mogle rešiti na drugačiji način i efikasniji način.

Naime, ovaj amandman govori o tome da se mladi ljudi sve ređe odlučuju za rad u državnoj upravi zbog loših materijalnih i socijalnih uslova. Zbog toga nam je državna uprava sve više nestručna i nesposobna za poslove koji su joj povereni. Postoji opravdana bojazan da će ovo u bliskoj budućnosti stvoriti ogromne probleme našim građanima.

Iskustva iz nekih drugih država nam govore da je moj strah opravdan. Zato sam mojim amandmanom tražio da se u zakon unese odrednica koja će omogućiti da se u državnoj upravi zapošljavaju mladi, sposobni kadrovi. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zvonimir Stević.
...
Socijalistička partija Srbije

Zvonimir Stević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovana predsednice parlamenta, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, kolega Stojanović svojim amandmanom predlaže da se stanovi po ovom zakonu obezbeđuju i za zaposlene u državnoj upravi.

Nije sporno da stanove treba obezbediti za sve zaposlene u kom god sektoru da rade, naravno, i za zaposlene u državnoj i lokalnoj samoupravi. Međutim, država, polazeći od ekonomske snage, utvrđuje prioritete. Tako je, na primer, donet Zakon o socijalnom stanovanju, u kojem su obuhvaćene mnoge socijalne kategorije.

Ovo državno rukovodstvo stvara ekonomske i razvojne pretpostavke i uslove da i u narednom periodu, nadam se, omogući izgradnju stanova za sve kategorije zaposlenih. Dakle, za gradnju stanova pod povoljnim uslovima za druge kategorije zaposlenih očekujemo donošenje posebnog zakona.

Ovaj zakon se odnosi na jedan od tih prioriteta, a to su snage bezbednosti, vojska, policija, BIA, Uprava za zavodske sankcije, a ovim izmenama taj krug se proširuje na borce, ratne-vojne invalide, mirnodopske vojne invalide i na porodice palih boraca.

Usvajanje ovog zakona, a imajući u vidu veliki značaj i odgovornost posla koji pripadnici snaga bezbednosti obavljaju, kao i njihovu ulogu za nacionalnu i državnu bezbednost Srbije, kao i za lica koja su u ranijim ratnim dejstvima iz svega onoga što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije dali značajan doprinos bezbednosti, odbrani suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnoj celokupnosti države. Ovaj zakon se odnosi upravo polazeći od toga da je najveći broj nerešenih stambenih potreba zaposlenih u državnim organima upravo među pripadnicima snaga bezbednosti, koji nažalost decenijama nisu uspeli da trajno reše svoje stambeno pitanje.

Dakle, ovakvim zakonskim projektima državno rukovodstvo, Vlada Republike Srbije na sistemski način rešava brojne nagomilane životne probleme. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Ovim predlogom zakona Vlada i naš predsednik Aleksandar Vučić, zahvaljujući pre svega merama fiskalne konsolidacije i ekonomske stabilnosti zemlje, stvoreni su preduslovi da se zakon koji se odnosio na kupovinu stana pripadnika snaga bezbednosti pod povoljnijim uslovima prošire na veći broj lica. U pitanju je izgradnja 8.022 stana za pripadnike snaga bezbednosti.

Moramo sigurno da se saglasimo u jednom, mir, bezbednost, sigurnost svakog građanina Republike Srbije jesu prioritet broj jedan i našeg predsednika Aleksandra Vučića i ove Vlade i to jeste politike SNS. Mir, bezbednost i sigurnost čuvaju vojnici, čuvaju policajci, čuvaju ostale snage bezbednosti.

Vojnici, policajci, druge snage bezbednosti, kao i oni koji su pretrpeli veliki bol zbog gubitka svojih članova porodice u ratovima koji su nas pratili krajem devedesetih godina prošlog veka, sigurno da zaslužuju posebnu pažnju i zaslužuju da država izađe u susret i omogući da pod povoljnijim uslovima dođu do rešavanja stambenog pitanja.

Napominjem, ovde nisu u pitanju pojedinci. Ovde su u pitanju porodice, porodice onih koji su nekada radili i čuvali našu bezbednost i sigurnost, ali i porodice onih koji i danas rade i čuvaju bezbednost, sigurnost i mir svakog građanina Republike Srbije.

Naravno da Republika Srbija, kako bude ekonomski jačala, da će na adekvatan način voditi računa i o mladim naučnicima, i o lekarima i o drugim zaposlenima u drugim državnim institucijama, ali moramo da se složimo da je najveći broj nerešenih stambenih pitanja upravo među ovom kategorijom koja u ratovima od devedesetih godina povlačila se sa prostora bivše SFRJ, dugo godina živeli su kao podstanari, dugo godina nisu imali adekvatno rešeno pitanje i krajnje je vreme da se država na neki način oduži onima koji nas svakog dana čuvaju, a i onima koji su svoje živote dali za današnji mir i našu sigurnost. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Nikola Savić.
Nije tu.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, Kenedi je rekao da je suludo reći ali samo spremni za rat možemo sačuvati mir.

Svakako da pripadnicima bezbednosti treba obezbediti da, između ostalog, budu i stambeno zbrinuti. Ali, takođe, moramo povesti računa. Moj predlog je da od rasta BDP-a, a i ovo stambeno zbrinjavanje će uticati da poraste BDP, porašće proizvodnja građevinskog materijala, cigle, crepa, parketa itd. Od toga će biti koristi za građevinsku industriju, to je nesumnjivo.

Moramo voditi računa i da snage bezbednosti budu bezbedne. Moramo ih opremati vrhunskom opremom, vrhunskim oružjem. Srbija stari. Srbija ima sve manje stanovništva, a samim time, sve manje će biti vojno sposobnih. Zato je moj apel da od rasta BDP-a, ako treba od tog rasta jednu trećinu da izdvajamo za nabavku najsavremenije tehnike i oružja, jer samo tako, a mala smo zemlja, okružena našim vekovnim prijateljima, pod znacima navoda, ja bih želeo da sa tim susedima imamo najbolje odnose, ali s obzirom da neki od njih imaju pretenzije na našu teritoriju, da takve pretenzije mi ne gajimo, nije isključeno da se neki sukobi, nažalost, zanove.

Zato je potrebno, sem stambenog zbrinjavanja, da naš vojnik, da naš policajac, da naš budući vojnik, da naš rezervista bude siguran da bude dobro ne samo stambeno obezbeđen, nego da bude siguran i da će imati vrhunsku opremu i vrhunsko oružje i da će imati najveću moguću šansu da sa mogućim protivnicima na bojnom polju po opremi i po oružju bude egal i da sve u budućem, ne daj Bože, sukobu zavisi od njegove hrabrosti.

Ja verujem da je naš vojnik hrabriji i umešniji od mnogih drugih, ali ga treba opremiti na način da on može da dokaže tu svoju sposobnost.

Ne želim više da naša avijacija samo uzleti u mogućem sukobu, ne želim da imamo jedan pokvareni avion, ne želim da na megdan NATO paktu izađemo sa pokvarenim radarima, avionima, itd, da žrtvujemo pilote, da žrtvujemo na ratištu vojnike, želim da oni budu opremljeni, da imaju podjednake šanse u, ne daj Bože, eventualnom sukobu za koji nikad nismo sigurni da ga možemo izbeći. Samo mrtvi su videli kraj rata. To je jedna izreka i zato treba voditi računa da oni koji nas čuvaju imaju sa čim da nas čuvaju. Treba imati dovoljno plugova, zaraditi novac, ali takođe moramo imati dovoljno mačeva da što plug zaradi, mač može da odbrani. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovde je predviđeno da je zemljište za redovnu upotrebu objekta građevinsko zemljište ispod objekta i zemljište širine jedan metar oko objekta, odnosno zemljište ispod objekta sa najviše pet metara oko objekta, u slučaju da nema tehničkih uslova za formiranje parcele sa jednim metrom oko objekta. Ovakav opis zaista, mislim, niko živ nije mogao pre da pročita.

Mi smo rekli, precizno, da treba da se kaže da je zemljište za redovnu upotrebu objekta građevinsko zemljište ispod objekta, kao i zemljište za redovnu upotrebu zgrade u veličini formirane parcele u skladu sa građevinskim propisima i ovako je jedino moguće.

To da li će građevinska parcela, odnosno da li će to zemljište za upotrebu oko zgrade biti jedan metar ili do pet metara, to jednostavno nema veze ni sa strukom, ni sa naukom. Da li znači ako ne može jedan, može dva, može dva i po, a pet zapeta jedan, ne može.

Ceo ovaj koncept zakona, kada je u pitanju formiranje građevinskih parcela, nije dobro postavljen. To ćemo govoriti i kada se bude govorilo o članu 7, gde je predviđeno da se može graditi faktički bez građevinske dozvole, odnosno građevinska dozvola se može izdavati bez građevinske parcele. Onaj kome je to struka i ko se razume u taj posao verovatno sad ne može da zamisli da on zida zgradu, a da ne zna kolika će mu biti, kolika je ta građevinska parcela, odnosno koliko je to zemljište za redovnu upotrebu zgrade, pa mi je rekla Zorana Mihajlović, kad je bila, da se tako ne kaže, nije rekla kako se kaže. Naravno, ja tvrdim da je to jedini ispravni termin.

Zamislite, kažete vi u Vladi da ne možete da prihvatite ove naše izmene zato što je intencija predlagača, Vlade da se propiše minimalna površina zemljišta ispod objekta. Minimalna površina zemljišta ispod objekta ne može biti manja od objekta, ne znam kako može minimalnija od objekta, neće biti, valjda, čardak ni na nebu ni na zemlji, zbog različitih svojinsko-pravnih odnosa na zemljištu i mogućnosti sticanja prava susvojine na zemljištu od strane vlasnika posebnog delova tog objekta. Ako postoje problemi različitih svojinsko-pravnih odnosa, kako kaže, valjda se zgrada ne gradi dok se ne reše svi imovinsko-pravni odnosi? Valjda se zgrada ne gradi dok se ne izda građevinska dozvola? Valjda se građevinska dozvola ne izdaje dok se ne formira građevinska parcela?

Zamislite vi jedan objekat, zgradu, privatnu, stambenu, kakvu god, koja ima samo jedan metar zemljišta oko zgrade za redovnu upotrebu zgrade i zamislite sad sliku da neko hoće da postavi skele da farba fasadu. Kako će postaviti skele i koristiti ih na samo jednom metru površine oko zgrade? Jedino da se postave skele na jedan metar i da onda radnici se ne penju na skele spolja, nego da se uvlače između skele i zgrade i da se iznutra popnu na skelu.

Dakle, prosto je neverovatno, ne znam na čemu vi ovde želite da uštedite? Prodajete ove stanove, pod povoljnim uslovima, istina, napravite onda to kako Bog zapoveda, formirajte građevinske parcele koje će zaista biti u skladu sa propisima koji to regulišu, a pogotovo je neverovatna ova neka fleksibilnost. Jedan metar je obavezno, a ako ne znam šta propisuje da ne može jedan metar, onda može i do pet metara. Opet, nemamo odgovor na pitanje – šta ako je ta građevinska linija na pet zapeta nula pet metara? Znači, tu ne može da se zida.

Vi ste ovde, odnosno resorni ministar, ne vi, gospodine Đorđeviću, nego Zorana Mihajlović, njene službe su ovde ovo sve naopako postavili. Uopšte ne znam što je ovo trebalo da se menja? Ovaj zakon suštinski se menja samo da još jedna kategorija lica bude obuhvaćena ovim stanovima koji će se kupovati pod povoljnim uslovima, i to je jedino u ovom predlogu zakona dobro.

Jedino je dobro, dakle, da će pod povoljnim uslovima stanove moći kupovati i članovi porodica palih boraca, borci, invalidi, ratni, mirnodopski.

Naravno, ovim zakonom nije rešen problem, govorili smo to i danas i prethodnog dana kad smo govorili u načelnoj raspravi, ko će zaista moći, veliki je broj lica koja su obuhvaćena ovim zakonom, a koja nemaju rešeno stambeno pitanje. Nažalost, većina neće moći rešiti ni kada ovaj zakon bude usvojen, zato što za kupovinu ovih stanova treba obezbediti određen iznos novca koji će se uplaćivati banci, ne kao depozit, nego kao deo, uslov, da bi mogao dobiti kredit, a kredit mora da se otplaćuje.

Znate, to su ljudi koji ne mogu, kad su u pitanju, na primer, ratni vojni invalidi, to su ljudi koji žive od invalidnine i koji ne mogu raditi još neki posao da bi mogli da reše i pitanje eventualne rate za kredit, ako bi kupili neki od ovih stanova.

Mnogo će biti problema u samoj primeni, a ovo o čemu govorimo konkretno u ovom članu 2. su problemi vezano za formiranje građevinske parcele za gradnju i zaista morate prihvatiti ovaj amandman ako hoćete da vam te parcele na kojima će se te buduće zgrade graditi da zaista budu građevinske parcele u smislu građevinskih propisa.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
Izvolite.