Petnaesto vanredno zasedanje , 26.07.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Članom 5. je propisano da kupovinom stana pod povoljnim uslovima, bez obzira na površinu i strukturu stana se smatra trajno rešena stambena potreba pripadnika snaga bezbednosti u smislu ovog zakona.

Ovom članu nedostaje i ovaj dodatak vezan za borce i porodice palih boraca, ali mi nismo tu intervenisali u tom smislu, ali ovo je takođe očigledan propust onoga ko je pisao ovaj predlog zakona, jer se ovo mora odnositi na sve.

Ali, smo mi pošto je ovaj član zakona u vezi sa članom 1. zakona, mi smo onda tako i predložili za sve one kategorije za koje mislimo da treba da se pod povoljnim uslovima reši stambeno pitanje, da onda budu naravno i u sklopu ovog člana 5.

Konkretno, moj amandman se odnosi na mlade lekare, jer SRS zastupa stav da Srbija mora da uradi sve što je u moći države da se mladi lekari zadrže u Srbiji. Važi to naravno i za medicinske sestre i za ne tako mlade lekare, za lekare sa iskustvom. Važi i za naučnike, inženjere, sve one struke koje odlaze iz Srbije zato što se u Srbiji teško živi. Lekari, mladi lekari se teško zapošljavaju. Nedopustivo je s obzirom na stanje u zdravstvu, da postoji i jedan jedini mladi lekar koji je nezaposlen, nedopustivo je to apsolutno.

Istina je da su bile ove akcije kada je ministarstvo zapošljavalo, odnosno zapošljavanje su zdravstvene ustanove, ali je posredovalo ministarstvo, lekare sa najboljim uspehom, lekare koji su bili odlični studenti, ali i oni koji nisu bili odlični studenti, moraju da rade i čak i da nemamo takav problem sa zdravstvenim radnicima, sa bežanjem zdravstvenih radnika iz Srbije, jer bukvalno, mi bismo morali da vodimo računa da takav kadar nema šta da traži na birou rada.

Mi i danas imamo lekare koji godinama volontiraju, da bi čekali radno mesto odlaze na posao, rade, pomažu koliko mogu, da bi sačekali radno mesto. Mi danas imamo mlade lekare koji sami plaćaju specijalizacije, pa čak ako se u međuvremenu zaposle, ako su platili dve, tri rate za specijalizaciju i zaposle se i ostaće specijalisti tu gde su se zaposlili, niko im ne vraća ono što su već uplatili.

Mi danas imamo mlade lekare koji plaćaju svoje doktorske studije, dakle, puno toga imamo nerešenog u tom delu, pre svega mladih lekara, a hvalimo se da je stanje drugačije. Nije, ovo je pravo i realno stanje.

Mi smo onda mislili da bi zaista bilo za državu pre svega dobro da kada se obezbeđuju neki povoljniji uslovi za obezbeđivanje stambenog prostora, da tu svakako treba obuhvatiti i mlade lekare. Vi ste rekli, ministre, da se o tome razmišlja, da će to biti jednog dana, a mi samo kažemo da to treba da bude deo ovoga zakona, da se ne desi da kada se odlučite, kažete – nema sada dovoljno sredstava. Sve možemo da razumemo, ali kada se odlučite, nadamo se da će to biti vrlo brzo, da ne mora da se čeka da zakon ponovo prolazi kroz Vladu, Skupštinu itd, nego da to imate u zakonu.

Znate, vi donosite zakon. Juče kad smo pričali o zakonu gde u dva člana tog zakona piše da će se primenjivati kada Srbija uđe u EU, to znači nikada. I vi ste takav zakon doneli. Pa što ne biste mogli doneti ovaj zakon da se prihvata naš amandman, ali da će se primenjivati za godinu dana? Evo, da imate godinu dana prostora da obezbedite sredstva, da i sve ove kategorije, a ja konkretno govorim o mladim lekarima, da svim tim ljudima obezbedite da reše svoje stambeno pitanje, dakle, ne da dobiju stan, nego da pod povoljnim uslovima mogu da kupe stan. Nešto je povećana plata lekarima i medicinskim sestrama, najavljuje se još neko povećanje, to bi možda bio, eto, razlog da oni mogu da se odluče na taj neki kredit da kupe ove stanove.

I samo, molim vas, ministre, pitanje koje je bilo za Zoranu Mihajlović, ali pošto ona valjda kampuje na Koridoru, onda pitanje vama, pa joj prenesite. Pitala sam juče Nelu Kuburović, ministarku, da li ona ima informaciju, jer dok smo pričali o Predlogu zakona o izvršenju i obezbeđenju, mnogo ljudi nam se javljalo, između ostalog, javila se grupa porodica, deo porodica koje žive u „Diposovim“ stanovima. Oni pitaju, mislili su da možda ministar pravde to zna, oni su bili u razgovoru i sa ministrom pravde, a i sa Zoranom Mihajlović, pitaju zašto oni ne mogu da kupe te stanove, zašto se ponovo ne raspiše oglas, navodno je jednom bio raspisan, pa se niko nije javio, zašto se to ponovo ne uradi.

Oni žive u tim stanovima već decenijama. Oni plaćaju kiriju, narodski rečeno, zakupninu, za te stanove. Ima tamo i nekih ljudi koji vode sporove, koji su dužni, ne plaćaju to redovno itd, ali ovde govorim pre svega, pošto se ovde neko hvalio kako se pomaže izbeglim i raseljenim ljudima, ovo pitanje su postavili ljudi koji su došli u toku ovih poslednjih ratova, koji su takođe izbegli ili prognani i tu živi i nekoliko porodica bivših funkcionera, čak i ministara bivših Republike Srpske. Dakle, ne traže ništa da im se pokloni, ali traže i pitaju da li je moguće da se ponovi oglasi prodaja tih stanova i da ih oni otkupe po nekim nešto valjda povoljnijim uslovima nego što je tržišna cena tih stanova. Znate, ne može država baš da gleda da iz svega izvuče apsolutnu korist, a da negde ne pokaže i malo humanosti kada su u pitanju njeni državljani. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima Dragana Barišić.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvažena predsednice.

Poštovane koleginice i kolege, poštovani ministre, ja bih se složila sa stavom Vlade da se ovaj amandman odbije, jer svakako Vlada Republike Srbije i predsednik Republike gospodin Aleksandar Vučić pokazali su u prethodnom periodu da aktivno rade na stvaranju boljih uslova za sve građane Srbije, bilo da su to penzioneri, lekari, zdravstveni radnici uopšte ili bilo koja druga kategorija stanovništva.

Ono što smo u prethodnom periodu pokazali jeste da smo upravo mi radili na donošenju dobrih zakona što se tiče mladih lekara i zdravstvenih radnika uopšte, pa smo baš mi doneli dobre zakone iz oblasti zdravstva gde smo dodelili specijalizacije lekarima, iako je pretilo da ostanemo bez zdravstvenih radnika, odnosno lekara određenih specijalnosti.

Samo u mislim da je u pitanju bila 2018. godina zaposleno je preko 2.000 zdravstvenih radnika, što znači da je jedna odgovorna politika na svim nivoima, znači, i za sve kategorije stanovništva.

Ono što bih ovom prilikom dodala kada je ovaj zakon u pitanju i kada je u pitanju rešavanje stambenog pitanja lica koja rade u bezbednosnim službama jeste i to da ste upravo vi kao ministar odbrane dodelili ključeve 33 stanova u Kruševcu, tako da radite ne samo za određena područja, već cela Srbija napreduje.

Upravo zbog toga je ogromna podrška građana na svim prethodnim izborima, tako da ne samo ovo ministarstvo, već i sva ostala ministarstva i naravno naš predsednik Republike brinu o svim kategorijama stanovništva. Ne sumnjam da će u nekom narednom periodu upravo biti rasprave o zakonima koji će rešiti probleme stambenog pitanja i ostalih kategorija stanovništva. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 5. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Zoran Despotović.
Na član 5. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Milorad Mirčić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, problem koji se pojavljuje u diskusijama nekih kolega poslanika kada je u pitanju proširenje ove liste za kupovinu stanova sadrži se u finansijskim sredstvima, ograničenosti finansijskih sredstava. Treba javnost da zna, ovo nisu stanovi koji se poklanjaju, ovo nisu stanovi gde država investira, odnosno ulaže sredstva, a pri tome ta sredstva da se ne vraćaju. Ovo je hipotekarna prodaja stanova, s tim što je ovde najpovoljnija cena kvadratnog metra stana i tu je uloga države što na neki način subvencijama koje se ogledaju u infrastrukturi, u zemljištu itd, ona doprinosi da ta cena bude prihvatljiva.

Kada je u pitanju obezbeđivanje sredstava, gospodo, nemojte zaboraviti, malopre smo vodili polemiku oko Grdeličke klisure. Grdelička klisura je sama projektovana na maksimalno oko 50 miliona evra. Došlo je do iznosa koji se ogleda u 83 miliona, to je 30 miliona. Treba tražiti uzrok. Uzrok se nalazi, između ostalog, zbog neodgovornog ponašanja resorne ministarke. Resorna ministarka je na svoju ruku odustala, prisilila da se odustane od projekta koji je uradio CIP. Projektna kuća koja je proverena uradila je projekat kako treba, kako uslovi terena zahtevaju, sa mnogo većim faktorom sigurnosti. Međutim, to je bila odluka očigledna na koju je uticala ministarka. Sada tih 30 miliona mi treba da pravdamo. Tih 30 miliona, ne zaboravite, samo vas podsećam, u materijalu imate, prva faza – 1.578 stanova, to vam je 65 miliona evra, polovinu je ministarka potrošila na Grdeličkoj klisuri.

Drugo, gde vam je Elektroprivreda? Gde vam je „Telekom“? Gde vam je „Dunav osiguranje“? To su radne organizacije, odnosno sistemi koji su i dalje pod vlasništvom države. Zakon predviđa da mogu da učestvuju.

Vi ne dirate Elektroprivredu. Zašto? Stavili ste čoveka, sve što dođe, sve što je višak to se podeli u plate. Da se nije Vučić dosetio pa da mu uzima to i stavlja u budžet bog te pita, kuda bi te pare završile? Šta je logika stvari? Elektroprivredi Srbije trebaju elektroinženjeri, trebaju mašinski inženjeri, trebaju građevinski inženjeri, svih profila inženjeri trebaju, trebaju pravnici, trebaju ekonomisti. To je hipotekarna prodaja i Elektroprivreda može da plasira jedan deo svog kapitala u izgradnju ovih stanova, nije to bespovratno, višestruko se njima vraća. Telekom Srbija isto tako, Dunav-osiguranje, to su kompanije, da ne nabrajam sve ostale. To su kompanije, ali nema vladajuća koalicija, nema očigledno taj osećaj da bi trebali malo da pritisnu te ljude koji su na čelnim funkcijama.

Neuporedivo je, ali koristimo priliku, evo desio se nemili događaj koje smo komentarisali u toku ovog zasedanja, gde je bukvalno izmaltretirano maloletno žensko dete, gde se pojavljuje pedofil. Ko reaguje? Reaguju poslanici, što je i normalno, što je i shvatljivo, insistirajući na tome da MUP-a što pre izađe sa svim podacima o tome ko je počinio ovo delo, koje je objavio ovaj tekst. A, gde je Brankica Janković? Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, gde je sad? Je li se oglasila negde u javnosti, jel osudila to, a zna da stane u odbranu novinarke koja ocrnjuje Srbiju i srpski narod u Srebrenici i kaže da je počinjen genocid i da je Srbija u stvari, genocidna i da je nju sramota da živi u toj Srbiji, koja konačno neće da prizna da je učestvovala u genocidu u Srebrenici. I vi ćutite, ne reagujete. Pustite je, Bog te pita zbog čega.

To nas ne interesuje, ali ovde je konkretno, možete da utičete na direktora Elektroprivrede, na direktora Telekoma, odnosno na Telekom, Dunav- osiguranje i sve one firme koje imaju realne potencijale da se uključe u ovakve projekte i to se njima višestruko vraća, više nego što se vraća, eventualno poslovnoj banci kao što je Poštanska štedionica.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Ljubica Mrdaković Todorović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsednice.

Ja sam se javila da govorim po prethodnom amandmanu, a vama hvala što ste mi dali reč, pa ću iskoristiti da o tome kažem jednostavno imam potrebu da kažem i da predsednik države gospodin Vučić i Vlada, kao i resorno Ministarstvo za zdravlje, rade intenzivno na politici kadrovskog osnaživanja zdravstvenog sistema zapošljavanja mladih zdravstvenih radnika, kao i odobravanjem usavršavanja, odnosno specijalizacija, tako da u prethodne četiri godine zaposleno je više od deset hiljada zdravstvenih radnika i odobreno je više od šest hiljada specijalizacija.

Takođe, najbolji diplomci Medicinskih fakulteta u Srbiji, njih 100 dobili su pre mesec dana posao širom Srbije u zdravstvenim ustanovama, takođe i doktorske studije i specijalizacije, naravno taj trend i takve aktivnosti će se nastaviti i u budućnosti. Naime, stvaraju se i preduslovi da zdravstveni radnici imaju najbolje moguće radne uslove i okruženje, a uz to je najavljeno i novo povećanje plata u zdravstvenom sektoru tako da sve to podstiče ostanak i rad u svojoj zemlji takođe.

Statistički podaci pokazuju da zdravstveni radnici odlaze iz bogatih država. Jednostavno je u pitanju zakon tržišta. Odlaze lekari iz Nemačke u bogatije zemlje Bliskog istoka, tako da ništa to ne treba da čudi. Takođe, predsednik Aleksandar Vučić je rekao da će se ispitati mogućnost i sličan način da se pod sličnim uslovima izgrade stanovi i za lekare, i za medicinske sestre, i za mlade bračne parove, i za mlade naučnike, i za prosvetne radnike i ostale kategorije, tako da iskreno verujem da će to tako i biti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 5. amandman sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Petar Jojić.
Na član 5. amandman sa ispravkom, podnela je narodna poslanica Ružica Nikolić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem gospođo Gojković.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo ovim, ali i svim ostalim amandmanima što na član 1. što na član 5. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike bezbednosti, hteli da vam skrenemo pažnju da pored pripadnika snaga bezbednosti kojim treba rešiti stambeno pitanje, da stambeno pitanje treba rešiti i drugim kategorijama stanovništva koji predstavljaju, odnosno doprinose napretku društva.

S obzirom da ste ove amandmane odbacili, jer kažete da se zakon, odnosi isključivo na određenu kategoriju lica, konkretno na pripadnike snaga bezbednosti, nadamo se da ćete u nekom narednom, ne tako dugom periodu proširiti krug lica koji će moći da ostvare kupovinu stana i reše svoja egzistencionalna pitanja pod povoljnim uslovima jer država mora da brine jednako o svakom svom građaninu.

Slažemo se da pripadnici snaga bezbednosti doprinose očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije i naše bezbednosti uopšte, ali doprinos ostalih kategorija lica koje smo mi predložili u ovim amandmanima poput lekara, medicinskih sestara, radnika i tako dalje, nije zanemarljiv. Mi rešavanjem stambenog pitanja ovim licima koje smo u našim amandmanima pominjali sprečavamo doliv kadrova iz Republike Srbije. Na taj način sprečićemo da građani Srbije bolju budućnost potraže u inostranstvu i pored povećanja plata treba i mora da im se omogući da reše i ova egzistencijalno pitanje i da kupovina stanova pod povoljnim uslovima ne bude samo deo neke predizborne kampanje nego i da se realizuje. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Andrijana Avramov. Izvolite.