Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.10.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dozvoljavam kolega Ševarliću i zahvaljujem na vašoj diskusiji.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Sačekajte da kolega Ševarlić …
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ima govornika koji po nešto pomešaju, ima govornika koji pomešaju sve.

Kada najmlađi Titov odbornik koji je pričao o tome kako su srpska vojska, pa i branioci Beograda, o kojima je želeo da govori, vodili hegemonističke ratove i da su porobili sve druge naše narode i narodnosti, je li tako gospodine Martinoviću, i kada najmlađi Titov odbornik se modifikuje, obuče narodnu nošnju i počne da poštuje tradiciju srpske vojske, onda je to modifikacija zapravo, onda pomeša sve. Pomešaš nekoliko ratova.

Gospodine Martinoviću, sećam se Srpsko-turskih ratova u kojima su ruski dobrovoljci, grof Lejevski, jel tako, poginuli tamo negde kod Niša, pomagali su Srbima. Sećam se tih dobrovoljaca.

Sećam se komunističkih, Crvene armije 1945. godine, ali 1914. i 1915. godine nikako ne mogu da se setim branioca Beograda organizovano ruskog porekla.

Mislim da su nam pomagali na nekom drugom frontu, ali da je prethodni govornik malo pomešao istorijske događaje, valjda iz te želje da u modifikaciji iskočiš iz najmlađeg Titovog odbornika, gde se osporavala zasluga srpske vojske i tvrdilo da je vodila hegemonističke ratove i porobila sve naše narode i narodnosti, do toga da je sada srpska vojska vodila oslobodilačke, odbrambene ratove. Pozitivna modifikacija, moram reći.

Što se tiče agrarnog budžeta, ministar poljoprivrede ni slučajno da ne prebacuje pare za razne star projekte. Ponovo kažem, lako je patiti za selom, malo je teže patiti na selu. Prodate gazdinstvo, pa kada se politički kvalifikujete, onda ponovo kupite neku zemlju tamo negde, postanete seljak iz grada i onda počnete da žestoko branite poljoprivredu.

Gle čuda, gde ste bili 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. godine kada je bio Dušan Petrović, kada je poklano 200.000 krava? Sa tim u vezi da kažem da će do februara meseca Turska kupiti 2.400 tona govedine, pa posle toga još 7.000 tona, da je kupila 10.000 tona ulja itd, da naš izvoz iz poljoprivrede i prehrambene industrije raste u Tursku, to je za pohvalu, koju naravno nismo čuli.

Važan je Putinov rođendan, ali je važno za poljoprivrednike i to da mogu da tove stoku i da imaju tržište gde to da prodaju, daleko za njih, možda, važnije od rođendana predsednika Republike Srbije, predsednika Republike Rusije, princa Aleksandra itd. Za njih je važnije da mogu da proizvedu i da to prodaju.

Gle čuda, imam neku statistiku koja kaže – 2010. godine, a vama sam, gospodine predsedavajući i sekretaru, predao dokumentaciju, prošli put sam je pokazao, kada se uzelo 62.000 evra iz star projekta za stočarstvo na Staroj planini za konsultantske usluge, ono tri tranše za isti dan, tu sam dokumentaciju pokazivao, te godine agrarni budžet je bio 186.636.000 evra. Zapamtite 186 miliona, a kada je počet, to je bila valjda godina završetka, bilo je 136.633.000 evra. Danas je agrarni budžet 54 milijarde, pa neka neko preračuna koliko je to u evrima. To je negde oko 400 i nešto miliona evra.

Ne znam kako neko nema dozu kritike na 186 ili 136 miliona evra, a odjednom je veoma glasan na 54 milijarde plus 600 i nešto miliona za zadrugarstvo.

Još nešto, tu su i krediti iz Abu Dabija, gospodine ministre, za navodnjavanje. To je čini mi se oko 100 miliona evra, mislim da krediti za navodnjavanje idu u poljoprivredu, sem ako se ne modifikujemo i ne pomešamo to sa nečim drugim, pa kažemo – ne, taj novac ne ide u poljoprivredu, ne ide za zalivne sisteme, gde treba negde oko 100.000 ha navodnjavati.

Zalivni sistem iz doba star projekta je bila obična kantica za zalivanje cveća. Jednom sam je pokazao. To je bio zalivni sistem Dušana Petrovića, Saše Dragina, Slobodana Milosavljevića. Oni su zasadili mnogo vinove loze, ali isključivo kod bivšeg premijera i ostavili nas ispod 20.000 ha vinove loze i srušili izvoznu varijantu i mogućnost da dobijemo podsticaj koji je veoma značajan u EU upravo za vinogradarstvo. Umesto da podignu poljoprivrednicima zasade vinove loze, oni su podigli bivšem premijeru i ostavili nas ispod 20.000 ha, a Srbija je nekada imala 70.000 ha. Nama valja i to zanavljati.

Što se tiče stočarstvo, već sam rekao da je nestalo 200.000 krava, da su zaklane, ali zaklano je i mnogo zadruga. Gospodin koji je predavao zadrugarstvo se ne seća, guglao sam, ni jedne izjave o kritici privatizacije zadruga koja nije bila moguća po zakonu, gde su razni mali i veliki tajkuni iz DS kupili za dž zadruge u lažnim dužničko-poverilačkim poslovima. Zadruge su nestale. Konsultanti su uzeli u zadrugarstvu 62.000 evra i svi su se lepo bili namirili i danas kada sve to mora da podižemo, kad moramo da dižemo i poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu proizvodnju, kada moramo da zanavljamo zadruge i po prvi put se izdvajaju sredstva za zadruge, oni ne da nisu izdvajali sredstva za zadruge, već je nestalo 170.000 ha poljoprivrednog zemljišta u zadružnoj svojini u Vojvodini. Tada nije bilo prigovora.

Sada kada su sve uzeli, i zemlju i pare za konsultantske usluge, sada su im puna usta sela, zadrugarstva. Kao – ova vlast ništa nije uradila, a bože moje, oni su sve uradili ali u kontri, da unište poljoprivrednu proizvodnju i time smanje eventualni doticaj novca iz EU prema Srbiji jer je naša proizvodnja bitno smanjena u odnosu na onu koja je bila 2000. godine, 2001. godine uprkos sankcijama i 90-tih godina. Imali smo veću poljoprivrednu proizvodnju nego 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. godine.

Bože moj, dok su plaćene konsultantske usluge desetinama hiljada evra ništa nije bilo bitno. Bilo je bitno samo da ne bude sitno. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Miladin Ševarlić. Izvolite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Nije replika, nego po Poslovniku, član 107.

Ovde je izrečeno u kontekstu moje ličnosti nekoliko uvreda na koje niste reagovali.

Prvo, o genetičkoj modifikaciji. Ja ne znam ko se zalaže za genetičku modifikaciju? Da li ja, koji sam zbog toga isključen iz Odbora za selo SANU, ili vi, koji menjate Zakon o bezbednosti hrane i formulišete da je genetički modifikovana hrana i genetički modifikovana hrana za životinje i hrana za životinje od genetički modifikovanih organizama? Pozovite barem Institut za jezik u SANU i pitajte da li nešto tako može da opstane, a evo, ovde je i predsednik Odbora za ustavna i zakonodavna pitanja, pa neka vam i on to potvrdi.

Drugo, nema nijedne moje izjave u kontekstu onoga što se aludiralo na osvajačke namere srpske vojske, nikada, niti će biti, niti je bilo. I ovo je klasičan primer zloupotrebe skupštinske govornice i to neka služi na čast onima koji zloupotrebljavaju.

Treće, ja sam samo diskutovao na osnovu podataka koje mi je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede, sa potpisom ministra poljoprivrede. Možete da sravnite stenogram. Zato sam i predao kopiju dokumenta koja mi je dostavljena, ni jednu zapetu, ni jednu cifru nisam ispustio, samo sam uradio dodatni obračun na osnovu smanjenja tih procenata.

O mom odnosu spram zadrugarstva, zaista je izlišno da govorim ovom skupu. Imate bibliografiju radova. Uostalom, gospodo poslanici, tri i po godine mi smo ovde poslanici a da nema nijednog slova na sajtu pored našeg imena i prezimena, osim za predsednika i za potpredsednike Skupštine. Pitam se zašto? Objavite biografije sa bibliografijama radova i onda će celokupna srpska javnost znati ko je šta radio. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Ševarliću, ja zaista ne znam u kom delu sam ja prekršio Poslovnik? Vas niko nije spomenuo, niko, ni u jednom trenutku. Da li ste se prepoznali kao najmlađi Titov odbornik, ja ne znam, verovatno tada nisam ni bio rođen.
Što se tiče genetičkog inženjeringa, ni tu vas nisam prepoznao.
Treća stvar, ovo nije skup, nego sednica Narodne skupštine.
Što se tiče uređivanja sajta, to vidite sa službom Narodne skupštine, nemojte narodne poslanike o tome da opterećujete na sednici.
Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o tome? (Da)
U redu.
Po Poslovniku, narodni poslanik Marijan Rističević ima reč. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, reklamiram član 103. i molim vas da prenesete najmlađem Titovom odborniku da ja nisam kriv ako se neko pod tom firmom prepoznao u sali. Takođe nisam kriv ako se neko prepoznao po modifikaciji. Postoji genetička modifikacija i postoji politička modifikacija.

Ja bih voleo da mi najmlađi Titov odbornik pokaže narodnu nošnju koju je nosio do 2010. godine, jednu jedinu fotografiju, da ga vidimo u narodnoj nošnji, da ga vidimo, tog najmlađeg Titovog odbornika, da pitate i da ga zamolite da mi dostavu jednu fotografiju u narodnoj nošnji i ja ću od te političke i profesionalne modifikacije za koju mislim da je najmlađi Titov odbornik uradio, da se izvinim. Ja ću pred celom Narodnom skupštinom reći - ljudi, ja sam pogrešio, čovek oduvek nosi narodnu nošnju, nema nikakvog političkog maskiranja, nema nikakve političke modifikacije, ja sam pogrešio. Ali, da vidim tu fotografiju.

Takođe bih želeo da vidim hiljadu primeraka studije o zadrugarstvu koju je najmlađi Titov odbornik napisao, za čega je od Dušana Dragina i Dušana Petrovića dobio 63 hiljade evra.

Takođe bih voleo da vidim izjavu kojom je do 2012. godine kritikovao u javnosti nestanak zadruga, nestanak zadružnog kapitala, 170 hiljada hektara u Vojvodini, nestanak gotovo svih zadruga koje su imale imovinu koja je vredela više stotina miliona evra i koja je prodata za džabe. Voleo bih to da vidim.

Na kraju, da vas podsetim, što se genetički modifikovanih organizama tiče, morate da podsetite najmlađeg Titovog odbornika na zakon o genetički modifikovanim organizmima, koji kaže da je zabranjeno uzgajanje i promet genetički modifikovanih organizama na teritoriji Republike Srbije i da mu prenesete da je zakon jači akt, izvršni, jači akt, zabranjuje nešto, od deklaracije, jer je deklaracija samo izjava. I kad neko, uprkos zakonskoj odredbi o zabrani, nudi deklaraciju, koja nije obavezujuća, onda taj u stvari želi da zakon ukine a da deklaracijom omogući da na mala vrata prođu genetički modifikovani organizmi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Rističeviću, znate šta, biti najmlađi Titov odbornik nije bilo lako u to vreme, ali ja svejedno ne vidim i ne želim da ispravljam nečije greške iz mladosti.
Ne želite da se Skupština izjasni? U redu.
Kolega Rističević ne želi da se Skupština izjašnjava o povredi Poslovnika.
Reč ima narodni poslanik Studenka Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, čule su se ovde neke sumnje vezano za saradnju između Srbije i Turske i ja mogu samo da vam kažem da je sa turskim predsednikom Erdoganom doputovao i turski ministar poljoprivrede i šumarstva, ne bez razloga, naravno. Postavlja se kamen temeljac za izgradnju auto-puta Beograd-Sarajevo, koji je jedan vrlo značajan projekat. Potpisano je devet memoranduma o saradnji u raznim oblastima, a cilj je da trgovinska razmena između Srbije i Turske dostigne 1,5 milijardi evra. Takođe, došlo je više od 200 turskih privrednika u Srbiju.

Prošle godine robna razmena sa Turskom premašila je milijardu evra, a poslednjih nekoliko godina porasla je za 200%.

U Srbiji posluje 515 preduzeća u kojima je više od 50% kapitala u turskom vlasništvu. Odnosi Srbije i Turske su izvanredni i ekonomska saradnja će samo jačati i ne bi trebalo da iko u to sumnja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč?

Izvinite kolega Šaroviću.

Gospodine Ševarliću, po kom osnovu?

(Miladin Ševarlić: O amandmanu.)

Nemate pravo da diskutujete o amandmanima, potrošili ste vreme koje je predviđeno za vas kao samostalnog poslanika.

(Miladin Ševarlić: Replika, pomenula me je.)

Ne, samo je iznela statističke podatke, ništa više. Nije vas spomenula ni u jednom trenutku.

Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dakle, da uključimo ponovo malo i gospodina ministra. Gospodine ministre, ne znam da li ste vi pratili jučerašnju diskusiju, gospodin Antić koje juče tu sedeo umesto vas je rekao da je prethodnih dana pratio veoma pažljivo i mene je zanimalo nešto povodom vaše diskusije.

Vi ste naime, naveli kako je uvoz u Srbiju tokom 2019. godine, jer ste rekli da prethodne godine nisu toliko merodavne, ali da je uvoz u Srbiju porastao pre svega zbog toga što je uveženo mnogo opreme za proizvodnju. Vi ste tvrdili da je to najmodernija oprema, da je zbog toga poprilično skupa i da je to ono što povećava uvoz.

Druga stvar, za koju ste vi, takođe tvrdili, je to da je uveženo mnogo sirovina za preradu. Sada, ukoliko je to tačno, to bi značilo da Srbiju u narednim godinama i već u narednoj, očekuje jedan ekonomski bum, da ćemo mi sa tim novim, modernim mašinama mnogo toga proizvoditi i izvoziti.

Međutim, mene zanima, da mi vi odgovorite da li su ti podaci tačni, dakle da li ste vi to napamet govorili ili postoji neki zvaničan dokument koji bi to potvrdio? Ja sam za to juče pitao ministra Antića, on izbegao da odgovori na to pitanje, ja sam zatražio i sada tražim od vas, pre svega odgovor, a onda i da mi dostavite te podatke. Dakle, za koji period vi, kao ministar finansija, imate te podatke? Da li je to prvi kvartal, da li je drugi kvartal? Da li imate možda na mesečnom nivou podatke? Dakle, za koji period 2019. godine vi imate precizne podatke o uvozu i izvozu iz Srbije? Naravno, mora biti to struktura, da se vidi struktura uvoza i izvoza.

Druga stvar, ja bih vas zamolio da to što imate dostavite i meni kao narodnom poslaniku. Vi znate da u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine, na to imam pravo. Hvala.