Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.10.2019.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/257-19

1. dan rada

22.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:20 do 19:10

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Šaroviću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – nema, uzdržanih – nema, od ukupno 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Božidar Delić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o pravima boraca i porodica poginulih i nestalih boraca, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. novembra 2017. godine.
Izvolite, generale Deliću.
...
Srpska radikalna stranka

Božidar Delić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ovo je već 19 ili 20 put da govorim o ovom zakonu.

Da je Narodna skupština imala razumevanja za probleme boraca, mogla je, evo već tri godine da usvoji ovaj zakon. Mogla je Vlada da ga uzme kao svoj predlog i mogla je da ga ugradi u nacrt koji je inače Vlada pripremila i koji je trebao u novembru mesecu da dođe u Skupštinu. Znate da je ovde u Skupštini za ovaj predlog glasalo uvek od 20 do 30 narodnih poslanika.

Evo, sada imamo situaciju da preko puta Skupštine u parku imamo borce koji već 18 dana u šatorima spavaju, pokušavajući da probude savest u ova dva objekta. U ovom ovde, gde ste vi kao narodni poslanici i predstavnici naroda prisutni i u onoj zgradi koja se nalazi sa druge strane.

Ostvareni su i određeni kontakti i kao prvi rezultat ovaj nacrt zakona, koji je najgori mogući koji je mogao da bude stavljen pred Skupštinu, a predviđen je za novembar mesec, neće ući u Skupštinsku proceduru. Verovatno naš Saziv više i neće raspravljati o nacrtu zakona o borcima. To će verovatno uraditi neki drugi saziv.

Ali, jedna druga činjenica. Prolazim i svaki dan svratim, koliko mogu u taj park. Pre mene su bili određeni poslanici iz Narodne skupštine koji su prolazili slučajno i svratili da vide kakvi su to zahtevi boraca. Bilo ih je iz vladajuće koalicije, nezavisnih poslanika. Poslanici SRS su posle sednice u subotu svi bili da obiđu borce. Ono što me borci pitaju – kako to da pojedini narodni poslanici, koji su od strane boraca prepoznati gospodo, jer vi ste svi javne ličnosti, kako okreću glavu kada prolaze pored tog parka, a pojedinci koji su krenuli da prođu i treba da prođu upravo kroz taj logor, skreću i idu drugim pravcem.

U najmanju ruku to je ružno, jer se vama tamo gospodo ništa ne bi dogodilo. Možete da svratite, da vidite koji su to njihovi zahtevi, možete čak sa njima da popijete kafu, vodu, sok i oni će to svakako znati da poštuju. Njihova radna grupa, sa drugom radnom grupom koju je oformio Kabinet predsednika i Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, radi na novom nacrtu zakona, ali je važno, ne kao predstavnici neke partije, kao političari, već kao ljudi, da dođete i da obiđete borce, invalide i veterane.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospodine Deliću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 24, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Vjerica Radeta, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Porodičnog zakona, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. oktobra 2018. godine.
Izvolite gospođo Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Petnaestog oktobra je bilo tačno godinu dana od kada smo prvi put podneli Predlog za izmenu i dopunu Porodičnog zakona sa akcentom na izmenu člana koji dozvoljava da se deca iz Srbije usvajaju od strane nekih ljudi iz inostranstva. Naravno, dali smo tu svoje obrazloženje i u samom pisanom predlogu a i, evo, svaki put kada govorimo o tome to naglašavamo.

Danas bih sa druge strane da govorim o ovom predlogu kao i o svim predlozima. Vi iz skupštinske većine, zapravo generalno iz vlasti, niste raspoloženi da radite neke opšte bitne stvari za, da kažem, najveći broj ljudi koji živi u Srbiji. Vi se bavite nečim što vam dostavi Vlada i to je jedino tema o kojoj želite da razgovarate i tada zapravo mali broj vas razgovara, ostali samo tamo nešto pročitaju i, nažalost, građani treba da znaju da se poslanici vlasti ne trude i ne pokušavaju da uđu u suštinu problema koji narod u Srbiji ima.

Priča i problemi koji postoje već decenijama, dakle niste ih vi proizveli, ali ste vi ti koji ste pre sedam godina rekli da ćete vi sve u Srbiji promeniti nabolje i da ćete podneti ostavku na sve funkcije ako svako u Srbiji u roku od šest meseci ne bude bar za nijansu živeo bolje. Znate, nismo mi to zaboravili, podsetićemo mi to javnost kada to bude još aktuelnije.

Problem o kojem se govori decenijama, a koji se odnosi na čudne, u najmanju ruku, najblaže rečeno, nestanak dece pod čudnim okolnostima, gde se dešava da se ispostavi da se radi o prodaji dece, o belom roblju, da se još uvek nisu rasvetlili mnogi slučajevi nestanka dece iz porodilišta, koji se možda nikada neće ni razrešiti i ne tvrdimo mi da je svaki takav zahtev ono što treba da rezultira pozitivnim rezultatom, ali se ništa ne preduzima da se te tako bitne stvari u ovom društvu i ovoj državi razreše.

Vi pričate o natalitetu, vi pričate o broju dece, i to pričate, naravno, samo u medijima, nadležni ministar itd. kada treba da se slika na televiziji, a kad treba da se ovde raspravlja o tim bitnim stvarima, onda vas drage kolege dame i gospodo ne interesuje ono što jeste problem u državi Srbiji, a problem su deca koja, nažalost, 300.000 dece u Srbiji nema treći obrok, mnoge porodice sa više dece žive u kartonskim kutijama bez ikakvih uslova, mnoga deca pešače do škole ne znam koliko kilometara.

Ne želite da se upustite da, završavamo ovom rečenicom, da ovde raspravimo i da zajedno pokušamo da nađemo rešenje problema, a ne da iz novina saznajemo kad neki problem negde eskalira. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 149.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Vjerica Radeta, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. oktobra 2018. godine.
Izvolite, gospođo Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mnogo pre nego što je vas Mekalister postrojio i naredio vam kako treba da se ponašate i kakve odluke da se donose na nivou države, mi iz Srpske radikalne stranke smo tražili da se konačno promeni ovaj član Zakona o izboru narodnih poslanika koji bi, zapravo, vratio ustavnu odredbu u Zakon po kojoj svaki narodni poslanik je slobodan da mandat stavi na raspolaganje stranci sa čije liste je izabran.

Vi upravo uskraćujete to pravo i tu slobodu narodnom poslaniku. Vi radite još gore, zapravo, Vlada. Počela sam na početku ove sednice, evo, sada ću iskoristiti da podsetim da se Vlada Republike Srbije nezakonito umešala u izborni proces umesto da se o svim problemima i eventualnim izmenama zakona i propisa drugih koji se odnose na izbore da se razgovara ovde, vi ste potpuno izmestili izborni proces iz Narodne skupštine, a gde je veća demokratija nego u Narodnoj skupštini, gde su predstavnici svih političkih stranaka koje je narod i birao u ovom ili onom procentu. Vi nećete to, vi ste dozvolili da vas preko Mekalistera postrojava i Milan Antonijević i ostali soroševci u Srbiji. Vi sada pokušavate, zapravo Vlada, kada kažem vi, mislim naravno na kompletnu vlast, pokušavate da uradite nešto što će se vama obiti o glavu, a nažalost i celoj Srbiji.

Umesto da ovde razgovaramo i o ovom našem predlogu i o tome da se formira nadzorni odbor, pa da se vodi računa o tome koliko će se ko medijski pojavljivati pre svega na javnom servisu koji plaćaju svi građani Srbije. Vas ništa od toga ne interesuje. Vi i dalje mislite da će se sve desiti onako, rešiće se samo od sebe. Mi vam tvrdimo, imaćete ozbiljnih problema vezano za te prolećne izbore zato što pokušavate da napravite nešto što je apsolutno u suprotnosti sa zakonom i u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije.

Kažu, ovo što je Vlada naredila komisiji izbornoj, oni će na sajt izborne komisije kačiti odmah rezultate izbora, odnosno zapisnike, ali kada prethodno isprave logičke greške. To tako ne može. Dobro je da će biti doneta odluka da se na sajtu Republičke izborne komisije pojavi zapisnik onog momenta kada stigne do RIK-a, ali taj zapisnik mora biti onakav kakav je došao sa terena. Znate šta je logička greška koja može da se ispravi? Ako, ne znam, neko dobije, kaže – birački odbor je dobio 100 listića, 50 ljudi je glasalo, greškom smo izbrojali da je 31 ne upotrebljen i 20 nevažećih i onda vaši polupismeni predsednici odbora saberu da je to 100, a u stvari je 101. Te greške mogu logički da se isprave, ali ne sme ispravljen zapisnik da ide u javnost. U javnost mora da ide zapisnik tačno onakav, što bi se reklo, sirov materijal kakav je došao sa biračkog mesta.

Još jedanput vas pozivam, i ovom rečenicom završavam zaista, dogovorite se, konsultujte vaše šefove, dajte da u Narodnoj skupštini, dok vam ne bude kasno, raspravimo sve što je vezano za buduće izbore, a što je na bilo koji način sporno, a pre svega prihvatite da pričamo o našem predlogu za izmenu Zakona o izboru narodnih poslanika.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 149.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o stavljanju van snage Zakona o radu, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. oktobra 2018. godine.
Ona nije prisutna.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 148.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović predložila je da se sednica dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o državljanstvu Republike Srbije.

Da li želite reč? Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Već više od 20 godina traje tortura Srba u Crnoj Gori pod mafijaškim režimom Mila Đukanovića i bez obzira na to što je Skupština sa preko 200 glasova 2007. godine usvojila Zakon o državljanstvu, kojim se omogućava da Srbi u rasejanu dobiju, ako podnesu zahtev i prihvate Srbiju kao svoju maticu, državljanstvo. Srbima u Crnoj Gori mafijaški režim Mila Đukanovića to onemogućava.

Sve je eskaliralo još više onog trenutka kada je otkriveno da jedan od tamošnjih političara koji se izjašnjava kao Srbin, Predrag Popović ima srpsku državljanstvo zajedno sa crnogorskim. Kad mu je oduzet taj pasoš, vozačka dozvola onemogućen je da glasa, kao i gradonačelnik Kotora, kao i mnogi drugi Srbi koji su pod torturom takvog režima prinuđeni da pod hitno traže srpsko državljanstvo, jer mnogi od njih Srbi, koji tamo žive, kojima se preti otkazima, koji rade u državnoj administraciji ne znaju šta donosi dan, a šta noć pod takvim režimom.

Zato predlažemo da se promeni ovaj član zakona i da se taj postupak ubrza. Nema potrebe da Srbi koji podnose zahteve za državljanstvo Republike Srbije, koji doživljavaju Srbiju kao svoju matičnu zemlju, a preko 50.000 Srba iz Republike Srpske je od 2013. godine do sada podnelo zahtev za dobijanje srpskog državljanstva, čekaju duže od godinu, godinu i po, pa čak i dve godine.

Za šest meseci je dovoljno da se administrativno uokviri kompletan proces, što se tiče dobijanja državljanstva. Onaj ko donese urednu dokumentaciju, dakle, izvod iz matične knjige, potpiše izjavu, preda nadležnoj jedinici MUP u Srbiji ili konzulatu u Banja Luci ili gde god ima za to priliku, odnosi se i na Srbe koji žive i širom sveta. Neophodno je da se brže obrađuju ti predmeti, osim u slučajevima kada je jasno da neko zbog drugih nedozvoljenih aktivnosti ili bezbednosne provere koju vrše nadležni državni organi, ne mogu tako brzo da steknu državljanstvo Republike Srbije. Zato vas pozivam i danas da prihvatite ovaj predlog i da u roku od šest meseci, ako je dokumentacija dobro podneta damo mogućnost da svi oni dobiju državljanstvo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pre nego što nastavimo rad, dozvolite da u vaše i svoje ime pozdravim njegovo ekselenciju gospodina Džastina Muturija, predsednika Narodne skupštine Republike Kenije i članove delegacije Narodne skupštine Republike Kenije, koji prate deo današnje sednice sa galerije velike sale.
Zahvaljujem.
Stavljam predlog poslanice Nataše Sp. Jovanović na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.