Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.10.2019.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/257-19

1. dan rada

22.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:20 do 19:10

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, naši pokušaji da stavimo van snage Zakon o izvršenju i obezbeđenju već su ušli u drugu godinu. Možda smo mi u početku bili malo i naivni, računali smo da će i poslanici vladajuće većine glasati za ovaj zakon, jer je on u najboljem interesu građana Republike Srbije. Vi znate, kod obrazlaganja ovog predloga zakona, uvek smo koristili neke primere, neki su bili onako ozbiljniji, neki manje ozbiljni, ali svejedno, svaki pojedinačni slučaj ima svoju istoriju, ima svoju priču.

Danas ću moje obrazloženje vezano za stavljanje van snage ovog zakona potkrepiti jednim slučajem jednog prote Dragoljuba Stefanovića, koji je odlukom gospodina vladike Lavrentija šabačkog 2007. godine aktom raspoređen, on je, inače, svojevremeno bio i starešina crkve u Šapcu, raspoređen na službu u Ljuboviju, dakle, 2007. godine. Nedavno je dobio zahtev za izvršenje, odnosno za umanjenje njegove penzije za dug iz 2013. godine koji je nastao u toj crkvenoj kući ili parohijskom domu, koji je šabačka crkva prodala jednom graditelju, ako se ne varam. Znači, čovek od 2007. godine ne stanuje u toj kući. Umanjiće mu se penzija za jednu trećinu sve do namirenja ovog duga, a tamo se kaže da je dug nekada dva ili tri meseca iz 2013. godine.

Vama ovo možda ne znači mnogo, ali moram da vas podsetim, nema malog i velikog novca, sve zavisi ko je u pitanju. Za neke, znate one o kojima vi pričate da su prodavali sekunde, nije veliko ni ne znam ni ja nekoliko miliona evra, a za neke je veliko i par hiljada.

Prema tome, ovaj problem treba vrlo ozbiljno shvatiti. Mislio sam da ćemo imati kod vas podršku za to, ali mi je onda bilo jasno, jedne prilike ministar pravde u ovoj Vladi Republike Srbije je izjavila da su sudovi bili nesposobni, da se skupio veliki broj predmeta koji čekaju izvršenje i da su oni nesposobni i da je država morala da interveniše. Poziva se ona na 2011. godinu, kada je režim Borisa Tadića, režim DS prvi put doneo ovakav Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Vi ste imali priliku 2016, odnosno 2015. godine potpuno da ispravite taj zakon, ali niste hteli.

Nedavno, u jednoj televizijskoj emisiji poslanik vladajuće većine, Vladimir Đukanović je rekao Nenadu Čanku da su oni doneli taj zakon, pa sam ja očekivao da je kod vas malo situacija ili, da kažem, svest se menjala i očekujemo da ćete ovaj predlog zakona podržati tim pre što je SRS kao državotvorna i ozbiljna stranka pripremila i novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Periću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 132 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Nikola Savić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. oktobra 2018. godine.
Da li narodni poslanik Nikola Savić želi reč? (Da.)
Izvolite, kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, tražio sam da se dnevni red ove Skupštine dopuni tačkom – izmene i dopune Zakona o udžbenicima.

Naime, poslanička grupa SRS smatra da udžbenici po kojima uče naša deca nisu adekvatni i nisu primereni uzrastu naše, pre svega, najmanje dece.

Naime, danas imamo situaciju da udžbenike piše svako, izdaje svako i svako vrši njihov odabir. Tu moramo razlikovati dve kategorije udžbenika. Posebno su osetljivi oni udžbenici koji se odnose na nacionalnu istoriju, na nacionalnu kulturu. Upravo zbog toga sam tražio da se izvrši izmena ovog zakona, jer su to dve stvari koje su najosetljivije za svaku državu i za svako društvo.

Naime, svedoci smo danas da se otima srpska kulturna baština, da se menja naša nacionalna istorija i ako se nešto ne preduzme u ovom pogledu, imaćemo velikih problema u vremenima koja su ispred nas.

Videli smo da se, recimo, u crkvi u Novom brdu, da je istaknuta albanska zastava. To je drevna srpska crkva. Naravno, ja ne osuđujem nikoga zbog toga, jer država Srbija nema sad instrumente da te stvari spreči, ali milion drugih stvari korak po korak se vrše u tom pogledu i polako se prisvaja i otima naša i kulturna i istorijska baština, što je nedopustivo.

Trebalo bi da se svima onima koji pišu udžbenike i koji se tiču nacionalne istorije, nacionalne kulture, a videli smo da su ti udžbenici puni falsifikata, nedorečenih ili pogrešnih činjenica, svima takvima bi trebalo da se oduzme licenca za pisanje tih udžbenika i da se formira jedna komisija koja će striktno da vodi računa o ovome.

Mi nismo za to da vlada monopol, da jedna izdavačka kuća ima monopol u ovoj oblasti, ali jednostavno, ovde ipak mora da postoji neki red. Ne smeju izdavačke kuće iz Hrvatske, Slovenije, koje su pod patronatom Nemačke ili nekih drugih zemalja, posedovati monopol u ovoj oblasti, jer udžbenici su ozbiljna stvar. Naša deca, prva ozbiljna stvar sa kojom se sreću u životu je udžbenik, bukvar ili udžbenik iz neke druge oblasti, i to ostaje trajno zapisano u njihovom pamćenju. I, ako se dopusti da se u toj oblasti vrši improvizacija, svakako da će to ostaviti trajne posledice po naše mlade generacije.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Nikola Savić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podneo Narodnoj skupštini 28. marta 2019. godine.
Da li narodni poslanik Nikola Savić želi reč? (Da.)
Izvolite, kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovo je još jedan zakon za koji sam tražio da se uvrsti u dnevni red ove sednice kako bi se izvršile njegove izmene i dopune.

Naime, za razliku od prethodnog zakona koji sam obrazlagao i koji je ozbiljnije prirode, ovde se radi o nečemu drugom, o tehničkim stvarima, o nedorečenostima u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Naime, radi se o regulisanju saobraćaja na raskrsnicama, o tome ko ima prvenstvo na raskrsnicama i pojedini članovi tog zakona su nedorečeni, tako da je veliki broj saobraćajnih nezgoda izazvan baš zbog nedorečenosti ovog zakona, a stručnjaci nisu mogli da ustanove zbog čega i ko je krivac i vinovnik te nezgode.

Zato smatram da ovaj zakon treba izmeniti. Ovo je jedna tehnička stvar. Ovde nema nikakve ideologije. Ovde ne treba da se mnogo mudruje. Jednostavno se pogleda zakon, pogledaju propisi, izmeni se stvar i ovo pod hitno treba promeniti.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 od ukupno prisutnih 148.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, koji je podnela Narodnoj skupštini 14. marta 2019. godine.
Da li narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić, želi reč?
Izvolite, koleginice.
...
Srpska radikalna stranka

Miroslava Stanković-Đuričić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

U ime SRS podnela sam Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Svedoci smo izuzetno loše demografske slike Republike Srbije. Svake godine Republika Srbija izgubi od 35 do 38 hiljada stanovnika i, ako se ovako nastavi, za pedesetak godina imaćemo tri miliona stanovnika manje nego danas. Ako svemu dodamo činjenicu da više od 300 hiljada parova ima problema sa neplodnošću, dolazimo do toga da je Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji izuzetno važan, a problem nataliteta jedan od gorućih problema Republike Srbije.

Oni koji prolaze kroz ovu bitku znaju koliko je teško prikupiti svu potrebnu medicinsku dokumentaciju kako bi se došlo do komisije za ulazak u proces. Kao neko ko je i sam prošao kroz ovaj proces, mogu da kažem da su parovi često neshvaćeni, da se osećaju usamljeno i bespomoćno. Trebalo bi postići da dijagnostika bude jednostavna, brza i pristupačna, što trenutno apsolutno nije slučaj. Neophodno je ukinuti starosnu granicu i ostaviti komisiji da proceni po individualnom reproduktivnom potencijalu. Treba omogućiti svakoj ženi, koja ispunjava medicinske uslove, da pokuša da se ostvari kao majka.

Takođe, treba zakonom regulisati pitanje muške neplodnosti, odnosno obezbediti muškarcima da se leče o trošku RFZO. Zatim, povećati broj finansiranih pokušaja biomedicinski potpomognute oplodnje od strane RFZO, kao i omogućiti proces biomedicinski potpomognute oplodnje sa zamrznutim materijalom parovima koji imaju problem muške neplodnosti, kao i parovima koji su zdrav materijal zamrzli pre nego što su ušli proces lečenja malignih oboljenja.

Takođe, omogućiti finansiranje troškova za zamrzavanje i odmrzavanje materijala. Omogućiti biomedicinski potpomognutu oplodnju i onim parovima koji su se već ostvarili kao roditelji prirodnim putem ili putem biomedicinske potpomognute oplodnje. Zašto bi ti parovi bili osuđeni na jedno dete ukoliko se pojavio neki problem ili ukoliko je jedini način da se opet ostvare kao roditelji upravo biomedicinski potpomognuta oplodnja, a takvih parova nema malo?

Ovo pravo je garantovano i Ustavom Republike Srbije članom 63. Ovaj problem je veoma složen i osetljiv i treba mu temeljno pristupiti i rešavati ga. Predlažem da podržite ovaj predlog izmene zakona zbog alarmantne demografske slike Republike Srbije. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 134 od ukupno prisutnih 148.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.

Narodni poslanik Aleksandar Šešelj, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju, koji su Narodnoj skupštini podnela 22 narodna poslanika poslaničke grupe SRS 17. septembra 2019. godine.

Da li narodni poslanik Aleksandar Šešelj, želi reč?

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ne samo 22 poslanika SRS, već i peticija koju je potpisalo više od 100.000 građana Republike Srbije.

Dakle, od 2011. godine kada je uvedena ova institucija u naš pravni sistem – javni izvršitelji, traje brutalno pljačkanje, iskorišćavanje i stvaranje jednog mafijaškog klana oko tih javnih izvršitelja koji, videli smo, u proteklih nekoliko godina imaju potpunu podršku države u tome što rade. Dakle, ta se institucija izrodila u jedan kartel koji lovi plen, a plen je imovina zaduženih građana Srbije, država u tome pomaže, a dužnici, osim što bivaju prevareni, bivaju izbačeni iz svojih kuća, stanova i ostalih nekretnina.

Ovim predlogom zakona, koji je podnela SRS, sprečava se takva mogućnost, ukidaju se javni izvršitelji i apelujemo da se pokrene istraga o tome na koji način se tih 200 i nešto ljudi obogatilo do 2019. godine.

Podsetiću Narodnu skupštinu da SNS, dok je bila u opoziciji, je bila protiv, glasala protiv i kritikovala javne izvršitelje, a videli smo da ih danas podržava.

Javni izvršitelji su nova kategorija u Srbiji koja izvlači ekstra profit, otima prezaduženim građanima nekretnine i posle ih na izmišljenim licitacijama prodaju između sebe za sitan novac, nemaju nikakvog morala, ne prezaju ni od čega, ne poštuju ljudska prava građana Srbije, ne poštuju ljudsko dostojanstvo, u stanju su i nemoćne, i samohrane roditelje, i penzionere na brutalan način, uz podršku policije, da izbacuju na ulicu. U svemu tome im pomaže vlast u Srbiji.

Ovo je najveći problem svakog građanina Srbije. Ovu peticiju je potpisalo za manje od dva i po meseca više od 100.000 građana Srbije. Ne stavljanjem ovoga na dnevni red, vladajuća većina u Skupštini Srbije ne poštuje građane koji su tu peticiju potpisali, a ako SNS i vladajuća većina odbija da se o ovim stvarima razgovara, da se ovo stanje popravi, da se javni izvršitelji ukunu, preuzima potpunu odgovornost za katastrofalne posledice njihovog rada koje osećaju, nažalost, svi građani Srbije.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 od ukupno prisutnih 145.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije o genetički modifikovanim organizmima i proizvodima od GMO, koji je podneo Narodnoj skupštini 5. maja 2017. godine.
Da li narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić, želi reč?
Izvolite.