Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2019.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, profesore.
Reč ima ministar Zoran Đorđević.
Izvolite, gospodine ministre.

Zoran Đorđević

Zahvaljujem se.
Hteo sam i to da vam odgovorim. Svakako, kao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u čije nadležnosti je bio PIO fond, kad sam od strane grupe poslanika iz SRS čuo da PIO fond na početku mog mandata svoja rešenja daje na latinici, ja sam kao ministar inicirao i PIO fond je vrlo brzo uveo da se sva rešenja pišu na ćirilici.
Ja kao ministar nisam resorni ministar za „Poštu Srbije“, ali svakako imam pravo kao ministar u Vladi da iniciram to i ja ću svakako kao ministar to da iniciram. Mislim da to nema opravdanje za to da se danas telegrami manje šalju i da su u nekom manjem obimu. Mislim da to neće biti problematično za njih i mislim da će Pošta vrlo brzo da takvu stvar promeni. Tako da, ne sekirajte se, ta dva pisma jesu kod nas ravnopravna, ali će biti štampana na ćirilici, kao što kaže i naš zakon. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine ministre.
Zatvaramo krug replika. Hvala svima na debati.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se.

Predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji. Inače sam izabran u Skupštini Srbije na listi SNS Aleksandar Vučić i predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku. Moji govori su uvek bili na temu poljoprivreda, sela, nerazvijena područja u jugoistoku Srbije i sve ono što tišti te naše ljude. Problemi su tamo u jednom delu problemi o kojima sad ovde govorimo.

Inače, mislim za sve one predloge zakona o kojima sada govorimo, a koji su vezani za Poštu, za sve one potrebne stvari oko toga, bezbednost pošiljki onih ko ih šalje.

Mislim da je potrebno da donesemo ovaj zakon i podržaću ih. Ali, s druge strane, moramo više govoriti o nekim stvarima što se tiče takvih područja iz kojih ja dolazim gde veći broj područja, sela, opština, nema mogućnost da imaju te poštanske usluge u svakom trenutku, gde za potrebe tih naših ljudi koji žive u tim našim područjima, moramo obezbediti adekvatnije i bolje uslove, da može u svakom trenutku čovek, penzioner, da li je to poljoprivrednik, da li bilo koji penzioner, da može da dobije u trenutku kada se uplate sredstva, da može da dobije penziju, da mu dođe to na ruke, jer se dešava i dešavalo se u prethodnom periodu da u područjima iz kojih ja dolazim, a to je veći broj takvih opština u Srbiji, da su sela stara, razuđenost je velika, ima potrebe za otvaranjem još nekih radnih mesta, konkretno za te poštare da može da se dođe do svakog korisnika, do svakog penzionera, do svakog čoveka zato što je njihova potreba takva da oni ne mogu da odu do centralnih mesta, do centra, odnosno do tih opština, odnosno gradova, već treba da dođe do njihovih kuća zato što mahom su to stari, iznemogli, bolesni ljudi.

Ukoliko se čeka da on sam ode da uzme to što mu neko šalje ili penziju, to nije moguće. Ako neko ode umesto njega, dešava se da tim ljudima se ne da prava cifra ili se tim ljudima nešto uzme, a oni to i ne vide zato što su stari i iznemogli i zato što je potrebno da se na takav način obezbedi veći broj tih poštanskih usluga, da se obezbede u svakom selu, da u svakom trenutku može da dođe poštar, da pošta dođe do svake kuće.

S druge strane, razumem da jeste velika potreba tih malih sredina, brdsko-planinskih područja u vreme kada dolazi zima. Verujte mi, u nekim selima teško može da se dođe zato što su to veliki smetovi, vejavice i u takvim selima tim našim ljudima koji imaju potreba da se to za njih donese, određene potrepštine, konkretno to što rade poštari, to što rade ti ljudi koji rade za te poštanske usluge i oni sigurno ne mogu doći i njima moramo da obezbedimo i bolje uslove za rad i moramo obezbediti bolja prevozna sredstva, jer nije sve u tim ljudima zato što ne mogu da stignu na vreme, već su to realne stvari o kojima sada govorim.

Mi smo gledali na nekim medijima kako određeni ljudi koji rade u poštama, rade to na najodgovorniji i najpošteniji način, do svake kuće odu i ako nekada nije prošla radna mašina, odnosno mašina koja čista sneg, koja čisti te smetove. Ljudi ipak odu i završe poslove. Ne samo da rade poštanske usluge, već oni tim našim ljudima koji žive u takvim područjima, takvim selima, obezbeđuju i one ostale potrepštine kao što je hrana, ono što je za njih najpotrebnije. Čak oni za njih donose i lekove koje im prepišu doktori i ukoliko ima neka telefonska linija, oni sa tim ljudima razgovaraju, dogovaraju i na kontu toga im donesu ono što je za njih potrebno.

Ja mislim da u narednom periodu moramo staviti malo veći akcenat na takve ljude baš zbog toga što Srbija jeste velika zemlja, velika teritorija, ali smo dosta demografski ugroženi, posebno ta područja iz kojeg konkretno ja dolazim i svedoci smo da te poštanske usluge u nekim slučajevima dešava se da nestanu, da ne znamo ko ih šalje, a imamo i iskustva da u nekim tim pošiljkama imamo i živih životinja koje su otrovne, koje su opasne za život ljudi.

Zbog toga mislim da je potrebno da donesemo ove zakone, da bude sigurnija ta pošiljka, da znamo ko to šalje. S druge strane, moram reći da je najbitnija stvar da naši ljudi, naši penzioneri, naši svi ti domaćini koji žive u tim našim područjima u kojima su teški uslovi života. Kada je sneg, kada je zima vrlo je teško do tih ljudi da se stigne. Zbog toga je potrebno da se obezbedi veći broj izvršioca, ljudi koji će tim ljudima moći da odnesu ono što im neko šalje, da li je to telegram, da li je to pošiljka koja je bita za njihovu dalju egzistenciju, pa baš zbog toga ću podržati predloge ovih zakona, ali očekujem da će nadležno ministarstvo, da ljudi koji imaju mogućnost da neke stvari kreiraju, da menjaju, da nađu mogućnost da se obezbedi veći broj izvršioca, makar u vremenskim intervalima kada je loše vreme, jer, ponovo kažem, problemi naših mali. Ponekad ih zaborave i njihova deca, pa zbog toga mi moramo kao društveno odgovorni, kao socijalno odgovorni da iz nekih drugih sredstava obezbedimo mogućnost da se dođe do njih.

Igrom slučaja, u mojoj opštini gde je nadležno ministarstvo konkretno gospodina Krkobabića, to moram da kažem, kada je on bio direktor Pošte, ja nemam potrebe da nešto hvalim, ali to je fakat stanje, tamo je u okviru pošte dogovorena i zdravstvena služba, da u danima kada dolazi pošta, da tih dana dolazi i lekar. Na konto toga smo dobili saglasnost nadležnog Ministarstva zdravlja, tako da smo pokrili i određeni broj seoskih područja u kojima nije bila ni pošta, a nije bilo ni zdravstvene zaštite. Baš zbog toga mislim da je potrebno da na tome radimo zajedno i da obezbedimo svim tim našim ljudima sigurniju starost i da imaju mogućnost da od toga žive.

Ja ću kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke glasati za sve ove zakone i podržaću ih zato što mislim da je ovo potrebno i podržavam na ovaj način našeg predsednika Srbije, gospodina Vučića, koji se svim snagama bori za bolju i lepšu Srbiju, ali za sigurnu budućnost za nas koji živimo na jugoistoku Srbije i brdsko-planinskim područjima, našim selima.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Miletiću.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
Reč ima narodni poslanik Grozdana Banac. Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Grozdana Banac

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Hvala, gospodine predsedavajući.

Poštovani gosti iz Ministarstva, kada se govori o poštanskim uslugama mi moramo imati u vidu određene činjenice. Pošta i poštanske usluge u celom svetu predstavljaju jednu od najstarijih organizovanih društvenih i državnih delatnosti koja postoji u svakoj državi na svetu i bez koje bi svakodnevni život bio gotovo nezamisliv. Usled takvog svog položaja pošte su dugo ostale oblast pod isključivim državnim patronatom. Ipak, dinamičan tehnološki napredak na svim poljima i ogromno povećanje kako količine razmenjenih informacija, tako i brzine njihovih protoka i razmene iziskuju i nužne promene sa kojima se suočavaju savremeni poštanski sistemi, a to moraju pratiti adekvatno i savremeno pravno regulisanje u ovoj oblasti.

Ni naše preduzeće "Pošta Srbije" u tom pogledu ne može biti izuzetak. Ono iz godine u godinu postiže značajne rezultate u svom poslovanju, što se ogleda u povećanju prihoda, broja ekspeditovanih pošiljka, njihove brže dostave i manjeg broja gubitaka i sve to u većoj konkurenciji različitih firmi koje se bave ovim poslom i cenom poštarine koja je za uobičajena pisma najniža u Evropi.

Ja bih se osvrnula samo na neke aspekte novog zakona. U članu 18. je definisano šta obuhvata univerzalna poštanska usluga. Pored do sada definisanih usluga koje se odnose na pisma i pakete, sada se predviđa da će u ovu kategoriju spadati i pismena koja se dostavljaju u sudskom ili upravnom postupku, što bi, nadamo se, trebalo u određenoj meri da ubrza ove postupke.

Predviđene su obaveze javnih poštanskih operatera da omoguće ravnomeran pristup svim korisnicima, a posebno da prilagode svoje prostorije i terminale tako da ih mogu koristiti i osobe sa invaliditetom.

U članu 44. sada je drugačije definisano šta sve spada u kategoriju zabranjenih lista predmeta koji se ne smeju slati poštanskim pošiljkama, a tu će ubuduće spadati i žive životinje, zabranjena pornografija, kao i novac, dragoceni predmeti, hartije od vrednosti ako se ne šalju kao vrednosna pošiljka.

Takođe, s tim u vezi, biće dato ovlašćenje da operater može izvršiti uvid u pošiljku pre zatvaranja, a u prisustvu pošiljaoca ako se sumnja na ovakve sadržaje.

U delu koji se odnosi na dozvole, predviđa se postojanje posebne licence koja će se izdavati javnim poštanskom operateru na period od 15 godina. To znači da će javna pošta Pošte Srbije u perspektivi morati, kao i do sada, nastojati da održi visoki kvalitet svojih usluga uz istovremenu široku pristupačnost širim slojevima stanovništva.

U delu koji se odnosi na zaštitu korisnika poštanskih usluga i prigovora, učinjena su poboljšanja koja se tiču detaljnijeg uređenja postupka, potraživanja i naplate eventualnih šteta prema korisnicima, ali i odgovornost pošiljaoca.

Smatram da će Predlog zakona o poštanskim uslugama i njegovo donošenje stvoriti takav pravni osnov koji će omogućiti još efikasniji rad kako Javnih pošta Srbije, tako i ostalih privrednih društava koje se bave pojedinim poštanskim uslugama.

Iz ovih razloga moja poslanička grupa Ujedinjenih penzionera Srbije daće podršku za usvajanje ovog zakona, kao i ostalih zakona koji se odnose na današnju sednicu. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Banac.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu.
Sa radom nastavljamo u 15 časova i 10 minuta. Hvala.
(Posle pauze.)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Prema redosledu narodnih poslanika, prema prijavama za reč u zajedničkom načelnom pretresu o predlozima zakona iz tačaka 1, 2. i 3. dnevnog reda, reč ima narodna poslanica Vesna Ivković.
Izvolite, koleginice Ivković.
...
Socijalistička partija Srbije

Vesna Ivković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici danas raspravljamo o Predlogu zakona o poštanskim uslugama, dakle o potpuno novom tekstu zakona, koji je posledica uočenih nedostataka u toku primene važećeg zakona.

Potreba promene zakona, posledica je i novih kretanja na tržištu poštanskih usluga, kao i potrebe da domaće zakonodavstvo, u sektoru poštanskih usluga, uskladimo sa zakonodavstvom EU, odnosno sa obaveznim aktima Svetskog poštanskog saveza i zahtevima svetske trgovinske organizacije.

Treba napomenuti da se od donošenja ovog zakona očekuje novi, bolji kvalitet poštanskih usluga, veći stepen zaštite prava korisnika poštanskih usluga, prava poštanskih operatera i veći stepen bezbednosti poštanskih pošiljka, kako na domaćem, tako i na međunarodnom nivou.

Stručni nadzor, kao i proveru adekvatne primene zakona i propisa u oblasti poštanskih usluga vršiće nacionalno regulatorno telo, a za oblast poštanskih usluga to je Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, odnosno RATEL.

Predloženim rešenjima, kao što sam već napomenula, obezbediće se veći stepen zaštite pošiljaoca i primalaca poštanskih pošiljka. Uređena je odgovornost poštanskog operatera, kao i obaveze, vrste usluga, postupak sa neisporučenim pošiljkama, povrat pošiljka, zabranjena sadržina istih, postupak sa vrednosnim i otkupnim pošiljkama. Pripisan je postupak evidentiranja broja lične isprave koja prate prijem i slanje registrovanih, odnosno vrednosnih pošiljka, u skladu sa zakonom koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti, što je posebno važna zakonska odredba.

Naime, prilikom slanja i primanja pošiljki poštanski operateri biće u obavezi da izvrše uvid u ličnu ispravu korisnika sa fotografijom i evidentiraju registarski broj lične isprave u cilju utvrđivanja identiteta pošiljaoca ili primaoca. Ti podaci će biti čuvani najmanje godinu dana i biće tretirani kao poslovna tajna. Pitanje čuvanja i zaštite podataka moraju biti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ono što bih ja kao dobronamernu primedbu navela jeste činjenica da mora postojati neka vrsta javne informativne kampanje koja bi građane upoznala sa novim odredbama zakona i pripremila ih za saradnju. Bojim se da će u suprotnom iz neznanja i neinformisanosti biti puno odbijenih pošiljki i negodovanja, što će uticati na internet prodaju i na njihove troškove usled neuspešnih dostava.

Predlogom zakona je i razrađena obaveza javnog poštanskog operatera da pod određenim, jasno utvrđenim. uslovima omogući drugim poštanskim operaterima pristup mreži, kao i šta sve mora sadržati zahtev za pristup istoj.

Navedeno je i pod kojim uslovima javni operater može da odbije zahtev, kao i rok za koji je operater obavezan da obavesti podnosioca zahteva. Međusobna prava i obaveze između javnog poštanskog operatera i drugih poštanskih operatera regulisaće se ugovorom o pristupu mreži.

Predlog zakona je detaljnije uredio i poglavlje o poštanskim markama i koje uslove moraju ispunjavati u skladu sa aktima Svetskog poštanskog saveza, odnosno propisana je obaveza javnog poštanskog operatera da nadležnom ministarstvu dostavlja izveštaje u vezi prodaje redovnih i prigodnih, kao i personalizovanih poštanskih maraka, koji su pored toga što su sredstva plaćanja poštanskih usluga i opšte prihvaćen način promocije i marketinga.

Ovim zakonom je predviđeno da će javni poštanski operater biti dužan da izdaje prigodne poštanske marke i vrednost u skladu sa planom izdavanja istih, kao i koje se poštanske marke smatraju nevažećim u smislu zakona.

Značajna novina ovog zakona je utvrđivanje uslova za pružanje univerzalne poštanske usluge korisnicima sa invaliditetom.

Ovaj zakon će biti podjednako značajan kako za građane Republike Srbije, tako i za poštanske operatere i korisnike poštanskih usluga. Stvaranjem uslova za liberalizaciju tržišta i povećanjem broja poštanskih operatera, samim tim i novih vrsta poštanskih usluga, kao i sniženjem poštarine, kao posledice veće konkurencije, građani će imati koristi kada je u pitanju sektor poštanskih usluga.

Reč-dve o Predlogu zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza. Svetski poštanski savez je specijalizovana agencija UN, osnovana još 1874. godine, sa ciljem da se na međunarodnom, odnosno svetskom nivou obezbedi uspešno funkcionisanje poštanskog saobraćaja.

Ova organizacija ima 192 države članice, udružene u cilju jedinstvenog i kvalitetnog obavljanja međunarodnog poštanskog saobraćaja po istim univerzalnim pravilima.

Svetski poštanski savez je ceo svet povezao u jednu celinu i svojim opštim principima načinio od sveta jedinstvenu teritoriju za razmenu pošiljki. To je nepolitička strukovna organizacija i bavi se, pre svega, pitanjima organizovanja i funkcionisanja PTT saobraćaja. Sedište ove organizacije je u Bernu u Švajcarskoj.

Srbija je članica Svetskog poštanskog saveza, tako da primenjuje standarde, odnosno regulative ovog saveza i na taj način standardizuje svoj poštanski saobraćaj.

Smatram da je poštanski saobraćaj u Srbiji modernizovan i dostupan građanima Srbije, ali i primaocima pošiljki širom sveta. Ovim Predlogom zakona se upravo potvrđuje nekoliko novih akata Svetskog poštanskog saveza. Tačnije, potvrđuju se dodatni protokoli uz akte koji pripadaju grupi obaveznih akata Svetskog poštanskog saveza.

Na ovaj način Srbija i dalje izvršava svoju međunarodnu obavezu, koja proističe iz aktivnog članstva u ovoj svetskoj organizaciji, koja se od 1948. godine pridružila UN kao specijalizovana agencija.

Danas potvrđujemo sledeća akta Poštanskog saveza, deseti dodatni protokol Ustava Svetskog poštanskog saveza, drugi dodatni protokol o opštem pravilniku Svetskog poštanskog saveza, dodatni protokol Svetske poštanske konvencije i završni protokol dodatnog protokola Svetske poštanske konvencije, usvojeni u Adis Abebi 7. septembra 2018. godine.

U danu za glasanje poslanička grupa SPS glasaće za oba ova zakona. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Ivković.
Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović.
Izvolite, kolega Fehratoviću.

Whoops, looks like something went wrong.