Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.10.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/260-19

4. dan rada

28.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovo ide u onaj procena prihvaćenih koji se znatno povećanja sa 0,03 na 0,035, tako da je to dosta doprinos i širina shvatanja i razumevanja od strane izvršne vlasti, ali da uozbiljimo stvari.

Ovde se radi o nečemu što je prvi korak, a to je da se napravi jedna selekcija šta to treba da bude zaštićeno u pogledu ovog zakona, za šta informacija i ko treba da bude uključen, pogotovu oni operativci koji su imenom i prezimenom uključeni u ovaj posao, a moraju da budu jasno imenom, prezimenom sa svim svojim podacima evidentirani. Do sada je bilo i institucija i ustanova koje ne spadaju ili koje ne bi trebalo po kriterijumima da spadaju u ovu kategoriju zaštite, informacije zaštite. Međutim, sada se to radi tako što se čak u jednom delu uključuje i centralna banka, što je dobro, veoma, veoma dobro, jer taj sajber, taj terorizam odnosi se na upade finansijske sisteme.

Kao što sam i rekao, ne treba idealizovati. Teško je očekivati da će sve biti velikim stepenom verovatnoće zaštićeno, ali ovo je, na neki način, organizacija koja bi trebala da doprinese bar da se zna ko šta radi. Tako da SRS ne znam kako da izrazi svoju zahvalnost na ovu uviđajnost izvršne vlasti, koja je prihvatila deo amandmana SRS.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala gospodine Mirčiću.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite gospodine Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Da naša Vlada nije bila toliko brzopleta i kako se nama javlja, da su malo sačekali, jer sledi direktiva EU 20/12, negde u januaru sledeće godine, onda bi mogli doneti izmene i dopune ovog zakona, tako da se to uklopi da ne bi imali situaciju, kao što smo imali 2016. godine.

Ovo je bilo malo da se našalimo, ali ima tu dosta i ozbiljnih stvari. Informaciona bezbednost za svaku državu je veoma ozbiljna stvar. Za nas, srpske radikale, takođe i mi nismo opterećeni teorijom zavere, ali potpuno sigurni da evropski prostor traži bezbedonosnu zaštitu i pokušavaju preko domaćih propisa u Srbiji da obezbede i sebe.

Konkretno i ovaj član 7. koji govori koga je sve dužna da obavesti služba koja prati određene podatke, pa između ostalog i Narodnu banku Srbije. Zbog čega Narodnu banku Srbije? Zbog vrlo ozbiljne namere da se zaštiti pranje novca, odnosno da se spreči pranje novca, kojim bi bio finansiran terorizam.

Gospodine ministre, vi ste bili ministar vojni i znate koga ste sve zatekli prilikom preuzimanja tog ministarstva u tom ministarstvu. Potpuno sam siguran da danas situacija nije možda kao što je tad, ali smo sigurni da i danas postoji, ne samo u tom ministarstvu, a tu je veoma velika opasnost ako je tako, postoje ljudi koji su bez morala, bez bilo čega što je patriotsko i njima novac koji primaju za nešto što treba da urade uopšte nije ni strano ni nepoznato.

Mi smo zbog toga podnoseći ovaj amandman želeli da se dodatno obezbedimo i kažemo kada se sazna za određene incidente da postoji obaveza, ali pazite obaveza, da se obavesti BIA. U onome što je Vlada predložila, stoji da može da se obavesti odnosno treba da se obavesti. Hteli smo jedan stepen obaveznosti da uvedemo kroz ovaj amandman. Mislim da je to potpuno normalno, a vi kažete da se ovaj amandman ne prihvata, kao što se ne prihvata ni amandman pod rednim brojem 2. ovog predloga koji je Vlada podnela, zato što ne doprinosi boljem rešenju.

Mi upravo smatramo da doprinosi boljem rešenju i želimo da to tako bude, jer naša zemlja ima sigurno veliki pritisak spolja. Potrebno je što više ugroziti bezbednost naše države, tim pre što imamo mnogo nerešenih problema i koja se svakodnevno otvaraju, ne samo na KiM, nego i na drugim rubnim područjima. Zbog toga ovaj amandman koji smo predložili, trebalo je prihvatiti. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Periću.
Reč ima ministar, gospodin Zoran Đorđević.
Izvolite, gospodine ministre.

Zoran Đorđević

Zahvaljujem.
Moram da reagujem. Moram da vam kažem da kada je u pitanju Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije danas tamo rade samo časni i pošteni ljudi. Međutim, kao što znate i vi ste danas ovde vodili raspravu o tome, ja ću malo da izađem iz ove teme, ali moram da kažem da stvarno kao ministar odbrane, koji je bio u svom periodu, dok sam bio u mandatu, susretao sam se sa svakakvim zahtevima koji su dolazili ka ministarstvu.
Vi jeste ovde danas pomenuli Rodoljuba Šabića, ali ne samo njega. Od njega sam dobijao mnogo zahteva koji su bili potpuno suludi, do toga da je i gospođa Nataša Kandić je tražila koje kakve zahteve kada je u pitanju KiM i naše jedinice.
Zatim, nije slučajno da neka fizička lica, koja pretpostavljam danas su na čelu nekih kolona koje imaju proteste i koji protestvuju zbog razno raznih gluposti jesu oni koji su pisali tada Ministarstvu odbrane i tražili neke sulude zahteve – od toga da im kažemo imena ljudi sa adresama koji su bili na KiM do toga da se recimo kaže koliko Srbija ima aviona, koliko ima pilota, koliko ima naleta, koliko su obučeni, koliko imamo goriva i koliko imamo municije i naoružanja.
U takvoj situaciji dođete da razmišljate o tome da neko ko se nalazi na drugoj strani i kada obrazložite to i kažete da vi to ne možete da date, da dobijete naredbodavno sa druge strane da se vaš zahtev odbija i da vi to morate da date i onda stanete između dve stvari –da izdate svoju državu ili da platite kaznu. Ja sam bio više za to da platim kaznu i naravno da ne izdam svoju državu.
Ovde ste pričali o odavanju tajni u jednom preduzeću namenske industrije Srbije. Mislim da moramo kao država da se izborimo protiv toga i na kraju mora neko da odgovara. Dokle god se neko ne dozove pameti i odgovara za izdaju svoje zemlje, za to da dostavlja podatke stranim obaveštajnim službama i stranim građanima do tada će uvek takve stvari da nam se dešavaju jer ako nema kažnjavanja onda je to poruka da može da se radi svašta.
Mislim da smo sada zreli kao društvo. S obzirom da je naša namenska industrija, ali i naše Ministarstvo odbrane i policija se dovoljno naoružavaju, da moramo da vodimo računa ne samo o naoružavanju i bezbednosti u toj sferi, već o bezbednosti kada su u pitanju informacije i da prvi slučajevi koji se dese, a već se jedan desio, da moramo da istrajemo na tome da mora da bude kažnjen u skladu sa zakonom i da jednom za svagda i Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i policiji i BIA skinemo sa dnevnog reda taj teret suludih zahteva o tome da se čeka i da se vidi kad će i ko na rukovodećim mestima da popusti i da nešto što je izdaja zemlje, što je odavanje tajne da prođe i da negde se da u javnost. Mislim da bi oni jedva dočekali takvu neku stvar pa da onda stave na stub srama upravo onog ko rukovodi ministarstvom ili BIA.
Mislim da je dobro da ste pomenulo to danas, da je počela da se vodi rasprava, a ja kao bivši ministar odbrane apelujem na sve one koji se sada brinu o bezbednosti da insistiraju na tome da tamo gde postoji kršenje i odavanje tajne da taj odgovara. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala gospodine ministre.
Pravo na komentar, odnosno repliku ima Sreto Perić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, hvala vam što ste se uključili i jedan deo navoda koje smo mi izneli prosto potvrdili.

Moram da kažem da smo mi saglasni sa vama kada je u pitanju Ministarstvo odbrane da tamo sedi najveći broj ili izuzetno veliki broj časnih i čestitih ljudi, najbolji možda što ovo društvo ima i može da ih rasporedi na ta mesta. To uopšte nije sporno.

Pokazali ste ko je vršio sve uticaj pa i na vas ili tražio zahtev ili vam uspostavljao određen fakturu da je vi platite kroz neka činjenja koja vi niste hteli, pa mogu slobodno da kažem da niste ni smeli da uradite kao čovek koji se nalazi na tom mestu. Čvrsto verujem da i sada kada vi više niste tamo postoji takođe veliki broj ljudi koji su spremni da za svoju otadžbinu daju ono što je najsvetije, a to je njihov život, ali ima mnogo nevladinih organizacija, ima mnogo pojedinaca koji nemaju morala, ni časti, ni obraza, novac im je sve, i oni su spremni to da urade i vi mene sad da ubeđujete da ne može da se nađe možda tamo neki pojedinac… Pa i pre vas su bili neki generali, primopredaja materijala na Ibarskoj magistrali kod „Šarića“ i ko zna kuda sve ne. Verovatno postoji i danas takva mogućnost.

Mi pružamo maksimalnu podršku svakom onom ko je spreman da sprovede prvo sve zakonske propise koji omogućavaju odlučnu borbu protiv takvih sa jedne strane, a sa druge strane i vrlo ozbiljno ulaganje naoružanja koje se odnosi na opremanje vojnih jedinica, policijskih i svih drugih specijalnih jedinica. Mi to apsolutno podržavamo ne da bi išli da osvajamo neke teritorije. Ako da bog da ne bude to trebalo nikad ni da se upotrebi, ali da budemo spremni upravo protiv ovih kojima Srbija nije na prvom mestu, a nama, kao što pretpostavljam i velikom broju kolega koji podržavaju ovu Vladu, sigurno jeste.

Zato smo protiv toga i treba izdvojiti određena sredstva i sve ovo i košta, naravno. Treba vršiti i vrlo često analize i vrlo ozbiljne provere. Svako može da dođe u situaciju pod velikim novcem da popusti.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Periću.
Po amandmanu se javio gospodin Žarko Bogatinović.
Izvolite gospodine Bogatinoviću.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, u kontekstu Zakona o informacionoj bezbednosti ja bih želeo da podvučem da je lokalna samouprava grada Leskovca uvela i elektronski servis za prijavu komunalnih problema „Sistem 48“.

Uz ovaj servis građani mogu da prijave komunalni problem putem veb portala ili mobilne aplikacije. Obaveza nadležnih komunalnih preduzeća je da u najkraćem roku reše problem. Povratne informacije o statusu poslatog zahteva mogu da se prate na stranici veb portala.

Softver smo takođe sami razvili i na taj način ostvarili uštedu. Takođe, u Leskovcu smo uveli elektronski servis e-dijaspora koji omogućava našim ljudima u dijaspori da do potrebnih dokumenata dođu na mnogo lakši, efikasniji i brži način.

Nije namenjen samo Leskovčanima, već građanima 107 opština na teritoriji Srbije, koji se nalaze u inostranstvu. Ovaj servis smo sami razvili. Prilikom resetifikacije grada, zahvaljujući ovim sistemima, poddirektorijum koji se odnosi na informacione sisteme je ispunjen sa 100%.

Da su ovi informacioni sistemi učinili rad lokalne samouprave transparentnijom, pored potvrde koje stižu od strane građana, svedoči i istraživanje nevladine organizacije „Transparentnost Srbije“. Ova nevladina organizacija u svom istraživanju indeks transparentnosti lokalne samouprave Leskovac svrstala je na sedmo mesto od preko 145 lokalnih samouprava.

Takođe, ponosni smo na projekat e-parlament, koji smo ostvarili uz pomoć UNDP-a i švajcarske kancelarije za razvoj. To je elektronski sistem koji se sastoji od sistema za upravljanje parlamentarnom dokumentacijom i sistema za upravljanje sednicama.

Prednosti ovakvog sistema su mnogobrojne, smanjuju se troškovi, tako što se eliminiše potreba za štampanjem, transportom i čuvanjem papirnih dokumenata. Znatno se smanjuje vreme potrebno za pronalaženje relevantnih dokumenata i rad parlamenta se čini efikasnijim. Ovaj sistem ostvaruje uštedu od preko dva miliona dinara na godišnjem nivou. Tu su uračunati troškovi papira, tonera, amortizacija kopir aparata, dostava i arhiviranje dokumenata. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Bogatinoviću.
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite, gospođo Radeta.