Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.10.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/260-19

4. dan rada

28.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Joloviću.
Po amandmanu reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Raduje nas srpske radikale ovakva diskusija kao što je prethodni govornik malopre govorio o ulozi Engleza, istorijskoj ulozi i njihovoj aktuelnosti kada je u pitanju dešavanje na Kosovu i Metohiji.

Raduje nas iz prostog razloga što predosećamo da je gotovo sigurno da Toni Bler više neće biti specijalni savetnik iz razloga što… Bilo je i nelogično da takva jedna ličnost bude u toj ulozi, ličnost koja je i te kako doprinela da se bombarduje SRJ i te kako doprineo i trudio se, isticao se u tome da ocrni srpski narod. Generalno gledajući, on ima veoma, veoma visoke ili velike zasluge. Da nije onih perverznjaka Klintonovih, možda bi on bio ubedljivo vodeći.

Ono što je ovde veoma bitno to je da vezano za ovaj član koji obavezuje poštanskog operatera da cenovnik istakne na vidljivom mestu, mi ovde jednu stvar gubimo iz vida, a to je da ti cenovnici nisu definisani kada je u pitanju pismo kojim će biti ispisani kada je u pitanju nešto što je ustavna odredba.

Ustav kaže da je zvanično pismo ćirilica i jezik je srpski, osim u onim sredinama gde su pripadnici nacionalnih manjina u većem procentu.

Ako to neizdefinišemo i zakonom kao bitnim pravnim aktom, onda ćemo nailaziti na šarenilo. Čak u nekim odredbama nekih zemalja jasno stoji da pošiljke koje su u domaćem saobraćaju moraju biti ispisane na jeziku i pismu zvaničnom koje je definisano Ustavom, a mi to nemamo.

U svakom slučaju, poenta i akcenat je ohrabrujuća diskusija kolege koji najavljuje da je kraj Toni Bleru, da više njegove usluge nećemo koristiti.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Mirčiću.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, moja izjava je bila za Engleze i ne odnosi se samo na poslednje sukobe. Ja sam čak akcenat bacio na 27. mart, koji je organizovala britanska obaveštajna služba SOE kada smo mi, zahvaljujući 27. martu, krenuli u jedan krvavi sukob. Naravno, nismo mi napali nikog, ali to je bio razlog da budemo surovo bombardovani i napadnuti.

Izjava moja nije izjava SNS. Ja nisam SNS, ja sam Narodna seljačka stranka i imam pravo na svoj stav. Mislim da su Englezi zavadili mnogo naroda, da su krivi za desetine miliona smrti ljudi ne samo na Balkanu, već širom sveta. O Britancima ja mislim ono što sam i rekao.

Kaže Sun Cu: „Prijatelje drži blizu, a neprijatelje još bliže“. Možda je to razlog zašto ih pažljivo, iz blizine treba posmatrati i ne dozvoliti da se ponove istorijske greške, koje na kraju iskoriste svi srpski neprijatelji.

Svi računi na Balkanu plaćeni su kožom malih naroda, a uvek je tu bilo i nešto Britanaca, a posebno najveći trošak, najveće plaćanje kožama balkanskih naroda je bilo kožom srpskog naroda i mi moramo iz toga izvući pouke. Možda ja nisam dovoljno mudar kada ukazujem na ovu englesku specijalnost da posvađaju narode, ali moram vam reći da smo ušli u taj Drugi svetski rat i Srba je izginulo 17%. Izgubili smo, a već smo u prethodnom ratu izgubili 30% stanovništva, a u Drugom smo izgubili 17% srpskog stanovništva. Da li znate koliko su Englezi izgubili stanovništva u Drugom svetskom ratu, oni koji su nas sa 200 hiljada funti, po meni, gurnuli u taj rat? Izgubili su 0,8%. Znači, to je manje od 1% svog stanovništva, ali su zato trošili Srbe, a i Ruse nemilice.

Moja poruka za kraj je: dosta smo ratovali za druge, vreme je da živimo za sebe. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.
Po amandmanu reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nije ovo stranačko pitanje, ovde nema veze toliko stranka koliko je generalno ocena kolege da ono što nas prati, gledajući kroz istoriju, to je ta zla kob kada su u pitanju saradnja sa Englezima ili kako bi to kolega rekao - prijatelji ili neprijatelji u širem smislu reči.

Nema tu prijatelja ili neprijatelja, to je lice, konkretno Toni Bler, koje je plaćeno od strane predstavnika vlasti i on na neki način omogućava ili onemogućava državi Srbiji neke privilegije, a po nama to su pogubne stvari kada je u pitanju interes Srbije, jer to je lice koje će za dolar više ili za funtu više okrenuti na drugu stranu.

Ako je uspeo da obrlati i prevari nekadašnjeg predsednika Amerike, da ga uvuče u rat, u glib rata u Iraku, onda kako takvom čoveku verovati? Prosto, ne može čovek da se načudi kako se takav čovek i angažovao, takav karakter kako se angažovao uopšte? Pored toga, ima dosta tih čudnih likova koji su kao pojedinci stavljeni u funkciju zaštite interesa ili promovisanje interesa Srbije, kao što je Šreder i ostali, ali sad da ne širimo priču.

Ovde se radi o velikoj sramoti koja je nanesena ne samo operateru „Poštama Srbije“, nego državi Srbiji i to niko do dana današnjeg nije opovrgao. Kad kažem niko, mislim na organe izvrsne vlasti, mislim pre svega na Vladu Srbije, čak ni predstavnik Vlade u ovoj Skupštini, ne govorim za gospodina Đorđevića koga treba i te kako pohvaliti što je svojim prisustvom dao do značaja ovoj našoj raspravi, ali niko od predstavnika Vlade nije se oglasio i rekao - osuđujemo takav postupak, tražimo detaljnu istragu, tražimo što pre da se utvrdi da li je tačno, te tvrdnje koje iznose iz južne srpske pokrajine; i na bazi toga da se ne samo da podrška predsedniku Republike, kako vi to rado činite, mada vas on sve više i više ostavlja po strani, on se deklariše podsvesno ili svesno kao radikal, a vi razmislite šta to znači.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Mirčiću.

Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović i Nataša Mihailović Vacić.

Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Snežana B. Petrović.

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Snežana B. Petrović

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Na član 32. podneli smo amandman da se u članu 32. stav 2. Predloga zakona o poštanskim uslugama, gde je predviđeno da agencija daje saglasnost na poštarinu za univerzalnu poštansku uslugu, osim rezervisanih poštanskih usluga na koje saglasnost daje Vlada, ovo predstavlja novinu u odnosu na dosadašnju praksu, dakle, predlažemo da poštarina u delu nerezervisanog servisa ostane u isključivom delokrugu poštanskog operatora bez režima odobrenja, tj. saglasnosti, budući da je reč o komercijalnom segmentu poslovanja.

Cilj ovog amandmana je zaštita interesa davaocu univerzalne poštanske usluge, budući da se od poštanskih operatora zahteva brzina u poslovanju i stalno prilagođavanje zahtevima korisnika.

Lako je biti brz u Beogradu i urbanim sredinama, velikim gradovima, ali otežavajuća okolnost je brzo delovati u najudaljenijem mestu u Srbiji, što je obaveza JP „Pošte Srbije“ kao javnog poštanskog operatora u ovom zakonu.

Naš amandman je odbijen uz obrazloženje da je implementirana preporuka EU, dakle, direktiva o vršenju poštanskog saobraćaja, koja predviđa da nezavisno regulatorno telo u oblasti poštanskih usluga, između ostalog, ima i zadatak da prati funkcionisanje univerzalne poštanske usluge, odnosno ostvarene prihode i rashode od pružanja usluge, te je s toga neophodno da agencija analizira poštarine i daje saglasnost na cenovnik za univerzalnu poštansku uslugu, osim rezervisanih na koje saglasnost daje Vlada.

Smatram da je ovde moglo biti i drugih akata kojima će se ovo regulisati, a ne da ovo bude deo člana u Predlogu zakona koji će na izvestan način usporiti pružanja usluga od strane JP „Pošte Srbije“.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Petrović.

Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.

Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodna poslanica Snežana B. Petrović. Izvolite.

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Snežana B. Petrović

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Još jednom da se zahvalim na razumevanju i na prihvatanju ovog amandmana zato što se princip univerzalnosti ne treba primenjivati na komercijalne usluge. Hvala.