Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.10.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/260-19

4. dan rada

28.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Petrović.
Na član 34. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović i Nataša Mihailović Vacić.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam za to da se ispitaju sve pošiljke, da se ispitaju i neki profesori koji su veoma glasni kritičari vlasti, što ne sporim. Što više kritikuju vlast, vlast treba da bude zahvalna na kritikama, a ne samo na pohvalama, ali pri tome ti profesori nemaju pravo da lažu i da kradu.

Slučaj Danice Popović. Ja pitam, kojom pošiljkom su oni plaćali stanove odjednom sa 365 hiljada švajcaraca, 400 hiljada evra? Zamislite, ovde imamo niz profesora od kojih su neki čak i podstanari, a zamislite sada profesorku koja kupi stan za 360 i nešto hiljada švajcaraca, 400 hiljada evra i pri tome glasno kritikuje vlast i standard u Republici Srbiji? Alo, gospođo Popović, pa vi da u Americi živite, ne bi kao profesor mogli da kupite kuću za keš od 400 hiljada evra ili 500 hiljada dolara, da li je tako gospodine Martinoviću, da se nađe u Americi primer da jedan profesor sa bilo kog njihovog univerziteta mogao da kupi odjednom za keš stan od 500 hiljada dolara?

Evo što ne može u Americi, uz sve američke sne i snove, može u Srbiji. Jedan profesor ili profesorka, da budemo rodno ravnopravni, kupi nekom pošiljkom odjednom stan od 400 hiljada evra. Gospođo Danice, odakle? Kakve su to pošiljke?

Kada malo bolje pogledamo, ona je imala saradnju, ne samo da je opljačkala mrtvog kolegu, čudna neka pošiljka, uzmeš udžbenik pokojnog kolege, prepišeš udžbenik, on mrtav ne može da se buni, prepišeš njegov udžbenik, staviš svoje ime, naplatiš autorski honorar od milion i 400 hiljada, na platu između 200 i 300 hiljada, kada dobiješ na kraju 2018. godine autorski honorar.

Gospodine ministre, vi to proverite, ovo što ja tvrdim, jer obično zbog istine koju ovde iznosim, obično ta druga strana digne neku galamu, kao – evo ga prostak. To što ja govorim jednostavno ne znači da sam prostak. Govorim jednostavno da naš narod razume, da ovi ovde, zajedno sa profesorkom Danicom Popović, i te kako lepo žive od nerada, a ona je, eto, prepisala pokojnog kolegu, njegov prevodilački rad, dobila milion i 400 hiljada i pri tome ona drži moralne pridike.

Ali, gle čuda, nje ima i u pošiljkama u bankama. Ona sa svojim suprugom, sa Šoškićem itd, sarađuje sa bankama i govori, piše tekstove o tome kako ne treba građanima koji su uzimali kredite u švajcarcima pomoći da zbog razlike i nagle promene kursa otplate svoje kredite. Znači, ona koja je za keš kupila stan od 400.000, koji je bio u švajcarcima, 365.000 evra kupila stan, ona je protiv toga da obični građani, koji su kupovali daleko manje stanove, tri puta manje, da otplate svoje kredite, da im država pomogne da ne moraju da vrše samoubistva i da pribegavaju nekim drugim sredstvima zato što ne mogu da plate svoj kredit.

Gle čuda, ona je pisala tekstove da svi oni treba da vrate, ali nemaju odakle, gospođo Popović. Nemaju oni učešće u bankarstvu. I ona je zbog toga, zato što su ona i Šoškić nagovarali ljude da uzmu kredite u švajcarcima, pa još posle govore da ti krediti treba da budu vraćeni u apsolutnim iznosima, bez obzira na naglu promenu kursa, zahvaljujući tome je ona dobila, verovatno zahvaljujući tome je dobila taj novac i treba da odgovori. Ne znam zašto smo mi poslanici, mi smo iz javnog sektora, zašto smo mi podložni svim kontrolama Agencije za borbu protiv korupcije, za naše plate koje se kreću od 78.000 dinara plus paušal, neki poslanici ne dobijaju ništa sem paušala. Zašto smo mi predmet tolike kontrole? Ja nemam ništa protiv.

Agencija za borbu protiv korupcije kontroliše poslanike sa 78.000 plus paušal, ali profesore koji imaju od 200 do 300 hiljada ne kontroliše, pa profesori sa ekonomskog fakulteta ulaze u upravne odbore banaka, čine im razne usluge, konsultantske, nagovaraju kako što više da izgule kožu ovom narodu i pri tome imaju nekoliko vrsta prihoda i ne podležu kontroli Agencije za borbu protiv korupcije, iako lične dohotke i primanja, kao i mi, dobijaju iz državnog budžeta.

Dakle, ja se pitam koje su to pošiljke javne i tajne bile da jedan profesor, ono što ne može u Americi, može u Srbiji da izvadi 400.000 evra u kešu, 500.000 dolara i kupi stan? Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović i Nataša Mihailović Vacić.

Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović i Nataša Mihailović Vacić.

Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč?

Reč ima narodni poslanik Snežana B. Petrović.

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Snežana B. Petrović

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Ovaj amandman će u najvećem delu pomoći da se u vremenu ekspanzije nedozvoljene trgovine koja se odvija, koja u stvari pokušava da se odvija u tokovima poštanskog saobraćaja, minimizuje i da se izvršavanjem identifikacije suzbije nelegalna trgovina i obmana u tokovima poštanskog saobraćaja. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik, predlagač amandmana, prof. dr Milorad Mijatović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milorad Mijatović

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem.

Poslanička grupa SDPS podnela je deset amandmana. Ti amandmani su imali zadatak da poprave neke stvari u zakonu, da poboljšaju, a isto tako, da građanima pomognu da njihova sigurnost bude znatno povećana.

Zahvaljujem svima koji su razmatrali ove amandmane i svih deset amandmana usvojili. Mislim da je to veoma dobro i da će zakon sa ovim amandmanima biti bolji, kvalitetniji i na službi građanima Srbije. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović i Nataša Mihailović Vacić.

Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.

Da li neko želi reč?

Reč ima narodna poslanica Snežana B. Petrović.

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Snežana B. Petrović

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Ovaj amandman trebalo je da definiše i da precizira sve procese u Pošti Srbije, odnosno prijem, prenos i uručenje, odnosno ležarinu i vraćanje neuručene pošiljke. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 53. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, pošto se ovde radi o poštanskim sandučićima, ja ću navesti sadržinu koja nije tajna, kako novac pretplatnika koji plaćaju pretplatu SBB-u Draganu Šolaku i Draganu Đilasu, kako ide iz sandučića u sanduče, ali to je onako malo veće, ne može to građansko malo sanduče da prihvati toliko novca.

Recimo, ono što se taji je da SBB iz pretplate građana Republike Srbije isplaćuje „Dajrekt mediji“ Dragana Đilasa iznose 28.231.000, pa 3.005.000, pa 144.757.000, pa onda je to malo, pa onda kako se ovi protesti ovako spontano odvijaju, 153.630.000. Ovi što šetaju treba da znaju, njih ima nekoliko stotina, da se njihova šetnja debelo naplaćuje, verovatno Dragan Šolak prebacuje Đilas, Đilas Bošku Obradoviću, jer gotovo je neverovatan iznos 153.630.000 dinara, pa onda u toku 2018. godine još 85.848.000, pa onda u 2019. godini 153.680.000 dinara, pa 75.600.000 dinara, pa 3.671.000 dinara. To su transferi koji idu od Dragana Šolaka prema Draganu Đilasu, odnosno to su velike vreće novca, verovatno je to žiralno. Sveukupno uzmete 643 miliona u dinarima dobije Dragan Đilas od Dragana Šolaka, pa može da odvoji deo novca za Boškića, može da kupi neku stranku, može u dužničko ropstvo da gurne DSS. Ovo je bilo u dinarima.

Onda idemo na vidimo kako to ide u devizama. Idemo, priliv „Dajrekt medije“ koja se vezuje za Dragana Đilasa, 25.550 evra, pa 255.000 evra, pa 344.000 evra, pa 255.000 evra.

Ovaj Dragan Šolak je prema Đilasu široke ruke - 171.500 evra, 261.500 evra, pa milion i 19 hiljada evra, pa 401.500 evra, a kad se navodan otpor prema vlasti raširio, 790.000 evra i na kraju priliv "Dajrekt mediji" od SBB-a pet miliona 209 hiljada 805 evra. Sve ukupno - 10,5 miliona evra i 638 miliona u dinarima. Dakle, lep priliv samo u delu transakcija "Dajrekt" Đilasove medije od Šolaka u vrednosti negde 15 i po miliona evra. Otuda ovi protesti, otuda zahtev da se REM politički obrazuje, da pripadne Đilasu, da bi mogli da štite ovakve biznise Šolak-Đilas. Hvala.