Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.10.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/260-19

4. dan rada

28.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Markoviću.

Na član 80. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.

Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodna poslanica Snežana B. Petrović.

Izvolite.

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Snežana B. Petrović

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Ovaj amandman ima krajnji cilj, dakle, usklađivanje predloga zakonskog rešenja sa aktima Svetskog poštanskog saveza, kako sam ranije rekla, čiji smo osnivač i član do dana današnjeg. Akta koja se donose na kongresima Svetskog poštanskog saveza obavezujuća su za sve članice, pa tako i za nas. Dužni smo da implementiramo u naše zakonodavstvo, pa s tim u vezi i ovi rokovi koje je potrebno izmeniti, a predviđeni su za reklamacije.

Na kraju ovog mog obraćanja po amandmanima, više se neću javljati, želim da kažem sledeće. Da su očigledno javne rasprave i okrugli stolovi koji su održani u cilju donošenja ovog predloga zakonskog rešenja, izazvali veliku pažnju, kako učesnika na poštanskom tržištu, tako i nas ovde narodnih poslanika.

Ono što mogu da kažem, to je da od ukupno 50 podnetih amandmana, 31 je prihvaćen. Naši amandmani podneti su isključivo kao iskustvo ili potreba i obaveza iz rada, iz našeg iskustva, koje imamo u Javnom preduzeću „Pošta Srbije“, a sa ciljem da „Pošta Srbija“ i dalje ostane jedan od stubova privrednog razvoja, sa glavnim i nosećim odrednicama, to su profitabilnost, rast i razvoj i sa svojom osnovnom misijom, a to je da pruža poštanske usluge na teritoriji Republike Srbije, uključujući KiM, pod jednakim uslovima, rokovima i pristupačnim cenama. Mogu reći i vrlo niskim cenama i to je njena osnovna misija.

Ona ljudska misija je da naši zaposleni u najudaljenijim selima budu prva pomoć i podrška, da ne kažem poštari, rodbina najstarijim građanima u zabitima Srbije, dakle, sa kojima će se oni osećati kao rodbina i kao neko ko ima sigurnost i kome će biti na vreme pružena podrška i pomoć. Sa druge strane, kao institucija predstavljamo državu i u najudaljenijim mestima naše zemlje.

Ovaj zakon donosi dodatne odgovornosti i obaveze Javnom preduzeću „Pošta Srbije“, ali mi smo spremni i odgovorićemo kvalitetno na sve ono što zakon predviđa. To smo uvek do sada radili, uspešno realizovali, to ćemo činiti i ubuduće.

Očekujemo da ministarstvo primenjuje jednake standarde u regulaciji poštanskog tržišta, kako prema nama kao javnom poštanskom operatoru, tako i prema ostalim učesnicima poštanskih usluga na ovom tržištu. I, očekujemo da će uvažiti i izlaganje moga kolege Srete Perića, u pogledu radno-pravnog statusa naših zaposlenih, kako bi na još bolji i odgovorniji način izvršavali ono što nam je zadatak i uloga koju nam je poverila država. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Petrović.
Na član 82. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 82. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović i Nataša Mihailović Vacić.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 82. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 97. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 97. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima predlagač amandmana narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Čuli ste stavove SRS o tome da „Poštama“ mora da se priđe još ozbiljnije, zato što mislimo da svaki građanin Srbije mora imati na raspolaganju sve vrste poštanskih usluga i od toga nikako ne sme da se odustane.

Naši amandmani su u dobrom broju prihvaćeni, ali oni nisu suštinski nešto menjali zakon, nego su prosto skretali pažnju na neke stvari kako treba preciznije da se određeni delovi zakona formulišu.

Radi javnosti samo, nikada se nije desilo da je neki amandman SRS prihvatila skupštinska većina, jer je to malopre rečeno da se desilo, ali Vlada, desi se povremeno, kada malo ozbiljnije vide ono što smo mi pisali, kada ne obrazlažu reda radi da se odnosi obrazloženje na onaj amandman ispred, a onaj ispred na onaj ispred i tako, kada se vidi da ništa i ne gledaju šta smo pisali, ali to nije važno. Mi ovo radimo pre svega da bismo pomogli građanima Srbije.

Kada kažemo da moraju imati na raspolaganju svi građani sve usluge, postoji niz problema. Recimo, da probate da pošaljete telegram u neko selo kod Babušnice i šaljete telegram u petak, onda vas tamo službenik obaveštava da će taj telegram stići onome kome je poslat tek u utorak, to mora da se reši. Ako se komunicira telegramima, svakako da ili nema drugog načina ili postoji ozbiljan razlog da to bude baš telegram, onda koja je svrha telegrama ako od petka stiže tek u utorak onome kome je namenjen.

Kada se govori uopšte o razvoju sela, o vraćanju ljudi na selo, vi ste puni tih priča, ali znate nije svrha samo vratiti mlađe ljude u selo da se bave poljoprivredom. Da, svakako i poljoprivredom, jer je to osnovno čime se ljudi na selu bave, ali ti ljudi moraju imati i crkvu i školu, obdanište i moraju imati poštu. Poštu sa svim mogućim uslugama. Dakle, taj jedan poštanski šalter. Prvo, samo jedan poštanski šalter u svakom i najmanjem selu zapošljava četvoro ljudi , mora imati tog čoveka koji radi na šalteru, mora imati službu obezbeđenja, mora imati spremačicu, mora imati dostavljača pošte. Znači, četvoro ljudi automatski se zapošljava i to mogu biti relativno mlađi ljudi da bismo i na taj način pomogli i motivisali ljude da se vraćaju u selo, a ne samo da im kažemo vratite se tamo da se bavite poljoprivredom. I onaj koji se bavi poljoprivredom mora imati na raspolaganju određene usluge koje su potrebne njemu kao i svakom čoveku, bilo kojim poslom da se bavi.

To što ste vi, vidimo nasledili od Zorana Đinđića, mlade lidere, to je tako bilo i u Đinđićevo vreme, mladi lideri koji su mislili samo da treba da obuku novo odelo, stave lap-top u tašnu, kravatu i da tako šetaju na nekim funkcijama, podsetiću vas samo kako su prošli ti mladi lideri, tzv. mladi lideri koji su svojevremeno Dinkić i Labus mobilisali.

Labus je u to vreme profesor na Ekonomskom fakultetu, otišao na Ekonomski fakultet i tamo izabrao tridesetak studenata koji su bili pred kraj studija, ali im se nešto odužio taj završetak i onda je on lepo njih pozvao i obezbedio im da za nekoliko dana završe, polože po nekoliko ispita, koliko im je ostalo. Onda su ti mladi ljudi, koje su oni takođe zvali liderima, dobijali ozbiljne poslove. Oni su išli npr. u Japan, tamo zaključivali ugovore, Dinkić sve ugovori, samo pošalje tog nekog da to potpiše, pa su ih ovde postavili za direktore raznih agencija. Pa Dinkić je sve poslove radio, samo su oni potpisivali i kada je Dinkić trebao između ostalog i zbog toga da odgovara i da je pravne države, završi u zatvoru, to se nije desilo, ali su ti tzv. mladi lideri pohapšeni, pa bili u pritvoru, pa evo, koliko je godina prošlo, još uvek postupak protiv njih traje i oni više nisu ni mladi, ni lideri. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Radeta.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković, replika.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Na mene je mislila prethodni govornik, da ne kažem govornica, jer onda bi se poslanica Radeta javila da me ispravi, kao nekoliko puta do sada.

Dakle, istine radi, jesam istakao da je Vlada Srbije, kao i vladajuća većina spremna da prihvati svaki amandman koji ide u pravcu poboljšanja predloga zakona, koji ima za cilj da pozitivno utiče na zakon, samim tim i na primenu sutra zakona, a samim tim i na dobrobit građana.

Mi smo to pokazali mnogo puta do sada, a potvrda da je ovo što ja govorim istina, nalazi se u mišljenju Vlade Srbije koja je prihvatila amandman na član 78. Predloga zakona, a koji je podnela njena koleginica Nataša Jovanović i iznela argumente, a Vlada je na to rekla, amandman se prihvata iz razloga navedenih u obrazloženju amandmana. Dakle, prihvatamo argumente, to postaje sastavni deo zakona i ja ne vidim tu, u čemu je problem?

Kada je reč o mladim liderima, pa ja moram da iskoristim priliku da istaknem da sam ponosan što je SNS pokrenula lidersku akademiju, što je pokazala da ima u svojim redovima veliki broj mladih ljudi koji su spremni da se upuste, da kažem, u borbu za bolju Srbiju, da menjaju stvari u Srbiji i što pokazujemo da ozbiljno računamo na njih u budućnosti. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Markoviću.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite, koleginice Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Da, narodni poslanik, a ne narodna poslanica, a ne govornica, daleko bilo.

Zaista je krajnje vreme da, predsedavajući, vodite računa o tome da se u Narodnoj skupštini izražavamo u skladu sa Ustavom Republike Srbije, koji kaže da Narodna skupština ima 250 narodnih poslanika, a to što neko želi da se dodvori nekim tamo evropskim, istrošenim kadrovima, koji se švrćkaju po Srbiji, pa između ostalog i da uvode neki novi govor, to je njihov problem.

Ali, nisam ja, nije kolega mene uopšte malo pre demantovao, ja sam precizno rekla, dešava se da Vlada Republike Srbije usvoji ponekad, poneki amandman poslanika SRS. Nije se desilo da je neki naš amandman, ako to prethodno nije uradila Vlada, prihvatila skupštinska većina, iz prostog razloga što skupštinska većina i ne zna šta je parlamentarna demokratija i ne priznaje osnovne principe parlamentarne demokratije. Dakle, ja sam ovako rekla, a ne nikako drugačije i nije bilo uopšte mesta za neku intervenciju.

Ne smeta naravno, ali jednostavno nije bilo mesta, ako se nešto kaže, onda to mora biti istina, jer mi se ovde, bar mi iz SRS, pre svega obraćamo javnosti. Mi želimo na sve probleme u društvu da skrenemo pažnju javnosti Srbije. Mi smo ti koji smo se i sa ostalima, sa nekim koji su sada ovde, sa nekima i koji nisu, mi smo ti koji smo se izborili za direktne prenose sednica Narodne skupštine, ne zato što je nama drago da nas gleda neko na televiziji, već zato što mi šaljemo političke poruke građanima Republike Srbije. Političke poruke šaljemo i kroz amandmane i kroz primedbe na predloge zakona i naravno i dalje ćemo to da radimo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Katarina Rakić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Evo, ja ću ponoviti nešto što je očigledno danas, od podnetih 50 amandmana na današnji Predlog zakona, Vlada Republike Srbije zaista je pokazala jednu ogromnu širinu i prihvatila je 31 amandman, da ne stoji ono što je prethodni govornik, prethodni narodni poslanik rekao, da ova skupštinska većina ne prihvata. Evo, ja ću demantovati, nadležni odbor, Odbor za prostorni planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, takođe je prihvatio amandmane.

Ali, ono što je suštinski, što mogu da kažem za ove amandmane, što je i ona naravno prihvatila, jeste da su oni, ti amandmani, više kozmetičke prirode, da suštinski oni zaista, niti poboljšavaju sam tekst zakona, niti donose nešto novo, zaista više služe da tekst zakona upotpune u smislu lekture.

Ono što bih ja takođe želela da kažem, jeste svakako da dam podršku mom kolegi Aleksandru Markoviću, da kažem da se vi ne bavite akademijom mladih lidera, to je posao koji svakako radi SNS i naš predsednik Aleksandar Vučić, a ono što on radi svakako se nikada ne može uporediti ni sa jednim od prethodnih koji su bili na toj poziciji, jer zaista ni jedan se ne može pohvaliti tolikim brojem, odnosno toliko kilometara izgrađenih autoputeva, toliko otvorenih fabrika, toliko novih radnih mesta. To je ono čemu se može Aleksandar Vučić i SNS zaista pohvaliti.

Vama predlažem da nastavite da pišete ove amandmane. To je ono što vam dobro ide, a nemojte pominjati nešto što vam ne ide dobro. Hvala.