Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 29.10.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Vukadinoviću.
Nastavljamo sa radom i prelazimo na pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su danas pozvani da sednici prisustvuju ministar Zoran Đorđević sa saradnicima.
Primile ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević, Dejan Šulkić, Marijan Rističević, Milorad Mirčić, Nataša Jovanović, Nemanja Šarović, Aleksandar Šešelj, Vjerica Radeta i Sreto Perić.
Primile ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Predlagač izmena i dopuna Zakona kaže u prvom članu da treba zabraniti proizvodnju, uvoz i izvoz, promet obmanjujućih proizvoda i dalje ide tekst koji svojim obmanjujućim izgledom ugrožava zdravlje i bezbednost potrošača.

Mi srpski radikali kažemo da bi trebalo preformulisati, da se u ovom članu definišu zahtevi koje moraju ispunjavati proizvodi koji se na tržištu Republike Srbije proizvode, odnosno učestvuju u prometu.

Mi obuhvatamo sve proizvode, za razliku od predlagača koji se skoncentrisao samo na proizvode koji imaju obmanjujući izgled. Suština je da sprečimo sve vrste obmanjujućih proizvoda ne samo po izgledu, nego i po sadržaju.

Kada smo obrazlagali ovaj zakon naveli smo primer „Koka-kole“. Ona po izgledu nije obmanjujuća, ali po sadržaju je obmanjujuća, jer je veoma štetna.

Drugo, nema deklaraciju, ne sadrži deklaraciju na kojoj je sastav od čega je i na koji je način spravljen taj napitak, do onoga što je opšte poznato da je štetna, a to su ove elektronske cigarete.

Na ovaj način obuhvatamo i proizvodnju i promet i da moraju biti zahtevi jasno izdefinisani da ne bi moglo, da se spreči da ovakvi proizvodi budu prisutni na tržištu i u proizvodnji u Srbiji.

Zakonodavac kaže, odnosno, ne zakonodavac nego predlagač, Vlada Srbije kaže da se ovde samo odnosi na proizvode obmanjujućeg izgleda, i Vlada, naravno u skladu sa tradicijom nije prihvatila ovako jedno šire definisanje ovog člana, što umanjuje procenat o kome je kolega govorio prihvatanja amandmana podnetih od strane opozicije.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Mirčiću.
Za reč se javio Aleksandar Marković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, predlažem da se ne prihvati amandman o kome smo malopre govorili iz svih onih razloga koje je i Vlada predložila u mišljenju koje je dostavila narodnim poslanicima, kada govorimo o predlogu zakona o opštoj bezbednosti proizvoda.

Međutim, gospodine predsedavajući, danas je 302 dan kako poslanici dela opozicije ne dolaze na svoj posao za koji uredno primaju platu, 302 dan kako se nalaze u tzv. „bojkotu parlamenta“. Time pokazuju vrhunsku neodgovornost i prema parlamentu i prema građanima Srbije koji su ih birali.

Sad, znam da bi neki iz tog dela tzv. „opozicije“ voleli da se vrate u parlament. Dakle, mogu i da nabrajam konkretno imena nekih poslanika koji bi zaista voleli da se vrate u parlament, ali ima jedan problem, ne da im njihov šef, ne da im Dragan Đilas. Ne da im ni da se oglase u javnosti po tom pitanju, a kamo li da se vrate u parlament.

I to ne kažem ja, niti iko iz SNS, to je rekao i jutros Rade Veljanovski na onoj televiziji N1. Ja sam slučajno upalio N1, hteo sam vremensku prognozu da pogledam, pa sam imao prilike da vidim Radeta Veljanovskog kako gostuje i kako tvrdi da je Dragan Đilas apsolutni gospodar onog što se danas u Srbiji zove opozicija, da je apsolutni šef, da je gospodar tog Saveza za Srbiju i da svi moraju bespogovorno da slušaju. Čak je upotrebio jednu sintagmu, a to je da je Dragan Đilas kupio ili da kupuje srpsku opoziciju.

Ono što je još gore od ovoga o čemu sam govorio, to je nastavlja se linčovanje i iživljavanje dela naših političara, dela političara iz opozicije prema javnim ličnostima koje se usuđuju da ne misle na način na koji to naređuju „Danas“, N1, NIN, „Vreme“ i svi ostali iz tog miljea.

Nakon jučerašnjeg iživljavanja nad slavnim umetnikom Momčilom Bajagićem Bajagom, imamo nastavak. Tako Vuk Jeremić, on je valjda predsednik one Narodne stranke, koji se očigledno iznervirao zbog nastupa poznatog pevača Ace Lukasa na rođendanu SNS u hali „Spens“ u Novom Sadu, koji je u svom nastupu otpevao stihove čuvene patriotske pesme „Ovo je Srbija“, ponavljam čuvene patriotske pesme, po meni možda i najlepše patriotske pesme u Srbiji, Vuk Jeremić na to je rekao na svom zvaničnom tviter nalogu „Gorećeš u Paklu“.

Ovo je slika Ace Lukasa za mikrofonom kako peva stihove o kojima sam govorio i Jeremićev komentar na to je „Gorećeš u Paklu“.

Zamislite tu bestidnost. Zamislite. Posle je Vuk Jeremić osetio potrebu da reaguje, da objasni dodatno, pa kaže: „Svima koje je uznemirio moj komentar“, citiram: „Drogirani delikvent, sa tamnim naočarima peva o grobovima ratnika sluđenoj gomili, dovezenoj autobusima, a direktan TV prenos toga ide celoj naciji“. Tu misli na događaj, proslavu rođendana SNS. Kaže: „Mene ovo neodoljivo asocira na Pakao“.

Dakle, tu vređa i sav srpski narod nazivajući ga „sluđenom gomilom“ u „sluđenoj naciji“ i ja moram da postavim pitanje, dokle ćemo trpeti targetiranje? Dokle ćemo trpeti crtanje mete na čelo svakoga ko se usudi da ne misli na način na koji misle N1, „Danas“ i svi ostali i razni akademici, Dušan Teodorović, za koga moj uvaženi kolega Marko Atlagić ima adekvatan nadimak i svi ostali i ovaj isti Vuk Jeremić koji je u svojoj prošlosti usuđivao da se naziva nacionalistom, desničarem, patriotom itd. Zamislite, on se čak u jednom delu svoje karijere slikao sa šajkačom želeći na taj način da pošalje poruku kako je on nacionalista, kako je on patriota.

Ja sam posle ovoga, posle ovog ruganja našoj naciji, posle ruganja vrhunskoj patriotskoj pesmi, pesmi koja izaziva najdublja osećanja kod slušalaca i najlepša osećanja kod slušalaca, ja očekujem da u njihovom stilu spaljivanja knjiga, spaljivanja svega onoga što bi trebalo da nam bude sveto, ja očekujem da on spali sada svoju šajkaču sa kojom se svojevremeno slikao. Sramota da ga bude.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Markoviću.
Reč sada ima ministar Zoran Đorđević, pa pravo na repliku Milorad Mirčić.
Izvolite, ministre.

Zoran Đorđević

Zahvaljujem.
Gospodine Mirčiću, shvatam šta je bio razlog vašeg predloga izmene i dopune ovog člana. Već u sledećem članu 2, pričaćemo o tome, postoji definicija toga šta je obmanjujući proizvod. Ja razumem da postoji danas i obmanjivanje kada nisu samo proizvodi u pitanju i da danas imamo neke delove i neke članove i neku opoziciju koja želi da obmane javnost i da potpuno zloupotrebi i mlade i sve ostale davajući im potpuno pogrešne informacije, ali ovaj zakon nije vezan za obmanjivanje javnosti.
Tako da bih voleo da se vratimo samo i ukoliko ima bilo kakvih predloga kako ovaj član 2. da se drugačije menja i da se definiše, ja stojim na raspolaganju. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Đorđeviću.
Sada pravo na repliku ima gospodin Mirčić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Interesantno je kako je kolega obrazložio svoje stavove koji se poklapaju ili u potpunosti se slaže sa obrazloženjem koje je dala Vlada.

Od svega toga što je u argumentaciju svog stava naveo, jedino što je vezano za temu i za materiju, to je obmanjujuće ličnosti kao obmanjujući proizvodi. Sve ovo što je nabrojao Aleksandar Marković i ličnosti i događaje to je obmanjujući proizvod i to Srbija zna da su to obmanjujući proizvodi.

Još više vi obmanjujete koristeći ovakve prilike da ih po ko zna koji put ponovo aktuelizujete u javnost. Vi ne shvatate jednu stvar da je vaša namera odavno prozrena. Vi želite da veštački polarizujete političku scenu Srbije, pa čak ne prezate da koristite i ovakvu temu i ovakvu materiju kada je u pitanju zaštita zdravlja, zaštita građana Srbije. Koga više interesuju i Đilas i svi ti likovi koje vi nabrajate i Bajaga? Bajaga peva kako ko dođe na vlast. Koga to sada interesuje?

Ovde se radi o materiji gde mi kažemo svi proizvodi, zahtevi za sve proizvode koji se nalaze i u proizvodnji i na tržištu, a ne pojedinačno te obmanjujuće proizvode da nabrajamo, to je prošlost. To je već na smetlištu političke istorije.

Ako nastavite tako, možete da imate sličnu sudbinu. Nemojte da se zanosite sa tim. I oni su tako isto kao i vi nadmeni, nadobudni, puni sebe. Vidite da vas je Vučić poslao u četvrti red. Već se i on kao radikal distancira od vas. Ako tako nastavite otići ćete u šesti red.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Mirčiću.
Pravo na repliku ima Aleksandar Marković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ja zaista ne znam, gospodine predsedavajući, kako sam ja to obmanuo javnost, tako što sam čitao javno dostupne izjave Vuka Jeremića, možda je mislio na jučerašnju izjavu onog akademika Dušana Teodorovića. Znate šta, postoje zvanični tviter nalozi nekih ljudi koji zauzimaju neki prostor u javnom političkom životu. Dakle, šta ja mislim o Vuku Jeremiću, to se vrlo dobro zna. Šta ja mislim o akademiku Dušanu Teodoroviću, to se jako dobro zna.

Ali, ne sporim da oni zauzimaju prostor u javnom političkom životu i oni imaju svoje zvanične tviter naloge. Na tim tviter nalozima i ostalim nalozima koji pripadaju društvenim mrežama, oni iznose svoje političke stavove kada je reč o dnevno-političkim događajima.

Dušan Teodorović je juče napao proslavljenog muzičara, umetnika Momčila Bajagića Bajatu. Ja sam na to reagovao. Nisam obmanuo javnost, već sam pročitao zvaničan tvit, zvaničnu izjavu i dao svoje mišljenje o tome. Tako i danas, pročitao sam zvaničnu izjavu Vuka Jeremića, koji se na interpretaciju stihova čuvene patriotske pesme „Ovo je Srbija“, oglasio na način da je to rekao: „Ovo je pakao“. I kako sam ja tu, molim vas, obmanuo javnost?

Kada je reč o tome ko se nalazi smetlištu istorije, tu mogu da se složim sa prethodnim govornikom. Da, Đilas, da, Jeremić, da Boško Obradović, da svi oni iz tog nesrećnog Saveza za Srbiju, zajedno sa ovim akademikom, za koga moj uvaženi kolega Marko Atlagić, ima adekvatan nadimak, odnosno izraz, da, svi oni zaslužuju da se nađu na smetlištu istorije i to će se sasvim sigurno desiti.

Drugi je problem što neki mediji u Srbiji veštački njih pokušavaju da vrate u politički život i da njih predstave kako su oni relevantni politički faktori. Nisu, i ja to znam i svi to znaju i vi to znate, da oni nisu nikakav relevantan politički faktor, ali neki mediji koje sam nabrojao, kao što su N1, „Danas“, „Nin“, „Vreme“, veštački pokušavaju da prikažu kako oni funkcionišu, kako postoje, kako su važni, bitni itd.

Što se tiče četvrtog reda, Srpska napredna stranka je na najbolji način predstavila da svoje funkcionere, dakle, naše funkcionere, funkcionere SNS, članove predsedništva, članove glavnog odbora, dakle, poslali smo poruku da nam nisu važni funkcioneri, da kod nas nema podele na nekakav vip i na neki ostali deo, nego da delimo sudbinu građana i da nam je vrhunsko zadovoljstvo da i najveći funkcioneri SNS sednu u četvrti, peti, sedmi, jedanaesti, šesnaesti, bilo koji red. Čak ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović, koji je jedan od najistaknutijih funkcionera SNS, je sedeo na tribinama. Nama to nije važno. Zahvaljujem.