Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 29.10.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.

Da li neko želi reč? (Ne)

Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na petu tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Da)

Izvolite, kolega Damjanoviću.

...
Srpska radikalna stranka

Miljan Damjanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.

Ovo je još jedan od onih zakona gde, kada pročitamo obrazloženje, dolazimo do toga da se neke stvari ovde nekad ne poklapaju, kada vi govorite o vašem putu, odnosno kada predstavnici režima govore o putu, uspešnom, kako kažu, putu Srbije ka Evropskoj uniji. Ono što, naravno, uvek bode oči svim našim ljudima jeste što je po pravilu postalo činjenica koju ste pokupili još od Mlađana Dinkića i termin "eksperti" da u svojim obrazloženjima stavljate na novim zakonima koje predlaže Vlada Republike Srbije, obično učestvuju eksperti, nekakvi eksperti EU. I šta je sad tu interesantno u tom obrazloženju?

Naravno, mi smo protiv ovoga, ali kada vi dajete obrazloženje, ovo bi bilo interesantno da su ove izmene i dopune rađene šest meseci, godinu dana nakon dolaska na vlast sadašnje koalicije, ali interesantno je da tek posle punih sedam godina režim uvidi da nešto nije bilo u redu, da su sve države u regionu davno promenile te svoje zakone, uskladile ih sa evropskim standardima i sedam godina kasnije, odnosno danas, vi smatrate da su naši privrednici bili nekonkurentni a da smo imali problem sa međunarodnim tržištem i institucijama.

Sada shodno tome treba podsetiti da mi nismo nekonkurentni na tržištu, i našem i na tržištu EU zato što ovi zakoni nisu bili dobri, već mi nismo prevashodno konkurentni na tom tržištu, a nažalost i na sopstvenom, iz razloga što je jednostrana primena SSP-a dozvolila nekontrolisani uvoz strane robe na naše tržište i tako uništila srpskog privrednika, proizvođača i svih ostalih.

S druge strane isto treba napomenuti da istim tim ugovorom mi nismo konkurentni ponovo na tržištu EU iz razloga što sa druge strane mi kada izvozimo plaćamo i carine i porez i sve ostalo. I ovo je zapravo samo još jedan u nizu neuspešnih pokušaja i vašeg puta i destabilizacije naše privrede, jer ovim zakonom ništa nećete doprineti, odnosno izmenama i dopunama, da naši privrednici ili bilo ko stanu na noge i budu konkurentni, ne samo na međunarodnom, već i na sopstvenom tržištu. Jer, razlog, dokle god budete išli ovim putem stranputice a ona se zove Evropska unija, naš privrednik, proizvođač, poljoprivrednik, nažalost, neće biti konkurentan.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da)
Koleginice Radeta, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Napravili ste jednu grešku, možda i previd. Ovaj član odnosi se na treći član zakona i govori o izvozu robe dvostruke namene i kaže šta je izvoz robe dvostruke namene. Između ostalog - prenos softvera i tehnologija putem elektronskih medija, telefonom ili faksom na području izvan Republike Srbije, ali ste izostavili ovde da napišete i - društvene mreže.

Društvene mreže su sredstvo ne samo komunikacije, nego sve više se trguje preko društvenih mreža i mi smo mislili, evo, samo skrenuli vam pažnju da bi bilo dobro da ovaj amandman prihvatite i da društvene mreže uvrstite takođe u jedan od načina izvoza robe dvostrukih namena u skladu sa ovim članom 3.

Vi to niste prihvatili i moram da vam kažem da onaj ko je pisao obrazloženje zbog čega to nije prihvaćeno ništa ne zna. Izvinite, ali je tako. Ne prihvatate amandman, pa nam objašnjavate šta je amandman i kažete da je amandman predlog za izmenu i dopunu predloga zakona, a kaže, pošto ovde razmatramo izmene i dopune zakona, a ne zakon, onda amandman ne može da se prihvati. Ovo stvarno niko živi ne može da razume. Da li to znači da vi mislite da samo vi imate pravo da menjate zakon i da mi zapravo ovde ništa ne treba da govorimo, ni da podnosimo amandmane, jer zakon mora da se menja onako kako vi kažete? Zapravo, ne kako vi kažete, nego kao što ste napisali u obrazloženju.

U izradi zakona, zamislite, učestvovali su eksperti EU, koji su skretali pažnju da je evropskim zakonodavstvom propisano da je to međunarodna praksa da se kontroliše izvoz robe dvostruke namene itd. Mi vas podsećamo na jedan katastrofalan sporazum koji je Srbija potpisala, a to je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a zbog kojeg Srbija trpi velike štete, budžet Srbije trpi velike štete, naši seljaci trpe velike štete.

Zahvaljujući tom sporazumu roba, poljoprivredni proizvodi i poljoprivredna industrija naša je u velikom problemu zato što joj konkuriše roba iz zemalja EU, koja je povoljnija, zato što može da se uvozi bez carina.

Mi vam godinama skrećemo pažnju na pogubnost tog sporazuma, ali vi, naravno, ne reagujete zato što ste vi, zapravo, pravni sledbenici, u pravnom smislu te reči, onih pre vas ne samo kao država, nego kao režim. Vi ste u svemu zapravo podržali one žute koji su vas napravili, pa od njih preuzeli vlast i to pokazujete i kroz taj Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i o tome kako hrlite u EU i kako ste potpisali Briselske sporazume. Generalno, dakle, vi se ne razlikujete od njih i onda malo, malo pa se pojavi neki zakon koji nam skrene pažnju, prosto, da ne zaboravimo da ste vi vlast u kontinuitetu i da je taj kontinuitet zapravo velika šteta, da vi ne vodite računa o ljudima u Srbiji. Ovde sada konkretno govori o seljacima, ali generalno ne vodite računa o ljudima u Srbiji i zato ljudi veoma teško žive. Narod u Srbiji veoma teško živi.

Moram da podsetim i na činjenicu da ste se vi hvalili da će od nove godine minimalna zarada u Srbiji biti 30.022,00 dinara. Niste se hvalili, ali opšte je poznato da su najniže penzije između 10 i 14 hiljada dinara, da je minimalna potrošačka korpa 37.000 dinara. Niko nam još iz vlasti nije objasnio šta da rade ljudi bez tih sedam hiljada dinara za minimalnu potrošačku korpu, da li treba nedelju dana da se zamrznu, kao što je kod vas praksa da se vaši funkcioneri zamrznu da bi kao, navodno, nestranački preuzeli neku funkciju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Samostalnost jedne države je nešto čemu treba sve države, odnosno njihovi stanovnici da teže. Juče je jedan od kolega rekao da je u pravnoj teoriji ovo što Srbija ima sad vrhunac što može da se postigne i tu nema šta da se zameri, to je otprilike tako. Ali, kroz ove zakone, nove zakone, zakone o izmenama i dopunama koje mi sada imamo na dnevnom redu, mi sve manje ograničavamo svoju samostalnost. Jedan od tih zakona kroz koji se to može i u praktičnom i u teorijskom smislu prepoznati je ovaj zakon o izvozu robe dvostruke namene.

Ovde zemlje članice, a vi to i ne krijete, vi kažete da su evropski stručnjaci učestvovali u donošenju ovog zakona, zakona o izmenama i dopunama zakona, žele da zaštite svoje tržište. Kada se kaže izvoz i uvoz robe dvostruke namene, pre svega se misli na konvencionalno naoružanje i oružje za masovno uništavanje koje ima enormnu smrtnost. Te zemlje žele da zaštite sebe od uticaja drugih zemalja i mi to sve prihvatamo.

Naravno, ovde dolaze u obzir i robe široke potrošnje. E mi tu ne vodimo računa. Moje kolege su već govorile kako da budemo konkurentni poljoprivrednim i drugim proizvođačima u zemljama EU ili zemljama trećeg sveta, kako vi to kažete, ukoliko sami ne vodimo računa dovoljno o sebi?

Mi smo počeli neka usaglašavanja, ne čekajući SSP EU. Državna zajednica Srbija i Crna Gora 2005. godine je regulisala odnos prometa roba dvostruke namene. Naravno, desilo se to što se desilo sa tom državnom zajednicom. Srbija je 2013. godine donela Zakon o uvozu i izvozu robe dvostruke namene i sad je to malo, vi idete i dalje.

Kada smo mi hteli u ovom članu 3. da intervenišemo, status poljoprivrednih i svih drugih proizvođača u Srbiji, prihvatanjem ovog našeg amandmana, ne bi se značajano popravio i poboljšao, ali delimično bi otklonili te neke nejasnoće i praktično ustrojili nešto kako bi trebalo da bude. Vi ni to niste prihvatili, uključujući neke bravure kako da objasnite da po članu 161. Poslovnika o radu Narodne skupštine nije moguća intervencija na ovakav način, a mi smo samo hteli da preciziramo ko se smatra izvoznikom robe iz Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Dubravko Bojić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, mojim amandmanom sam predložio preciznije rešenje ovog člana 1.

U obrazloženju za donošenje ovog zakona navedeno je da je namera da se poveća broj stranih investicija, kao i da se rasterete privredni subjekti koji posluju u našoj zemlji.

Ovaj zakon je bio zatvoren šest godina i, kako reče moj kolega Miljan Damjanović, zar je bilo potrebno toliko vremena da se uvidi da je procedura kontrole uvoza robe dvostruke namene smetnja? Ispostavilo se da smo mi jedina zemlja u Evropi koja izdaje dozvole za uvoz robe dvostruke namene.

Onda kada smo se opredelili za nešto što je samo naša unutrašnja stvar, mi smo kontrolisali više od onoga što je Evropa propisala. Ovo je svojevrsna potvrda samokritike rešenja za koje smo se opredelili, ali zaista nema opravdanja da je potrebno šest godina da se ukine jedna procedura čije ukidanje, uzgred, traje oko 30 dana, a koja predstavlja smetnju.

Drugim rečima, kada nam Evropa nije branila mi smo otežali stvar, a onda je Evropa preko poslovnih subjekata pospešila promenu rešenja koja se sada predlažu kroz izmene i dopune ovog zakona.

Dame i gospodo, SRS smatra da se mi u ovoj našoj zemlji igramo i poigravamo zakonima, bilo da ih donosimo ili sprovodimo. Kod nas zakon nema značenje kao u drugim razvijenim i stabilnim zemljama. I kada nismo u krizi ili tranziciji ili kada se harmonizujemo i usaglašavamo sa evropskim uzorima, nama su zakoni sezonska rabota. Zato ili kratko traju ili se često menjaju i dopunjavaju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Despotović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, amandman koji je podnela SRS na Predlog zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene odnosi se na član 1. postojećeg člana 3. stav 1. tačka 4. alineja 2. Predloga zakona posle teksta: „telefonom“, dodaje se tekst: „aplikacijama za pametne telefone“, uz obrazloženje da je amandmansko rešenje preciznije za prenos softvera i tehnologije putem elektronskih medija, telefaksom ili telefonom na području izvan Republike Srbije.

Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene je karakterističan po tome što u vreme donošenja zakona naš predlagač, to jest Vlada nije imala obavezu da odabere ovakvo rešenje, ali oni, gle čuda, odaberu rešenje koje je dodatno opterećivalo privredu administrativnim procedurama. Drugim rečima, Evropa nas nije silila da odaberemo takvo rešenje kontrole uvoza i izvoza robe dvostruke namene, a mi smo to već sami uradili i sada tu grešku ispravljamo sa zakašnjenjem negde oko šest godina.

U prilogu ovih zakonskih rešenja naveli ste da su učestvovali eksperti iz evropskih zemalja, pa je tako u tekstu dosta evropskih predloga kao što su lista 1, lista 2, lista 3. Konvencije o zabrani razvoja proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja, to jest međunarodni ugovori ili tzv. hemijska konvencija. Hvala.