Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.11.2019.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Jovanović.
Sada reč ima Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam, predsedavajući gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi danas govorimo o kandidatima za predsednika i članove Komisije za zaštitu konkurencije. Ja sam sigurna da je nadležni Odbor za privredu posle razgovora sa njima uputio Narodnoj skupštini na razmatranje kvalitetan predlog, odnosno najbolje kandidate.

Kao nezavisna i samostalna organizacija, ova Komisija vrši svoja ovlašćenja u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije i tu je da štiti potrošače, ali sa druge strane, iako ekonomski napredak naše zemlje na različite načine.

Kada smo raspravljali ovde u parlamentu o izveštaju o radu, o njihovom izveštaju o radu, pokazali smo dobar odnos prema svim tim nezavisnim telima i zaključili da se Skupština kao deo jednog velikog sistema, zajedno sa Vladom i zajedno sa svim tim nezavisnim telima, nalazi na zajedničkom zadatku, a to je omogućavanje pravilnog sprovođenja zakona, pre svega, u različitim oblastima.

Osvrnula bih se na kratko na jednu situaciju, a na tom primeru želim da vam dočaram odnos parlamentarne većine prema ovim nezavisnim telima. Dakle, osvrnula bih se na još jednu samostalnu i nezavisnu organizaciju, a to je Regulatorno telo za elektronske medije, koje vrši ovlašćenja u cilju sprovođenja određene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Srbiji.

Juče je u ovoj oblasti održano jedno javno slušanje u organizaciji Odbora za kulturu, nadležnog odbora. Srpska napredna stranka je ponovo pokazala da želi da uzme aktivno učešće u ovim važnim pitanjima i da smo zapravo u svakom trenutku spremni za dijalog.

Mi smo juče pokazali, a to vam navodim kao dobar primer, mi smo juče pokazali da smo spremni za primenu mera koje donose Vladine komisije u smislu zabrane zloupotrebe javnih resursa u političke svrhe, u smislu potpune transparentnosti biračkog spiska, u smislu obuke lica koja će učestvovati sutradan u izbornom procesu.

Ono što je u nadležnosti Narodne skupštine, na šta je takođe spremna poslanička grupa SNS, jeste da ovde raspravljamo potpuno po principima demokratije i parlamentarnog dijaloga o svim eventualnim izmenama i dopunama zakona koji se odnose na izborni. Takođe, juče smo mogli da čujemo da se zalažemo i za apsolutno sprovođenje Zakona o elektronskim medijima i da zaista na javnom servisu u predizbornoj kampanji budu jednako zastupljene sve izborne liste.

Dakle, i sada kada se govori o ovom pitanju i o mnogim drugim pitanjima, kada govorimo u Skupštini, postavlja se pitanje zašto se to nije na taj način radilo do 2012. godine, ali i ne samo to, već sada se dešava da ti isti traže neke stvari i od parlamentarne većine i od SNS konkretno, i da insistiraju da se govori o nekim stvarima, a onda naravno kasnije u tome ne učestvuju.

Želela sam da ovo navedem samo kao jedan dobar primer odnosa i SNS i vladajuće koalicije prema ovim nezavisnim i samostalnim telima. Jasno je da je SNS spremna na parlamentarni i na dijalog uopšte o svim pitanjima koja se stavljaju pred nas i o svim pitanjima koja su važna za Republiku Srbiju i za njene građane.

Za razliku od nas, oni koji ni danas nisu na sednici, a radi se uglavnom o strankama ili poslanicima koji su pristupili Savezu za Srbiju, oni nam jasno stavljaju do znanja kakav je njihov odnos prema ovim važnim temama, ali nam isto tako to sve govori o tome kakvi su njihovi prigovori, da nisu zasnovani na činjenicama, da su proizvoljni i da su neozbiljni.

U tom smislu, želim da kažem da će poslanička grupa SNS podržati ove kandidate koji se danas nalaze pred nama. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Žarić Kovačević.
Sada reč ima Olivera Pešić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Pešić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Govoriću o izboru kandidata za člana Komisije za hartije od vrednosti, koji je predlog poslaničke grupe SNS.

Kandidat koji pre svega ima iskustvo više od deset godina u brokersko-dilerskim poslovima, iz biografije koja nam je dostavljena, odnosno koja je dostavljena svim poslanicima na uvid, vidimo da je zaposlena u "Erste banci" na poziciji stručnog saradnika - ekspert brokera-dilera, dakle u struci koja je i potrebna za ovaj posao.

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, koja je po Poslovniku o radu prethodila ovoj raspravi danas u plenumu, članovi Odbora za finansije imali su priliku da čuju predstavljanje kandidata, da postave pitanja kandidatu. Svi smo negde stekli utisak da je kandidat Marija Đorđević, neko ko zaista uliva poverenje, neko ko je zaista od struke i da može dati veliki doprinos unapređenju rada ove institucije.

Mišljenje kandidata za člana Komisije za hartije od vrednosti je da hitno treba preduzeti korake u pravcu razvoja tržišta hartija od vrednosti, obzirom na to da se ukupni razvoj čitave zemlje odvija mnogo brže od razvoja tržišta hartija od vrednosti.

Takođe, čuli smo i mišljenje da strategija rasta i razvoja Komisije za hartije od vrednosti, između ostalog, treba da se bazira i na iskustvu zemalja iz okruženja, koja su do sada na većem nivou od nas.

Kandidat je bila i član radnog tima za izradu Nacrta zakona o robnim berzama i za izradu Nacrta zakona o alternativnim investicionim fondovima, zakona koji će uticati na unapređenje tržišta hartija od vrednosti, ali i na sam rad Komisije za hartije od vrednosti.

Kandidat će raditi na tome da institucija, odnosno Komisija za hartije od vrednosti preduzme određene korake u smeru razvoja, tako što će se na prvom mestu više otvarati prema tržištu i prema tržišnim učesnicima kako bi mogla da dobije povratnu informaciju od relevantnih učesnika i da na taj način unapredi svoj rad.

Kao što sam rekla na početku, mišljenje svih članova Odbora za finansije je da predloženi kandidat uliva veliko poverenje da će poboljšati rad Komisije za hartije vrednosti.

Naravno, u danu za glasanje podržaću ovaj predlog. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Pešić.
Sada reč ima narodni poslanik Zoran Bojanić.
Izvolite, kolega Bojaniću.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Bojanić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, koleginice i kolege.

Čuli smo dosta toga danas, i ja kao član Odbora za privredu, a i član Odbora za finansije učestvovao sam u radu i u sastavljanju ove liste kandidata i za jednu i za drugu komisiju. Mogu vam reći, ne bih se ponavljao, sve ono što je bilo bitno za samu proceduru i za sam postupak izbora, o tome su govorile i jedna i druga predsednica, a o onome šta znači konkurencija, šta znači slobodno tržište sa ekonomskog aspekta za našu zemlju govorio je ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SNS gospodin Kovačević. Da je u nekom vremenu, a ja ću reći u vremenu prvobitne akumulacije kapitala, to je kod nas bilo otprilike od 2000. do 2007. godine, dešavalo se sve i svašta i da nije bilo zaštite konkurencije govori vam i to kad pročitate deklaracije različitih proizvođača da iza njih stoji jedan vlasnik. Neko tada nije vodio računa o zaštiti konkurencije.

Ovde je danas bilo govora i o SBB-u, o telekomunikacijama, o „Telekomu“. Da, ne samo Komisija za zaštitu konkurencije, nego i neke druge komisije i druge agencije nisu svojevremeno vodile računa o tome, ali ne samo o tome, nego stvorile su jednu veliku kompaniju koja je pokrivala preko 51% tržišta bez konkurencije, a za to vreme je ograničavala „Telekom“ i „Telekom“ nikako nije mogao godinama da ponudi uslugu za jedan dinar, što najzad u zadnjih par godina možete ostvariti i kod nas, a možete i kod konkurencije.

Sada nešto više reči o samim kandidatima, pre svega kada se radi o Komisiji za zaštitu konkurencije. Mi koji smo članovi Odbora i na Odboru smo istakli da je Komisija radila i u prethodnom mandatu kako treba i nismo imali neke konkretne primedbe na njihov rad, ali pošto SNS i naši koalicioni partneri žele da radimo bolje, da budu još bolji rezultati, u ovom trenutku od 24 ili 25 odličnih kandidata, kandidata sa imenom i prezimenom, sa radom iza sebe, odlučili smo se da izaberemo i novog predsednika Komisije, čoveka koji nije bio ni član Komisije, kao i tri nova člana Komisije i svi oni imaju perfektne biografije i siguran sam da će raditi još bolje no što je radila prethodna Komisija.

Kada govorimo o gospođi koja je izabrana za člana Komisije za hartije od vrednosti, ona je bila jedan jedini kandidat, znači, kod prethodne komisije tu je bilo, mogu vam reći, baš onako dobro glasanje, bilo je dobrih kandidata i samo najbolji kandidati su prošli, odnosno kandidati koji su dobili najviše glasova. U ovom slučaju, kod Komisije za hartije od vrednosti bio je jedan kandidat sa dobrom biografijom, sa dobrim radnim iskustvom, sa dobrim utiskom koji je ostavila u razgovoru sa Odborom i siguran sam da će ona raditi pre svega za interes ove države i da će polagati račune kao i svi ostali onome ko je i postavio i izabrao, a to je ova Narodna skupština, jer mi smo oni koji rukovodimo tim komisijama. One jesu nezavisne, ali zavisne su od Narodne skupštine Republike Srbije.

U danu za glasanje, u svakom slučaju, uradiću ono što sam uradio i na komisijama, glasaću za. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Bojaniću.
Sada reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Izvolite, gospodine Bogatinoviću.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama je lista kandidata za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije. Imenovanje predsednika ove komisije je značajan korak u pravcu punog kapaciteta delovanja i rada Komisije za zaštitu konkurencije, korak koji predstavlja dalje uređenje privrednog ambijenta u Republici Srbiji i još jedan dokaz posvećenosti Vlade Republike Srbije u dostizanju punih performansi državnih institucija, a sve u korist građana Srbije koji osećaju benefite ovakve politike.

Sam Zakon o zaštiti konkurencije predstavlja uređenu oblast konkurencije za tržištu Republike Srbije, sa ciljem ekonomskog napretka i dobrobiti društva, posebno koristi potrošača. Osnivanje, položaj, organizacija i ovlašćenja Komisije za zaštitu potrošača su najvažniji elementi u smislu sprovođenja i kontrole ovog zakona. S obzirom na to da se odredbe ovog zakona odnose na sva pravna i fizička lica koja neposredno ili posredno učestvuju u prometu robe, odnosno usluga na teritoriji Republike Srbije, postaje jasno koliki je značaj Komisije čijeg predsednika ćemo izabrati sutra.

Vlada Republike Srbije određivanjem relevantnog tržišta stvara okvire za delovanje Komisije. Relevantno tržište je od ogromnog značaja jer predstavlja referentno tržište, cene roba i usluga na tom tržištu predstavljaju meritum za Komisiju da utvrdi da li na našem tržištu postoje eventualna udruživanja ili ugovaranja koja utiču na to da cene i uslovi poslovanja odstupaju od uslova na relevantnom tržištu i na taj način stavljaju naše potrošače u neravnopravan položaj u vidu plaćanja veće cene za isti proizvod, što je najčešći oblik kršenja prava konkurencije.

Imajući u vidu odredbu, potpuno je jasno da je smisao imenovanja predsednika ove komisije sa ovako izuzetnom biografijom namera Vlade Republike Srbije da na još jedan način zaštiti potrošače u našoj zemlji, kao i da poboljša poslovni ambijent na dobrobit naših građana. Zadatak predsednika Komisije je da predstavlja i zastupa Komisiju, rukovodi radom Saveta, donosi odluke i obavlja druge dužnosti u skladu sa Statutom Komisije za zaštitu konkurencije.

Zbog značaja ove institucije zakon je predvideo vrlo visoke kriterijume za predsednika i članove Komisije i Saveta. Predsednik Komisije i članovi Saveta biraju se iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti prava i ekonomije, sa najmanje 10 godina relevantnog radnog odnosa, stručnog iskustva, koji su ostvarili značajne i priznate radove ili praksu u relevantnoj oblasti, naročito u oblasti zaštite konkurencije i evropskog prava i koji uživaju ugled objektivne i nepristrasne ličnosti.

Sa zadovoljstvom na kraju mogu da kažem da je predloženi kandidat više nego stručan i kvalifikovan za obavljanje ove dužnosti. Njegova lična i radna biografija su primer visokih poslovnih, stručnih i moralnih kvaliteta kadrova koje Vlada Republike Srbije bira na odgovorne državne funkcije.

Očekujem da doprinese, naravno, ukoliko bude izabran, na najbolji mogući način politici Vlade Republike Srbije, politici stalnog unapređenja uslova života i rada naših sugrađana. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Bogatinoviću.
Reč ima Milan Ljubić. Nije prisutan.
Sada reč ima Studenka Stojanović.
Izvolite, gospođo Stojanović.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Stojanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, čuli smo detalje o proceduri izbora predsednika i članova Komisije za zaštitu konkurencije od ovlašćenog predstavnika Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, odnosno od koleginice Petrović, i kao član ovog odbora bih istakla da je Odbor vrlo pažljivo razmatrao prijave kandidata i da smo na osnovu razgovora koji smo obavili sa kandidatima, po mom mišljenju, doneli dobru odluku. Nesporno je da su kandidati bili vrlo kvalitetni, a ono što je bilo presudno prilikom izjašnjavanja o izboru kandidata, osim dobrih kvalifikacija prijavljenih bila je vizija kandidata za unapređenje rada same Komisije za zaštitu konkurencije.

Dakle, kod većine članova Odbora, što se i pokazalo prilikom izglasavanja, preovladali su kandidati koji su prilikom intervjua pokazali odlično poznavanje delokruga rada same komisije, njenog funkcionisanja, ali pre svega su izneli jako dobre intencije i smernice za jačanje i unapređenje rada Komisije za zaštitu konkurencije.

Predsednik i članovi Komisije biraju se, kao što smo čuli i od kolege Bogatinovića, iz redova uglednih stručnjaka iz oblasti prava i ekonomije koji iza sebe imaju minimum 10 godina relevantnog radnog i stručnog iskustva, imaju ostvarene značajne i priznate radove ili praksu u ovoj oblasti.

Moram reći u svoje lično ime da sam jako prijatno iznenađena kompetencijama izabranih članova Komisije, kao i predsednika ove Komisije, jer njihove biografije su zaista impozantne i zaista očekujem od ovog sastava da nadmaši prethodni koji jeste dobro radio, bio je uspešan u svom radu. Utoliko će ovom sastavu biti teže da napravi vidljiv napredak u ovoj oblasti. Međutim, zato smo i birali najbolje među njima, one koje su dorasli izazovu da sa jednom novom energijom uđu u sprovođenje aktivnosti komisije.

Konkurencija kao jedan od osnovnih principa tržišne ekonomije podrazumeva nadmetanje poslovnih subjekata radi boljeg pozicioniranja na tržištu i uvećanja sopstvene ekonomske efikasnosti. Zaštita konkurencije i stvaranje tzv. fer tržišne utakmice je višestruko korisna kako za privredu tako i za građane kao korisnike određenih usluga, odnosno dobara.

Kompanije često nisu svesne da određenim antikonkurentskim odlukama i potezima na tržištu krše Zakon o zaštiti konkurencije. U tim slučajevima se protiv njih pokreće postupak pred Komisijom za zaštitu konkurencije. Delovanjem ove komisije obezbeđuje se unapređenje ekonomske efikasnosti tržišnih aktera čime se blagotvorno deluje na privredni rast i produktivnost samih učesnika na tržištu.

Takmičenje ponuđača na tržištu pak generalno utiče na formiranje nižih cena, kvalitetnih i raznovrsnijih dobara i usluga, što predstavlja, naravno, veće zadovoljstvo za krajnje potrošače a utiče i na povećanje proizvodnje, odnosno stvaranje održivih radnih mesta.

Zbog važnosti ove oblasti od kandidata koje smo kao Odbor predložili Narodnoj skupštini, a koje će kolege u danu za glasanje, nadam se, podržati očekujemo vidljiv pomak u sprovođenju politike konkurentnosti naravno u onom delu koji je u nadležnosti ove komisije. Zahvaljujem na pažnji.