Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.12.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega.
Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević.
Izvolite kolega Birmančeviću.
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, svoje prvo pitanje upućujem tužilaštvu, ali i svim pravosudnim organima, a pitanje je vrlo jednostavno – šta je tužilaštvo, šta su pravosudni organi preduzeli protiv onih koji nišane snajperom na predsednika, koji crtaju mete na predsedniku, koji uznemiravaju javnost i koji iz dana u dan pojačavaju tenzije i pojačavaju pritiske na predsednika Aleksandra Vučića?

Napad na predsednika, bez obzira kako se on zvao, a zove se Aleksandar Vučić jer su tako hteli građani Srbije, napad na predsednika Srbije na napad na sve građane i na sve one koji podržavaju, ali i na one koji ne podržavaju predsednika. Niko nema prava da u bilo čije ime napada legitimno i u prvom krugu sa 55% glasova izabranog predsednika.

Ono što je alarmantno to je da ti pritisci ne prestaju i ponavljaju se iz dana u dan. Pitanje je vrlo jednostavno – šta tužilaštvo, šta pravosudni organi rade u skladu sa zakonom da to jednom za svagda prestane?

Moje drugo pitanje upućeno je takođe i tužilaštvu i svim pravosudnim organima, a odnosi se na jedan deo poslaničkih klupa koje su prazne, odnosno 377 dan kako jedan deo opozicionih poslanika ne dolazi u Narodnu skupštinu. Postoji osnovana sumnja da im neko preti, da ih neko ucenjuje i da su zastrašeni. Pozivam te poslanike da budu hrabri, da budu uzbunjivači i da kažu ko je taj koji im preti i zbog koga ne smeju da uđu u skupštinsku salu, a poznato je, ako smo svedoci, a jesmo svedoci da predsednik opštine, u centralnoj gradskoj opštini, davi svog kuma, da ga vezuje, da ga batina i da traži da mu sve pare koje su plod mita i korupcije završe u njegovim džepovima. Ako su spremni to da rade u Opštini Stari Grad sigurno su spremni da rade i u Narodnoj skupštini i u svom poslovanju, a kao takvi oni sigurno vrše pritisak i na deo opozicionih poslanika koji jednostavno ne smeju da uđu u skupštinske sale i da rade posao za koji su predloženi i za koji su dobili određen broj glasova kako bi završili u ovoj sali Skupštine Republike Srbije.

Moje treće pitanje odnosi se na pravosuđe, a upućeno je direktno u Viši sud – zašto i kako gradonačelnik Zelenović koji je 2015. godine potrošio pet miliona evra mimo budžetom predviđenih stavki, dokazano i potvrđeno nalazom DRI, osuđen odlukom, odnosno presudom Višeg suda u Šapcu, po odluci Apelacionog suda je vraćeno na ponovno razmatranje, zašto još uvek gradonačelnik Zelenović nije dobio presudu koju zaslužuje? Kolika će biti presuda? Šta će presudi Viši sud – u to se ne upuštamo. To neka odluče oni, ali tražimo odluku u najkraćem mogućem roku. Građani Šapca, ali i građani Srbije zaslužuju informaciju i zaslužuju presudu koja Zelenoviću mora biti izrečena.

U isto vreme, pitanje je – zašto? Kada je konstatovano, da je neko zloupotrebio pet miliona evra, a taj neko je gradonačelnik Zelenović, nije uhapšen i zašto mu je dozvoljeno da utiče i na svedoke, i na sudije, i na sudske veštake, i na sve one koji su bili upleteni u slučaj nikada veće krađe? Gradonačelnik Nebojša Zelenović je jedini osuđeni gradonačelnik u Republici Srbiji.

Moje poslednje pitanje odnosi se na pravosudne organe, a pitanje je vezano za slučaj koji se desio u JKP u Šapcu. Vozač kamiona je dozvolio da u kabini kamiona JKP sedi više ljudi nego što je dozvoljeno. Iz kamiona je u vožnji ispao radnik JKP, a osnovana je sumnja da su i gradonačelnik i direktor JKP naložili, zapretili i vozaču i svima prisutnima da daju lažne izjave da se taj događaj nije desio.

Da li je MUP preduzeo sve potrebne radnje, da li je tužilaštvo na osnovu nalaza MUP-a iznelo, odnosno podiglo optužnicu protiv odgovornih za takvo katastrofalno ponašanje u JKP u Šapcu? Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Birmančeviću.
Nastavljamo rad i prelazimo na Pretres o pojedinostima po 2. tački dnevnog reda, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Siniša Mali, ministar finansija, Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, Jelena Tanasković i Slavica Savičić, državni sekretari u Ministarstvu finansija, Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, Aleksandar Gajović, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, Darko Komnenić i dr Dragan Demirović, vršioci dužnosti pomoćnika ministra finansija, Zoran Milošević i Saša Trandafilović, vršioci dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Dragana Kalinović, direktor RF PIO, Milesa Marjanović, načelnik odelenja u Ministarstvu finansija, Luka Tomić, šef kabineta ministra finansija, Svetlana Kuzmanović - Živanović, Ljiljana Petrović i Biljana Todorović, šefovi odseka u Ministarstvu finansija, Marijana Lešić, rukovodilac grupe u Ministarstvu finansija, Olivera Ružić – Poparić i Irena Injac, viši savetnici u Ministarstvu finansija, Dragana Nešić, Jelena Dragojlović i Biljana Mirić – Bogdanović, samostalni savetnici u Ministarstvu finansija, i Dunja Tepavac, savetnik u Ministarstvu finansija.
Primili ste amandmane koje su na predlog podneli narodni poslanici dr. Aleksandar Martinović, Marijan Rističević, Đorđe Komlenski, Milija Miletić, Nikola Savić, Vjerica Radeta, Ružica Nikolić, Sreto Perić, Nataša Sp. Jovanović, Nemanja Šarović, Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić, Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Aleksandar Stevanović, Nemanja Radojević i Ljupka Mihajlovska.
Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona o pojedinostima.
Pre nego što nastavimo sa radom poštovani narodni poslanici saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18. časova, pa zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
Na član 1. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Kolega Komlenski, pre nego što počnemo sa radom, sačekaćemo ministre da nam se pridruže i onda nastavljamo.
Nastavljamo sa radom.
Dakle, na član 1. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Izvolite kolega Komlenski.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Drugarice i drugovi, dame i gospodo, uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje podneo sam amandman sa ispravkom iz jednog prostog razloga, jer mi sa ovim izmenama i dopunama uvodimo potpuno novi termin, novi pojam koji dosadašnja pravna praksa ne poznaje, a to je novonastanjeni obveznik.

U ovim izmenama i dopunama nije obuhvaćen član 6. gde se govori o definiciji pojmova i pošto se radi o jednom novom pojmu i novoj kategoriji koja do sada nema svoje ustaljeno poimanje šta predstavlja pojam novonastaljenog obveznika, našao sam za shodno da naravno u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak predložim dopunu, dodavanjem novih stavova koji bi ovaj pojam jasno i precizno definisali.

Kao što ste uradili u članu 45đ gde se pojam kvalifikovanog novozaposlenog u stavovima definisali dosta precizno, moje mišljenje je da bi to bila obaveza da se i u ovom zakonu, da li kroz baš ove stavove koje sam ja predložio ili na bilo koji drugi način, potpuno je nevažno, ali pojam novonastanjenog obveznika vrlo jasno i precizno definiše.

Upućivanje samo na neki drugi zakon, u ovakvim situacijama nije dovoljno. Može da izazove ozbiljne nejasnoće u budućoj primeni. To vam kažem iz ugla advokatskog, onog praktičnog. Potpuno mi je jasno da ovo može da izazove ukoliko ne bude preciznijeg definisanja, nedoumica u nekim budućim upravnim ili sudskim postupcima, a naravno da to nije niti interes, niti želja vas kao predlagača, niti nas kao narodnih poslanika.

Znači, da li ovaj amandman ili na bilo koji drugi način ovo jasno precizirati, mislim da je apsolutno nužno, bez obzira na ove druge činjenice koje sam pomenuo. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Komlenski.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Borka Grubor.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Borka Grubor

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, u nedelju 1. decembra u Loznici, na izborima za Savete mesnih zajednica, od ukupno 56 saveta u našem gradu, u 55 mesnih zajednica je pobedila lista koju podržava SNS, a u 56. je osvojila dva od pet mandata.

Broj mandata u svih 56 mesnih zajednica je 312, od čega su kandidati koje je podržala SNS osvojili 303 mesta, što je 97,12%. Time su građani Loznice pružili apsolutno poverenje listi kandidata koje podržava SNS, a što je priznanje za dosadašnji rad i najbolja potvrda ispravne i odgovorne politike koju vodi SNS, na čelu sa predsednikom gospodinom Aleksandrom Vučićem.

To je značajan doprinos izgradnji demokratskog društva i daljem jačanju mesne samouprave na putu decentralizacije, ali i pružanja šanse novim mladim ljudima u vremenu bržeg privrednog i sveopšteg oporavka kako Loznice, tako i Srbije u celini.

Ovakav rezultat od 97,12% osvojenih mandata u mesnim zajednicama govori da imamo najboljeg i najjačeg predsednika Aleksandra Vučića, a i najboljeg gradonačelnika Vidoja Petrovića, koji uživaju najveću podršku u širokom narodnim masama Podrinja, a i cele Srbije. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, pre svega želim da kažem da su razlozi za donošenje ovog zakona usmereni na stvaranje uslova za sprovođenje reforme poslovnog okruženja, na stvaranje uslova za nova zapošljavanja, za priliv investicija, ali i za rasterećenje privrednih subjekata, na taj način što će se odrediti kriterijumi za povoljnije privređivanje.

Uvode se nove olakšice po osnovu plaćanja doprinosa, podužuju se postojeće olakšice, takođe, predloženo je fiskalno rasterećenje prihoda po osnovu rada smanjenjem stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Konkretno, uvodi se nova olakšica sa ciljem zapošljavanja lica koja su novonastanjeni obveznici u Srbiji za kojima postoji potreba na tržištu rada, kao licima sa određenim stručnim znanjima. To znači da će osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce biti zarada koja je umanjena za 70%.

Kada smo kod novih olakšica u cilju podsticanja zapošljavanja predložene su, za novo osnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost i to u vidu oslobađanja od plaćanja doprinosa po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tim privrednim društvima. Takođe, postojaće olakšica za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim nezaposlenim licima i to u vidu oslobođenja od plaćanja doprinosa za PIO po osnovu zarade tog kvalifikovanog nezaposlenog lica.

Dakle, zbog ovakvih rešenja koja će, pre svega, pomoći u zapošljavanju, koja će stimulisati i poslodavce, i zaposlene, i lica koja čekaju da se zaposle, smatram da treba podržati ovaj predlog zakona. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Žarić Kovačević.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Nikola Savić.
Izvolite, kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na zakon koji se odnosi na doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Moj amandman je pravno-tehničkog karaktera, jer ovde u stavu 2. člana 1. je izostavljena reč - Srbija. Znači, samo stoji Republika, a ne stoji pored Republike Srbija naziv Srbija, i mislim da je to dovoljan razlog da je Vlada trebala usvojiti ovaj amandman. Pogotovo što se radi o jednom veoma ozbiljnom Zakonu o doprinosima za socijalno-invalidsko osiguranje i sutra, ne daj Bože, neko u nekoj situaciji može da se žali, a vidite kako je to, kakva je situacija danas, da se žali sudu u Strazburu itd, ako je nezadovoljan sa nečim i zato smatram da je ovaj moj amandman Vlada trebala usvojiti. Hvala.