Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.12.2019.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 95 narodnih poslanika.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda postoji, a ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 129 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
Saglasno članu 86. stavu 2. i članu 87. stavu 2. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenom kraćem od rok utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, izuzetno za ponedeljak. Dakle, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri Predloge akata iz predloženog dnevnog reda.
Dostavljeni su nam Zapisnici Četvrte i Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica.
Obaveštavam vas da je proverom u službi za poslove Odbora za administrativno-budžetsko i mandatsko-imunitetska pitanja utvrđeno je da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio pisanu molbu u obliku primedbe na navedene zapisnike.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje zapisnik Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godine, održanoj 23, 24, 25, 28, 29. i 30. oktobra.
Zaključujem glasanje: za – 123, protiv - jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo sedam od ukupno 132 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Zapisnik Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Stavljam na glasanje zapisnik Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godine, održanoj 12, 13. i 14. novembra 2019. godine.
Zaključujem glasanje: za – 124, protiv - nema, uzdržanih – dvoje, nije glasalo četvoro od ukupno 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Zapisnik Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
U sazivu ove sednice kojoj je dostavljen sadržajni predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima dopuna predloženog dnevnog reda i o predlogu za spajanje rasprave.
Po Poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovo je zaista neverovatno koliko vi danas ne poštujete Poslovnik Narodne skupštine.

Najpre, i pre svega zbog javnosti, ova sednica trebalo je da počne u 10 sati, vi niste imali kvorum, obaveza je bila da se sednica otvori da kažete narodu da niste u stanju da obezbedite kvorum i da sednicu odložite za sat vremena. Pa, ako i za sat vremena nemate kvorum onda se sednica morala odložiti za naredni dan. Sve to lepo piše u članu 88. Vas naravno baš briga za Poslovnik, kao što vas, kao što vas sad baš briga za Poslovnik, koliko dugo pokušavam da skrenem pažnju da se javim po Poslovniku, naravno da vam nije palo napamet da mi to dozvolite.

Dakle, kolega Arsiću, gospodo iz vladajuće većine, nemojte da se igrate, setite se ovako su neki sazivi završavali pre mnogo godina, ako niste u stanju da obezbedite kvorum onda to lepo kažite, to narod treba da zna. Vi između sebe vidite zbog koga niste mogli da obezbedite, šta se dešava u vladajućoj koaliciji, zbog čega ste morali danas da dovedete, da privedete poslanike koji su do pre deset minuta bili navodna opozicija da vam danas daju kvorum.

To je nešto što svakako javnost treba da zna. Ne interesuje nas što vama daju zvanično kvorum poslanici Čankove stranke, ali mi govorimo dugo da je on zapravo vaša koalicija, a vi ste to negirali. Danas je pokazano da smo bili u pravu. Ne interesuje nas ni što vam kvorum daju ovi iz tzv. SMS, kako li se zovu, oni su ukrali mandate stranci na čijoj listi su došli u Narodnu skupštinu i sad trguju sa ukradenim mandatima i danas su vam dali kvorum, a na koji način je to istrgovano, svakako će i to biti u skoro na dnevnom redu. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, vi ste već rekli, nemam potrebe ja da to izgovaram, pravo i obaveza svakog narodnog poslanika je da učestvuje u radu Narodne skupštine i da prilikom ulaska u salu Narodne skupštine ubaci svoju karticu za elektronski sistem.
Ja poštujem vašu želji da vi to ne radite, ali zato nemojte da napadate druge poslanike ako to urade.
Inače, mi smo na početku radnog dana kvorum, prema tome…
(Vjerica Radeta: Šta si rekao?)
Imali smo kvorum.
(Vjerica Radeta: Kada?)
Na početku radnog dana. Želite po Poslovniku. Prvo narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, Narodnu skupštinu čini 250 narodnih poslanika. Kvorum, dakle, odluke se donose većinom glasova, a kvorum čini 126 poslanika bilo kojih partija, da li vladajućih, da li opozicionih. Ukoliko predsedavajući, reklamiram inače član 107, član 27. i tako dalje, ukoliko ste posumnjali da kvoruma nema, mogli ste da odložite sednicu. Ali pošto je bilo očigledno da kvoruma ima, a da su neki poslanici zaboravili da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice, vi ste onda mogli kvorum da utvrdite prebrojavanjem glasova. Budući da niste odložili sednicu, znači, prethodni poslanik se pozvao na odredbu koja se odnosi na činjenicu koju treba da uradite tek posle odlaganja sednice. Budući da niste odložili sednicu, budući da ste sad ustanovili kvorum elektronski, nije bilo prebrojavanja, sednica je sasvim regularna.

Hvala. Ne tražim da se glasa.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Najpre me niste pitali malopre da li želim da se izjasnim. Da, želim za ono malopre kad me niste pitali.

A sada reklamiram član 1074. stav 1. prosto je neverovatno koliko vi mislite da možete da napravite budale od narodnih poslanika i od javnosti. Ne da je uvredljivo ovo što radite, ovo je bezobrazluk, drskost, ne znam koji izraz da upotrebim.

Dakle, mi imamo saziv, Narodna skupština sednica zakazana za 9. decembar sa početkom u 10,00 časova. Potpisala Maja Gojković, evo ga. Da li smo mi zvanično obavešteni da se pomera početak sednice? Nismo. Da li ste morali u 10,00 sati da konstatujete da nemate kvorum jer ga niste imali? Morali ste. Da li ste morali tada da odložite sednicu za sat vremena? Morali ste, niste to uradili.

Da li ste posle sat vremena uspeli da ozvaničite koaliciju sa Čankom i sa ovom Macurom i njenim ukradenim mandatima? Morali ste, tako što su došli da vam daju kvorum za današnju sednicu. I sada ovde neko će nas da ubeđuje da bi javnost svatila, kao mi imamo većinu, ali šta nismo hteli da ubacimo kartice, zaboravili da ubacimo. Pa sa vama nešto nije u radu ako ste sedeli ovde, a zaboravili da ubacite kartice. Nemojte od nas da pravite poslanike koji ne znaju šta rade. Priznajte, desilo se to što se desilo, dešava se svima, pogotovo kad su u stanju u kakvom se sada nalazi vladajuća većina.

Dakle, povređen je Poslovnik, povređeno je dostojanstvo Narodne skupštine, povređena je inteligencija naroda. Vodite računa ljudi, radite ono što morate, ali neka to bude malo elegantnije.

Naravno, tražim da se u danu za glasanje izjasnite o ovoj povredi i ne morate ništa da mi obrazlažete.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Član 107. da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Član 127. narodni poslanici su dužni da koriste isključivo svoje identifikacione kartice, kao i da se identifikuju pri ulasku u salu ubacivanjem u poslaničku jedinicu, odnosno da se odjave prilikom napuštanja sale.
Pošto neki poslanici nisu ubacili svoje kartice…
(Vjerica Radeta: Treba ih streljati.)
Ne treba nikoga, kao što vi to predlažete streljati, kvoruma je bilo u 10 sati, s tim da smo mogli da tražimo da se kvorum utvrđuje i prebrojavanjem narodnih poslanika zato što sumnjamo u ispravnost elektronskog sistema. Sačekali smo da se elektronski sistem stabilizuje i nastavljamo sa daljim radom.
Rekli ste da želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 103. u vezi člana 88. Narodni poslanici su narodni poslanici bez obzira da li pripadaju vladajućoj ili opozicionim strankama, bilo kom poslaničkom klubu ili ne pripadaju nijednom poslaničkom klubu.

Stav 6. člana 88. kaže sledeće – postojanje kvoruma se utvrđuje primenom elektronskog sistema za glasanje na taj način što je svaki narodni poslanik dužan da se identifikuje prilikom ulaska u salu ubacivanjem identifikacione kartice u poslaničku jedinicu.

Valjda je očigledno i gledaocima i vama, da se najviše bune oni koji su pustili da urade to što piše u stavu 6. Vi ste, takođe, mogli, a niste po stavu 9. predsednik Narodne skupštine može da odluči da se kvorum utvrđuje prebrojavanjem narodnih poslanika i u drugim slučajevima. Vi to niste činili.

Stav 6. je veoma jasan, svaki poslanik je dužan kada uđe u salu da svoju karticu ubaci u poslaničku jedinicu. Oni koji to nisu učinili oni se najviše bune i hoće da kažu da Skupštinu čine samo vladajući poslanici, opozicioni ne čine. Dakle, kada bi to uzeli tako onda bi mogli da izmislimo pravilo da oni koji ne ubace karticu da im se odbije dnevnica ili da ne mogu da učestvuju u radu itd.

Gde piše da vladajuće stranke treba da obezbede većinu za rad Narodne skupštine? Zamislite da je prva ili neka od prvih sednica Narodne skupštine, pa ko je tu vladajuća većina? Dužnost je obaveza svih narodnih poslanika da ubace svoju karticu kada uđu u salu. Hvala. Ne tražim da se glasa.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić. Po Poslovniku.
Izvolite.
...
Stranka moderne Srbije

Vladimir Đurić

Poslanička grupa Stranka moderne Srbije
Hvala, predsedavajući.

Po članu 28. vi ste zaduženi za staranje o redu na sednici, molim vas da opomenete poslanike koji ovde pričaju da je ovde neko nešto ukrao, trgovao ili prodao, osim ako nemaju precizne dokaze napismeno da pokažu da se desila trgovina uticajem, trgovina mandatima i slično.

Najslađe je kad nas radikali optužuju da smo lažna opozicija, to verujem da je svima u Srbiji jasno kakvo su radikali unazad 30 godina opozicija i molim vas da sprečite da se poslanici ovde vređaju, nazivajući se lopovima, pogotovo od stranke poslanika koji sede sat vremena u sali i poigravaju se sa Narodnom skupštinom tako što drže kartice ne ubačene unutra, poigravajući se sa kvorumom i vodeći neku svoju taktiku za koju misle da im donose glasove.

Dakle, ako ćemo da radimo hajde da radimo, da se ne zamlaćujemo sitnim šibicarenjem, ubacivanja, vađenja kartica i sličnim glupostima. To je vređanje dostojanstva Narodne skupštine, ako ćemo da radimo, ako nećemo da radimo onda izađite iz sale, održite konferenciju za medije i recite zašto nećete da radite i zašto sedite u sali bez ubacivanja kartice. Kakva je to vrsta poigravanja dolaskom na svoj posao ili nedolaskom na svoj posao?

Molim vas, ovo nije prvi put da slušamo uvrede – lopovi, izdajnici, pljačkaši i ne znam šta. Znači, to nije primereno Domu Narodne skupštine. Hvala.

(Narodni poslanici dobacuju.)

Evo, i sad dobacuju - ukrao si mandat.

(Nataša Sp. Jovanović: Jeste, ukrao si mandat!)

(Vjerica Radeta: Tačno, jesi. Lopovčina si!)

Jel sam lopovčina?

Svaka vama čast, radikali! Svaka vama čast, vi ste prava opozicija. Svaka čast!