Devetnaesto vanredno zasedanje , 22.01.2020.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju, za koji se država opredelila i pored nekih sličnih stvari sa kojima smo imali priliku ranije da se upoznamo, nosi dosta nepoznanica, jer nemamo dovoljno iskustva u primeni ovog zakona, jer se zakon relativno kratko primenjuje, tačnije od prošle godine. A iskustva drugih, kao što su Austrija, Mađarska, Nemačka ili Švajcarska, ne moraju automatski biti primenjiva i na našem obrazovnom prostoru, jer Srbija nije zemlja razvijene privrede i ekonomije, kao što su gore nabrojane zemlje.

Obrazovanje je kumulativna delatnost, delatnost koja prenosi znanje i vrednosti mladim ljudima i svaka promena mora biti dobro odmerena, promišljena i vrlo oprezno realizovana.

U obrazovanju je opasnije nego u drugim oblastima predstavljati stvari drugačije nego što stvarno jesu. Prigodne i ulepšane slike ne piju vodu, naročito ne u institucijama obrazovanja, koje moraju biti osnovne poluge modernizacije društva.

Posebno je pitanje kakav će odnos biti između kulture, privrede, politike i obrazovanja, što je vezano za ovaj vid obrazovanja.

Čini mi se da obrazovne ustanove nisu jedine u kojima se stiču znanja i vrednosti. Sve nas više zapljuskuju znanja iz socijalnog okruženja, medija, internetskog izbora. Treba istražiti da li formalno obrazovanje ima presudni uticaj na oblikovanje pogleda na svet i stila života mladih.

Kod Predloga zakona o dualnom obrazovanju nisu u pitanju problemi vezani za primenu zakona, jer se, već sam rekao, ovaj zakon od skoro primenjuje. Kod njegovog donošenja 2017. godine znalo se da će biti paralelnosti u postojanju klasičnog zatečenog modela kod istog obrazovnog profila. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, mi bi samo da apelujemo na vas i na vaše saradnike da vas ne zapljusne „Oda radosti“ vezano za dualno obrazovanje u Srbiji. Mi ne želimo da vam oduzmemo pravo na dobru nameru. Možda će to kasnije tako i da bude. Nas je ova potreba, što je sada problem, zatekla nespremne. Godinama nismo umeli da prepoznamo šta tržište traži, nismo obrazovali kadrove koji bi mogli da odgovore potrebnim zadacima i onda imamo sad to što imamo, da ono čije školovanje ne zahteva mnogo novca i ne možda čak ni vrhunski stručne ljude, mi to nemamo, to nama fali.

Nije Srbija samo izuzetak u tome. To se dešava i kod drugih zemalja koje su znatno razvijenije. Ovde bi sada, kada ste krenuli u ovaj eksperiment, trebalo stalno pratiti i neko ko vodi Ministarstvo prosvete, siguran sam da vi imate posebno ljude, koji su zaduženi za dualno obrazovanje, da prepoznaju i potrebe koje će se desiti za pet, šest godina, i u jednom momentu, a kolega Mirčić je govorio iscrpno, detaljno i, ja bih rekao, apsolutno tačno, desiće nam se možda da ti strani partneri sada ili ljudi koji su direktni investitori u Srbiji zbog neočekivane dobiti povuku svoj kapital, napuste Srbiju. Šta onda sa ljudima koje smo mi školovali za to?

Država ima i socijalni karakter i mora da bude i socijalno odgovorna. Tržišno ponašanje čini rad i, bez obzira šta mi želeli od toga da napravimo, moramo da prepoznamo šta će, ne danas, biti potrebno za 10 godina. Probajte to da uradite.

Gospodine ministre, iskoristio bi priliku da postavim jedno, dva pitanja lagana i kratka. Vezano za raspust, govorim za osnovne i srednje škole, ovo je sada nešto drugačije nego što je bilo ranije, drugi deo polugodišta, drugi deo nastave je znatno kraći, da li će se to odraziti negativno vezano za učenike koji završavaju završne razrede u osnovoj školi i u gimnaziji? Još jedno pitanje, pošto u Srbiji postoji mnogo napuštenih škola, mislim na objekte gde više nema učenika, da li tu nešto planirate?

(Predsedavajući: Zahvaljujem, kolega Periću.)

Izvinjavam se, Arsiću, brzo ću.

Najveća šteta je da to stoji tako i da propada. Kolega Stojmirović je govorio… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Periću.
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinosti.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Sa ovim bismo završili sa današnjim radom i nastavljamo sutra u 10.00 sati.