Devetnaesto vanredno zasedanje , 22.01.2020.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Violeta Lutovac Đurđević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, mi svakako treba da brinemo za budućnost naše dece i naših mladih, a dualno obrazovanje je upravo korak ka tome, jer ovim izmenama i dopunama mi ćemo rešiti mnoga pitanja koja će direktno uticati na kvalitet dualnog obrazovanja u našoj zemlji, jer će usvajanje ovakvog zakona doprineti i povećanju efikasnosti obrazovanja u našoj zemlji i povećan broj učesnika u obrazovanju, takođe u samo uključivanje sistema obrazovanja.Takođe će unaprediti sistem obrazovanja i vratiti poverenje mladih u institucije, što je jako važno.

Održavanje, a uz to i stalno unapređivanje sistema obrazovanja u našoj zemlji nije ni malo lak posao i potrebno je dosta truda, jer kada pogledamo da je 1.200.000 učesnika u sistemu obrazovanja, kada govorimo o mladima koji pohađaju bilo koji stepen obrazovanja, onda nam je jasno i koliko je potrebno napora uložiti da se ovaj sistem održi adekvatno i, s druge strane, da se unapredi.

Da bi nam dualno obrazovanje funkcionisalo na pravi način neophodno je i ulaganje u ekonomiju, a naša Vlada Republike Srbije svakako je dala veliki napor za stalno ulaganje u ekonomiju, jer svakako čini sve što je u mogućnosti da se popravi ekonomija u našoj zemlji.

Kao osnovni prioritet i osnovni cilj ove Vlade jeste i ulaganje u mlade i otvaranje mogućnosti za sve mlade da se obrazuju za poslove budućnosti, da uspeju da steknu nove veštine, a to je jedino moguće kroz dualno obrazovanje, odnosno učenje kroz rad.

Ako uzmemo u obzir da je 7.000 učenika uključeno u dualno obrazovanje i u preko stotinu škola da se dualno obrazovanje sprovodi, jasno nam je da rezultati dualnog obrazovanja u našoj zemlji već postoje i to je za svaku pohvalu, tako da moram da naglasim da je već nekoliko godina kako imamo vidljiv model dualnog obrazovanja i da je model dualnog obrazovanja prilagođen potrebama naše privrede, privrede u našoj zemlji, a ove izmene i dopune će svakako i uticati direktno na unapređenje saradnje i sistema obrazovanja, s jedne strane, i privrede, s druge strane, odnosno povezivanje nauke sa privredom. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nastavljamo dalje sa radom.

Poslanička grupa SNS potrošila je vreme koje joj po Poslovniku pripada.

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, mi smo predložili da se obuhvate i drugi republički organi, a ne samo Ministarstvo policije i Ministarstvo odbrane zato što mi srpski radikali smatramo da treba da se jačaju kapaciteti obrazovni za vojsku i za policiju, ali veoma je važno da se i druga ministarstva uključe u ono što je neophodno za obrazovanje mladih ljudi.

Niko nije tokom ove rasprave, vi pretpostavljam da znate taj podatak, pomenuo činjenicu da preko pet hiljada ljudi koji su se školovali za oblast poljoprivrede u Srbiji danas nema posla, zapuštene srpske najkvalitetnije oranice, čitave opštine devastirane kada je u pitanju poljoprivreda i vi sada ovde pričate non-stop o stranim investitorima, o nekim njima potrebnim kapacitetima zanatlija, koliko je u drugim zemljama, kako je u Nemačkoj, a ne gledate naše dvorište, da je domaća poljoprivredna proizvodnja u takvoj situaciji da su čitavi krajevi Srbije apsolutno zapušteni.

Ne znam sa čime to može da se poredi? Sa nekom zaista kataklizmičnom situacijom. Kada vi krenete po krajevima Srbije, gde je očigledno da nema uopšte ni stočnog fonda, ni proizvodnje onoga što se decenijama, vekovima proizvodi na tim poljima i vi ne razmišljate o tome da povećate vrednost te zemlje? Sada zamislite koliko ima hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, puta određeni broj novca koji može da donese prinos po hektaru za određenu kulturu. Imate nezaposlene, ljude iz oblasti stočarstva, povrtarstva, voćarstva i vi sada iz SNS non-stop pričate o modelu dualnog obrazovanja, da se stvaraju zanatlije za fabrike koje ste vi doveli i dali im pri tome deset hiljada evra za svako radno mesto, a propada vam ono što je državna nacionalna vrednost, a to je zemlja iz koje se stvara novi prihod. To niko normalan ne može da prihvati i da razume.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kada ste pre dve godine ovde donosili ovaj Zakon o dualnom obrazovanju, mi srpski radikali smo bili protiv donošenja ovakvog zakona i tada smo izneli niz argumenata za koje smo verovali da su zaista pravi razlozi zbog čega ovakav zakon nije trebalo donositi.

Mi smo i kroz načelnu raspravu pre dva dana i danas kroz ovu raspravu o amandmanima dosta toga ponovili. Ono što je interesantno jeste da je pre nekoliko dana predsednik Vlade, Ana Brnabić, na nekoj konferenciji ili u nekom direktnom obraćanju na nekoj televiziji, kaže da su rezultati primene Zakona o dualnom obrazovanju impresivni i da su poslodavci izuzetno zadovoljni. Mislim da je baš bukvalno ovako rekla.

Sada ja pitam - kako to neko može da bude baba vanga da zna kakvi su rezultati i koliko su impresivni rezultati u primeni zakona, odnosno dualnog obrazovanja, koje se zapravo primenjuje od ove školske godine? Još se školska godina nije završila, a neko zna koliko su impresivni ili nisu impresivni rezultati i koliko su zadovoljni poslodavci.

Možda ima istine u ovome da su poslodavci zadovoljni, jer oni zaista jesu došli do još jeftinije radne snage od one koju inače jeftino dobijaju u Srbiji, kada dovode svoje pogone ovde za po 10 hiljada evra po radnom mestu.

Ovaj zakon, zapravo, jeste donet da bi se udovoljilo, kao i sve što donosite, da udovoljite stranim investitorima i raznim tim vašim evropskim pajtosima.

Ali, interesantno je zašto ste uopšte, ministre, završavam, Arsiću, ovom rečenicom, zašto ste se uopšte odlučili da menjate ovaj zakon, zašto niste sačekali bar jednu školsku godinu, pa da vidite još eventualno neka iskustva, e ne, eto, sada vam palo na pamet, menjate nešto, suštinski ništa. A, ovakav zakon nikada nije trebalo ni doneti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, amandmanom kojim smo podneli tražimo izmenu člana 4. konkretno stava 2, gde tražimo povećanje roka za dostavljanje izjave o spremnosti da se poslodavac uključi u dualno obrazovanje, jer smatramo da je sistem dualnog obrazovanja nov i za većinu poslodavaca i nastavnika, učenika i saradnika i da upravo zbog toga treba ostaviti povećanjem navedenog roka što veću mogućnost da se svi učesnici u dualno obrazovanje na adekvatan način uključe.

Kada je usvojen ovaj Zakon o dualnom obrazovanju, mi iz SRS smo oštro kritikovali predložena rešenja, jer smatramo da takav model je još uvek neprihvatljiv za Srbiju, jer privreda još uvek nije na tom nivou da može da podrži ovaj model.

Dualnom obrazovanju jedina prednost je, ukoliko se može tako reći da je prednost, jeste zaposlenje. Srednje škole i stručne škole nude mnogo više, a to je upravo široko obrazovanje i ukoliko zanimanje, odnosno posao u nekom momentu postane tehnološki višak, odnosno ukoliko prestane potreba za određenim zanimanjem, ne samo da ta osoba ostaje bez posla, nego je bez razloga mnogo više žrtvovala, a prvenstveno je žrtvovala svoje široko obrazovanje. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč?
Kolega Saviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, ovde kod ovog člana 6. u pitanju je način na koji se biraju, odnosno predlažu članovi komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad, odnosno za učenje kroz rad kod poslodavca.

Sada, predložen je čitav spektar profesija i zanimanja, ja ću navesti samo neke. Pa, recimo, bira se iz reda prosvetnih savetnika, iz reda spoljnih saradnika, iz redova prosvetnih inspektora i kažem opet, još jednom, nije sporno. Znači, to su sve institucije koje su na najdirektniji način vezane za obrazovanje i oni i trebaju da daju svoje predstavnike.

Ja sam svojim amandmanom tražio da i oni, znači, nastavnici koji već imaju kroz ovih nekoliko godina iskustva u radu sa dualnim obrazovanjem, da i oni imaju mogućnost da se iz njihovih redova predlažu članovi ove komisije o kojoj je ovde reč.

Ja sam podneo veći broj amandmana na čitav set ovih prosvetnih zakona, ali sam bio ubeđen da će Vlada makar prihvatiti ovaj amandman.

Jeste dualno obrazovanje jedna nova oblast, relativno nova oblast, zadnjih nekoliko godina, tri, četiri godine, nije ni važno koliko, ali već određeni broj prosvetnih radnika ima iskustva sa ovim. I mislim da bi i ta branša zaslužila i da treba i u ovoj komisiji i još nekim drugim komisijama i radnim telima koji su vezani za dualno obrazovanje, da i oni imaju mogućnost da daju svoje predstavnike u ovom.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč?
Kolega Bojiću, izvolite.