Dvadeseto vanredno zasedanje , 29.01.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

3. dan rada

29.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona o pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kada je u pitanju ovaj zakon, koji hajde da ga kratko, skraćeno prevedem, zakon na osnovu koga se grade stanovi pod posebnim povoljnijim uslovima za predstavnike snaga bezbednosti, mi smo kada je donošen ovaj zakon izneli svoj stav. U principu nemamo ništa protiv ovakvog zakona, ali smo i tada rekli da broj lica, odnosno profesija koje bi trebale biti obuhvaćene ovakvim zakonom, mora značajno da se proširi.

To smo govorili još 2018. godine kada je zakon donošen, a i godinu dana kasnije kada su bile prve izmene, i tada nam je obećano, odnosno rečeno da Vlada razmišlja u tom pravcu i da će svakako i to da se desi. Međutim, prošle su dve godine i dalje se ništa ne dešava po tom pitanju, kao što nije realizovano ni sve ono što je rečno kada su u pitanju stanovi za pripadnike snaga bezbednosti. Nešto se tu jeste radilo, nekih useljenja će, kako se najavljuje po nekim gradovima biti, ali to nije ni deo onoga što nam je Zorana Mihajlović ovde onako logoreično obećavala, tvrdila, biće ovoliko stotina, hiljada, miliona, milijardi i tako dalje.

Naravno, dobro je da se išta od toga radi, ali mora se poštovati i ono što se obeća u Narodnoj skupštini i ono što se obeća u javnosti. Ne znamo baš zbog čega je došlo do ove promene, izmene ovog zakona. Nema tu nekih posebno značajnih razloga za te izmene. Još jedanput skrećemo pažnju na ono o čemu smo govorili, takođe oba puta kada se raspravljalo o ovom zakonu, da lokalne samouprave, odnosno Ministarstvo sa lokalnim samoupravama mora voditi računa o izboru lokacija, jer to što neko dobija stanove pod povoljnijim uslovima, one te stanove kupuje, nema decenijama rešeno stambeno pitanje. Svako će, ko god može sebi da priušti da može da plaća tu ratu, to i prihvatiti, ali svakako ti ljudi ne zalužuju da budu u nekakvim getima, nego treba da budu u stanovima, u zgradama u kojima i ostali građani kupuju stanove. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč?

Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Od 216 stanova za koje će biti mogućnosti i koja će se graditi u Kragujevcu na lokaciji Denino brdo, do sada se prijavilo 139 pripadnika snaga bezbednosti.

Znači, to interesovanje i to što je najavljivala ministar Mihajlović, nije bilo tako pompezno, i ako se i taj broj bude popunio problem je veliki zbog određivanja lokacije što su nerado prihvatili odbornici SNS u Kragujevcu, ali eto tako ih je uslovio još uvek aktuelni gradonačelnik, jer vrlo dobro znaju i vaši koalicioni partneri u Kragujevcu da tamo nema zaista ni deseti deo, ako ste bili na tom terenu, ali Kragujevčani to dobro znaju, potrebne infrastrukture.

Dodatna infrastruktura, kolege narodni poslanici, će koštati na desetine miliona evra. Verujte. To je potpuno jedna, to nije u Beogradu neka lokacija, mada i ovde je to zaista problematično sa aspekta ovoga što je rekla koleginica Radeta, da ljudi žive u nekakvim getoima, odnosno da snage bezbednosti sada budu samo na tom jednom mestu.

Kada se pravio novi deo grada, mi to zovemo aerodrom, jer je nekada još neko to koristio za te svrhe u gradu, jedan stambeni blok, naravno da su mogli da biraju ljudi koji su radili u vojsci i u policiji i u drugim državnim organima mogućnost da se tu nasele, ali ovako nešto neverovatno, a sa druge strane vi niste uopšte ispratili reakcije svih drugih zaposlenih, iako smo mi za to da se veće pare daju i za plate u vojsci i policiji i lekara i naučnika i svih drugih kojima niste omogućili da pod ovim uslovima …(Isključen mikrofon)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovde se ovom izmenom interveniše kada je u pitanju spratnost objekata, jer bilo je maksimalno do šest spratova, sada se to povećava na osam spratova, plus potkrovlje, odnosno mansarda. I to je dobro. To je racionalno korišćenje i prostora i gradnja racionalna i sve je to dobro i rešavanje tih stambenih problema, kao što su više puta naglasili srpski radikali, mi smo se zalagali da se to proširi i na neke druge službe. Da, recimo na taj način mlade lekare pokušamo i na ovaj način da zadržimo da ostanu ovde, mlade naučnike i Vlada je to na kraju krajevi i sam predsednik Republike je rekao da će to biti realizovano.

Ali, šta je ovde čudno? Pogledajte, uvažene kolege, obrazloženje ovog predloga izmena i dopuna. To je čist politički pamflet. Politički pamflet koji objašnjava kakav je značaj snaga bezbednosti i svega, a ne govori o tome da zbog racionalnosti, u gradnji i korišćenja prostora da se Vlada odlučila na to. Kako čovek da tumači ovo? Jedino logično tumačenje je predizborna kampanja, da svi misle kako, eto, jedino Vlada i resorno ministarstvo pridaje značaja, pa zbog toga povećala spratnost budućih objekata u gradnji. Prosto ne može da se veruje.

Ovde kada mi srpski radikali govorimo, upozoravamo, ne govorimo mi to da bi se zaustavio ovaj proces izgradnje stanova, ne nego da se ipak ima neka mera. I, kada se daje obrazloženje, da to bude u svrhu ovih izmena i dopuna zakona, a ne tako što će se politički pamfleti pisati u obliku ili u vidu obrazloženja.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakonu u načelu, pojedinostima i u celini.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč?
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.