Dvadeseto vanredno zasedanje , 29.01.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

3. dan rada

29.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč%?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovaj amandman je, rekla bih, formalno pravne prirode. Inače mi podnosimo takve amandmane da skrećemo pažnju na nepotrebno unošenje u zakon ovakvih formulacija. Ali, suština ovog zakona i suština onog što se dešava u vazdušnom saobraćaju jeste sve ono što se dešava sa našim nacionalnim avio prevoznikom, pa onda dalje sa ovi koji svaki dan niču, sa pitanjem koliko je to isplativo ili koliko nije isplativo.

Znate, nije dovoljno samo hvaliti se, reći – mi otvaramo ovaj aerodrom, otvaramo onaj aerodrom, ulažemo mnogo novca, ali koliko treba vremena da se postigne neki efekat? Vi ste poslednji otvorili kao aerodrom „Morava“ kod Kraljeva. Sa tog aerodroma postoji samo jedan jedini let. Šale se tamo ljudi u okolini aerodroma, kažu – au, šta nam uradiše, ne možemo oka da sklopimo, ali ne od letenja, preleta aviona, nego očekivanja kada će ti avioni više da polete. Uložili ste ogromna sredstva, i mi smo vam kao poslaničko pitanje svojevremeno to odavde postavljali i nikada nam niste dostavili dogovor, zato što nije bilo potrebe uopšte da se proširuje letno poletna staza na ovom aerodromu zato što je ispunjavala sve uslove. Mi smo tada imali sve tehničke uslove i to original od boinga koje uslove treba da ispunjava neka pista da bi takvi avioni tamo sletali i da bi tamo mogli da ostanu.

Naravno, vas to baš briga, umesto da ste ovoliko novca uložili u poljoprivredu na teritoriji opštine Kraljevo i da zaista ima nekog efekta od toga, vi biste valjda 155 miliona nepotrebno uložili. Vi ste bez tih 155 miliona mogli da pustite tu jednu liniju, koja postoji, sa tog aerodroma „Morava“, a da ne kažemo da je isti aerodrom otvarao Dragan Šutanovac, pa ste ga onda otvarali vi. Ništa se promenilo nije i dan danas isto stanje i najavljujete još neke aerodrome, a niste još uvek obelodanili sve detalje za „Er Srbiju“. Mi vam već godinama govorimo da je to jedan od najkorumpiranijih poslova i ekonomski najneisplativiji posao za Republiku Srbiju.

Vi pokušavate tako na konferencijama da to prikažete kao nešto od čega treba Srbija da ima koristi, ali nažalost podaci su ubitačni i podaci pokazuju da je i to jedan od jako loših, odnosno štetnih poslova za naše nacionalne interese.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman sa ispravkom podnela je narodni poslanik Nataša Jovanović.

Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Najveći deo, površina aerodroma Morava je u ataru sela Katrga, odakle je moj oca i gde žive Jovanovići, dakle, moji bliski srodnici, moja braća od stričeva, moje snahe i njihova deca. Porodična kuća moje porodice i imanje se nalazi na 800 metara vazdušne linije od aerodroma Morava.

Kada je aerodrom počeo da radi, kada je pompezno onaj let sa teškoćama i maglom tog jutra krenuo, posle toga su otišle ekipe raznih televizija da pitaju meštane pre svega, mog sela, kakvu će korist imati od toga.

Oni su rekli da mnogi od tih ljudi nemaju pasoše. Mnogi od njih su sa devastiranom poljoprivrednom proizvodnjom, mnogi nemaju iako je to plodno zemljište, sistem za navodnjavanje zato što se bave povrtarstvom, a Zorana Mihajlović koja je upriličila sebi garderobu od više desetina hiljada evra, valjda se smeje tim ljudima i seljacima iz mog sela Katrga i okolnih sela i kaže – to će biti kargo centar kada budemo napravili moravski koridor, pa će ljudi moći da plasiraju svoje proizvode.

Ja vas sada pitam – da li vi znate kako jedno prosečno domaćinstvo u okolini tog aerodroma živi? Ako hoćete i strukom da se bavite, a aerodromi i komercijalni putnički letovi su vezani za turizam i za dolazak ili odlazak ljudi, da li ste vi pre toga napravili, vi stalno gospođo Mihajlović se gađate nekim ciframa.

Čas kažete biće 20.000 letova u ovoj godini, pa onda 15.000 letova, dajte saberite se malo i recite narodnim poslanicima i javnosti da li ste napravili jasniji elaborat o isplativosti tog aerodroma?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj član 4. odnosi se na član 49. osnovnog zakona, pošto su u pitanju izmene i dopune Zakona i on govori o pojmu usluga i informisanja vazduhoplova tokom leta.

Amandmanom sam tražio da se ovo precizira na bolji i na precizniji način da se definiše, jer nije potrebno uopšte naglašavati o kakvoj važnoj oblasti se radi. Ne daj Bože jedna greška ovde i gotovo.

Dakle, suština amandmana je bila da se ovo na bolji i precizniji način definiše, da nema tu više nikakve dileme. Mi smo videli i pored svih preduzetih mera, nažalost, uvek se dešavaju po svetu neke nesreće. Skoro smo imali jednu tragediju, gde je poginuo košarkaš Brajant i to je, zaista, potreslo ceo svet. Jednostavno, treba preduzimati sve moguće radnje i sve moguće eventualnosti kako bi se otklonile i neke sve moguće posledice.

Što se tiče samog avio-saobraćaja, kao čovek koji dolazi iz Niša, moram da kažem da je situacija sa niškim aerodromom nešto bolja nego što je bila, međutim, ima tu još mnogo, mnogo toga da se uradi. Nišlije jesu zadovoljne što JP „Aerodromi Srbije“ ima sedište u Nišu, ali puno ljudi me je zvalo i kontaktiralo sa mnom da treba otvoriti još neke linije iz Niša, npr. kao što je linija Niš-Moskva, Niš-Sankt Petersburg, Niš-Tel Aviv itd, jer zaista postoje interesovanja za takve linije.

Ja sam sa ove govornice pre nekih pola godine govorio da treba da se otvori linija Niš-Malta i ta linija je otvorena. Dakle, poslušajte šta dolazi sa terena i da se… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman se odnosi na član 9. koji se odnosi na član 132. stav 1. gde se reči: „avio-prevozioca“ zamenjuju rečima „avio-prevoznika“. Odmah da vas pitam, ne znam ko je kumovao ovakvoj lingvističkoj gluposti?

Srpski jezik ne poznaje ovakav izraz – prevozioc, bio bi prevozilac, molilac, ali srpski jezik poznaje za izraz – prevoznik. Ne znam da li ste u tom vašem Ministarstvu imali stručnjaka, nekoga ko je nekad učio maternji srpski jezik, pa verovatno i ovo, pa se pitam, da li će ovakav termin biti ugrađen u tekst zakona.

U Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, intervencije u smislu izmena i dopuna, odnose se na osam temata, masa vazdušnog prostora, usluga, informisanje vazduhoplova u letu, izdavanje sertifikata za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi, kao i medicinsko obezbeđivanje na aerodromu.

Ostala četiri se odnose na oblast obezbeđenja u kontrolisanoj i obezbeđenja u restriktivnoj zoni aerodroma. U šta spada znak identifikacije, bezbednosna provera, bezbednosna smetnja i obuka instruktora u oblasti obezbeđivanja.

Ostala rešenja se ne menjaju značajno, već se postojeća unapređuju i uređuju na jasniji i detaljniji način. Generalno, neke stvari se centralizuju, pooštravaju, a neke idu u pravcu olakšavanja uslova za korisnike… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj član 10. govori o tome da se mora voditi evidencija vazduhoplova koju poseduje služba Vlade i ti vazduhoplovi, znamo svi, koriste za prevoz članova Vlade, šefova država, visokih državnih delegacija, pre svega se to može odnositi i na delegacije koje dolaze i posećuju državu Srbiju i u tom pogledu ne mora ništa da bude sporno.

Međutim, ja sam amandmanom tražio i suština mog amandmana je u tome da služba u ovom pogledu vodi striktnu evidenciju, kako bi se izbegle eventualne zloupotrebe i ukoliko se zaključi ili dođe do takvih zloupotreba, da se obavezno upozna javnost sa tim.

Nažalost, mi smo pre nekoliko godina imali jednu tragediju sa jednim avio-prevoznim sredstvom Vlade, gde je na neki način došlo do zloupotrebe, a tu su možda bili i motivi najhumaniji, ali se kasnije ispostavilo da tu nešto nije štimalo i došlo je do tragedije, reč je o padu onog helikoptera od pre nekoliko godina.

Dakle, suština je da mora da se vodi striktna evidencija i da niko nema pravo ni na kakvu zloupotrebu, nego da se striktno pridržavaju propisa i pravila u ovoj oblasti, ko, kada, kako i pod kojim uslovima može da se prevozi državnim avionima, odnosno vazdušnim plovilima. Ukoliko dođe do zloupotrebe, da se o tome obavezno obavesti javnost.