Dvadeseto vanredno zasedanje , 29.01.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

3. dan rada

29.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Dvadesetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 64 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 89 narodnih poslanika, odnosno, da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva i saobraćajne infrastrukture sa saradnicima.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Na član 1, kao i na ostale, mislim ukupno 54 člana, podneli smo istovetne amandmane, ali naravno, svako od kolega će obrazlagati podneti amandman.

Mi smo svojim amandmanima tražili brisanje svakog od ovih članova u ovom zakonu iz nekoliko razloga.

Osnovni razlog je taj što se ovaj zakona menja 14 puta i prosto je nemoguće bilo kojim amandmanom, bilo kakvom ispravkom promeniti zakon za koji i sama Vlada i resorni ministar, Zorana Mihajlović, kroz ove izmene pokazuju da je zakon loš.

Hajde da se u toku primene zakona negde konstatovalo da je nešto propušteno, da nešto nije u redu, pa da se jedanput zakon promeni, to je prihvatljivo, ali 14 puta govori o tome da je to izuzetno loš zakon.

Ali, ovde se krije nešto drugo. Kroz ovaj zakon i kroz ostale zakone, o kojima ćemo danas govoriti, nedvosmisleno je i jasno da Zorana Mihajlović, kao resorni ministar, zapravo radi protiv interesa Vlade Republike Srbije, a samim tim i protiv interesa države Srbije.

Naravno, mi kao opoziciona politička partija imamo mnogo primedbi na rad Vlade, na rad pojedinih ministara i uvek o tome govorimo, ali nikada nam ne bi palo na pamet da opstruišemo rad Vlade, jer Vlada kakva god da je odraz je skupštinske većine, volje naroda i to mora da se poštuje, ali Zorana Mihajlović to odavno pokazuje i mi smo jedini koji smo, više od tri godine, u javnosti pričali o tome, skretali pažnju i Aleksandru Vučiću i Ani Brnabić da je krajnje vreme da se Zorana skloni sa tog mesta zato što njoj interes Srbije nije uopšte u vidokrugu njenih interesovanja. Ona je žena koja je šetala iz stranke u stranku, koja je svuda išla za nekim ličnim interesima i interesima nekih koji su neprijatelji Srbije.

Zato predlažemo ovakve amandmane, zato i dalje mislimo, bez obzira koliko su blizu izbori da je krajnje vreme da se Vlada Republike Srbije oslobodi balasta, zvanog Zorana Mihajlović.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Izvinite koleginice, prvo Katarina Rakić, kao ovlašćeni.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Čula sam kada je bila rasprava u načelu o ovim zakonima da su amandmani koji podnose poslanici iz Srpske napredne stranke obesmislili skupštinu, a danas imamo toliko amandmana Srpske radikalne stranke, koje, po meni, ne da nemaju smisla, nego evo sad ću pročitati ono šta pišu u obrazloženju pošto imamo gomilu amandmana koje kažu – briše se. E, sad briše se, a ne predložiti nešto što bi popravilo, po meni zaista nema nikakvog smisla, pa onda pročitamo obrazloženje.

U ovom obraćanju ću pročitati samo prvu rečenicu u obrazloženju. Kaže: „Postojeći zakon nije moguće popraviti bilo kakvom izmenom ili dopunom.“ E, sada, ja sam u svom govoru, u načelnom obraćanju, navela koliko su sve izmene i dopune, evo rekoše 12 puta dovele do poboljšanja, ako imamo da je samo u oktobru mesecu, 2019. godine izdato 2.410 građevinskih dozvola, ako imamo da je u periodu od 1.1.2016. do 31.12.2019. godine, izdato 72.411 dozvola, a da smo pre toga imali godišnje po 7.000 dozvola, evo, ja govorim argumentovano, čitam brojeve. Danas u Srbiji imate 53.642 gradilišta. Ta gradilišta rade na osnovu nekih građevinskih dozvola, neko je te dozvole izdao, 53. 642 gradilišta, po meni je ovo nešto što vrlo jasno govori da je ovaj zakon dobar.

Ja vas molim da ukoliko ni ovo ne donese neke efekte koje predlažete, menjajte ga ponovo, dajte da radimo, da nastavimo. Naš posao ovde je da svakodnevno donosimo zakone, a ne da kažemo – brišem ovaj prethodni jer nije dao rezultat. Ja vam sad pročitam rezultat, a šta predlažete? Da brišete, da ne postoji zakon ili možda hoćete da vratimo onaj zakon iz 2009. godine, koji je Ustavni sud poništio, da nam na snazi budu loši zakoni, da ih ne primenjujemo, da budu na štetu građanima, da li takve zakone hoćete? Da li su vam takvi zakoni dobri ili hoćete zakone koji kažete da nemaju efekta?

Ja vam kažem, Zavod za statistiku kaže da je ovaj Zakon, zakon koji smo prethodno doneli doveo do toga da je izdato 72.000 građevinskih dozvola, znači ne govorim o legalizaciji, govorim o građevinskim dozvolama, govorim o tome da u Srbiji imate 52.000 gradilišta. To ne vidimo? Ako to ne vidimo, onda zaista imamo neki problem. Mi možemo da imamo problem da se ne volimo međusobno, nismo mi ovde ni došli da se volimo, došli smo da radimo, a ja govorimo o rezultatu, a vi govorite o nečemu drugom.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kada bih imala vremena, stvarno bih napisala jedan podsetnik bisera poslanika vladajuće većine. Ovo je neverovatno da neko ko u četvrtoj godini mandata, a ne znam da li je koleginica bila i u prethodnom sazivu narodni poslanik, da neko najpre ne zna šta je suština predloga amandmana da se neki član zakona briše. To je neverovatno. A, tek da kaže ako mi predlažemo brisanje izmena zakona, da to znači da više ne postoji zakon, to je gore od onog što je pre neki dan koleginica rekla da će zakon biti bez nekog člana ako se usvoji naš amandman. Nemojte, to je tolika količina neznanja da stvarno boli.

Razumemo mi da vi imate neki interes da branite Zoranu Mihajlović. Koleginica svakako ima lični interes. Vi znate da je ona u Zoraninoj viziji budući direktor Koridora. Vi znate da njen muž dobija direktno dozvole za prevoz od Zorane. I mi to razumemo. Zato se ona pojavljuje ovde samo kad dolazi Zorana Mihajlović. Zato je ovlašćena za njene predloge zakona i zato ovde dođe tri puta godišnje i onda nama kaže – mi ovde treba da radimo, mi ovde treba da donosimo zakone, mi ovde ne znam šta. Nama da kaže šta mi ovde treba da radimo neko ko ovde dođe samo da bude podrška Zorani Mihajlović.

Dakle, ako ne zna koleginica, evo, kolega Arsiću, vi sigurno znate šta znači predlog da se briše neki član predloga zakona. Održite poslaničku grupu, edukujte ih malo. Sramota je zbog naroda koliko ništa ne znaju.

Kako je moguće da ako se menja jedan zakon, Zakon o planiranju i izgradnji, i da mi predlažemo da nijedna od tih izmena ne bude usvojena, eto, to da objasnim koleginici koja ništa ne razume, kako to znači da zakona više neće biti?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Privodim, naravno.
Ima ovaj osnovni zakon koji se menja, koji je takođe loš, a naši amandmani ukazuju na potrebu za donošenje potpuno novog zakona koji će poštovati interes države Srbije i svih građana koji u Srbiji žive. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović, zatim Katarina Rakić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zorana Mihajlović je takav izdajnik da je deo Vlade koja se danas nalazi u Drvaru i Mrkonjić Gradu zajedno sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, gde podižemo srpskom narodu fabrike da bi mogao da radi.

Ako želite da se rasprava o amandmanima svede na lični rat vaš sa Zoranom Mihajlović, sa Katarinom Rakić ili sa nekim drugim poslanikom SNS, možemo i to da prihvatimo. Mislim da to nije pametno. Mislim da to ne doprinosi demokratskom karakteru Narodne skupštine, ali ako vi na tome insistirate, možemo i to da radimo. Pa bih ja mogao da kažem u nekom od narednih izlaganja da je vaš predsednik stranke u prvom tomu svoje knjige o Srebrenici za jednog vašeg poslanika rekao da je devedesetih godina bio šef auto-mafije koja je krala golfove u Beogradu. To stoji u prvoj knjizi Vojislava Šešelja koja se odnosi na Srebrenicu.

Hoćemo li da razgovaramo tim tonom, čiji muž radi neki posao koji je u skladu sa zakonom? Hoćete li da navodimo imena poslanika iz vaše poslaničke grupe čije supruge ovde rade ovde u Narodnoj skupštini ili koje rade u nekim drugim državnim organima? To nema nikakvog smisla.

Uopšte ne razumem ideju da kad se u Narodnoj skupštini pojavi ministarka Zorana Mihajlović, to se svede na lični rat, na kopanje po ormarima, kakve cipele nosi, kakve čarape, kakve rukavice, čime se bavi muž Katarine Rakić. Mislim, to je nivo rasprave za pijacu, to nije za Narodnu skupštinu.

Ali, ako vi želite zaista da se o tome govori možemo i na taj način da govorimo. Mi od takve rasprave ne bežimo. Vi bar znate da ja, kad želim, nemam dlake na jeziku i mogu da budem bezobrazniji od svih vas zajedno. Ali, mislim da to nema nikakvog smisla.

Rezultati rada Zorane Mihajlović su vidljivi.

(Predsedavajući: Privodite kraju.)

Završavam.

Rezultati rada Zorane Mihajlović su vidljivi. Politika nije pitanje simpatija i antipatija, ljubavi ili nekih drugih osećanja, nego rezultata. Rezultati rada Zorane Mihajlović su apsolutno vidljivi, vidljivi su Koridori, novi autoputevi, nove železničke pruge, manje mrtvih na putevima, bezbedniji saobraćaj. To su rezultati njenog rada.

Da li je vi lično volite ili ne volite, to ostavite za vas lično. Ali, ne mogu da prihvatim ideju da je Zorana Mihajlović izdajnik. Žena sedi u Vladi koja najviše od svih vlada u prethodnom periodu, između ostalog, pomaže i srpskom narodu koji je ostao da živi u Federaciji BiH.

Danas, kada se deo Vlade zajedno sa predsednikom Vučićem nalazi u Drvaru i Mrkonjić Gradu, gde podižemo fabrike da bi taj narod ostao da živi na svojim vekovnim ognjištima, nakon što je preživeo golgotu 1995. godine, vi kažete – Zorana Mihajlović je izdajnik.

Da je Zorana Mihajlović izdajnik, ne bi sedela u Vladi koju podržava predsednik Republike Aleksandar Vučić i koju podržava SNS.

U SNS nema izdajnika srpskog naroda. U SNS postoje ljudi koji imaju različite poglede na određene etape naše političke istorije, ali to je zato što smo mi jedna demokratska politička organizacija. Nema izdajnika u SNS, nema izdajnika u Vladi Republike Srbije. Svi smo rodoljubi, svi volimo Srbiju, kao što sam ubeđen da je i vi volite. I baš zbog toga, ja vas pozivam da rasprava bude civilizovana, da bude argumentovana i da govorimo na bazi činjenica, a ne na bazi emocija.