Dvadeseto vanredno zasedanje , 29.01.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

3. dan rada

29.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dragan Jovanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Jovanović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Uvažena gospođo ministre sa saradnicima, gospodine predsedavajući, dame i gospodo poslanici, najpre kao član skupštinskog Odbora za građevinu i saobraćaj da izradim zadovoljstvo da je Vlada spremna da prihvati amandmane i argumente narodnih poslanika, to pre svega.

Ono što su već kolege pomenule u prethodnom delu, to je jedna nedoumica koja je izazvala veliku polemiku javnosti, a to je da li su ove izmene Zakona o planiranju i izgradnji vezane za mini hidrocentrale jasno smo definisali i sa amandmanom koji je Vlada prihvatila. Još jednom da ponovim zbog javnosti i zbog svih nas, da se ovo apsolutno ne odnosi na mini hidrocentrale, već da se odnosi samo na postrojenja za biomasu. To hoću da podvučem, prosto svima da bude jasno.

Da iskoristim samo ovu priliku da vas, gospođo ministarko, upitam dve stvari. Vi ste u načelnoj raspravi ovde pomenuli da ćete idejni projekat za auto-put "Vožd Karađorđe", koji će da poveže centralnu Šumadiju sa drugim krajevima Srbije, raditi sledeće godine. U redu, ako je ove, to je onda još bolje, ali šta vas pitam. Još 2003. na 2004. godinu Saobraćajni institut CIP je uradio idejni projekat brze "Šumadijske magistrale" i to je jedan projekat koji sam ja ovde više puta pokušavao i na plenumu i na Odboru za saobraćaj da pomenem kao jednu saobraćajnicu od vitalnog značaja za centralnu Šumadiju, koja bi povezala pet šumadijskih opština od Mladenovca, Aranđelovca, Topole, Gornjeg Milanovca i Sopota i povezala dva koridora, Koridor 10 od Malog Požarevca sa Koridorom 11 preko Takova.

Da li se razmišlja u Ministarstvu, kada pravimo planove i projekte do 2025. godine, jer bi to za nas, imalo verujte veći značaj i važniji nego sam auto-put koji bi prošao kroz taj deo Šumadije.

I sa druge strane, još jednu stvar da vas samo upitam – mi smo ovde 2014. godine glasali, glasali u Skupštini za tačno projekte koji će se finansirati iz projekta sufinansiranja obnove tri hiljade kilometara državnih puteva, prvog i drugog reda od kredita Evropske i Svetske banke.

Mi smo tada sve putne pravce nabrojali i glasali smo za njih 2014. godine još da napomenem u prethodnom sazivu. „Putevi Srbije“, određene pravce selektivno rade i menjaju.

I sada ja vas pitam, kao ministra saobraćaja – da li „Putevi Srbije“, a ovde su vaši saradnici koji verujem da li to znaju ili ne znaju, selektivno menjaju pravce i dodaju i oduzimaju od nečega što se na Skupštini izjašnjavao .

Ja bih voleo, mene interesuje, pre svega, saobraćajnica, Kragujevac – Topola, odnosno Topola – Kragujevac, gde je trebalo još 2017. godine da bude gotova, a ona se i dan danas veoma delimično radi, da ne kažem narodskim rečnikom veoma sporo i veoma kilavo. I zbog toga neko bi trebao da bude odgovoran.

Vi ste sa mnom zajedno još 2016. godine najavili završetak izgradnje te saobraćajnice, a to je najstariji magistralni put u Šumadiji, koga je još izgradio Kralj Aleksandar Karađorđević.

Kada je pravio taj pravac povezivanja stare prestonice Kragujevca sa novom prestonicom Beogradom. I to je veoma važan pravac za sve nas koji smo u ovom delu Srbije i Šumadije.

I zbog toga vas molim da nam prosto pojasnite, jer ja smatram da neke stvari prosto Ministarstvo možda i ne može da isprati na pravi način, a da određena javna preduzeća rade greške koje vi na kraju odgovarate i vi na kraju ispaštate. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar dr Zorana Mihajlović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
U pravu ste. Vezano za amandman koji je Vlada Srbije prihvatila u Zakonu o planiranju i izgradnji, da bismo samo precizirali još jedanput dodatno, prvo se i u Nacrtu zakona ne pominju nigde i ne kažu eksplicite malih hidroelektrane, ali da ne bi bilo nikakve zabune i da ljudi ne bi prosto mislili da se izmene zakona prave zbog toga, nego smo u amandmanu prihvatili upravo amandman SNS, da su u pitanju isključivo postrojenja na biomasu u sklopu poljoprivrednih gazdinstava, tako da mislim da tu stvarno zabune nema.
Što se tiče auto-puta i brze saobraćajnice „vožd Karađorđe“, da budemo jasni, ove godine će se raditi idejni projekat, ali tako što još uvek imamo dve mogućnosti i dve varijante.
Da li će sve biti auto-put ili će biti delova gde će biti auto-put, a delova gde će biti brza saobraćajnica, dakle još uvek nije kompletno napravljena karta tačno kuda će ići auto-put – brza saobraćajnica „vožd Karađorđe“ i u svakom slučaju takav projekat je mnogo širi projekat od ovoga što ste vi sada pomenuli. Mi znamo, imamo svu dokumentaciju iz ranijih perioda i mislim da je bolje uvek nekako gledati, ako smo sada sposobni i finansijski u budžetu, da možemo da razmišljamo o većim projektima i da time zadovoljimo potrebe većeg broja građana Srbije, onda smo se nekako za to i opredelili za auto-put, brzu saobraćajnicu „vožd Karađorđe“.
Što se tiče projekta onog velikog, kojeg smo branili ovde u Skupštini, a to su krediti Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, Svetske banke i budžeta Republike Srbije, u pitanju je hiljadu kilometara puteva, to su uglavnom magistralni putevi na teritoriji Republike Srbije i mogu da kažem da je negde taj kredit iskorišćen oko 50% i to ne greškom ili problemima „Puteva Srbije“ ili Vlade Srbije, nego jednostavno ozbiljno, prvo problemima sa projektantskim kućama, prvo je tu nastajao problem, projektantske kuće koje se ili nisu javljale ili kada su se javljale na javne pozive, onda nisu mogle da ispune sve uslove, pa se zbog toga još uvek neki kilometri nisu završili.
Konkretno kada pričate o deonici Topola 2 – Kragujevac, deonice gde je došlo na kraju do raskida ugovora, pre svega, o projektovanju i pošto se dešavalo nekoliko puta to, ta deonica je onda isključena, jer smo krenuli da radimo sve ono drugo što je takođe na samom spisku, jer smo mi praktično na ovoj deonici, dakle, trpimo mi, izgubili ozbiljno vreme, zbog toga što smo imali problem sa projektantskim kućama i bilo bi divno kada bi to bila jedina deonica gde smo imali takve probleme.
Bilo je mnogo deonica unutar ovog kredita gde smo imali te probleme, međutim, budući da taj projekat se delom, negde ipak ide svojim tokom, ne dovoljno brzim, mi iz tog razloga započinjemo i za lokalne puteve novi projekat pet hiljada kilometara puteva, gde će praktično Ministarstvo da bude investitor u realizaciji tog projekta i onda će ta kontrola izgledati potpuno drugačije, a mislim da nekada mora da bude bolja, nego što je bila na ovom projektu, što ste vi rekli.
I upravo, deonice koje ste pomenuli, između ostalog stavljena je i ovde u novi projekat od pet hiljada kilometara puteva.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dragan Jovanović.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Jovanović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Zahvalio bih gospođi ministarki na odgovoru, ali jedno je principijelno pitanje. Ako smo mi taksativno u odluci, ja je imam, a verujem da je imate i vi iz 2014. godine, pobrojali puteve, pobrojali smo i dužine, da li bilo ko može na takav način da menja Skupštinsku odluku, a da bar ne izvesti resorni Odbor za saobraćaj, da kaže – gospodo, imamo problem sa projektnom dokumentacijom. Dosta tih putnih pravaca je dobro urađeno, sa nečim što je bila novina u Srbiji u tom trenutku, a to je projekat u izgradnji, gde su iste firme dobijale određene deonice od po 20 ili 30 kilometara, kao što je bio slučaj kod Topole – Rudnik ili Krćevac, Aranđelovac, Aranđelovac – Lazarevac, itd.

Znači, imalo se načina kako se to moglo rešiti.

Sa druge strane još jednom postavljam pitanje, ako „Putevi Srbije“, projekat ne mogu da realizuju, bilo je potpuno normalno da se Skupštinski odbor koji je glasao oko toga i plenum je glasao, izvesti i kaže da postoje objektivni tehnički problemi, zbog čega mi nešto ne možemo da uradimo. O tome se radi.

Ohrabren sam vašom informacijom da će taj novi auto-put, slažem se ja, i dobra je stvar kada predsednik Vučić kaže, imamo više sredstava, pravićemo auto-put, ali sa druge strane postavlja se pitanje, imamo centralnu Šumadiju kao centralni deo Srbije i sa njene leve i desne strane, prolaze dva ozbiljna koridora. Da li je nama tu potrebno da imamo pun profil auto-puta ili je potrebna brza saobraćajnica sa dve trake da bismo se prosto povezali na najbrži mogući način sa Beogradom i Čačkom.

Mi smatramo, koji tamo živimo, da smo mi pre svega okrenuti, ka Beogradu i ka Čačku, mnogo manje ka istočnoj Srbiji i zato je važno da se ova saobraćajnica, pa je vi nazivali da li će to biti brza saobraćajnica „vožd Karađorđe“ auto-put ili već kako, ali je bitno da se ona što pre realizuje po toj tzv. dijagonali. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman sa ispravkama je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Žarko Mićin, a zatim narodni poslanik Mihailo Jokić.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Mićin

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se.

Poštovani ministre, predstavnici Ministarstva podne sam amandman na član 1. Predloga o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, gde sam dodao tačku u tački 27., u objektima gde se definišu objekti komunalne infrastrukture, dodao pojmove – AP i Republike Srbije.

Usvajanjem ovog amandmana, omogućili smo faznu izgradnju objekata javne namene, kao što su škole, bolnice, domovi za stare, svih onih objekata koji su vrlo važni za jednu lokalnu samoupravu, a koje će graditi AP ili Republika Srbija, na teritoriji lokalne samouprave, i za koje dozvolu izdaje sama lokalna smouprava.

Usvajanje ovog amandmana omogućava u mom gradu Novom Sadu, nastavljanje investicionog ciklusa koji je započeo gradonačelnik Miloš Vučević i zahvaljujući kome je u Novom Sadu izgrađeno 25 kilometara puta. To zvuči malo, ali to je u stvari jako puno, zato što su ti putevi izgrađeni upravo u prigradskim naseljima gde su ljudi živeli u blatu. Takođe, izgrađeno je preko 200 kilometara kanalizacije u ovim prigradskim mestima, gde je takođe ljudima godinama, pre nego što je SNS došla na vlast, samo obećavano, a mi smo izgradili čak 200 kilometara kanalizacije, gde završavamo muzičko-baletsku školu, gde smo završili tri nova bulevara u Novom Sadu.

Upravo ovaj amandman će omogućiti nastavak investicija.

Hvala vam, gospođo ministre, što ste imali sluha i što imate sluha za ovakve stvari, što imate sluha za potrebe lokalnih samouprava i za investicije. To je svakako normalno, jer ste vi deo tima Aleksandra Vučića, zahvaljujući kome danas u Srbiji imamo novih 350 kilometara auto-puta, zahvaljujući kome danas u Srbiji imamo preko 52.000 aktivnih gradilišta, što je nekada zaista bilo nezamislivo.

Hvala Vladi Republike Srbije i hvala vama.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Mihajlo Jokić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mihailo Jokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani ministre, ja poslednji put u ovom sazivu želim da vas zamolim da sagledate problem aerodroma u Divcima, znači, preduzeća aerodroma „Valjevo“. Tu su potrebna mala sredstva da bi se pista, koja je pripremljena pre 20 godina, asfaltira, koja je trenutno dužine kilometar i dve stotine metara, ali koja prema Valjevu može biti duža za još kilometar itd.

Znači, molio bih da pošaljete jednu ekipu, da ta ekipa stručno to sagleda, da se to asfaltira, da se to stavi u upotrebu, jer bi to za razvoj turizma na Divčibarama mnogo više značilo nego i ovaj put, mnogo značilo i za razvoj privrede.

S druge strane, ja sam diskutujući o preduzeću za aerodrom „Valjevo“ govorio vama da je problem vlasništvo, to je akcionarsko društvo. Glavnica je umanjena, a udeo akcionara veštački uvećan, pa kada je primenjen deobni račun napravljene su teške, da ne kažem, kriminalne greške. To svi znaju, a ja vam to sad kažem, o tome sam više puta govorio, jer mislim da je u vašem mandatu i u mom mandatu, a verovatno … da vi pogledate. Razgovarali smo mi na tu temu, ali konkretno nikad ništa nije urađeno.

Zato molim poslednji put da pošaljete stručnu ekipu, da se sagledaju mogućnosti, jer šteta je da taj aerodrom u Divcima, odnosno u Valjevu bude neupotrebljen, a mnogo je potreban i za razvoj turizma i za razvoj privrede grada Valjeva. Hvala.