Dvadeseto vanredno zasedanje , 29.01.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

3. dan rada

29.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje predlagača i Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, članom 1. Predloga zakona propisan je uslov u pogledu finansijske sposobnosti koje treba da ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik. Ovo ste dopunili sa uslovom da isti izmiruje sve poreske i poslovne obaveze i da raspolaže određenim iznosom kapitala i novčanih rezervi.

Mi smo amandmanski intervenisali na ovaj član zakona i na vaše predložene izmene, tako što smo tražili brisanje predloženog teksta iz razloga što on suštinski ništa ne menja u odnosu na postojeći zakon.

Naime, pošto se radi o zakonima iz oblasti saobraćaja i saobraćajne infrastrukture ukazala bih na određene probleme. To su udarne rupe na putevima na kojima građani polomiše svoje automobile, zatim nedostatak rampi za regulisanje saobraćaja, nedostatak lokalnih puteva. To su samo neki od nagomilanih problema. Zatim česta prepravka asfalta gde se za tri godine tri puta presvlači asfalt.

Svi znamo da su tu i najveće krađe, da se krade na materijalu, na asfaltnim podlogama i tu su uložena ogromna sredstva koja dobrim delom nestaju bez traga. Znači još jedan vid korupcije i kriminala u vašem resoru, ministre Mihajlović.

Tu nema nikakvog nadzora, a upravo zbog ovoga nastala je i milionska šteta na Koridoru 11, obrušavanjem potpornih zidova, zatim, put Obrenovac, Ub, Lajkovac, Ljig i da ne nabrajam gde nije bilo adekvatnog inspekcijskog nadzora.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pitanje je uopšte kada će putnički saobraćaj organizovan od strane prevoznika u Srbiji da doživi potpuni kolaps zbog nemogućnosti države da obezbedi i tih, pre svega, preduzeća, adekvatnu radnu snagu, odnosno Srbiji u ovom trenutku fali 5.000 vozača sa ovom kategorijom. Svi oni koji se bave ovom privrednom delatnošću svakoga dana strepe da li će neko od tih vozača da se, ne daj Bože, razboli, da mu se desi nešto u porodici i da jednostavno, prevoz stane.

Sama sam često korisnik takvog međugradskog prevoza i na kraju i neki moji poznanici i prijatelji su vlasnici takvih preduzeća, ljudi koji su sve sami stvarali i obezbeđivali.

Onda, postavlja se pitanje kako je moguće da Vlada Republike Srbije i resorni ministar i Ministarstvo hvali samo time koliko je izgrađeno puteva, a da se ne zahvali upravo tim ljudima koji su svojim porezima, svojim naporima, kao i građani Srbije koji plaćaju visoke putarine, koji plaćaju registracije za vozila, evo kao vaše, gospodine Arsiću?

Svaka vama čast. Evo, kao upisani onaj vaš „C5“ sećam se kad ste ga juče novog kupili, on je prešao, koliko, 500, 600.000 kilometara? Ima mnogo takvih kolega koji imaju automobile slično godište ili kategorije.

Da li je normalno da vi plaćate registraciju za kubikažu vašeg automobila istovetnu kao neko ko je sada izvezao novi „Restajling C5“ iz salona? Normalno da nije. Da li je normalno da u državama koje hoće da podstiču, upravo taj razvoj infrastrukture, jer uzimaju od građana novac. Vi samo znate ko mantru da ponavljate - izgradili smo toliko, izgradili smo toliko. To su izgradili građani Srbije, oni koji su dali za registraciju, za putarinu, za gorivo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
Predlagač, Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč?
Kolega Pekarski, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Pekarski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ja sam hteo samo da se zahvalim nadležnom odboru i predlagaču što je prihvatio ovaj moj amandman koji sam predložio i kojim sam zatražio da se obriše član 3. Predloga o izmeni Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i da se zadrži član 56. stav 3. osnovnog zakona, iz prostog razloga što postoji mogućnost reciprociteta, pa da dođemo u situaciju da naši auto-prevoznici, odnosno prevoznici koji prevoze putnike u inostranstvo dođu u situaciju da ne mogu da prodaju karte preko interneta.

Drugi razlog je što se mi zalažemo da dođemo do nesmetanog prometa roba, usluga i kapitala.

Meni je drago da ministarka Mihajlović drži do sebe, i ne samo ona, nego sve dame u Vladi Republike Srbije. Nije potpuno tačno da ministarka Mihajlović ne gradi auto-puteve, ali je tačno da ih gradi Srbija. Ali je isto tako tačno da je Srbija, odnosno građani Srbije, dali poverenje SNS na izborima i isto tako je tačno da su građani Republike Srbije dali poverenje Aleksandru Vučiću na izborima, tako da dolazimo u situaciju da smo mi, poslanici, SNS i Aleksandar Vučić, dali zadatak i poverenje Zorani Mihajlović da na mestu ministra, kao resorni ministar, gradi, da i mi sa njom gradimo i da Aleksandar Vučić zajedno sa njom gradi.

Znači, svako radi svoj deo posla i zato je verovatno predsednik Srbije Aleksandar Vučić i rekao - moj posao je da zajedno sa vama dižemo Srbiju, sprat po sprat, stepenik po stepenik, ploču po ploču. Hvala vam na prilici da budućnost Srbije gradimo zajedno. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč?
Kolega Saviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, član 3. ovoga zakona odnosi se na član 56. postojećeg Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Ja sam amandmanom tražio da se posle stava 3. ovoga člana doda novi stav, koji će omogućiti da se prodaja voznih karata i drugih putnih isprava putem interneta omogući i onim prevoznicima koji nemaju sedište na teritoriji Republike Srbije.

Zaista, ne znam zbog čega je Vlada uskratila prodaju ovih karata prevoznicima čije sedište nije na teritoriji Republike Srbije? Naravno, to sve treba da se odvija u skladu sa zakonom.

Činjenica je svima poznata da najveći broj prevoznika, odnosno putnika iz Srbije i u Srbiju, je sa Republikom Srpskom i Crnom Gorom. Znači, mi na ovaj način faktički kažnjavamo naše sugrađane, naše sunarodnike. Zašto neko iz Podgorice ili nekog drugog mesta u Crnoj Gori, Kolašina, Mojkovca, ne bi mogao putem interneta da kupi voznu kartu za Beograd ili iz Beograda, pogotovo ako vidimo, znamo i svedoci smo šta se danas dešava dole u Crnoj Gori, da su Srbi u Crnoj Gori danas najugroženiji narod, ne samo na prostorima bivše Jugoslavije, nego najugroženiji narod u Evropi i oni se hrabro i junački, u skladu sa svojom tradicijom, bore za svoja prava i nadamo se svi i dajemo im podršku da će u tome istrajati.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovaj predlog je zapravo predložila naša koleginica Katarina Rakić, ali je svakako iz resora Zorane Mihajlović i evo, nikako ne možemo zaobići raspravu o njoj kada i o ovom Predlogu zakona govorimo.

Neke kolege iz vlasti, zapravo jedan kolega je ishvalio gospođu Zoranu Mihajlović, samo moram da ga podsetim da njega pohvala nije baš dugog veka. On je, čovek, ne tako davno, kao član jedne druge stranke čiji je mandat preneo u sadašnju stranku, još mnogo toga lošeg govorio o Zorani Mihajlović, pogotovo što je pre nje bio njegov tadašnji partijski šef Velja Ilić ministar. Unesite ljudi malo realnosti u ovo što radite i što govorite.

Šta je problem u prevozu putnika u drumskom saobraćaju? Problema je mnogo. Ali, mi nikako da razrešimo problem koji je, opet, moram da kažem, indukovala Zorana Mihajlović, a to je problem "Kargo" vozača. Imali smo problem sa "Jandeksom", to je nekako sređeno, uvedeno u zakonske okvire, ali sada imamo problem sa "Kargom". Oni kupuju ogromne količine, zapravo veliki broj vozila, oni rade u Beogradu, kažu neki da rade suprotno zakonu, neki da rade u skladu sa zakonom. Bila je onako biserna Ana Brnabić kada je rekla da su oni samo pronašli rupu u zakonu, a ona je pre te izjave svega dva ili tri meseca pre toga predložila izmene zakona koje su ovde usvojene. Taj problem definitivno mora da se reši.

Ja koristim sve moguće prevoze u Beogradu, i onda slušam priče i jednih i drugih i trećih. Ovi kažu da je "Kargo" vezan za Anu Brnabić, za njenog brata, da ona tamo ima dosta vozila. Ovi drugi kažu da u "Pink" taksiju partner Zorane Mihajlović ima dosta vozila i da je zapravo to njihov lični sukob, a iz tog ličnog sukoba građani Beograda imaju ozbiljnih problema što ne znaju ni s kim se voze, ni kako se voze i što, verovali ili ne, ako padnu dve kapi kiše, morate pola sata da tražite neki da li taksi, da li "Kargo", da li "Jandeks", bilo koju vrstu prevoza u Beogradu.

O linijskom prevozu, o vozačima, o odlasku vozača, o tome da nikome ne pada na pamet da tim ljudima povećaju plate da bi mogli normalno da rade, o tome da ti ljudi rade 10, 12 sati, što je apsolutno nezakonito, to nikoga više u ovoj državi ne interesuje, a najmanje resornog ministra Zoranu Mihajlović.