Dvadeseto vanredno zasedanje , 29.01.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

3. dan rada

29.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava

Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona o registru prostornog o registru prostornih jedinica i adresnom registru podneli narodni poslanici, primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaja, infrastrukture i telekomunikacija kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. u stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
E, vidite. Odnos Vlade Republike Srbije prema Narodnoj skupštini se valjda, najbolje može videti baš po ovom amandmanu. Mi smo ovde predvideli u članu 1. i sada da ne trošim vreme da ne objašnjavam, jer nema svrhe kome pričati to, ali mi smo to uradili da ostane zabeleženo.

Mi smo rekli da deo rečenice ovog člana 1. svega možda desetak reči treba brisati, zato što nema nikakve svrhe da to postoji, jer sve što je htelo da se kaže rečeno je u tih prvih pet redova člana 1.

Ali, kaže Vlada – amandman se ne prihvata iz razloga što bi brisanje ovog član narušilo razloge i ciljeve donošenja ovog zakona.

Ko je tražio da se briše ovaj član? Pa vi ste nepismeni. Vi ste bezobrazni. Vi ste drski. Vas ne zanima Narodna skupština, vi terate ono što vi mislite da treba, baš vas briga šta zaista znači ovo što vi radite.

Vi ste ti gospođo Mihajlović, rekla sam vam to danas i ponoviću koliko god treba puta, vi ste ta osoba koja je danas zakucala ekser u sanduk parlamentarizma u Narodnoj skupštini.

Hvali te se u biografiji kod ovih vaših zapadnih gazda – kažete sredila sam ih. Ni jedan potpredsednik ništa ne sme da mi kaže, šef najveće poslaničke grupe ništa ne sme da mi kaže, radim šta god hoću, može mi se. I ponašate se tako, ali ko god se ponašao po sistemu „može mi se“ gorko se kajao, kajaće se i vi, verujte.

Čudi me od vaših saradnika, tu imate i ozbiljnih ljudi i neke koje mi poznajemo kao stručnjake koji su prošli, raznim ministrima su videli leđa i vama će i ostaće ljudi iz struke. Čudi me da su ovako sebi nešto dozvolili.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč?

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Registar prostornih jedinica je važan kako za državnu administraciju tako i pre svega za privredu i postoje mnoge situacije gde se pojavljuje u rupe između dva naseljena mesta za koje nije utvrđeno kome pripadaju i to je ono što mora da se sredi u mnogim delovima Srbije.

Naročito, na zapadu Srbije, u planinskim i ruralnim područjima, ali ima takvih slučajeva, evo i u centralnom delu Srbije, kod mene u Šumadiji, verujem i u nekim prigradskim opštinama, grada Beograda.

Zašto je to važno? Važno je zbog činjenice da sva ta planska dokumenta, a pre svega zbog ljudi koji žive u tim mestima, i zbog lokalne samouprave, moraju do kraja da budu uređena.

Ako biste sada pitali nekoga, naravno, veštijeg i nekog mladog stručnjaka iz Orlićeve struke, za koliko dana bi mogao da sredi jedan upravni okrug, nekog ko ima valjani program za to i nekoga ko ne koristi resurse državne administracije, već neke druge, možda bi to mogao da uradi za dve nedelje, ili manje.

Zaista ne znam, jer se ne razumem detaljno u taj deo posla, što se tiče sređivanja, na takav način, ali iz života i prakse, vam govorim, da su zaista problemi veliki. Obraćali su se meštani mesne zajednice Rudnik u više navrata lokalnoj samoupravi u Kragujevcu, da kažu da zbog toga što pojedina Rudnička sela, a u nekim delovima parcela ne znaju se koje nisu privatno vlasništvo kome pripadaju, oni traže zbog toga što je bila neažurna administracija, u Gornjem Milanovcu da se priključe gradu Kragujevcu, i to ima neke logike, ali je put za to veoma dugačak.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ono što je suština da predlagač insistira da se što pre odrede nazivi ulica, da se odrede brojevi u tim ulicama, i to nema onog ko zdravo logično razmišlja a ko se ne slaže sa tim. Međutim, ovi rokovi, jednostavno ne odgovaraju realnosti u kojoj mi živimo.

Pošto je to u nadležnosti lokalne samouprave, lokalna samouprava bi to trebala sve kroz skupštinsku proceduru da donosi, a skupštinska procedura podrazumeva, pre svega, zakazivanje sednica određenih odbora, pa sednica Skupštine, da bi se sve to usvojilo. Ali to je potpuno jasno da ovi zakoni, teško da će se moći primenjivati u ovakvom obliku kako je to predložio predlagač, jer će morati doći do promena, a promene će nastupiti posle izbora.

Meni je veliko zadovoljstvo lično, što mi je potpredsednik trenutni izrekao dve opomene, i ako budem nešto pamtio iz svoje političke karijere, to će biti moj najveći uspeh, što sam čoveku kome sam najviše pomogao u životu doživeo da je isti i gotovo isti kao Gordana Čomić.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pa vi ste koleginici Čomić pomagali.
Na naslov iznad člana 5. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč?
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Sa zadovoljstvom.

Pa da ne čitate amandmane da niste raspoloženi da polemišete to se vidi iz ovog obrazloženja zbog čega niste prihvatili amandman.

Član 5. Predloga zakona glasi – podaci registra prostornih jedinica i adresni registar su javni deo nacionalne infrastrukture, geodetskih podataka i vode se u okviru katastra nepokretnosti i vodova, u skladu sa zakonom.

Mi u SRS smo predložili da se umesto zapete stavi tačka, reči - u skladu sa zakonom brišu. Vi to ne prihvatate i još u obrazloženju zbog čega ne prihvatate ovaj amandman kažete – ne prihvatate iz razloga koji je naveden za neprihvatanje amandmana na član 1. i kažete – da bi brisanje člana 5. ovde bilo potpuno besmisleno.

Niko nije predložio da se briše član 5. nego samo ovaj deo rečenice u skladu sa zakonom. Vi kažete da postoji ne oko, nego vi tamo iznosite u obrazloženju Predloga zakona precizan podatak tri miliona 028 hiljada, 20 građana koji nemaju kućni broj, a kažete da od toga dva miliona 676 hiljada nema ni ulice.

Ja mislim da taj podatak nije dobar lično znam da je u toku prošle godine veliki broj lokalnih samouprava imenovao Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova i da su one taj deo posla veliki broj lokalnih samouprava rešio.

Istina je da kućni brojevi na tim ulicama ne postoje, ali ulice postoje. Možda neki manji broj lokalnih samouprava taj posao nije završio do kraja. Ovo svakako i jeste važan podatak da se zna da imamo iz bezbedonosnih iz obaveza građana prema državi u poreskom smislu i niz drugih obaveza.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 6. amandman je podne narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč?
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč?
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč?
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Da li neko želi reč'?
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč?
Izvolite kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, dobro je što se donosi Zakon prostornih jedinica i Adresni registar i protiv te činjenice niko nema ništa protiv, naravno, ali uvek postoji ono - ali.

Pitanje je sada da li je glavni motiv ovde da se zaista uredi jedna stvar koju treba urediti jedna stvar koju treba urediti na način kako to dolikuje ili što bi naš rekao, da li je u pitanju „da se Vlasi ne sete“? Dajte da mi popišemo sve i što se koristi i što se ne koristi, i što vredi i što ne vredi, i posle toga da udelimo porez na to.

Vidite, do pre samo možda nekoliko godina, porezi na kuće, stambene jedinice gde ljudi žive bili su simbolični. Međutim, iz godine u godinu to se sve povećava, tako da možda je to jedan od glavnih razloga zbog čega se donosi ovaj zakon. Ali, otom potom, sačekajmo da vidimo šta će se na kraju desiti.

Međutim, ovde ima mnogo problema. Ima jedan obiman posao gde se javljaju veliki problemi i gde neće biti moguće ovaj posao dovesti do kraja.

Evo, videli smo samo kroz jedan nemio događaj koji se desio pre nekih mesec dana, kada je cela Srbija bila na nogama iščekivajući šta će biti sa sudbinom male Monike Karimanović iz okoline Niša, gde se cela policija, žandarmerija digla u potragu za tim, i hvala Bogu, desio se epilog onakav kakav smo svi očekivali. Ali, upravo najveći problem im je bio što su objekti stambenih jedinica koje su napuštene, koje nisu imale vlasnike, imali su vlasnike za čije se vlasnike nije znali, a ima i naslednika u Srbiji koji ne znaju da su naslednici nekih stambenih jedinica.

E, to je najveći problem i ne znam kako će i na koji način će se Vlada izboriti sa ovim.