Dvadeseto vanredno zasedanje , 31.01.2020.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

5. dan rada

31.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 13:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Dvadesetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 73 narodna poslanika.
Rado utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 88 narodnih poslanika.
Obaveštavam vas da sprečenost da sednici prisustvuje niko nije prijavio.
Nastavljamo pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani svi ministri Vlade Republike Srbije, te sa nama je u ovom delu sednice prisutan ministar Nedimović.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Petar Jojić.
Da li želite reč? (Da.)
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospođo predsednice.

Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, jedna radosna vest, kako je radikal Džonson izvukao Englesku iz EU. To je jedna dobra i prava vest za Srbiju.

Dame i gospodo, kada je u pitanju Predlog ovoga zakona, u svakom slučaju, neke odredbe ovoga zakona oslanjaju se na prethodne popise, a prvi popisi u Srbiji su izvedeni još 1834. godine, koji su se do 1931. godine, kao što je rečeno u ovome predlogu zakona i u obrazloženju, vršili popisi još za vreme Miloša Obrenovića na svakih pet, a potom na 10 godina.

Ono što bih želeo da kažem, šteta je što u ovom zakonu nije mogao biti obuhvaćen kriminalitet, a pre svega određene oblasti kriminaliteta, pre svega, privredni kriminalitet.

Skrenuo bih pažnju na činjenice, da li u oblasti zdravstva ima kriminaliteta ili nema? Kako je moguće da fabrika koja ide u stečaj, organizuje u privatnoj firmi vanredni pregleda radnika i za taj pregled, fabrika koja je već pod stečajem, plati 12 miliona dinara privatnoj firmi, iako ta fabrika, dame i gospodo narodni poslanici, ima svoju zdravstvenu stanicu? Trideset godina su radnici i vanredno i redovno pregledani, međutim, iz javnog sektora, gospodine ministre, prenesite kolegama, u zdravstvu prelivaju se ogromna sredstva iz javnoga sektora u privatni sektorm u ambulante koje su pojedini mafijaši i kriminalci otvarali. Ovo je veoma važno pitanje.

Molim vas, zamislite vi da u jednoj fabrici bude šteta naneta budžetu države i da Zavod za javno zdravlje, koji ima pravo da vrši preglede radnika i to spada u njegovu nadležnost, da se prebace radnici da idu kod privatnika i da privatnik samo od jedne firme uzme 12 miliona.

Onda se postavlja pitanje zašto su male plate zdravstvenim radnicima? Javni sektor ne sme više dozvoliti sebi tezgarošima iz zdravstva da prelaze, pre podne rade u javnom sektoru, tj. u državnim institucijama, a po podne rade i tezgare i šalju klijente, šalju pacijente kod privatnika.

Prema tome, dame i gospodo, u pitanju je kriminalitet i Vlada mora da se obračuna sa kriminalitetom u Srbiji kako bi se poboljšao život radnika i sprečila nepravda. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Jojiću.
Po amandmanu reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, želim da govorim o jednoj vesti koju smo juče čuli, koja ohrabruje i potvrđuje namere Vlade Srbije da se nastavi sa trendom smanjenja stope nezaposlenosti.

Više od 122.000 nezaposlenih osoba ove godine će dobiti šansu za posao preko programa Nacionalne službe za zapošljavanje, a akcenat je na pružanju podrške teže zapošljivim licima.

U tom smislu je i potpisan Sporazum o učinku za 2020. godinu između Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva za rad i zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Za te namene preko Nacionalne službe za zapošljavanje, planirano je izdvajanje u iznosu od 3,7 milijardi dinara, 550 miliona dinara obezbeđeno je za Fond za profesionalnu rehabilitaciju a iz IPA programa biće obezbeđeno 24 miliona dinara. Ono što je novina jeste i prekvalifikacija u IT oblasti za šta je odvojeno 150 miliona dinara.

U 2020. godini treba napomenuti da više od sedam hiljada invalida dobiće šansu za posao. Dakle, govorimo o merama koje će dati rezultate prilikom smanjenja stope nezaposlenosti i koje će pre svega povećati efikasnost prilikom zapošljavanja. To je jedan od prioriteta na kome je Vlada Srbije radila i tokom prethodnih godina.

Činjenica je da je 2012. godine nezaposlenost bila u procentu od 26%, a da je sada ispod 10%. Za to je potrebno vreme, ali su potrebne i dobro promišljene mere koje će dati rezultate. Još uvek imamo posledice koje su nastale u vreme dosovske vlasti, kada su fabrike prodavane u bescenje i zatvarane, kada su radna mesta bila zatvarana. I u Nišu je mnogo ljudi izgubilo posao u fabrikama koje su nekada bile giganti, a mnogi od tih ljudi još uvek čine teško zapošljive kategorije. Taj problem moramo da rešavamo.

Dakle, pored nezaposleni koji su stariji od 50 godina, mi imamo i lica koja su nekvalifikovana, imamo i one kojia čekaju na posao duže od godinu dana, a posebna pažnja će biti usmerena na zapošljavanje žena. Sa druge strane, imamo mlade ljude koji zaslužuju šansu, koji zaslužuju da steknu prvo radno iskustvo i koji takođe zaslužuju da budu zaposleni.

Postoji jedna novina koja će u mnogome doprineti sprovođenju ovih mera, a to je da će zaposleni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, raditi na terenu i kroz direktnu komunikaciju sa poslodavcima, videti kakve su potrebe tržišta rada, kako bi se u skladu sa tim obezbeđivala radna snaga, a nezaposlenima sa druge strane će shodno tome biti omogućena prekvalifikacija ili dokvalifikacija.

Zbog svega što sam navela, smatram da treba dati podršku ovakvim merama Vlade, kako bi se nastavilo sa reformama i sa rešavanjem problema. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu ima više prijavljenih, pa ćemo samo ispoštovati redosled.
Aleksandar Marković, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, javio sam se zato što nas je sve sablaznila vest od ranog jutra, a da je jutros, u ranim jutarnjim časovima, uhapšena u Podgorici, u Zeti, majka narodnog poslanika Demokratskog fronta, Milana Kneževića.

Brutalna akcija policije u ranim jutarnjim časovima je izgledala ovako, ako može ovo kamera da zumira, evo šta ostaje nakon premetačine porodične kuće Milana Kneževića. Njegova majka, starica od preko 70 godina, je uhapšena tom prilikom bez ikakvog saopštenja crnogorske policije zašto su je uhapsili, stavili joj lisice na ruke kao poslednjem kriminalcu.

Tom prilikom je uhapšen i brat od strica, narodnog poslanika Demokratskog fronta, Milana Kneževića, i to u trenutku kada se Milan Knežević nalazio u Beogradu. Dakle, starica je bila sama u kući, ali za Milovu policiju to očigledno ne predstavlja ništa, već su je kao poslednjeg kriminalca stavili joj lisice na ruke i strpali u policijski auto i tom prilikom je, kako javljaju ljudi sa terena, uhapšeno i više desetina građana Zete.

Očigledno je da režim Mila Đukanovića, antisrpski režim Mila Đukanovića, pokazuje ogromnu nervozu, očigledno je da je režim Mila Đukanovića naročito uzdrman zbog protesta koji se događaju u Crnoj Gori proteklih nedelja, a gde su Srbi pokazali značajan iskorak ka pokazivanju sloge, ka pokazivanju jedinstva, ka pokazivanju otpora usvajanju spornog zakona o slobodi veroispovesti.

Ja bi želeo ministre i vama da poručim, da Srbija mora da nastavi sa dobrim rezultatima i kada je reč o ekonomiji i kada je reč o ozdravljenju naše privrede i ekonomije, a zašto? Zato što samo snažna i jaka Srbija, i ekonomski snažna i jaka Srbija može da zaštiti srpski narod gde god on živeo, bilo da je u pitanju neka od zemalja okruženja, bilo da je u pitanju AP Kosovo i Metohija, bilo da su u pitanju Srbi u Crnoj Gori koji su, evo kako vidimo, naročito ugroženi ovih dana od strane anti srpskog režima Mila Đukanovića.

Želim da vam poručim da moramo da nastavimo ovim stopama, ovim putem, da razvijamo Srbiju, da od Srbije napravio snažnu zemlju kako bi uspeli da zaštitimo srpski narod gde god on živi. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Markoviću.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Petar Jojić je tražio repliku.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Tražili ste repliku, na osnovu čega samo?
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Žarićeva.
(Narodni poslanik Petar Jojić govori bez mikrofona.)