Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 27.02.2020.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/59-20

4. dan rada

27.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:10

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Rističeviću.
Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Izvolite, gospodine Mirčiću.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo još jednog člana gde se naša sumnja povećava kada je u pitanju realno želja da se sprovede ovaj zakon, a to je da se pravi posebno odeljenje Poreske uprave i da zaposleni u tom odeljenju redovno idu na obuku.

Više puta je do sada to gledano, to je uostalom jedna matrica po kojoj funkcioniše nešto što je marketinški osmišljeno, a suštinski je da li će biti u upotrebi, to niko i ne gleda.

Naime, kada bi to bilo tako, onda bi se svelo na sledeće, da posebno odeljenje Poreske uprave i zaposleni u tome treba redovno da idu na obuku kako da obračunaju porez u visini od 75% na imovinu koja je različita za 150.000 evra u odnosu na prihode koji su prijavljeni. Evo, to je suština. Ko normalan može da poveruje da je ovo iskrena želja i odlučnost da se uvede red kada je u pitanju plaćanje poreza? Zašto? Zašto postoji potreba za posebno odeljenje, pa još da se obučavaju? Pa to su ljudi koji su stručnjaci u svom poslu u ovoj oblasti, Poreska uprava funkcioniše, što kaže, i od ranije, samo treba volja i želja da se krene u odlučnu borbu protiv onih iskrenih i pravih kriminalaca, ali mi vam navodimo njihova imena.

Nije to zato što je to prošla vlast, nego zato što je to opštepoznato i, na kraju krajeva, ne bi bilo loše da to bude primer i onima koji su sada aktuelni i onima koji misle da će jednog dana da budu čelni ljudi ove države. Da se na tom primeru gde su opravdana sredstva, pa šta ćete gore nego kad čovek upadne sa dugim cevima u Narodnu banku, kad upadne u Lutriju naoružan i uzima iz sefa gotovinu? Niz je primera koji su se dešavali gde su to najteža krivična dela, na taj način stekli imovinu, stekli, uvećali svoje bogatstvo i sad mi treba specijalno odeljenje Poreske uprave da idu redovno na obuku. Mi smo, da bi to izgledalo ozbiljno, predložili bar ovo da izbrišete, a od vaše volje zavisi da li ćete uopšte pristupiti ozbiljno ovom poslu, tako što ćete staviti van snage ovaj zakon.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Mirčiću.
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Ljupka Mihajlovska, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite, gospođo Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovaj član 21. je svojevrsni leh specijalis u odnosu na Zakon o sudovima i baš je neverovatno, kako vi karikirate ozbiljne stvari. Vi predviđate da sudije Upravnog suda koje sude po tužbi protiv konačnih rešenja o posebnom porezu moraju imati završenu obuku za sticanje posebnih znanja o utvrđivanju nezakonito stečene imovine i posebnog poreza.

Pa, vi mislite da su sudije kreteni, da su sudije neobrazovane, da sudije ne znaju da čitaju zakon ili vi hoćete svoje specijalce, pa makar bili i sudije, da rade ono što sam malo pre kada sam govorila upravo skrenula pažnju, da ćete ciljano vi određivati kome treba oduzeti određenu imovinu. I neće vas biti briga da li je ta imovina stečena legalno ili nelegalno? Štitićete svoje, a neke druge ćete ojaditi i zato vam trebaju vaši specijalne sudije.

Dobro znamo svi kakvu smo mi to sreću, pod navodnicima, dobili od ovih specijalaca u Sudu za organizovani kriminal i za ratne zločine. Dobili smo među sudijama kriminalce, među sudijama organizovani kriminal, dobili smo sudije za ratne zločine koji sude samo Srbima, koji izmišljaju i prihvataju predloge tužilaca za nekakva krivične dela i nekakve zločine kojih nije bilo, a pogotovo na način na koje pokušavaju da im sude. Zar na to nije nauk da nam ne trebaju nikakvi specijalisti. Trebaju nam sudije koji su pošteni i časni, koji su dostojni svoje funkcije i koji posao rade u skladu sa zakonom.

Svaki sudija, gospodo draga, ako ne znate, ume da pročita novi zakon koji budete usvojili, da ga protumači i kada dobije predmet u skladu sa tim zakonom, taj sudija će u skladu sa slobodnom sudijskom voljom, zakonom i dokazima da presudi. Ne treba da bude nikakav… šta će, ko će, samo mi recite, ko će biti taj ko će te vaše buduće sudije specijalizante ili kako ćete ih zvati, specijalce, ko će njih obučavati? Šta? Neko iz Uprave prihoda dođe da obučava sudiju? Pa, vi stvarno toliko nenormalnih predloga imate, da to boli.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospođo Radeta.
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Ljupka Mihajlovska, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 22. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 23. amandman je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Vlada je prihvatila amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite, gospodine Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Marinkoviću, ovaj amandman i da je prihvatila Vlada on ne bi nešto popravio ovaj Predlog zakona, mada je ovo odličan amandman.

Čuli ste da imamo specijalne sudove, specijalna tužilaštva, specijalne agencije, posebna odeljenja poreske uprave koja treba da se bore, navodno protiv nelegalno stečene imovine i sada, a kolega Atlagić je tu. Neki studenti kada studiraju oni uče na osnovu ozbiljnih udžbenika i polažu ispite, mada se ponekad ispit može položiti na osnovu neke skriptice, na osnovu nekih beleški. E, kada bi sada pravili neko rangiranje ovog Predloga zakona u odnosu na ozbiljne zakone ovo bi možda bilo u nivou te neke male nebitne skriptice.

Nikakvih promena neće biti. Da imate zaista iskrenu i pravu želju da se borite protiv onih koji su nezakonito stekli imovinu koja prelazi uobičajeno moguće sticanje, vi ste imali do sada sasvim dovoljan broj zakona i po kvalitetu i po obimu kojim bi se to moglo regulisati. Međutim vi to ne želite, vi želite samo da i dalje psi laju, vozovi prolaze, ali ovaj vam je zakon potreban da bi samo one koji ne žele da se disciplinuju na način na koji vi to očekujete, mogli da dođu pod udar ovog zakona.

Član 23. govori o bezbednosnim proverama zaposlenih u posebnoj jedinici poreske uprave, koji bi trebali da rade ovaj deo posla. Moram da vas podsetim nije to baš tako davno bilo kada je direktor Poreske uprave u Republici Srbiji, čovek koji je došao iz BIA imao tamo neku visoku poziciju u BIA, došao u Ljuboviju u jednu fabriku duvana, gde se vrši primarna prerada duvana, ponašao se kao da je došao sa divljeg zapada, vadio pištolje, pretio, pozivao se na predsednika Vlade u to vreme, eto da ima od njega direktan nalog. Šta smo mi imali za posledicu? Imali smo za posledicu da je ta primarna proizvodnja te industrijske biljke, ne mogu reći potpuno prestala, ali za 90% smanjena. To je podneblje vrlo kvalitetno, gde ta industrijska biljka uspeva, daje dobre prinose, dobar kvalitet i veliki broj ljudi, s obzirom da je potreban veliki živi rad, obezbeđuje svoju egzistenciju, odnosno egzistenciju svoje porodice.

Posle nepromišljenog i nesavesnog postupka tog gospodina Marinkovića, to je stalo, fabrika, odnosno nećete verovati on je uhapsio fabriku. Bio je uhapšen i direktor. Ja u to ne ulazim, postoje organi ove države, on je dokazao da to nije bilo u redu, da je bilo protivzakonito, ali eto, to je jedan čovek bio. Iako moramo da vodimo računa o integritetu svakog čovek, ali on je uhapsio fabriku, zabranio pristup, zabranio prilaz zaposlenima u toj fabrici. Tamo je bio već neki otkupljeni duvan, prerađen, polu prerađen koji je propadao.

Ogromna finansijska šteta je nastala, milionska šteta nastala. Ko će sve to da plati? Država. Pa, ko kaže da u ovoj agenciji neće biti takvi, iako ste vi rekli da su oni dužni da prijave svoju imovinu. Pa, vi u Zakonu o obezbeđenju i izvršenju kažete da javni izvršitelji, kao i lica zaposlena kod njih, nemaju pravo da se pojavljuju na licitacijama prilikom kupovine oduzete imovine. I, ne pojavljuju se oni, ali se pojavi tetka, strina, pojavi se neko njihov i onda kupuju tu imovinu. Takvu ćemo imati ovde situaciju. Dalje ovim, što koleginica Vjerica reče, ovaj prethodni član da je leks specijalis, pa i ovaj stav 3. ovog člana 23. je leks specijalis u odnosu na Zakon o Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Vi ovde kažete, oni koji budu vršili bezbedonosnu proveru onih koji će raditi u ovoj posebnoj jedinici da ne smeju da daju podatke kako na koji način su do toga došli i slično. Prvo, nemoguće je ovim ograničiti, a drugo, ako to ima za cilj da stvori direktoru poreske uprave, a kasnije ministru finansija koji će odlučiti o prijemu, da stvori pravu sliku o kandidatima, zašto bi se nešto krilo. Može da bude i zloupotreba od strane onih koji proveravaju i ako ja samo napišem za nekoga da nije podoban, a ne dokažem postupak na koji način sam ja to sproveo. Hoćete li vi verovati u to? Ako ćete verovati onda ćemo mi sa ovim zakonom imati još mnogo više problema nego što smo imali bez njega. Uraditi nećete ništa kvalitetno za građane Srbije. Oni možda daju podršku jednom zakonu gde bi sve to bilo provereno, ali ovakvom kao što je ovaj sigurno ne. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik, Dubravko Bojić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, gotovo da u našoj novijoj zakonodavnoj praksi nije bilo sličnog primera da se jedan zakon više najavljivao, da je njime prećeno političkim neistomišljenicima i prethodnim vlastodršcima još od petooktobarskog prevrata početkom veka.

Svaka nova vlast, a to su bili žitu u različitim agregatnim stanjima, svakodnevno su punili stupce novinskih tekstova ko će se prvi naći na udaru tog zakona.

Bilo je tu mnogo ilustracija, fotografija raznih nekretnina na ekskluzivnim lokacija. Navođeno je na stotinu imena u raznim sredinama. Sve se završilo ekstra profitom za nekoliko političkih neistomišljenika.

U svakoj predizbornoj kampanji odzvanjalo je da će građani konačno saznati ko ih je opljačkao i osiromašio. Međutim, ništa se nije događalo osim što je nova vlast, ne samo nastavljala nego još gore krala i pljačkala svoje građane.

Sećam se, uvažene kolege, kao i dosta vas, govorili su da će po ugledu na italijanske sudove i zakone koji su zadali najteži udarac italijanskoj mafiji, čak su dovodili ovde članove italijanske vlade i sudije koji su oduzimali imovinu mafiji da će se to desiti kod nas.

I šta se dogodilo? Žuti dođoše, zaviše Srbiju u crno, ne ostaviše ni kamen na kamenu, ogubaše zemlju, izvršiše ekonomski genocid Srbije i ko je odgovarao, a videćemo i posle ovog vašeg zakona ko će odgovarati.

Sve sam ovo naveo da ukažem i da podvučem da vidimo da li će se politička praksa nastaviti i posle ovog zakona.

Što se tiče ovog Predloga zakona, sasvim na kraju da kažem, Srpska radikalna stranka smatra da ovakav zakon nije trebalo ni donositi iz razloga što u ovom zakonu osim posebnog poreza od 75% nema ničeg što nije sadržano u nekom od prethodnih zakona iz ove struke.

Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, profesore Bojiću.
Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Petar Jojić.
Izvolite, gospodine Jojiću.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine potpredsedniče.

Ja sam uložio amandman u odnosu na član 25, s tim što sam predložio da se koriguje visina novčane kazne. Dakle, predlažem da bude 500.000 i da se zameni onaj deo koji se odnosio u predlogu 500.000 da se zameni sa 1.000.000,00 dinara. Ima razloga što se toga tiče, neko bi morao da snosi odgovornost ukoliko ne bi pružao podatke nadležnom državnom organu.

Dame i gospodo, gospodin Sreto Perić, poslanik Srpske radikalne stranke govorio je o članu 23. To je bezbednosna provera.

Uvažene kolege poslanici, pošto sam radio u službama bezbednosti ne mogu da se složim sa ovakvim predlogom zakona koji predviđa bezbednosnu proveru lica razgovorom sa građanima. Molim vas, znate šta to znači? Imao sam prilike da proveravam policajce i referente koji su mi donosili izveštaje lažne, jer su odlazili kod komšija onoga lica koje se proverava, a komšija nije u dobrim odnosima bio sa tim licem i davao je najnegativnije ocene i podatke o tom licu, a da sam naknadno proveravao kroz sve evidencije i utvrdio da se radi o časnom čoveku.

E, vidite, kaže – da se proveravanje vrši obavljanjem razgovora sa građanima. E, to vam je bezbednosna procena. Hajde da pitamo ljude koji rade u BIA da li ovo može biti prihvaćeno i da li to može biti deponovano i povereno direktoru Poreske uprave? Milim da to nije trebalo predvideti i treba brisati.

Dame i gospodo, ovih dana veći broj građana Pančeva obraća se sa molbom i apelom da Ministarstvo za građevinu reši pitanje „Beovoza“, za građane Pančeva, jer ih je Ministarstvo građevinarstva kaznio i „Beovoz“ ide samo do Ovče, a išao je 25 godina sve do Pančeva. Sad treba proveriti gde je utrošeno 42.000.000,00 evra od ruskog kredita.

Gospođa Zorana Mihajlović na moja tri pitanja nije dala odgovor. Kako su sredstva korišćena na Pančevačkom mostu na Dunavu? U kakvom je stanju onaj most, ljudi? Ono samo što građani ne padaju, ograde nema. Kad uzmete dve trake sa ove strane i dve trake sa one strane, to je nekoliko kilometara, to je oko četiri, pet kilometara, ograde su trule, most je u groznom stanju, a Pančevce je kaznila Zorana Mihajlović.

Prema tome, dame i gospodo, evo tu je ministar, gospodin Mali, koji može ovaj slučaj, eventualno, na Vladi da postavi jer to pitanje zaslužuje, 15.000 građana dnevno putuje iz Pančeva u Beograd, to su đaci, studenti i radnici.

Prema tome, dame i gospodo, ja molim Vladu da izvrši kontrolu i proveru i da omogući Pančevcima da koriste taj „Beovoz“ koji su koristili 25 godina.

Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.