Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 29.02.2020.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/59-20

6. dan rada

29.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 16:55

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine
 • Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crno
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih preds
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima
 • Zakon o dopuni Zakona o parničnom postupku
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijativ
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko - konzularnih predstavništava
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o igrama na sreću
 • Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)
 • Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Pravo na repliku, Neđo Jovanović.
  Izvolite.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Neđo Jovanović

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
  Zahvaljujem, se predsedavajuća.

  Pa, dobro je da kolega koji kritikuje SPS predstavlja stanku koja nizašta ne odgovara, apsolutno nizašta ne odgovara i ne snosi odgovornost za bilo šta. To je sjajno. Sjajno je iz dva razloga. Prvi razlog, nije ni mogla zato što nije učestvovala u vlasti, nije ni bila parlamentarna stranka, pa se ušuškala u opoziciono delovanje koje je, po meni, bilo poprilično lagodno. Hajde da kritikujemo, hajde da iznosimo raznorazne populističke i demagoške stavove, ko je kriv, ko je odgovoran, mi nismo. Nema problema, ali ćemo zato salve kritika i najviše neosnovanih izneti na one koji te kritike argumentovano i činjenično ne treba ni u kom slučaju ni da trpe, niti se te kritike mogu na njih odnositi.

  Socijalistička partija Srbije, hvala Bogu, jeste u vlasti onoliko koliko jeste. Parlamentarna je stranka od svog postojanja, državotvorna stranka, utkala je sebe u sve vidove državnog organizovanja i to je nešto što je za ponos SPS i njenim članovima, pa i građanima Republike Srbije.

  Što se tiče teme o kojoj raspravljamo, da ne odlazimo od teme, jer uvek od kolege koji kritikuje čujemo nešto što je 1% vezano za temu, a 99% van teme razgovora. Da bi se vratili na temu, želim samo da istaknem još jednom jednu činjenicu koju niko neće dovesti u sumnju, a to je činjenica da ovaj zakon, bez obzira što se amandmanima pokušava devalvirati njegova vrednost, treba da podržimo svi, jer je to odgovornost prema građanima Republike Srbije, to je odgovornost prema roditeljima nestalih beba, to je odgovornost prema svima onima koji zaslužuju satisfakciju, barem na ovaj način, ako nikako drugačije, barem na ovaj način kroz zakon o kome raspravljamo. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Pravo na repliku, Nemanja Šarović.

  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nemanja Šarović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Pa, gospodine Jovanoviću, vi na jedan veoma čudan način nešto što ne bi trebalo da bude vrlina predstavljate kao vrlinu.

  Vi kažete da je vaš kvalitet to što ste vi stalno u vlasti. Vi time dokazujete, gospodine Jovanoviću, samo da možete sa svima.

  Koji je to princip? Vi ste principijelno za vlast, po svaku cenu i to vam je jedini princip. Kada se setim kako ste samo hvalili svojevremeno Borisa Tadića, pa kako ste vatreno hvalili Mlađana Dinkića, kako ste hvalili mnoge one koji su uništavali Srbiju i srpsku privredu, u kojoj su sprovodili pljačkašku privatizaciju, kako ste hvalili Radulovića kada je on biran u Vladu. Koga vi niste hvalili, znači, toga praktično nema na političkoj sceni.

  Šta je to što vi nama iz SRS zamerate? To što smo bili principijelni, što imamo svoju ideologiju, što se nismo odrekli svog predsednika? A vas se i Slobodan Milošević iz Haga odrekao, jer ste se vi potpuno odrekli svake ideologije. Ko danas može da kaže šta je ideologija SPS, osim vlast? Vaša ideologija je vlast. Svega drugog ste se odrekli.

  Kažete - zla opozicija amandmanima utiče na zakon. Pa, to je stvarno veliki bezobrazluk što smo podneli amandmane. Vi nam govorite pre dva dana da je zakon najbolji mogući. Sada ga suštinski menjate.

  Moja primedba je bila upravo, ja sam vam dva puta čitao presudu Evropskog suda za ljudska prava, koji je obavezao Srbiju da formira nezavisno telo koje će se baviti ovim. Vi kažete - ne valja opozicija.

  Naša je zamerka bila to što niste objedinili način na koji će se doći do istine, jer da budemo jasni, nisu svi lekari učestvovali u krađi. Tu kada se uzmu svi slučajevi na gomilu, naći će se neka pravilnost, u kojim bolnicama, kod kojih lekara, u kojim smenama, kada se to dešavalo. Ja sam jasno rekao - ti ljudi treba da budu na stubu srama.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Vreme. Zahvaljujem.
  Reč ima Neđo Jovanović.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Neđo Jovanović

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
  Zahvaljujem se, predsedavajuća.

  Znate šta, gospodine, izvinjavam se, neću se obraćati gospodinu Šaroviću, jer to Poslovnik ne dozvoljava, a on to čini, iako ga vi ne sankcionišete u tom smislu, ali nema problema. Ja ću zamoliti vas da čujete ono što želim da predočim gospodinu Šarovića. Ako ima sluha da čuje, on će čuti.

  Ukoliko se na političkoj sceni pojave političke stranke, koliko je meni poznato i prirodno, te političke stranke se bore da ostvare što bolji rezultat kako bi bile u vlasti. Nije mi logično i prirodno da se neka politička stranka bori da bude u opoziciji. Ali, nemam ništa protiv da bude i tako. Ukoliko Nemanja Šarović i SRS tome teže, nije sporno.

  Međutim, zato nije ni potrebno nešto mnogo, oni jesu već u opoziciji, a najmanje, najmanje kredita i kredibiliteta da se istakne nešto što je istakao gospodin Šarović ima upravo on. Neka postavi pitanje sam sebi gospodin Šarović koliko je to procenata SRS na izborima ostvarila u zadnjih koliko izbornih procesa, koliko je bila van ovog parlamenta, koliko je sada njihov potencijal u biračkom telu? Hvala Bogu, spustili smo ovaj cenzus sa 5% na 3%, pa se nadam da će taj cenzus preskočiti.

  U svakom slučaju, moja želja je da se oni ipak ne bore da budu opoziciona stranka. Moja je želja da se sve stranke bore za vlast i da budu u vlasti kako bi državi bilo bolje.

  S druge strane, ono što gospodin Šarović zaboravlja, pa tu okuženu SPS, tu satansku SPS podržavala je SRS i bila u koaliciji sa SPS. Da se ne zaboravi i ta činjenica, mislim da bi bilo dobro. To je SPS i danas i tada i uvek će biti.

  Da opet idemo na temu…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala. Ovo je bila replika, dve minute i 17 sekundi. Nastavićete.

  Reč ima Nemanja Šarović.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nemanja Šarović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Gospodine Jovanoviću, ja nijednog trenutka nisam rekao za SPS ni da je satanistička, niti bilo šta od tih uvreda koje vi sami iznosite o vašoj političkoj stranci. Ja sam se sve vreme kulturno obraćao i vama i govorio o vašoj stranci. Ono što vama može da se ne svidi i na šta očigledno nemate odgovor, to su argumenti.

  Vas boli kada kažem - podržavali ste podjednako i Dinkića i Tadića i Cvetkovića i Vučića i Anu Brnabić. I jedina konstanta u vašoj politici je to što vi volite vlast.

  Niko ne spori da politička stranka može ostvariti bolji ili lošiji rezultat. Srpska radikalna stranka je ostvarivala različite rezultate. Imali smo i preko 30% poverenja građana, imali smo i 2%, ali nikada, za razliku od vas, nismo prodali veru za večeru.

  Vi kažete - podržavali smo SPS. Jesmo, ali nećete valjda upoređivati SPS iz vremena Slobodana Miloševića sa SPS danas? Ipak tu ima neke principijelne razlike.

  Nećete upoređivati razloge iz kojih smo mi učestvovali u vlasti te dve i po godine, od marta 1998. do oktobra 2000. godine, i tada se pokazalo koliko smo principijalniji od vas. Nakon 5. oktobra i Buldožer revolucije, pa i nas su zvali u prelaznu Vladu, ali je rukovodstvo SRS to sa gnušanjem odbilo, a vi ste potrčali da budete koministri sa onim dosovcima petooktobarskim. Vama je bilo, pa daj još tri meseca vlasti, pa bolje i sa njima nego da ne budemo. To je taj vaš poriv što vi ne možete da kažete - pa evo bićemo opozicija, ali ćemo imati neki stav ili ćemo biti van parlamenta, ali ćemo se držati svojih principa i ideala. To je za vas nepoznanica.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Izvolite.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Neđo Jovanović

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
  Zahvaljujem se, predsedavajuća.

  Slobodan Milošević je predsednik SPS bio u periodu kada je SPS bila dominantna i superiorna stranka na političkoj sceni Srbije, i to je tekovina SPS, i to je nešto što će SPS uvek poštovati i ceniti i negovati, i to je naše, a ne SRS.

  Da podsetim samo mog uvaženog kolegu, s obzirom da mi deluje poprilično demagoška priča o Slobodanu Miloševiću i veličanju Slobodana Miloševića, jer je upravo iz redova SRS svojevremeno najviše kritika, da ne kažem, pljuvanja, ogavnosti bilo na ime, ličnost i račun Slobodana Miloševića.

  Ne znam zbog čega se to uvaženi kolega iz SRS ne seti, a trebalo bi da se seti, jer je bio politički aktivan i u tom vremenu kada je SPS, i tada za vreme Slobodana Miloševića, bila okužena, bila je neko ko je bio, hajde neću sad iznositi kvalifikacije za koje je malopre mene optužio uvaženi kolega, ali u svakom slučaju stranka koja je bila neprihvatljiva za SRS.

  Ono što bi trebalo, na kraju ne bih više o ovome komentarisao, svi mi da imamo u vidu i da se setimo, koliko je to biračko telo SPS i sa koliko procenata SPS uvek dobija na izborima, koji je to izborni rezultat, koliko je SPS vremena parlamentarna stranka, pa neka sve te parametre i kriterijume uzme u obzir uvaženi kolega i neka proceni status i značaj i kvalitet njegove stranke. Hvala.