Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 29.02.2020.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/59-20

6. dan rada

29.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 16:55

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine
 • Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crno
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih preds
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima
 • Zakon o dopuni Zakona o parničnom postupku
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijativ
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko - konzularnih predstavništava
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o igrama na sreću
 • Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)
 • Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima narodni poslanik Darko Laketić.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Darko Laketić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem.

  Prvo, drago mi je što sada postoji saglasje oko toga da je zakonski predlog dobar.

  S druge strane, saglasan sam takođe da niko ne sme da bude zaštićen, govorim sada o licima koja su se ogrešila o zakon, a učestvovali su na bilo koji način u nestanku dece u porodilištima. Dakle, suštinska stvar je ona koju i zakon definiše, a to je da zaštićenih niti sme, niti će biti. Svako ko se ogrešio o zakon i učestvovao na bilo koji način u nestanku dece u porodilištima biće sankcionisan.

  Što se tiče hitnosti, da je reč zaista u žurbi u tom smislu, pa zakon bi verovatno bio donet po tom osnovu, dakle pod pritiskom Evropskog suda još 2016. godine, kada je postojala i presuda Zorice Jovanović. Suštinska stvar je ipak nešto drugo, a to je spremnost da se suočimo sa problemima koji postoje definitivno u ovoj državi. Nažalost, ti problemi, većina njih, datira iz nekog perioda i pre ove vlasti.

  Da li mislite da ovaj problem nije trebao da bude rešen devedesetih godina, 2000. godina? Ja sam ubeđen da je trebao. Zašto se rešava danas, a ne tada? E, to je neko drugo pitanje. Moram da kažem da ako govorimo o hitnosti, hitnost je da dođemo do istine. Suštinska stvar je da dođemo do istine da li je do krađe dece došlo i ko je ukrao ako je došlo i da se, naravno, odgovorni privedu pravdi. E, to je hitnost. To je nešto što dugujemo i roditeljima, na kraju krajeva, kao država i kao lica koja se bave nekim odgovornim poslom.

  Što se tiče zakona, još jednom kažem, mislim da sa ovim amandmanskim izmenama definitivno postoji zadovoljstvo svih relevantnih subjekata. Da li je reč o svim udruženjima ili ne, to je već neko drugo pitanje, ali najveći broj ljudi koji su zainteresovani za ovu problematiku, koji su imali muku, koji su doživeli bol su zadovoljni i biće zadovoljni. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima narodni poslanik Borisav Kovačević.
  Izvolite.
  ...
  Partija ujedinjenih penzionera Srbije

  Borisav Kovačević

  Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
  Hvala, gospođo predsednice.

  Ja sam hteo samo da se uključim kratko ovde ovih amandmana koji su juče predloženi od strane predstavnika Vlade.

  Prvo, želeo bih da pozdravim takav potez, koji je juče napravljen, i mislim da je to najdemokratskiji mogući potez, jer su u prvoj meri uključeni oni koji trpe najviše u ovom društvu zbog ove problematike i ove vrste kriminala, a to su roditelji.

  Kada se tiče nadležnosti ove komisije koja je formirana, ovde se pominjalo i to da li sudovi treba njima da dostavljaju podatke itd. Ja mislim da je nešto drugo u celom ovom kompleksu mnogo važnije. Ja sam o tome govorio i u načelnoj raspravi pominjao. Mislim da ne treba da zaboravimo da je zakonom predviđeno sada, pored ove komisije, odnosno pre nje predviđen je stručno-ekspertski tim u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, koji će se baviti istraživanjem ukupne celokupne ove problematike i koji će biti prvi u borbi protiv ove vrste kriminala.

  Mislim da mora postojati dnevni kontakt, dnevna saradnja, dnevna sprega, da tako kažem, delovanja ove komisije sa stručno-ekspertskim timom koji će se odrediti u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, jer će zajednički mnogo lakše dolaziti do ukupnog istraživanja, a isto tako i do izvršavanja istraga koje sud, tužilaštvo, bilo ko ko naloži ovome stručnom timu. Zato mislim da moramo negde ugraditi i decidno reći.

  I, još jednu stvar da kažem kada je u pitanju ovaj stručni tim u okviru Ministarstva, mislim da treba ubaciti i još jednu odredbu u ovaj zakon, a to je da je ministar unutrašnjih poslova dužan da donese pravilnik koji će da razraditi nadležnosti i rad ovog stručnog tima u okviru ministarstva. Hvala lepo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.

  Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović.

  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nemanja Šarović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Evo, pre svega radi javnosti, zaista ne mogu da sedim mirno i da slušam ove hvalospeve koje sami sebi ispevate, jer to što govorite jednostavno nije tačno.

  Mi smo vas slušali i pre dva dana i tada ste govorili da je taj predlog zakona najbolji mogući. Mi smo vam ukazivali na sve propuste koje ste napravili, ukazivali da je zakon koji donosite neusaglašen sa presudom Međunarodnog suda za ljudska prava u Strazburu. Vi kažete da donosimo zbog toga, a da je žurba zbog toga onda bi morali 2016. godine.

  Vi očigledno niste ni pročitali materijal i ne znate ni od kada je ta presuda Međunarodnog suda za ljudska prava u Strazburu. Ona je iz marta 2013. godine i tom presudom ste obavezani da najkasnije u roku od godinu dana donesete zakon i rešite ovaj problem.

  Druga stvar, vama je opravdanje to što vaši prethodnici nisu rešili ovaj problem. Oni su političku cenu toga što ga nisu rešili, između ostalog i pored toga, platili 2012. godine.

  Treća stvar, ti prethodnici zli koji ništa nisu radili i nisu bili spremni da se suoče sa problemom su upravo vaši koalicioni partneri sa kojima i danas sedite u Vladi. Sve te političke stranke, ima ih 15, znači od SPS, JS, Karića, SPO, POKS, nema ko nije. Dakle, isti ti neodgovorni ljudi koji su odbijali da se suoče sa problemom, vi pričate kako ste danas veoma odgovorni i, bože moj, spremni da se suočite sa problemom.

  Da ste bili spremni, vi bi ste to uradili odmah po osvajanju vlasti. Mogli ste to i pre presude Evropskog suda za ljudska prava. Zar vam je potrebna presuda iz Strazbura da biste rešili problem ljudi, dece, roditelja, koji godinama pate i čekaju na to rešenje, i sami ste rekli, neki i 50 godina, neki slučajevi su iz sedamdesetih godina prošlog veka?

  Govorite o odgovornosti i o tome da ne štitite nikoga. Voljno ili nevoljno, vi ste upravo štitili te koji su krali bebe, jer ste odbijanjem da na institucionalan način rešite ovaj problem i da donesete odgovarajući zakon, njima omogućili da protekne vreme.

  Protokom vremena, svaki naredni dan, svaka naredna godina utoliko je teže doći do rešenja, utoliko je teže doći do istine. Koliko je roditelja čija su deca možda oteta i prodata, koji su umrli u tom prethodnom periodu? Koliko je ljudi, lekara koji su učestvovali u svemu tome, koji nikada neće odgovarati, jer su i oni preminuli u međuvremenu?

  Dakle, ne možete govoriti o tome da su samo drugi odgovorni, vi niste. Oni su odgovarali za period od 2012. godine, a vi odgovarate za ovih narednih osam godina ne činjenja.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Po amandmanu, narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Izvolite.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Neđo Jovanović

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
  Zahvaljujem se.

  Naravno da niko ne može biti aboliran od bilo kakve odgovornosti, pa ni oni koji su prikrivali krivično delo, jer prikrivanje krivičnog dela nije ništa drugo nego krivično delo.

  Nama zakasnela pamet ne treba. Mi smo barem zajedno u koaliciji sa stožernom i najvećom strankom, Srpskom naprednom strankom pokrenuli ovo pitanje koje drugi nisu pokrenuli.

  Postavlja se pitanje zašto kritičari koji to danas kritikuju nisu kritikovali onda kada je to trebalo. Zbog čega tada nisu ukazivali, kao što sada ukazuju gde su te greške, gde su ti propusti? Zbog čega se tada nisu pojavili sa javnim mnjenjem sa bilo kim drugim da dignu glas i da kažu – da, postoje problemi i to ozbiljni problemi sa ozbiljnim krivičnim delima, izuzetno teškim krivičnim kvalifikacijama, pa da se tada pojave kao neko ko će da bude glas razuma. Malo je kasno sada za to, jer je to čisto populistička priča.

  Ono što je jako važno, šlagvort je dao uvaženi kolega Laketić. Činjenica je da je demagogija pozivati se na hitnost postupka. Činjenica je da je demagogija reći sada koliko to treba brzo da se uradi, brzo posle 30, 40 ili više godina. Šta to znači brzo posle toliko decenija? Šta to znači brzo ako je neko ko je prikrio krivično delo ostao apsolutno van domašaja bilo kakvog procesuiranja, a samim tim daleko od osuđivanja, odnosno oglašavanja krivim i osude na odgovarajuću kaznu? Zbog čega se te činjenice ne istaknu na način kako treba, a to znači da se demistifikuje bukvalno ono sve što je prethodilo.

  Ono što mi se čini da je najvažnije, nisam siguran kada govorimo o krivičnim postupcima nakon primene zakona, ovaj zakon se ne dotiče ni krivičnog gonjenja, niti se dotiče osuđivanja. Za to su primenljivi drugi zakoni, Zakonik o krivičnom postupku, Krivični zakonik i tako dalje. Ovaj zakon to ne normira, ne reguliše, ali ovaj zakon otvara prostor da se utvrde činjenice od kojih zavisi šta se sve uradilo i ko je uradio i na koji način. Da li će to biti zastarelo? Možda. Verovatno hoće, ali će postojati jedna moralna osuda društva, jedna moralna osuda društvene zajednice za sve one koji budu identifikovani kao vinovnici najgorih zlodela ili nedela i to je ono što treba da bude poruka građanima Republike Srbije.

  Ako postoji bilo kakva pravna mogućnost, bilo kakvo pravno uporište za vođenje krivičnih postupaka, za procesuiranje, za isticanje bilo čega što može dovesti do naredbe o sprovođenju javnotužilačke istrage, glavnog pretresa, presude, ja bih bio srećan i siguran sam da tu sreću delim sa svima vama ovde u redovima naših poslaničkih grupa, našim klupama.

  Da li će do toga doći? Ne znam, pravnički nisam siguran, ali sam siguran da će se na ovaj način doći do istine, a ta istina, kada se obelodani, sigurno je da će izazvati prave reakcije društvene zajednice prema svim onima koji su učinili zverstva prema bebama. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.

  Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović, po amandmanu.

  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nemanja Šarović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Znate kako, gospodine Jovanoviću, ovde naprednjaci mogu da kažu da odgovaraju samo za poslednjih osam godina, žuti pre njih za onih 12 godina, a ako neko snosi najveću odgovornost, to ste vi komunisti. Ovi drugi režimi, svi posle 2000. godine mogu da kažu - to se dešavalo za vreme neke druge vlasti, a ta vlast ste upravo bili vi. Dakle, komunisti koji su se posle toga prerušili u socijaliste, vi ste ti za vreme čijeg režima se sve ovo dešavalo. Vi ste ti koji su najodgovorniji i vi ste poslednji koji imate pravo bilo kome bilo kakve lekcije da držite i po ovom i po mnogim drugim pitanjima.

  Što se tiče toga što vi odbijate naknadnu pamet, kažete nije vam potrebna naknadna pamet, bolja je i naknadna, nego nikakva.