Prvo redovno zasedanje , 04.03.2020.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Izvolite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Ja molim kamermana da zumira ovo. Ovo nije deklaracija i ja reči nisam rekao u svom izlaganju o deklaraciji. Ovo je član 5. izmenjenog Zakona o bezbednosti hrane.

Prema tome, i ovoga puta prethodni govornik, kao i mnogo puta pre toga, plagirao je moje izlaganje. A to nije uopšte teško, pogotovo kad ste u vladajućoj stranci. Možete da plagirate šta hoćete.

Ovo je crno na belo. Dakle, član 5. zakona, a ne deklaracije, kojim je definisano …

(Marijan Rističević: Hajde ga pročitaj.)

… uvođenje genetički modifikovane hrane, koja je definisana kao genetički modifikovana hrana, pogledajte ovo crveno, bez oznake da je za ljude i genetički modifikovana hrana za životinje i hrana bez oznake za koga je, odnosno da je za ljude i da je od GMO i potpuno precizno navedeno - genetički modifikovana hrana za životinje od GMO.

Dakle, ovo nije deklaracija. Ovo je Zakon o bezbednosti hrane i na taj način ja uopšte nisam govorio o deklaraciji. Deklaracija je nešto drugo, ali izgleda da je i ministar poljoprivrede genetički modifikovan, jer je u vreme kada je bio član DSS glasao protiv predloženog zakona o legalizaciji prometa GMO. Sada očigledno imate druge naloge iz inostranstva i na taj način praktično će biti uvedena genetički modifikovana hrana jer je ovde pravna pretpostavka već obezbeđena. Čeka se samo novi saziv posle izbora i da na taj način praktično to radite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Vreme.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Takođe bih pitao prethodnog govornika …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme ste potrošili. Hvala.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
… da objasni zašto je … (Isključen mikrofon.) Zašto ste mi isključili mikrofon?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zato što ste govorili dva minuta i 10 sekundi. Više puta sam rekla - vreme, vreme, vreme. To je nekako običaj po Poslovniku. Četiri godine smo ga proučavali, a nadam se da ćete biti taj koji će menjati Poslovnik u novom sazivu.
Marijan Rističević, replika.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Orliću, gospodine Arsiću, poštovana predsedavajuća, nekim ljudima se može pomoći, ali moraju sarađivati.

Dakle, dame i gospodo narodni poslanici, pročitao sam Zakon o GMO - zabranjen je promet i uzgoj GMO na teritoriji Srbije, a gospodin priča o Zakonu o bezbednosti hrane koji mora u članu 5. - da hranu prema poreklu podeli na kakvu? Pa kaže u tački 6. - genetički modifikovanu hranu i genetički modifikovanu hranu za životinje, hranu za životinje dobiju od GMO u skladu sa posebnim propisom. Znači, u skladu sa posebnim propisom. Sve vreme zamajava i plaši ljude u Republici Srbiji da je nešto kao dozvoljeno pa će on deklaracijom da zabrani iako je tim posebnim propisom, o kome se radi, to propis i Zakon o GMO koji kaže da je zabranjen promet i proizvodnja na teritoriji Republike Srbije.

Dosta mi je više njegovog čeri paradajza, krastavaca koji ujeda i buranije koja upada u dnevnu sobu. Ljudi, hajde da pređemo na Zakon o oružju u i municiji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima Miladin Ševarlić.
Izvolite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala lepo.

Dakle, i ovog puta je potvrđeno ono što sam ja pročita, da je definisana GMO hrana koja ne postoji u Zakonu o genetički modifikovanim organizmima, kao što ne postoji ni u Zakonu o ratnim memorijalima kategorija koncentracioni logori, koju sam ja predlagao i na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo i ovde na plenarnom zasedanju Narodne skupštine, ali je sada ubačena u Zakon o memorijalom centru „Staro sajmište“, zato što smo imali pritisak jevrejskih organizacija, potpun osnovan, jer su koncentracioni logori, kao što sam i objašnjavao, u postupku donošenja tog zakona najveća stratišta u istoriji ljudske civilizacije. To je tačno.