Druga sednica Narodne skupštine , 06.05.2020.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, otvaram Drugu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije za vreme vanrednog stanja, koja se održava u skladu sa članom 200. Ustava Republike Srbije.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 130 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 135 narodnih poslanika i da imamo uslove za današnji rad.
Obaveštavam vas da je prijavio opravdano odsustvo danas narodni poslanik Borisav Kovačević.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, za Drugu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije za vreme vanrednog stanja određen je sledeći
D n e v n i r e d:
1. Predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja, koju je podnela Vlada, 4. maja 2020. godine i
2. Predlog zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila.
Predložila sam da na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 2. i člana 192. stav 3. Poslovnika, obavimo zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o ukidanju vanrednog stanja i Predlogu zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 129 poslanika, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 17 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu.
Ujedno vas, poštovani poslanici, obaveštavam da saglasno članu 27. i 87. st. 2. i 3. Poslovnika, Narodna skupština će danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da donesemo akte iz dnevnog reda ove sednice.
Današnjoj sednici prisustvuju predsednica Vlade Ana Brnabić i prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova, Ivica Dačić.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč, sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3, shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o ukidanju vanrednog stanja i Predlogu zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila.
Da li predstavnik predlagača, predsednica Vlade Ana Brnabić, želi reč?
Izvolite.
(Narodni poslanik Boško Obradović zviždi u pištaljku.)
Izričem opomenu poslaniku Bošku Obradoviću.
(Narodni poslanik Boško Obradović zviždi u pištaljku.)
Izričem drugu opomenu poslaniku Bošku Obradoviću.
(Narodni poslanik Boško Obradović zviždi u pištaljku ispred stola predsedavajućeg.)
Oduzimam reč poslaniku Bošku Obradoviću.
Isključeni ste sa sednice.
Pauza od 15 minuta da obezbeđenje Narodne skupštine izvede poslanika kome je izrečena mera.
Hvala.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani poslanici, član 111. stav 4. - ako narodni poslanik odbije da se udalji sa sednice Narodne skupštine, predsednik Narodne skupštine će naložiti službi zaduženoj za održavanje reda u zgradi Narodne skupštine da tog narodnog poslanika udalji sa sednice i odredi pauzu do izvršenja mera udaljenja.
(Narodni poslanik Boško Obradović zviždi u pištaljku.)
Određujem pauzu od 20 minuta.
Pozivam službe zadužene za održavanje reda u zgradi da primene mere i da isprate poslanika van sale kako bi mogli da se posvetimo Predlogu odluke o ukidanju vanrednog stanja i donesemo ovu meru.
Pauza od 20 minuta i molim da izvršite meru, u skladu sa Poslovnikom.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Moment samo da dobijem novi sinopsis, pošto je poslanik Obradović pocepao sinopsis, ne znam zašto i nastavljamo sa radom.
Dobro, znači otvorila sam zajednički jedinstveni pretres.
Reč je tražila predsednica Vlade Ana Brnabić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

| Predsednica Narodne skupštine
Hvala vam.

Poštovana predsedavajuća, poštovani poslanici, velika zahvalnost što ste nam omogućili da radimo danas u interesu građana.

Vlada je poslala Predlog za ukidanje vanrednog stanja. Moje izlaganje će biti kratko. Daću vam samo pregled toga zašto smo mi predložili ukidanje vanrednog stanja.

Dakle, prema mišljenju struke, Kriznog štaba, a onda i Vlade Republike Srbije stvorili su se svi uslovi da se u Srbiji ukine vanredno stanje, koje je uvedeno 15. marta 2020. godine, zbog epidemije Kovida – 19, odnosno Koronavirusa.

Osnovni uslov je bio da više od sedam dana imamo procenat ispod 5% zaraženih u odnosu na ukupno testirane. I taj uslov je, sva sreća ispunjen, zahvaljujući svim onim restriktivnim merama, svoj onoj disciplini, svom zalaganju i zdravstvenih radnika i svih ostalih. Dakle, imamo taj osnovni uslov ispunjen.

Od 28. aprila mi smo ispod 5%. Tada, 28. aprila imali smo 4,0%, dakle procenat pozitivnih, odnosno zaraženih u odnosu na ukupno testirane, 29. aprila takođe 4%, 30. aprila 4,25%, 1. maja 3,31%, 2. maja 3,09%, 3. maja 1,93%, 4. maja 2,04% i 5. maja, odnosno juče 2,49% i danas ćemo videti u 15.00 časova presek, ali do ovog trenutka je negde oko 1,8%, dakle ispod 2%.

Pored ovoga, mi već sedam dana vidimo značajno smanjenje dnevnog broja aktivnih slučajeva i pored ovoga, konačno ispunjeno je svih šest kriterijuma Svetske zdravstvene organizacije koji su Ministarstvu zdravlja Republike Srbije dostavljeni i kada se ispuni ovih šest kriterijuma koje je dala Svetska zdravstvena organizacija, trebaju postepeno da se ukidaju mere u slučaju epidemije u nekoj državi članici.

Pod jedan, dokazi pokazuju da je prenošenje Kovid – 19 kontrolisano, što smo mi ispunili već duže od sedam dana.

Pod dva, javno zdravstveni i zdravstveni sistemi imaju dovoljno kapaciteta da identifikuju, izoluju, testiraju i leče sve slučajeve, kao i da prate i smeštaju kontakte u karantin, što je sva sreća bio slučaj u Republici Srbiji zaista od prvog dana i to se nikad nije promenilo, zahvaljujući svim merama koje smo svi zajedno i preduzimali i poštovali.

Pod tri, rizici od epidemije su svedeni na minimum, u okruženjima velike ranjivosti, kao što su ustanove za dugotrajno zbrinjavanje i kolektivni centri.

Pod četiri, preventivne mere se uspostavljaju na radnim mestima sa fizičkim distanciranjem, sa postavljanjem sredstava za pranje i dezinfekciju ruku i respiratornom higijenom i potencijalnim termalnim skriningom.

Pod pet, upravljanje rizikom od importovanja ili eksportovanja zaraze iz zajednica sa visokim rizikom prenošenja. Mi čak to danas više ni nemamo. Dakle, nemamo čak ni ova mala žarišta.

I pod šest, lokalne zajednice učestvuju u prelasku na blaže mere.

Dakle, imamo tri osnovna uslova ispunjena. Mislim da je od nas odgovorno da predložimo vama ukidanje vanrednog stanje, mislim da je to najodgovornije moguće ponašanje prema građanima Republike Srbije. Mislim da je važno da vanredno stanje u Republici Srbiji ne ostaje na snazi ni dan duže nego što je potrebno i da se Srbija, njena privreda, svi naši građani vraćaju polako, koliko toliko normalnom životu, a kao što smo rekli, ono što će biti naša nova normalnost jeste život i rad uz mere socijalne distance, fizičke distance, mere opreza i prevencije, maske, pojačana higijena. Dakle, sve ono što će biti potrebno do pronalaska vakcine za Kovid – 19.

Važno je da sada krenemo ponovo u privredni rast, privredni oporavak, važno je da iskoristimo i donekle šansu koja se nama pruža, obzirom na to da je Srbija spremnija nego mnoge druge države u Evropi i svetu dočekala ovu krizu, kako zdravstveno, tako i ekonomski. Zahvaljujući tome je naš rast u prvom kvartalu bio u ovom trenutku su procene 5%, verovatno će biti nešto iznad 5%, dok imamo ekonomski pad i u EU i u evro zoni i širom sveta. Dakle, važno je i predlog je da Srbija krene da se vraća u normalu, da ukinemo vanredno stanje. Imamo sve preduslove i bilo bi neodgovorno i bilo bi zloupotreba da i jedan, jedini dan duže vanredno stanje produžavamo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima Balint Pastor.

Izvolite.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Balint Pastor

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara
Uvažena predsednice Vlade, gospodine prvi potpredsedniče Vlade, predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, kao što je predsednica Vlade kratko govorila i ja ću samo vrlo kratko da iznesem stavove poslaničke grupe SVM.

Kao što sam rekao prošle nedelje, kada je Narodna skupština potvrdila odluku o uvođenju vanrednog stanja, želim da ponovim da su mere Vlade Republike Srbije bile pravovremene, opravdane i srazmerne. Srbija je spremna dočekala epidemiju i to je uzrok zbog čega smo mi u situaciji da nakon pedesetak dana možemo da ukinemo vanredno stanje.

Treba građani Republike Srbije da znaju da nisu sve zemlje u ovoj situaciji, da ima zemalja u kojima su vlade donele odluku da se vanredno stanje produži, da vanredne mere ostanu na snazi do jula ili u nekim zemljama do još kasnije. Svakako je dobro što smo mi došli u situaciju da polako možemo iz ove krize da izađemo. Prvi korak ka tome jeste ukidanje vanrednog stanja zbog toga što ne postoje više razlozi i uslovi za vanredno stanje, jer opasnost nije takvog karaktera da su u opasnosti opstanak države i naroda.

Što se tiče Predloga zakona o važenju uredaba koje je Vlada Republike Srbije donela uz supotpis predsednika Republike za vreme vanrednog stanja, bitno je reći da se zajedno sa vanrednim stanjem ukidaju sve one uredbe koje su značile organičenje pojedinih ljudskih i manjinskih prava, jer ljudska i manjinska prava mogu da budu ograničena isključivo za vreme vanrednog ili ratnog stanja po Ustavu Republike Srbije i zbog toga te uredbe ne mogu da ostanu i ta ograničenja ljudskih prava ne mogu da ostanu na snazi.

Ostaju na snazi neke uredbe koje se tiču mera, ekonomskih mera Vlade, pre svega se radi o onim merama koje omogućavaju isplatu onih 100 evra građanima, mere koje stvaraju uslove za pomoć privrednicima, preduzetnicima, poljoprivrednim proizvođačima. Ja bi ponovo da kažem ono što sam rekao i prošle nedelje, da zamolim građane, privrednike, preduzetnike, i poljoprivredne proizvođače da koriste one mogućnosti koje je Vlada Republike Srbije omogućila da bi mogli da održe svoj biznis, da bi mogli da razvijaju svoje poljoprivredno gazdinstvo.

Ujedno, želim ponovo da apelujem na Vladu i da zamolim sve nadležne organe da učine sve i da budu kažnjeni svi oni građani Republike Srbije koji su kršili mere Vlade, jer je ogromna većina građana sve te mere izuzetno teške mere poštovala i jednostavno na osnovu principa pravičnosti to tako mora da bude. Bile su izuzetno restriktivne mere i za vreme katoličkog Uskrsa i za vreme pravoslavnog Vaskrsa i danas na Đurđevdan, ogromna većina građana je poštovala te mere i svi oni koji nisu treba da budu kažnjeni na osnovu propisa Republike Srbije.

Imao bi dva pitanja za predsednicu Vlade, odnosno za prvog potpredsednika Vlade. Prvi se odnosi, jer polako ulazimo u normalizaciju života, a normalizacija života pretpostavlja i prelazak granica Republike Srbije i to je bitno, pogotovo u pograničnim oblastima, opštinama Republike Srbije i želeo bi i ovom prilikom da se zahvalim Vladi što je rešen problem određenih kategorija Republike Srbije, pre svega, mislim na one koji obrađuju zemlju sa druge strane granice i na one koji imaju radno mesto sa druge strane granice i njima je omogućeno u pojasu od 50 kilometara da prelaze granicu.

Ali, pitaju i drugi građani Republike Srbije, kada će biti moguće preći granicu bez određivanja obaveznog karantina koje je bilo opravdano za vreme vanrednog stanja? Naravno, to niko ne spori, ali su izuzetno teške životne situacije i drame u slučaju određenih građana, pogotovo u pograničnim opštinama dešava se da neki ljudi primaju određene terapije sa druge strane granice, dešava se da su porodice razdvojene, dešava se da iz nekih drugih razloga, ne samo privrednih, treba ta granica da se pređe. Pa, postavio bih pitanje, kada građani mogu da očekuju da prelaze najnormalnije, uz poštovanje određenih mera, ali bez karantina granice?

Drugo pitanje i to zaista ne želim da politizujem i SVM ne spada u stranke koje su to pitanje politizovale, ali ponovo se pojavljuju migranti. O migrantima sam ja u ovoj Narodnoj skupštini govorio u više navrata i molio nadležne organe da se obezbedi mir i sigurnost svih građana Republike Srbije. Meni su se sinoć javljali građani sa informacijama i sa fotografijama da su migranti opet krenuli ka određenim naseljenim mestima u pograničnom pojasu u opštinama i naseljenim mestima u severnoj Bačkoj i u severnom Banatu sinoć kada je još bila na snazi zabrana kretanja, sinoć kada je još Vojska Srbije čuvala prihvatne centre. Ja bih molio, apelovao na Vladu Republike Srbije da zajedničkim snagama učinimo sve da nakon vraćanja života u neke normalne tokove građani budu sigurni i mirni i što se tiče prisustva migranata. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima Ana Brnabić.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

| Predsednica Narodne skupštine
Hvala vam.
Zahvaljujem na podršci, zahvaljujem takođe na razumevanju da su se ispunili svi potrebni uslovi, a da je ovo izuzetno važno za sve naše građane i da je danas čini mi se veliki i važan dan, da danas imamo pozitivne vesti za naše građane.
Žao mi je što je ovo zasedanje Narodne skupštine moralo da počne na način na koji je počelo zato što stvarno mislim da svi naši građani sa nestrpljenjem čekaju ukidanje vanrednog stanja. Zbog toga je bilo odgovorno da to uradimo prvi dan kada je to moguće, što ne znači da Vlada Republike Srbije neće raditi na ovome. Mi nećemo ni ukidati krizne štabove. Krizni štabovi će nastaviti da rade, mi ćemo nastaviti da testiramo jednak i sve veći broj građana da bi obezbedili punu sigurnost za sve naše građane da preveniramo povratak epidemije, da nemamo taj drugi talas ili ukoliko taj drugi talas dođe eventualno na jesen, da smo u potpunosti spremni.
Zaista mislimo da vanredno stanje nema razloga da postoji više u Republici Srbiji i verujem da se najveći procenat naših građana, ako ne i svi, zaista raduju današnjem danu i da se nestrpljenjem očekuju podršku i vas narodnih poslanika i glasanje za ukidanje vanrednog stanja.
Što se tiče dve teme - ulazak u zemlju. Mi smo o tome već razgovarali. Ja očekujem da ili sutra ili najkasnije prekosutra, dakle u petak, Krizni štab ima sledeću sednicu, mi smo se sastali juče i dogovor je da za sledeću sednicu Kriznog štaba imamo tačno određene mere pod kojima ćemo puštati ljude da ulaze u Republiku Srbiju bez potrebe da ostaju 14 dana u karantinu. Izaći ćemo ili u petak ili u ponedeljak sa jasnom preporukom.
Jedino o čemu sada razmišljamo je da li će to biti dokaz da osoba koja ulazi u Republiku Srbiju nije zaražena, da li će to biti PCR test u starosti od 24 sata, dakle negativan PCR test, ili ćemo raditi PCR ili brze testove na granicama u Republici Srbiji. Već smo razmatrali kako možemo to da uradimo na najbrži mogući način, tako da će u najkraćem mogućem roku ili u petak ili u ponedeljak ćemo ovo rešiti i pustićemo ponovo zarad uvođenja kakve-takve nove normalnosti. Dakle, neće ljudi moći tek tako da uđu, moraće da imaju test ili iz svoje zemlje ili ćemo mi raditi testove, ali ćemo omogućiti ljudima da ulaze u Republiku Srbiju.
Što se migranata tiče, danas tokom dana će se održati u Vladi relevantni sastanci, da vidimo kako možemo ponovo i zato što je nova normalnost, dakle i zato što ćemo morati da držimo te mere opreza. Kako ćemo postupati prema migrantima? Naravno, humano, ljudski, ali uz sve mere opreza i prevencije. Dakle, imaćete informaciju već sutra o tome kakve će biti dodatne vanredne mere, rekla bih, da bi se sačuvalo javno zdravlje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč traži Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

| Ministar unutrašnjih poslova
Zahvaljujem, poštovana predsednice.
Poštovani narodni poslanici, pošto je gospodin Pastor postavio pitanje vezano za putovanja, mi smo, kao što znate, doneli odluke, uredbe i ostale propise koji se tiču kretanja, u ovom slučaju i prelaska državne granice.
Vlada je donela dopunu te uredbe, između ostalog i na molbu mađarskog Ministarstva spoljnih poslova i to smo završili. To se ne odnosi samo na Mađarsku, odnosi se i na sve okolne zemlje. To znači da, što se nas tiče, svi mogu da koji žive u tom malograničnom pojasu, a obično je malogranični pojas oko 50 km, svi koji žive u tom pojasu, a imaju zemlju na drugoj strani granice ili rade na drugoj strani granice, znači otvorena je mogućnost da se prelazi državna granica bez ovih ograničenja, odnosno i samoizolacije, izolacije i svega ostalog.
Međutim, to je naša odluka. Samo je Mađarska do sada krenula u primenu svega toga. Hoću da kažem da mi razgovaramo sada sa Bugarskom. Možda će od sutra i sa Bugarskom to da se realizuje. Sa Bosnom i Hercegovinom je dosta teško to išlo, što bi inače trebalo da ide veoma lako, baš zato što ima velikog broja ljudi koji žive sa druge strane i što to nisu samo Srbi, nego su i muslimani, odnosno Bošnjaci…
(Vojislav Šešelj: Sve su to Srbi, Dačiću, nego nisi naučio na vreme.)
Dobro, dobro, ti si iz tog kraja tamo…
U svakom slučaju, nama je otvorena ta mogućnost da se sklope još ti bilateralni dogovori i to je i Hrvatska, Severna Makedonija, Rumunija i to ćemo završiti.
Međutim, ostaje ovo drugo pitanje koje ste vi postavili, a to je prelazak državne granice. To nije samo naše pitanje. Znači, mi možemo i da otvorimo naše granice, ali sada je situacija takva u međunarodnom i pravnom i u političkom prometu, da tako kažem, da nigde ne postoji režim slobodnog prelaska granica. Sve zemlje traže određene potvrde i garancije, ne samo zdravstvenog tipa, nego uopšte mogućnost da uđete u tu zemlju. Znači, vi ne možete da uđete u neku zemlju, kao što je na primer neka zemlja članica EU, a da nemate neku dozvolu za rad ili za boravak ili da imate posebnu garanciju ministarstva da tu dolazite zbog nečeg posebno.
Tako da, u mapi puta koju je EU napravila otvaranje granica ne spada u prve mere. To znači da čak neke od zemalja to ne planiraju pre juna meseca. Mi ćemo pratiti to kako ide. Naravno, kada je reč o zdravstvenom sistemu, oni koji se bave time će proceniti koje mere treba neko da primenjuje kada uđe u zemlju, odnosno da li će ostati ta mera samoizolacije i u kom roku. Bila je i 28 dana i 14 dana, ali ta mera svakako se primenjuje svuda. Znači, ne postoji zemlja gde možete da uđete, a da ne odete u karantin ili u samoizolaciju. Znači, ove stvari ne zavise samo od nas i mi ćemo pratiti ono što se dešava.
Kad sam već uzeo reč, samo bih hteo da dodam na ovo što je premijerka govorila, da smo mi u sklopu svih ovih aktivnosti koje smo preduzimali, pošto znate da je u vreme Korone i pandemije i uloga Ministarstva spoljnih poslova bila specifična i cela spoljna politika se svodila praktično na pomoć u prevazilaženju svih teškoća koje tu postoje, a pre svega pomoć ljudima da putuju, da se vrate. Kako ste govorili na prošloj sednici parlamenta o tome, mi smo uspeli, ne uspeli, nego smo omogućili da više od 15.000 ljudi na organizovan način, uz organizovanu pomoć Vlade Republike Srbije, naravno, u toj komunikaciji mi smo imali jednu radnu grupu, odnosno krizni štab koji je u okviru Ministarstva spoljnih poslova, koji je u dogovoru sa kabinetima predsednika Republike i premijerke i u dogovorima sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom zdravlja i Ministarstva saobraćaja rešavao sva ova otvorena pitanja.
Bilo je 37 humanitarnih letova, gde je prevezeno, ako se tome dodaju, znači na humanitarne letove koje je organizovala Er Srbija, odnosno platila Vlada Srbije, ako se tome dodaju i letovi koje su radile druge države za svoje građane, pa su pomogli da se i naši građani prevezu, kada se tome doda i program koji je i EU sprovodila za povratak njenih državljana sa nekih udaljenih destinacija, a takođe je bilo i primera da su neke kompanije organizovale čarter letove da vrate radnike koji su radili negde u inostranstvu, znači tu je bilo više od 7000 ljudi koji su vraćeni avionskim putem.
Međutim, Vlada je procenila, pošto više nema potrebe za tim humanitarnim letovima, jer niko više nije zarobljen na aerodromu, procenili smo da to treba prekinuti i da Er Srbija treba da se što pre vrati redovnim aktivnostima. Koliko sam razumeo, to već izlazi sada iz mog domena rada, ali koliko sam razumeo, uskoro će Er Srbija da počne da leti tamo gde su ti aerodromi otvoreni u svetu. Neki aerodromi su stalno bili otvoreni. Mislim da je bio Frankfurt, Budimpešta, a sada će i Beč, tako da će tu biti tih redovnih linija.
Međutim, dodatno, vezano sad za drugu stvar, mi smo omogućili i organizovano da se može preći granica putem automobila ili organizovanog prevoza kao što su autobusi. Ovde ću ponoviti samo da niko ne može da prođe kroz neku zemlju, neće ga pustiti, ako nema garanciju našeg ministarstva, odnosno naše države da će biti primljen da uđe u zemlju. Tako da, Vlada se angažovala, praktično je isti toliki broj prošao i kolima, odnosno autobusom i nastavlja se svakog dana ta aktivnost. Međutim, sada se ta aktivnost, ovo što je Balint pitao, obavlja i u drugom smeru. To znači da postoje sada ljudi koji žele da idu u te zemlje. To je, takođe, moguće, ali uz organizovanu pomoć od strane Vlade Republike Srbije i našeg ministarstva, da se sa tim zemljama dogovori ta tranzitna linija, ruta, kako bi mogli da uopšte prođu kroz sve te prepreke do mesta gde žele da odu.
Drugo, mi nismo nikome ništa naplatili. Većina zemalja se opredelila da naplaćuje karte. Mi nismo naplatili ni jednu kartu. Moram da vam kažem da je bilo i drugačije. Mi smo tri aviona poslali na Maltu. Sada vidim po medijima da ima zahteva i za četvrti avion. Mi smo prestali sa time, ali želim takođe da vam kažem da Vlada Malte organizuje let i spremna je da organizuje let, ali taj let je koštao 220 evra i naši ljudi to neće da plate. Oni očekuju da mi pošaljemo besplatno i sve je to u redu dok je funkcionisalo, i treba da pomažemo, ali mi nismo turistička agencija, ne možemo da funkcionišemo više na takav način, ali smo pokazali odgovornost prema ovom problemu koji je postojao i rešili smo ga.
Takođe, želim da kažem da sa velikim zadovoljstvom, kada je reč o nekim drugim pitanjima, želim da pohvalim naši pristup koji, iako sada mnogi kritikuju naš odnos prema nekim zemljama koje su naši tradicionalni prijatelji, pa sada iz Brisela se veoma često čuju kritike na sve to. Moram da kažem da je Vlada Republike Srbije i predsednik Srbije koji danas upravo učestvuje na samitu EU – zapadni Balkan, nažalost, danas se svi samiti i svi međunarodni sastanci odvijaju putem video konferencija.
Mi smo učestvovali, na primer, premijerka je učestvovala na Donatorskoj konferenciji koja je isto tako održana putem video konferencije, Donatorskoj konferenciji za globalni odgovor na koronavirus, uključujući i potragu za bezbednom i efikasnom vakcinom, za bezbednim i efikasnim načinom lečenja, odnosno terapijom, lekovima, i naravno za pomoć međusobnu i solidarnost koja postoji između zemalja.
Ovo sam rekao zbog toga što smo mi donirali dva miliona evra, znači Srbija. To govorim zbog toga što je to dvostruko više od Hrvatske koja je predsedavajuća EU, a da ne pominjem sada neke druge zemlje. Znači, Estonija, Letonija i Bugarska koje su donirale po 100.000 evra, Rumunija 200.000 evra, Malta 400.000 evra, Višegradska grupa, to su Mađarska, Slovačka, Češka i Poljska po 750.000 evra. Druge zemlje sa zapadnog Balkana nisu ni učestvovale uopšte, a zemlje o kojima sam govorio su dobile od EU milijarde i milijarde kroz razne fondove, a sada ulažu 100.000 evra. U redu, da se ne mešamo sada u njihove stvari, mislim da time nisu pokazali da su pametniji, nego da smo mi pokazali da ozbiljno pristupamo ovom problemu i da želimo da dođe do jednog pravog odgovora na zaustavljanje ove pandemije, a to znači naučnog odgovora kako da se što pre zaustave svi ovi problemi koji postoji.
Neće se život tako brzo vratiti na normalu. Sve zemlje procenjuju da će u narednih godinu, dve još trajati sve ove mare tzv. socijalnog distanciranja, a to podrazumeva i da moramo da se svi naviknemo kako će da funkcionišu sve vrste aktivnosti u ovim uslovima i da omogućimo da to funkcioniše. Zato moram da kažem da ako smo danas u situaciji da ukidamo vanredno stanje i podvučemo crtu, vanredno stanje je bio neminovan odgovor na krizu koja je izazvana ovim opakim virusom i pandemijom. Više od polovine država članica EU su uvele vanredno stanje.
Isto tako, Srbija je pokazala da ima rukovodstvo koje može da vodi tzv. krizni menadžment, odnosno da upravlja zemljom u najtežim uslovima. Tu bih zaista želeo da pohvalim i lično stavljanje toga kao prioritet i predsednika Republike i predsednicu Vlade koji su predlagali i razne mere koje nisu popularne i koje smo morali da sprovodimo. Danas kada podvučemo crtu, naš rezultat je i kada je reč o stopi smrtnosti daleko ispod ovog proseka koji svako od vas može da izračuna ako pogleda broj zaraženih i broj smrtnih slučajeva.
Vraćamo se normalnim aktivnostima, vraćamo se, između ostalog, i izbornoj kampanji. Mi smo se dogovori na sastanku sa predsednikom i premijerkom, kao predstavnici političkih stranaka, i to je Vlada već usvojila, da se olakša proces prikupljanja potpisa i overe potpisa, da bi što više stranaka moglo da učestvuje na izborima. Zato, čekaju nas izbori. Mislim da je narod najbolji politički sudija.
Zato zaista ne mogu da shvatim ovakve događaje kao što su danas, kao što je danas napravio Boško Obradović. To mogu da shvatim samo kao poslednji nastup, jer ovakvom politikom, ovakvim destruktivnim ponašanjem svakako će ispasti da je on zaista odzviždao svoje današnjim nastupom i da ga pozdravimo, ne verujem da će sa ovakvim nastupom ući u Skupštinu.
Što se nas tiče, mi idemo dalje vezano za ovu krizu i uopšte, politički gledano, dovoljno ima vremena za izbore i evo, videli ste danas, to mi je premijerka malopre pokazala, da je objavljeno, neki profesor je izjavio da bi predsednik Republike trebalo da, kako su rekli, da se uzdrže od kampanje, a čak ne bi trebalo ni da glasa, po njihovom mišljenju. Čekate, sad više nije samo bitno da Vučić ne učestvuje u kampanji, nego da ne može ni da glasa sada, i da je to odraz demokratije. Da vam kažem, to nikad do sada, ja se bavim, vi znate, 30 godina politikom, još nisam čuo takve izjave da se na takav način neko odnosi prema funkciji predsednika Republike. To je jednostavno zbog toga što svi znaju, na kraju krajeva, i kakva će biti i koja stranka ima podrške i koji političar.
Neću se više javljati, osim ukoliko na kraju ima nekih još pitanja koja se budu postavljala. Ne razumem ove iz opozicije što protestuju na današnjoj sednici. Pa valjda se svi raduju da se ukine vanredno stanje. Jedino ukoliko neko misli da potraje vanredno stanje još jedan mandat. Ja lično ne bih imao ništa protiv, ali ipak je bolje da se ukine.
Gospodin Pastor je na tom sastanku sa predsednicima stranaka rekao da on misli da opozicija treba da predloži da treba da se produži vanredno stanje, šta je rekao, u stvari, da se odlože izbori za četiri godine, da sve ostane ovako kako jeste. To bi nekome najviše, izgleda, odgovaralo. Zamislite sada da imamo zahteve da se izbori odlože na jesen. Kako da se odlože izbori na jesen, morao bi neki poseban zakon da se donese, leks specijalis, moralo bi da se produži vanredno stanje, i tako dalje. Kad god da budu izbori, rezultat će biti otprilike isti, a to je da ćemo pobediti. Kad kažem pobediti, mislim na vladajuću koaliciju, pa možda i poneko još iz opozicije. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.