Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 01.12.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/178-20

1. dan rada

01.12.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Hvala, gospodine Petroviću.
Replika, narodni poslanik Đorđe Milićević.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
I dalje ostajem pri konstataciji ako je koja godina bila transparentna, bila je 2020. godina.

Sa druge strane, vi ste rekli filijale, ne ja. Malo čas ste rekli da su podržale, a vi ste demantovali a oni vam nisu odgovorili. Sad kažete da nisu podržali. Dobro, retorički je to tako, ja vas odlično pratim. Retorički je tako, pogledajte stenogram.

Sledeća stvar, niste mi odgovorili na ključno pitanje. Vi ste u izveštaju rekli da je ogoljena politika Vlade koja se nije suočila sa problemima u oblasti zdravstva, a ja vam kažem milijarda za zdravstvo Srbije. Zdravstvo je jedan od tri prioriteta Vlade Republike Srbije. Povećane plate medicinskim sestrama 2019. godine za 15%, lekarima za 10%. Povećana plata 10% svom medicinkom osoblju zbog Kovida u 2020. Posle mnogo godina 2017. završen KC Niš, novi kompleks sa najmodernijom opremom. U toku su radovi na KC Srbije, rekonstrukcija i dovršetak. Završeni su svi grubi radovi. Završetak se planira 2021. godine. Izvršena je rekonstrukcija KC "Dragiša Mišović". Radi se rekonstrukcija Urgentnog centra. Završena je rekonstrukcija Dečije klinike "Tirševa". Godine 2019. počela je izgradnja Instituta "Dedinje 2" drugog dela kompleksa ove klinike za srce, u toku su radovi. U toku je završetak rekonstrukcije tri zgrade u KC Zemun, pedijatrija, poliklinika nabavljena oprema. Treba da počne dogradnja i rekonstrukcija KC Kragujevac. Dana 27. novembra 2020. potpisan ugovor o rekonstrukciji KC Vojvodine, 33 hiljade metara kvadratnih. Rekonstrukcija nekoliko opštih bolnica, rekonstruisano je i dograđeno 80 objekata primarne zaštite, domova zdravlja i ambulanti. Kovid bolnice, VBC Karaburma, Batajnica, opremanje Kovid bolnica na Sajmu, Areni, Novom Sadu, "Čairu" u Nišu itd.

Imam još dosta toga da kažem, ali nemam vremena, ali svakako ćemo nastaviti ovu raspravu. Nemojte samo da mi kažete da je ogoljena politika i da Vlada nije imala odgovoran odnos prema zdravstvu i da nije imala odgovoran odnos prema zdravstvenim radnicima, jer prvo povećanje plata je upravo bilo usmereno ka zdravstvenim radnicima. Neka me isprave kolege ako grešim. Zahvaljujem.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem.
Replika, gospodin Petrović. Izvolite.

Pavle Petrović

| Predsednik Fiskalnog saveta
Ovo sa filijalama je potpuno jasno, ali hajde još jednom. Znači, filijala je finansirala projekat, a tu stoji, stavovi izneti u tom projektu, stavovi autora izneti u tom projektu nisu nužno stavovi ovih organizacija.
Mi smo uzeli i analitički i profesionalno analizirali tu analizu empirijsku. Pokazali smo da su ti autori pogrešili, to smo javno objavili. Autori se do sada nisu javili da kažu - ne, vi niste u pravu, nego smo mi, i da pokažu to analitički.
Pošto autori to nisu uradili, mi zaključujemo da i nemaju drugi argument. Znači, još jednom filijala je samofinansirala, a autori su pisali.
Ovo za zdravstvo bi tražilo dužu diskusiju, ali u našem rezimeu piše ne ova Vlada, nego zdravstvena kriza ogolila probleme koji su duži niz godina gurani pod tepih, a to znači da su sigurno jedno deset godina, a možda i duže su investicije u zdravstvo bile manje nego što je to bilo potrebno.
Kao rezultat toga je bilo da investicije u ovoj 2020. godini budu mnogo veće i to u zdravstvo. To što se uradilo je jako dobro i dobro je što su najzad investicije u zdravstvo otišle jako visoko, ali naše zaostajanje zbog malog investiranja u zadnjih deset godina, a možda i više, naše objektivno zaostajanje u zdravstvu je veliko. Stoga te investicije treba nastaviti i kasnije.
Znači, još jednom, u 2020. godini su bile velike investicije, ovo što ste pobrojali. Drugi stav, to je odlično što je urađeno. Treći stav, deo toga je posledica toga što se dugo, 10 godina nije investiralo.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Hvala gospodine Petroviću.
Replika, Đorđe Milićević.
Sa vašom replikom zatvaramo krug replika.
Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Ne možete vi da zatvorite krug replika.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Mogu, ja predsedavam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Ne možete da zatvorite krug replika. Rasprava traje dok traje dijalog između mene i gospodina Petrovića. Dozvolite, mi vodimo vrlo konstruktivnu raspravu, tako da nema razloga to da činite. To je demokratija u parlamentu. To treba da naučite.

Dakle, nije ovo mera. Hajde da skratimo. Dakle, da li je filijala ili ne to ćete da vidite sa autorima kada vam odgovore. Ja verujem da će vam odgovoriti. Vi ste pomenuli filijale, a ne ja. Do kontradiktornosti ste doveli vi, ne ja. Ja i dalje imam svoje mišljenje i svoj stav i dalje sam mišljenja da, ne mišljenja, nego je jasno, ovo je mera koju nije izmislila Vlada Republike Srbije. Velike svetske ekonomije su koristile ovu meru. Rekao sam kakav je doprinos ona konkretno dala.

Ogoljena politika Vlade je vaša analiza koja stoji u rebalansu budžeta, duži niz godina, vi kažete deset i više. Ajde da preciziramo koliko je to više. Mislim da je mnogo više. Kakvih deset godina, mnogo više. Ja sam vam naveo samo šta je urađeno. Hajte samo kada pravite analizu i kada pravite izveštaje, dajte da malo konkretizujemo stvari, jer ovako se prebacuje teret odgovornosti na Vladu Republike Srbije koja odgovorno, ozbiljno i posvećeno pristupa svom poslu, naročito kada govorimo o zdravstvenom sistemu.

I dalje mi niste odgovorili na jedno pitanje - jeste li imali prilike da razgovarate sa građanima Srbije i sa vašim zaposlenima i šta oni kažu na meru od 100 evra svakom punoletnom građaninu?

Nisam prekoračio vreme od dva minuta. Zahvaljujem.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Milićeviću, ali čisto zbog javnosti, pošto sam u međuvremenu naučila i primila vašu kritiku. Pročitala sam član 104. i pošto ja predsedavam u trenutku kada ste vi izneli vaše sugestije ja imam diskreciono pravo da odlučim ko ima pravo na repliku. Zahvaljujem vam još jednom.
(Đorđe Milićević: Povreda Poslovnika.)
Reč ima gospodin Petrović.

Pavle Petrović

| Predsednik Fiskalnog saveta
Samo da odgovorim.
(Đorđe Milićević: Povreda Poslovnika. Ja sam tražio povredu Poslovnika.)